Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 60 ώρες και 6 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 2,4 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
10.10.2022 – 21.11.2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
info@coursity.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Συνολική διάρκεια:  60 ώρες και 6 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 2,4 ECVET

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα – Η νέα εποχή

-Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας

-Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία

-Ετερότητα και Διγλωσσία

-Σχολικός Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα

-Τελική Εργασία

Σκοπός Προγράμματος

Τόσο η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης όσο και οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών για οικονομικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους έχουν διαμορφώσει μία νέα κατάσταση μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα του αναπτυγμένου κόσμου ως προς τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας πραγματικότητας είναι ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυγλωσσία, οι οποίοι ενίοτε δημιουργούν κρίσεις και προβλήματα μέσα στο σχολικό (και όχι μόνο) περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και η διαχείρισή της μέσα στην εκπαίδευση, αλλά και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία αναγορεύεται σε πολύτιμη κοινωνική και επαγγελματική δεξιότητα, μέσα σε ένα σύνθετο και πολιτισμικά πλουραλιστικό διεθνές περιβάλλον.

Στο μάθημα αναπτύσσονται τα εξής ζητήματα:

-Η πολιτισμική ετερότητα – Η νέα εποχή

-Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας

-Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία

-Ετερότητα και Διγλωσσία

-Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση

-Η παράλληλη ανάπτυξη των δύο γλωσσών

-Σχολική βία

-Σχολικός εκφοβισμός

-Εθνοπολιτισμική ετερότητα και σχολικός εκφοβισμός

Μαθησιακά αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

-να κατανοούν την έννοια της ετερότητας, την πολυπλοκότητά της και πώς αυτή εμφανίζεται και επηρεάζει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα

– να αντιλαμβάνονται ότι διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι για στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά

– να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η πολιτισμική ετερότητα με τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και ότι η επιτυχής διαχείρισή της αμβλύνει την κοινωνική αδικία και ευνοεί την κοινωνική κινητικότητα

– να αξιοποιούν με επιτυχία τα επικοινωνιακά εργαλεία, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

– κατανοήσουν την έννοια της διγλωσσίας, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης και να ασκηθούν στον τρόπο αξιοποίησης του γλωσσικού πλουραλισμού στο σχολικό περιβάλλον

Σε ποιους απευθύνεται

-Σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) πανεπιστημιακών Τμημάτων που οδηγούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

-Σε υπηρετούντες ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: amikrop@uoi.gr

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστήμων της Αγωγής

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CV010MIKROPOULOS_ANASTASIOS.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότηταςστην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τοεπιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής ΈνωσηςΤεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Νικολάου Γεώργιος

Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Γιώργος Νικολάου σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1999, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γαλλία και διετέλεσε Πάρεδρος επί θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάιο του 2015 υπηρέτησε ως Μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το Μάιο του 2015 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί με το Ανοικτό και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Θεματικές Ενότητες
Τίτλος Δ.Ε.1: Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα – Η νέα εποχή

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1:

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το ιστορικό υπόβαθρο για την κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και την πορεία από το τέλος της νεοτερικότητας στην έναρξη της νέας εποχής-παγκοσμιοποίηση. Ακόμη, αναφερόμαστε στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τις δημογραφικές μεταβολές, αλλά και τη θέση της Ελλάδας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάου
Τίτλος Δ.Ε.2: Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2:

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητα. Προσδιορίζονται η ετερότητα, το μοντέλο της αφομοίωσης και ο πολιτισμικός σχετικισμός. Επιπλέον, εστιάζουμε στη διαπολιτισμική θεώρηση και στις εκπαιδευτικές προεκτάσεις των μοντέλων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάου
Τίτλος Δ.Ε.3: Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3:

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναφερόμαστε σε στερεότυπα – προκαταλήψεις και διακρίσεις. Αναλύουμε τα στάδια της επικοινωνιακής πράξης και εστιάζουμε στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Τέλος, γίνεται αναφορά σε διάφορες διαπολιτισμικές “παρεξηγήσεις”.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάου

Τίτλος Δ.Ε.4: Ετερότητα και Διγλωσσία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4:

Στην τέταρτη θεματική ενότητα αναφερόμαστε στη διγλωσσία στην Ελλάδα και στη δίγλωσση εκπαίδευση. Επίσης, εστιάζουμε στην παράλληλη ανάπτυξη των δύο γλωσσών.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάους

Τίτλος Θ.Ε.5: Δ.Ε.5: Σχολικός Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5:

Η ενότητα αυτή αφορά στη σχολική βία και στο σχολικό εκφοβισμό. Επίσης, αναφερόμαστε στη σχέση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας και του σχολικού εκφοβισμού.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάου

Τίτλος Δ.Ε.6: Τελική Εργασία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6:

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει επιπλέον υλικό για μελέτη σχετικά με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος και ερωτήσεις Quiz.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 10 ώρες, 0,4 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Γεώργιος Νικολάου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

-Βιντεοδιαλέξεις

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις αξιολόγησης

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz  Εβδομάδας

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν για οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος, χωρίς κανέναν περιορισμό και με πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό. Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ, καλείται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80341  το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Επικοινωνία

Πληροφορίες:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο