Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 500 ώρες, 30 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 20 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
Φεβρουάριος 2024 - Ιούλιος 2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες:
Ειρήνη Τερέζη, eterezi@eap.gr, 2610367542

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Βιομιμητική Τεχνολογία 

Συνολική διάρκεια: 500 ώρες, 30 εβδομάδες 

Μονάδες ECVET: 20 

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Τίτλος Θ.Ε.1 Εργαστήρια της φύσης

-Τίτλος Θ.Ε.2 Μίμηση ιδιοτήτων ζωντανών οργανισμών

-Τίτλος Θ.Ε.3 Προϊόντα βιομιμητικής

-Τίτλος Θ.Ε.4 Βιομιμητική τεχνολογία: κρίση και κριτική

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του ΣΠΣ «Βιομιμητική Τεχνολογία» είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με την ανάδειξη της σημασίας της βιομιμητικής και της συμβολής που μπορεί να προσφέρει η ενσωμάτωση γνώσεων που προϋπάρχουν στη φύση σε καινοτομίες, σε τεχνολογικές εφαρμογές και ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο περιβάλλον, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Η Βιομιμητική μελετά και αναζητά τις επιτυχημένες αποκρίσεις στο περιβάλλον από τους ζωντανούς οργανισμούς, με απώτερο στόχο να προτείνει λύσεις με το σχεδιασμό καινοτόμων ανθρώπινων εφαρμογών, έτσι ώστε επιλεγμένα αντικείμενα, υλικά και δομές που θα βοηθήσουν την ανθρωπιστή δραστηριότητα να είναι σε μια δυναμική ισορροπία με το περιβάλλον του πλανήτη μας. Η Βιομιμητική Τεχνολογία ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα και την αλληλεπίδραση ιδεών και εννοιών, και πρόκειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εξειδίκευση διεθνώς. Με εφόδιο της έρευνα που διεξάγεται και δημοσιοποιείται, θετικές επιστήμες, κοσμετολογία, επιστήμες υγείας, γεωπονία, αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, καλές τέχνες, επιστήμες υλικών, κατασκευών, περιβάλλοντος, διαστήματος και ύφανσης, επιστήμες αγωγής και φυσικής αγωγής αποβλέπουν σε ανάλογα αποτελέσματα, κατά τον 21ο αιώνα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:

-Περιγράφει τεχνολογίες αιχμής και διαδικασίες δημιουργίας βιομιμητικών προϊόντων και υλικών.

-Προσδιορίζει τη σημασία νέων προϊόντων και υλικών και βασικά επιστημονικά παραδείγματα της εξέλιξης και του ιστορικού που οδήγησαν σε βιομιμητικά επιτεύγματα και τεχνολογίες αιχμής.

-Διατυπώνει τη σημασία των βιομιμητικών τεχνολογικών επιτευγμάτων του 21ου αιώνα.

-Αξιολογεί την επιστημονική γνώση σε θέματα βιομιμητικής τεχνολογίας.

Δεξιότητες:

-Συγγραφή δοκιμίων ή άρθρων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

-Δημιουργική σκέψη με αναφορά την βιο-έμπνευση.

-Σχεδιασμός νέων βιοϋλικών που θα αποτελούν μελλοντική ευκαιρία για τεχνολογικό και οικονομικό σχεδιασμό.

Συμπεριφορές/Στάσεις:

-Προάγει με παιδεία ένα νέο, διεπιστημονικό, μαθησιακό περιβάλλον που αφορά και πτυχές της αειφορίας στον 21ο αιώνα.

-Υποστηρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου, συνειδητοποιώντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για επερχόμενες γενιές επιστημόνων.

-Προάγει βιομιμητική κριτική σκέψη σε αντικείμενα ειδικότητας. Ενισχύσει το βιογραφικό του/της, για τη βελτίωση των επαγγελματικών του/της προοπτικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) όσες/όσους έχουν πτυχίο από ΑΕΙ των Σχολών και των Τμημάτων που ακολουθούν με αλφαβητική σειρά: Αισθητικής & Κοσμετολογίας, Αρχιτεκτονικής, Βιοϊατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Γεωπονίας, Γεωπονικής Τεχνολογίας, Δασολογίας, Επιστήμης των Υλικών, Επιστήμης των Υπολογιστών, Καλλιτεχνικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Κατασκευών, Μαθηματικών, Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσικών πόρων, Φυτικής Παραγωγής και Χημείας, Αγροτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, Δημιουργικών Μέσων, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογικών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου β) όσες/όσους έχουν πτυχίο από το Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ, γ) όσες/όσους έχουν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δ) εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, δ) καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και κατασκευαστές, ε) εκπαιδευτές ενηλίκων στ) στους ενεργούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης

