Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες/15 εβδομάδες (4 μήνες)
Μονάδες ECTS : 12
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
27.11.2023 - 22.03.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Απόστολος Ζαρίδης, Email:AgriBusinessManagement@eap.gr ,  τηλ. 6945443930

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες – 15 εβδομάδες

Μονάδες ECTS:12

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο

(1) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
(2) Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

(1) ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
(2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(3) ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(4) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται Εξ Αποστάσεως χρησιμοποιώντας το MS Teams ως πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και το learn.eap.gr ως πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την άσκηση υγιούς και καινοτομικής Αγρο-επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια γνώσεων και εργαλείων Διοίκησης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.

Στόχοι:

Μετάδοση γνώσεων στους τομείς:

-Αγρο-επιχειρηματικότητα
-Αγροτική Καινοτομία
-Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Στρατηγική Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
-Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και ιδιαιτερότητες
-Αγροτική Πολιτική (μέσω παρουσίασης της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής)

Βελτίωση των συμμετεχόντων μέσω:

-Αυτό-μελέτης υλικού
-Παραδειγμάτων Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε διάφορους Τομείς της Αγρο-επιχειρηματικότητας
-Χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Business Plan κ.α.)
-Χρήσης Κλαδικών Μελετών.

Το παρόν σεμινάριο επιδιώκει τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους συμμετέχοντες και τη διαμόρφωση από μέρους τους μίας συνολικής εικόνας για την Αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης του Ελληνικού Αγροδιατροφικού Τομέα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του Προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:

(1) Να αναγνωρίζει τις Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων και τις ιδιαιτερότητές τους.
(2) Να κατανοεί τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
(3) Να εμβαθύνει στην έννοια της Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(4) Να αντιλαμβάνεται την Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(5) Να προσδιορίζει στοιχεία της Στρατηγικής των Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.
(6) Να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός καινοτομικού στοιχείου μέσω της αντίληψης των ειδών της Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
(7) Να υπολογίζει τη λήψη ρίσκου μέσω της χρήσης εργαλείων της Διοικητικής Επιστήμης (PEST Analysis, SWOT Analysis, Κλαδικών Μελετών κ.α.).
(8) Να οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο Business Plan μίας Αγροδιατροφικής Επιχείρησης.
(9) Να προάγει την Αγρο-επιχειρηματικότητα στον Κλάδο απασχόλησής του.
(10) Να υποστηρίζει την ιδέα και τις εφαρμογές της Αγροτικής Καινοτομίας.
(11) Να προωθεί τη Στρατηγική Σκέψη στον Αγροδιατροφικό Τομέα και να χαράσσει Στρατηγικές και Τακτικές σε Προϊόντα και Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας.
(12) Να συνηγορεί υπέρ της λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και λήψης λελογισμένου ρίσκου.

Σε ποιους απευθύνεται

-Γεωργούς
-Κτηνοτρόφους
-Αμπελοκαλλιεργητές
-Αλιείς
-Υδατοκαλλιεργητές
-Μεταποιητές τροφίμων
-Στελέχη/υπαλλήλους αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
-Στελέχη/υπαλλήλους Αγροτικών Συνεταιρισμών
-Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΕΑΠ
-Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία
-Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) επιθυμούντες την απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Απευθύνεται έτσι:

α) σε επαγγελματίες του Αγροτικού χώρου (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς, Αμπελουργούς, Μελισσοκόμους, Μεταποιητές τροφίμων κτλ.) εφοδιάζοντάς τους με νέα γνώση και εμπειρία χρήσιμη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του τομέα τους και συνεπώς στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

β) σε στελέχη/υπαλλήλους Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς τους ενισχύει και διευρύνει υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες βοηθώντας τους στην κατανόηση της Αγροεπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που σχετίζεται με την επιχείρησή τους, αλλά και της προώθησής της στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες αγρότες.

γ) σε λοιπούς (Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΑΠ, Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία, Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σχετικών γνωστικών αντικειμένων) για τη σύνδεσή τους με τον Αγροτικό Τομέα, την Αγροεπιχειρηματικότητα και την Αγροτική Καινοτομία και κατ’ επέκταση τη γνωστική αναβάθμιση και τη διευκόλυνση επαγγελματικής προσέγγισης με τον Τομέα.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Ζαρίδης

Ιδιότητα: Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ – Εντ. Επικ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:  zaridis.apostolos@ac.eap.gr

Τμήμα: ΠΔΕ02

Σχολή: ΣΚΕ

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://shorturl.at/fl018

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Ε.Υ. Δρ. Απόστολος Ζαρίδης είναι Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος και Διοικητικός Επιστήμων με διδακτική και ερευνητική πορεία στο χώρο της Αγροδιατροφής, όπως επίσης και ταυτόχρονης επαγγελματικής πορείας στον ίδιο χώρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και Διδακτορικό στην Αγρο-επιχειρηματικότητα, ενώ αποτελεί Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ επί πολλά συναπτά έτη και εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων. Επίσης, διατελεί επί πολλά έτη Εντ. Επικ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1   

Ο Ε.Υ. Δρ. Απόστολος Ζαρίδης είναι Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος και Διοικητικός Επιστήμων με διδακτική και ερευνητική πορεία στο χώρο της Αγροδιατροφής, όπως επίσης και ταυτόχρονης επαγγελματικής πορείας στον ίδιο χώρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και Διδακτορικό στην Αγρο-επιχειρηματικότητα, ενώ αποτελεί Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ επί πολλά συναπτά έτη και εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων. Επίσης, διατελεί επί πολλά έτη Εντ. Επικ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/fl018

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 2           

Ο Δρ. Δημήτριος Ιεραπετρίτης είναι Οικονομολόγος και μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη ενασχόληση με την Αγρο-επιχειρηματικότητα και τη Γαλάζια Οικονομία. Επίσης, αποτελεί Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ σε Θ.Ε. που αφορά στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/clL15

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 3     

Η Δρ. Ιωάννα Καραγεώργου είναι Γεωπόνος (Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων). Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και Διδακτορικό στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί διδακτικά και ερευνητικά σε διάφορα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. Έχει ιδιαίτερη επιστημονική ενασχόληση με καινοτόμα προϊόντα στο χώρο των τροφίμων (καινοφανή, πρεβιοτικά και προβιοτικά).

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/ioO59

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 4  

Ο Βασίλειος Θεοδωράκης είναι Γεωπόνος με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διασφάλιση Ποιότητας, ενώ έχει πλούσια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με τον Αγροτικό χώρο. Εργάζεται ως Προϊστάμενος Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε Αγροτικό Συνεταιρισμό και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Προγράμματα του Αγροτικού χώρου.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/lsDZ9

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 5   

Ο Δημήτριος Ζαρίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ στη Βαθειά & Μηχανική Μάθηση στην Τεχνολογία, με ταυτόχρονο ερευνητικό έργο στη Βαθειά & Μηχανική Μάθηση, τη Διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου και την Καινοτομία σε Εφαρμογές της Τεχνολογίας.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/bhmJW

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 6

Ο Στέφανος Θεοδωράκης είναι Γεωπόνος – Οινολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο στην Αμπελουργία και Οινολογία. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο και τεχνογνωσία στην εφαρμογή καινοτομιών σε Οινολογία και Αμπελουργία, όπως η Αμπελοκαλλιέργεια Ακριβείας.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα: https://shorturl.at/chkv9

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1:

Παρουσίαση και κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο υφίστανται και δρουν οι ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις μέσω:

(1) Παρουσίασης της Ελληνικής Αγροτικής Πολιτικής μέσω ερμηνείας της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζεται τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στην Ελλάδα.

(2) Εμβάθυνσης στις αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Απόστολος Ζαρίδης – Βασίλειος Θεοδωράκης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2:

Εμβάθυνση στην έννοια Στρατηγική αγροδιατροφικής επιχείρησης, σχεδιασμού και υλοποίησής της.

Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος μίας αγροδιατροφικής επιχείρησης ή μίας γεωργικής εκμετάλλευσης με τη βοήθεια χρήσης εργαλείων διοίκησης (μάνατζμεντ), όπως PEST Analysis, SWOT Analysis, Business Plan κ.α., καθώς και χρήσης Κλαδικών Μελετών.

Παρουσίαση του οράματος και των στρατηγικών που μπορεί να έχει μία αγροδιατροφική επιχείρηση και κατανόηση της απόκτησης διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Απόστολος Ζαρίδης

ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3:

Παρουσίαση της Αγρο-επιχειρηματικότητας σε πολλές από τις εκφάνσεις της.

Αναφορά στις Αγορές κλάδων αγροδιατροφικών προϊόντων είτε του πρωτογενούς είτε του δευτερογενούς τομέα και τις ιδιαιτερότητές τους.

Πανοραματική επίβλεψη της Αγρο-επιχειρηματικότητας μέσω προσφοράς παραδειγμάτων Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) σε διάφορους Τομείς αυτής.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δημήτριος Ιεραπετρίτης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4:

Ανάδειξη της έννοιας της Καινοτομίας και των ειδών αυτής, καθώς και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την άσκηση υγιούς και καινοτομικής Αγρο-επιχειρηματικότητας μέσω χρήσης Μελετών Περίπτωσης (Case Studies) Καινοτόμων Αγρο-επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς και κλάδους αγροδιατροφικών προϊόντων είτε του πρωτογενούς είτε του δευτερογενούς τομέα.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ιωάννα Καραγεώργου – Δημήτριος Ζαρίδης – Στέφανος Θεοδωράκης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5:

Κατάδειξη του σπουδαίου ρόλου και των δυνατοτήτων του σημαντικού εργαλείου της Διοικητικής Επιστήμης (Business Plan) στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και εν γένει την αυτογνωσία μίας αγροδιατροφικής επιχείρησης, αναδεικνύοντας τα βήματα κατάρτισής του, όπως και παραδείγματα επιχειρηματικών πλάνων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Διάρκεια σε ώρες: 60,  ECTS: 2,4.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Απόστολος Ζαρίδης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων:

 

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

1η – 3η

60

2,4

Απόστολος Ζαρίδης

Βασίλειος Θεοδωράκης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4η – 6η

60

2,4

Απόστολος Ζαρίδης

ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

7η – 9η

60

2,4

Δημήτριος Ιεραπετρίτης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

10η – 12η

60

2,4

Ιωάννα Καραγεώργου

Δημήτριος Ζαρίδης

Στέφανος Θεοδωράκης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

13η – 15η

60

2,4

Απόστολος Ζαρίδης

Σύνολο

15

300

12

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης διότι για το Πρόγραμμα θεωρείται σημαντική η συμμετοχή του Διδάσκοντα και η διάδραση με τους εκπαιδευομένους για την επίδειξη υλικού διδασκαλίας, την επίλυση αποριών, τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και την ανάθεση εργασίας.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται είτε εφ’ άπαξ είτε σταδιακά αναλόγως με την χρησιμότητά του στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται σημειώσεις και διαφάνειες των εισηγητών, όπως και βιβλία ή τμήματα αυτών που παρέχονται δωρεάν στο αποθετήριο Ανοικτών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων “Κάλλιππος” (βλ. https://repository.kallipos.gr).

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού:

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/693

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1331

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5391

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (είδος αξιολόγησης, σχετική βαρύτητα κάθε είδους αξιολόγησης στη συνολική αξιολόγηση έως 200 λέξεις):

Η Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή αξιολόγηση των πέντε (μία για κάθε διδακτική ενότητα) Γραπτών Εργασιών (Ανάθεση σύντομης εργασίας ή Μελέτης Περίπτωσης έως 200 λέξεις).
Ο τελικός Βαθμός του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Προγράμματος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των πέντε Γραπτών Εργασιών.
Η συμμετοχή σε 16 τρίωρες συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, οι οποίες κατανέμονται στις πέντε διδακτικές ενότητες του Προγράμματος είναι προαιρετική, ενώ αυτές πραγματοποιούνται για τη Συμβουλευτική των εκπαιδευόμενων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π.[1]

 Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του.
-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία – εφόσον ζητηθεί.
-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1]Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε επαγγελματίες του Αγροτικού χώρου (Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς, Αμπελουργούς, Μελισσοκόμους, Μεταποιητές τροφίμων κτλ.) εφοδιάζοντάς τους με νέα γνώση και εμπειρία χρήσιμη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του τομέα τους και συνεπώς στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

β) σε στελέχη/υπαλλήλους Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς τους ενισχύει και διευρύνει υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες βοηθώντας τους στην κατανόηση της Αγροεπιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που σχετίζεται με την επιχείρησή τους, αλλά και της προώθησής της στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες αγρότες.

γ) σε λοιπούς (Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΑΠ, Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία, Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σχετικών γνωστικών αντικειμένων) για τη σύνδεσή τους με τον Αγροτικό Τομέα, την Αγροεπιχειρηματικότητα και την Αγροτική Καινοτομία και κατ’ επέκταση τη γνωστική αναβάθμιση και τη διευκόλυνση επαγγελματικής προσέγγισης με τον Τομέα.

Συνεπώς, όσοι από τους υποψήφιους ανήκουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών και όση μεγαλύτερη συνάφεια σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας διαθέτουν σχετιζόμενη με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος έχουν προβάδισμα όσον αφορά στην επιλογή τους στο Πρόγραμμα.

Συμπληρωματικό κριτήριο αποτελεί η βασική γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, πρόσβαση στο διαδίκτυο, email, χειρισμός πλατφορμών).

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βασίζεται στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνάφεια σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας διαθέτουν σχετιζόμενη με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο: https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής

Το κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται σε 360 €.

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 1η ως προκαταβολή 100 € με την υποβολή της Αίτησης, ενώ η 2η με την καταβολή 260 € έως την έναρξη του Προγράμματος.

Επιστροφή καταβολής 260€ με τη Δήλωση Αποχώρησης την 1η εβδομάδα μετά την έναρξη του Προγράμματος.

Δεν επιστρέφεται η Προκαταβολή των 100 € που καταβάλλεται με την Αίτηση (πλην μόνο σε περίπτωση μη επιλογής).

Έκπτωση χορηγείται 50 € ανά άτομο σε περίπτωση:

-ομαδικών εγγραφών άνω των 2 ατόμων (εφαρμόζεται από 3 άτομα και πάνω)
-εργαζομένων ή φοιτητών ΕΑΠ
-ΑΜΕΑ

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη, καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Πληροφορίες :

Email: AgriBusinessManagement@eap.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος: Απόστολος Ζαρίδης – τηλ.: 6945443930.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο