Μενού Κλείσιμο

Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Καινοτόμος διδακτική μέθοδος για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση

Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Καινοτόμος διδακτική μέθοδος για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση

Εγγραφή

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού

Έναρξη - Λήξη

Περιγραφή

Τίτλος Προγράμματος: «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Καινοτόμος διδακτική μέθοδος για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση»

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 400 ώρες, 29 εβδομάδες

Μονάδες ECTS16

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Αλέξης Κόκκος

Αλέξης Κόκκος

Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ

Πληροφορίες

Σκοπός του μοριοδοτούμενου αυτού Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν τα θεωρητικά θεμέλια της χρήσης της τέχνης στην εκπαίδευση, να γνωρίσουν τη διδακτική μέθοδο «Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη», και να μπορούν να την εφαρμόσουν με επιτυχία.

Ο δημιουργός της μεθόδου και επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος

Ο Αλέξης Κόκκος είναι ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων και π. Κοσμήτωρ στο ΕΑΠ, καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.   Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, καθώς και στην ίδρυση του ΕΑΠ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης από το οποίο πιστοποιήθηκαν 10.000 εκπαιδευτές, και συνυπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Δημιούργησε τη μέθοδο «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» που έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 3.000 σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ρουμανία, Σουηδία και ΗΠΑ. Έχει αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό διεθνές έργο. (Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος»).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

– Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία, αναπληρωτές, μη διορισμένους)

– Διευθυντικά Στελέχη της Εκπαίδευσης

– Εκπαιδευτές και Διευθυντικά Στελέχη Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που δραστηριοποιούνται σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κ.ά.

– Αποφοίτους πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

– Στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο της κατάρτισης

-Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η  ο/η οποίος/α  (απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ) επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις.

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 350€ και καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την επιβεβαίωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ. Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250€με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Για εργαζόμενους στο ΕΑΠ (ΣΕΠ, Διοικητικό προσωπικό) το κόστος ανέρχεται σε 200€.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, τα στοιχεία του οποίου διαβιβάζονται στους συμμετέχοντες μετά την έγκριση /αποδοχή της αίτησης συμμετοχής.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Καινοτόμος διδακτική μέθοδος για τη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση».

Πληροφορίες: Λ. Καλδάνη, τηλ: 210-9097214, e-mail: lkaldani@eap.gr

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


[forminator_form id="11217"]

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Συμφωνώ
Δήλωση Συγκατάθεσης

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Κελεσίδης


Ο Ευάγγελος Κελεσίδης είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής από το ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει στέλεχος της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολικός σύμβουλος και τώρα Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ στο ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής. Έχει διδάξει επίσης στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ και στο Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός». Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε πολλά σεμινάρια του ΙΕΠ, του ΕΚΔΔΑ, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και ως διοργανωτής από τη θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τη μεθοδολογία και το υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα ζητήματα της διαχείρισης της σχολικής τάξης και την ιστορία της εκπαίδευσης. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, ενδεικτικά μόνο: Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο (2005), Επιθετική συμπεριφορά στο Σχολείο: Ζητήματα και προτάσεις (2013), eργαλεία Γλώσσας (2015), eργαλεία Μαθηματικών (2015), Επίλυση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο και την τάξη (2020) Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια πολλά από αυτά για το σημαντικό ζήτημα της πειθαρχίας και τη διαχείριση της σχολικής τάξης.

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Γιώργος Κουλαουζίδης


Ο Γιώργος Κουλαουζίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σχεδίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ και ήταν μέλος του επιστημονικού συμβουλίου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΟΤΑ. Έχει μεταφράσει 7 βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική έρευνα, ενώ έχει επιμεληθεί αρκετά επιστημονικά συγγράμματα. Είναι μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του International Hall of Fame of Adult and Continuing Education, της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην ESREA και της ομάδας που συντονίζει την Διεθνή Ένωση για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Συμμετέχει στο δίκτυο των 27 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν την πορεία των κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες. Το 2019 εντάχθηκε στο International Hall of Fame of Adult and Continuing Education (ο πρώτος Έλληνας που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση).

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Διδακτικές Τεχνικές για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους: σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών


[forminator_form id="11760"]

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης


[forminator_form id="11804"]

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία


[forminator_form id="11849"]

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Σκαπινάκης


Ο Πέτρος Σκαπινάκης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (MD) και Διδάκτωρ (PhD) Ψυχιατρικής του University of Wales College of Medicine – UK (UWCM) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει επίσης αποκτήσει Masters στη Δημόσια Υγεία (MPH) από το UWCM. Ειδικεύτηκε στην Κλινική Ψυχιατρική. Σήμερα, είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο υπηρετεί από το 2002 σε διάφορες βαθμίδες. Επίσης έχει συνεργαστεί επί πολλά έτη με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of Bristol (UK) και το Τμήμα Ψυχιατρικής του University College London (UCL) ως Senior Research Associate. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν λάβει πάνω από 5200 αναφορές (google scholar) με h-index: 41. Στο ερευνητικό του έργο έχει κυρίως ασχοληθεί με την επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό, την ψυχοπαθολογία, την ερευνητική μεθοδολογία και την τεκμηριωμένη ψυχιατρική πρακτική (βλ. Περισσότερα στο προφίλ του στο Researchgate). Το κλινικό του ενδιαφέρον εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών.

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Η «τέχνη» του πολέμου στον Μεσαίωνα: Εισαγωγή στη Στρατιωτική Ιστορία του Βυζαντίου


[forminator_form id="11888"]

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Συγκέλλου


Η Δρ. Ευστρατία Συγκέλλου είναι Eπίκουρη Kαθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην πολεμική και στρατιωτική ιστορία του Βυζαντίου, τη βυζαντινή κοινωνία, τις σχέσεις των βαλκανικών λαών με το Βυζάντιο, την ιστορική γεωγραφία και την τοπική ιστορία. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως ζητήματα βυζαντινής Στρατιωτικής Ιστορίας. Έχει εκδώσει τη μονογραφία με τίτλο Ο πόλεμος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (13ος-15ος αι.) [Ε.Ι.Ε./Ι.Β.Ε., Μονογραφίες 8], Αθήνα 2008. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και διδακτική εμπειρία, ενώ πρόσφατα υπήρξε Επιστημονικώς Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Προσωπογραφία της Μεσαιωνικής Ηπείρου (4ος-15ος αι.)». Στις συναφείς με τη στρατιωτική ιστορία του Βυζαντίου ερευνητικές δραστηριότητές της εντάσσονται επιπλέον η εκπόνηση με υποτροφία του Ι.Κ.Υ μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα «Οι πολεμικές συγκρούσεις και οι κοινωνικές τους διαστάσεις στο βυζαντινό κράτος κατά τους παλαιολόγειους χρόνους», καθώς και η συνεργασία της στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ι.Ι.Ε/Ε.Ι.Ε με τίτλο «Σύγκρουση και ανταλλαγή μέσα από τους πολέμους των Βυζαντινών: Τεχνογνωσία – πληροφορία – πολιτισμός (7ος- 11ος αι.)». Έχει διδάξει σε διάφορα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, κ.ά) και έχει συμμετάσχει σε πλήθος Συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Σχεδιάζοντας έργα με ΒΙΜ: Αρχές και πρακτική κτιριακών έργων


[forminator_form id="11934"]

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Ζερεφός


Ο Στέλιος Ζερεφός είναι αρχιτέκτονας (B.A.(hons), M.Arch.II, Ph.D.) και καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις εφαρμογές υπολογιστών στην αρχιτεκτονική και στον σχεδιασμό. Είναι Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού», Διευθυντής του M.Sc. «Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Φωτισμού. Εκτός από το Ε.Α.Π. ήταν προσκεκλημένος διδάσκων  σε προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, εκπαιδευτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεδιαστών Φωτισμού (IALD), καθώς και συντάκτης και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι επίσης συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό φωτισμού και την προσομοίωση κτιρίων. Ήταν μέλος της εθνικής επιτροπής σε δύο δράσεις COST της ΕΕ και αυτή τη στιγμή είναι επιστημονικός υπεύθυνος ενός έργου Erasmus+ SSA, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων στο ΕΑΠ. Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα με περισσότερα από 60 έργα, 7 από τα οποία έχουν βραβευτεί σε ελληνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

This will close in 0 seconds

Φόρμα Επικοινωνίας - Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS, Jamovi)


[forminator_form id="11973"]

This will close in 0 seconds

Σύντομο CV - Μαυρίδης


Ο Δημήτρης Μαυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Στατιστικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις στατιστικές μεθόδους σύνθεσης δεδομένων. Ενδιαφέρεται για στατιστικές μεθόδους αντιμετώπισης του συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης, του προβλήματος ελλιπών τιμών καθώς και για άλλες πτυχές της μέτα-ανάλυσης δικτύων. Είναι στατιστικός συντάκτης στο Evidence Based Mental Health και επιστημονικώς υπεύθυνος για πακέτα εργασίας σε δύο έργα HORIZON2020 (OPERAM και COMPAR-EU). Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Comparative Effectiveness Research του Πανεπιστημίου του Παρισίου.

This will close in 0 seconds