Ονοματεπώνυμο: Σοφία Ριζοπούλου

Ιδιότητα: Καθηγήτρια

Email Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης: rizopoulou.sofia@ac.eap.gr, srhizop@biol.uoa.gr

Τμήμα: Βιολογίας

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης: http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/Full_CVs/Rhizopoulou_S_Grk.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης Σοφία Ριζοπούλου Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια Α Βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και ΣΕΠ στο ΕΑΠ (από το 2014), απέκτησε μεγάλη, σχετική με την πρόταση ερευνητική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, ήτοι: Πανεπιστήμια Freiburg, Bielefeld και Stuttgart (Γερμανία), Edinburgh, Lancaster και Oxford (UK), Lisbon (Πορτογαλία), Kuwait (Κουβέιτ) και Penn State University και Harvard (ΗΠΑ). Η έρευνά της υποστηρίχτηκε από εθνικούς και διεθνείς πόρους. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σεμινάρια και workshops. Έχει συμβάλει στο κοινωνικό έργο και την εξωστρέφεια του Πανεπιστήμιου. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία και πλήθος επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της επιστημονικής κοινότητας. Πληροφορίες για το έργο της συνολικά http://publicationslist.org/sophia.rhizopoulou

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1

Εμμανουήλ Στρατάκης. Ο Δρ Στρατάκης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (IESL) (www.iesl.forth.gr ) του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας-Ελλάς (ΙΤΕ) (www.forth.gr ). Έλαβε το διδακτορικό του. στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2001 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2007 εξελέγη Ερευνητής στο IESL-FORTH όπου ηγείται του εργαστηρίου «Ultrafast Laser Micro- and Nano-επεξεργασία». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα πεδία της α) αλληλεπίδρασης λέιζερ-ύλης. (β) Επεξεργασία με υπερσύντομη παλμική επεξεργασία λέιζερ βιομιμητικών επιφανειών. (γ) Διεργασίες λέιζερ για οργανικά & υβριδικά ηλεκτρονικά. (δ) Μηχανική λέιζερ και διάγνωση γραφενίου και συναφών δισδιάστατων υλικών. (ε) Προηγμένες φωτονικές διεργασίες σε φωτοβολταϊκά και συσκευές αποθήκευσης ενέργειας. στ) Φωτο-υποβοηθούμενη σύνθεση νανοκρυστάλλων. (ζ) Εφαρμογές στη μη γραμμική απεικόνιση στην επιστήμη και τη βιολογία των υλικών. (η) Βιοκατασκευή με λέιζερ για εφαρμογές μηχανικής ιστών. (i) Τρισδιάστατη εκτύπωση πολλαπλών χρήσεων που συμπληρώνεται με αφαιρετική κατασκευή. Από το 2015 είναι Διευθυντής της Νανοεπιστήμης του ΙΤΕ, μέρος του NFFA-Europe EU Infrastructure, όπου είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Είναι Εθνικός εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Βιοτεχνολογία, Προηγμένη Κατασκευή και Επεξεργασία. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της COST. Από τον Ιανουάριο του 2020 είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Biomimetic (www.biomimetic.gr).

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 2

 

 Χρυσάνθη ‘Εστερ Χειμώνα.  Η Χ.Ε. Χειμώνα αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, όπου εκπόνησε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο «Βιομιμητική και Υδατική Κατάσταση Φυτικών Ιστών» και βαθμό Άριστα, με υποτροφία ΕΣΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ- Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συμμετείχε ως υπότροφος στο θερινό σχολείο με θέμα Life in Extreme Environments, Πρόγραμμα CAREX. Ακολούθησε μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ IKY-SIEMENS, με τίτλο «Αστικό πράσινο με υδατική οικονομία βασισμένη στην κατευθυνόμενη επιμήκυνση των ριζών και το μικροανάγλυφο των φύλλων μεσογειακών φυτών». Έχει συμμετάσχει στη μετάφραση επιστημονικών βιβλίων και έχει εργαστεί στο Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Από το 2018 εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Έχει προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 3

 Δημήτριος Γκίκας. Ο Δ. Γκίκας είναι πτυχιούχος και διδάκτορας Βιολογίας από το ΕΚΠΑ. Το 2008 απέκτησε πτυχίο από το Τμήμα Βιολογίας και το 2016 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο διδακτορικής διατριβής “Οπτικές και φωτονικές ιδιότητες φυτικών ιστών από είδη του Μεσογειακού οικοσυστήματος”. Επίσης, είναι τελειόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γράφει κώδικα σε γλώσσες προγραμματισμού, όπως C++, Python, FORTRAN, καθώς και σε έτοιμα πακέτα λογισμικού όπως MatLab και Mathematica. Άριστη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (C2). Εχει λάβει μέρος σε 3 ερευνητικά προγράμματα και έχω εργαστεί ως βοηθός εργαστηρίων στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ για διάστημα 6 ετών. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με θέμα τη Βοτανική και τη Νανοτεχνολογία και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1 Εργαστήρια της φύσης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1: Ερμηνεία, προέλευση και διάκριση σχετικών όρων. Εργαστήρια της φύσης και Βιομιμητική. Διεπιστημονικότητα: η βάση της επιστημονικής καινοτομίας. Ερευνητικές Υποδομές: η βάση της εργαστηριακής έρευνας. Η φύση είναι “the best designer”.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: Ώρες = 100, ECTS = 4

Υπεύθυνος/η εκπαιδεύτρια: Χρυσάνθη Χειμώνα

Τίτλος Θ.Ε.2 Μίμηση ιδιοτήτων ζωντανών οργανισμών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2: Χαρακτηριστικά παραδείγματα από ζωντανούς οργανισμούς. Μεθοδολογία μίμησης ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών οργανισμών Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και νέα προϊόντα. Ο ρόλος ερευνητικών και εργαστηριακών υποδομών, και συλλογών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: Ώρες = 100, ECTS = 4

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μανόλης Στρατάκης

Τίτλος Θ.Ε.3 Προϊόντα βιομιμητικής

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3: Τεχνολογικές καινοτομίες με βάση τη μίμηση της φύσης. Ανθρωπογεωγραφία καινοτομιών και προϊόντων. Προέλευση βιομιμητικών προϊόντων και υλικών.  Θέματα πρόσβασης και αποκωδικοποίησης πληροφοριών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: Ώρες = 100, ECTS = 4

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτής: Δημήτρης Γκίκας

Τίτλος Θ.Ε.4 Βιομιμητική τεχνολογία: κρίση και κριτική

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4: Ύλη της φύσης, βιομιμητική και θέματα αξιοπιστίας δημοσιευμάτων. Θέματα βιοηθικής, περιβαλλοντικής αγωγής και δεοντολογίας. Μελλοντικές προκλήσεις. Προετοιμασία για την προφορική παρουσίαση [power point]

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: Ώρες = 200, ECTS = 8

Υπεύθυνος εκπαιδεύτρια: Χρυσάνθη Χειμώνα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδες

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Εργαστήρια της φύσης

7

100

4

Χρυσάνθη Χειμώνα

Μίμηση ιδιοτήτων ζωντανών οργανισμών

7

100

4

Μανόλης Στρατάκης

Προϊόντα βιομιμητικής

6

100

4

Δημήτρης Γκίκας

Βιομιμητική τεχνολογία: κρίση και κριτική

10

200

8

Χρυσάνθη Χειμώνα

Σύνολο

30

500

20

3

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: Εξ’ αποστάσεως & ηλεκτρονικό υλικό. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε μηνιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Ανάρτηση α) e-Σημειώσεων που εχει συγγράψει η επιστημονική ομάδα. β) e-book, δηλαδή ακαδημαϊκού συγγράμματος με τον τίτλο «Βιομιμητική & Βιομίμηση» το οποίο έχει εγκριθεί, μετά από αξιολόγηση να κυκλοφορήσει από τον ΚΑΛΛΙΠΟ (www.kallipos.gr, μέχρι στιγμής έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγγραφή, η κειμενική και η γραφιστική επιμέλεια). γ) Υπερσυνδέσμων και links θεμάτων βιομιμητικής τεχνολογίας.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: π.χ., https://www.digitaltrends.com/cool-tech/biomimicry-examples/, https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/02/plants-with-biosensors-may-light-the-way/, https://www.biomimetic.gr/, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12538078.2015.1091985?needAccess=true

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων: Ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών (4) που προβλέπεται να εκπονηθούν στο πλαίσιο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εργασίες αυτές αφορούν την απόκτηση στην πράξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων της Βιομιμητικής Τεχνολογίας και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές ασύγχρονης διδασκαλίας. Εκπόνηση και παρουσίαση online επιτυχώς της τελικής εργασίας.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» στo οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

400€ σε δυο δόσεις – η πρώτη δόση να καταβληθεί πριν την πρώτη τηλεδιάσκεψη και η δεύτερη δόση αφού ολοκληρώσουν τις 250 ώρες.

Εκπτωτική Πολιτική:

ΑΝΕΡΓΟΙ & ΑΜΕΑ, το ποσό των διδάκτρων είναι 200 ευρώ εφάπαξ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη, καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «Βιομιμητική Τεχνολογία»

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

-ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-ΠΤΥΧΙΟ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

-ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Με σειρά προτεραιότητας

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim/web/  και να καταβάλουν το ποσό σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορίες: Ειρήνη Τερέζη, eterezi@eap.gr, 2610367542

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο