Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση

1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07.09.2022 έως 30.09.2022

Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία

1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01.08.2022 έως 25.10.2022

Μουσική για την Εικόνα


2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.11.2022 έως 10.02.2023

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10.09.2022 έως 31.12.2022

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού

2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27.06.2022 έως 30.09.2022

Στέλεχος διαχείρισης (manager) για τον προσβάσιμο Τουρισμό
1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.11.2022 έως 10.12.2022

Βιομιμητική Τεχνολογία


2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10.09.2022 έως 31.12.2022

Προσωπικό πρώτης γραμμής για τον προσβάσιμο Τουρισμό
1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.11.2022 έως 10.12.2022

Νεοελληνική Φιλοσοφία


2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.11.2022 έως 20.02.2023

Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media
4ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 02.04.2023 έως 09.05.2023

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων

2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.09.2022 έως 15.01.2023

STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά για Εκπαιδευτικούς1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 06.03.2023 έως 18.08.2023

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία3ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 – 24.05.2023

 

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python4ος
κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
18.04.2023 - 22.05.2023

Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία


3ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 - 22.05.2023

Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.03.2023

Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων


2ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 18.04.2023 - 19.06.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 έως 22.05.2023

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(SPSS)

3ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 18.04.2023  - 19.06.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 - 22.05.2023

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

3ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 18.04.2023 - 19.06.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 - 22.05.2023

Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου


2ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 18.04.2023 - 12.06.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.04.2023 έως 22.05.2023

Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media


3ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2022 έως 24/01/2023

Χωρικός Σχεδιασμός, Σύγχρονες Τάσεις και Ζήτημα Αιχμής


1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21.02.2022

Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12.04.2022

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(SPSS)

3ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 13.06.2022

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.05.2022

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

3ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 13.06.2022

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.05.2022

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python

2ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού:
19.09.2022 – 24.11.2022

Προθεσμία Εγγραφών:
19.09.2022- 31.10.2022

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

2ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού:
19.09.2022 – 24.11.2022

Προθεσμία Εγγραφών:
19.09.2022 - 10.10.2022

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία1ος κύκλος
Προθεσμία Εγγραφών:
έως 17.10.2022

Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις


1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.10.2022

Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media


2ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/06/2022 έως 02/10/2022

Μουσική για την Εικόνα
1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15.06.2022 έως 20.09.2022

Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής


2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.09.2022

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας3ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20.09.2022 έως 20.10.2022

Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία


1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28.11.2022 - 30.12.2022

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(SPSS)

1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 30.01.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.12.2022

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 30.01.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.12.2022

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία2ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
23.01.2023 - 27.02.2023

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python

3ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
23.01.2023 - 27.02.2023

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

2ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 27.03.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.01.2023 – 27.02.2023

Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου

1ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 30.01.2023 - 20.03.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.01.2023 έως 27.02.2023

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(SPSS)2ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.01.2023 - 27.02.2023

Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων

1ος κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 30.01.2023 - 27.03.2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30.01.2023 έως 27.02.2023

Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία


2ος Κύκλος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.01.2023 - 27.02.2023

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας4ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01.02.2023 έως 03.03.2023

Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

2ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17.09.2022 έως 31/03/2023

Εισαγωγή στην Βιολογική Γεωργία
1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10.09.2022 έως 31.12.2022

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(SPSS)
4ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
18.9.2023 έως 30.10.2023

Σχεδιάζοντας έργα με ΒΙΜ: Αρχές και πρακτική κτιριακών έργων1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24.04.2023 έως 28.05.2023

Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01.07.2023 έως 22.07.2023

Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές στον κλάδο της Υγείας


1ος Κύκλος
Προσφέρεται Δωρεάν 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23.10.2023 - 31.10.2023

Ανάπτυξη 3Δ Διαδραστικών Εφαρμογών με την Πλατφόρμα Unity1ος Κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10.07.2023 έως 16.10.2023

Σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων με χρήση Power BI


1ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 01.10.2023 έως 22.11.2023

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία
4ος κύκλος
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18.09.2023 – 23.10.2023

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο