Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΠΑ

Προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και "πράσινες" δεξιότητες για εργαζόμενους

Η Δράση

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες». Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. 

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των εργαζομένων – ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων είναι 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα 400  ευρώ.

Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων

1. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο
των Πραγμάτων (IoT)

Ονοματεπώνυμο: Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Ιδιότητα: Αναπλ. Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

Ο Δρ. Ορφανουδάκης Θεοφάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Π.Σ. Πληροφορική. Απέκτησε το δίπλωμά του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΗΜΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1995 και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. (στον τομέα Τηλεπικοινωνιών) το 1998. Από το 1995 έως το 1999, εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. και παράλληλα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Την περίοδο 1999-2005 εργάσθηκε για την Ellemedia Technologies, ως υπεύθυνος έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων (broadband systems) και ψηφιακών μικροηλεκτρονικών & υπολογιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για δικτυακές εφαρμογές (Broadband Networking Components). Την περίοδο 1999-2006 δίδαξε παράλληλα στο ΤΕΙ Πειραιά ως εργαστηριακός και ως επιστημονικός συνεργάτης και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Την περίοδο 2005-2015 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) ως διδακτικό προσωπικό επί συμβάσει και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδίαση, ανάλυση απόδοσης και υλοποίηση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, σχεδίαση ενσωματωμένων ελεγκτών, μελέτη επίδοσης πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης και μηχανισμούς ελέγχου κίνησης και κατανομής πόρων δικτυοκεντρικών εφαρμογών. Έχει συνολικά 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 63 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (14 εκ των οποίων προσκεκλημένες) με περισσότερες από 700 ετεροαναφορές στο έργο του (h-index 14, πηγή Google Scholar), ενώ έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και διατελεί και ο ίδιος κριτής σε 8 διεθνή περιοδικά (ΙΕΕΕ, Elsevier, OSA κ.α.) και μεγάλο αριθμό συνεδρίων. Ο Δρ. Ορφανουδάκης είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (SM IEEE) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το Πρόγραμμα έχει υβριδική μορφή με δια ζώσης εκπαίδευση καθώς και σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning) συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει τις ανάγκες για εργαστηριακή εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων μικροελεγκτών και δικτυωμένων ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems).

 

Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης, με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα που απαιτεί νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία. Αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν διασύνδεση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Δικτύων Ελεγκτών Αυτοματισμών και Ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών καθώς και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει την εργαστηριακή εμπειρία για να σχεδιάζουν συστήματα με χρήση:

  1. της αρχιτεκτονικής ARM Cortex M3 και σύγχρονων εργαλείων σχεδίασης
  2. της πλατφόρμας Arduino
  3. των πλέον διαδεδομένων υπηρεσιών νέφους για εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή της πρότυπης διδακτικής μεθοδολογίας εξ’ αποστάσεως υποστήριξης εργαστηριακής εξάσκησης των καταρτιζόμενων με υβριδικές μορφές. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού που θα διατεθεί από το ΕΑΠ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και χρήση υποδομών εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στις εργαστηριακές δομές του ΕΑΠ.

-Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένοι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές

-Να διακρίνουν τους τύπους των μικροεπεξεργαστών

-Να αναλύουν τη λειτουργία σύγχρονων μικροεπεξεργαστών του εμπορίου (ARM)

-Να προγραμματίζουν σύγχρονους μικροεπεξεργαστές με γλώσσα υψηλού επιπέδου

-Να καταλαβαίνουν βασικές αρχές σχεδίασης ασύρματων δικτύων

-Να σχεδιάζουν ασύρματα δίκτυα βασισμένα σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης

-Να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα επικοινωνίας ανώτερων επιπέδων σχεδίασης

-Να προετοιμάζουν και να οργανώνουν συστήματα βασισμένα στο δίκτυο των πραγμάτων

-Να προτείνουν λύσεις για τον αποδοτικό σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασυνδεδεμένων συσκευών

-Να εκτιμούν και να αναλύουν πιθανά προβλήματα κατά το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου δικτύου διασυνδεδεμένων συσκευών

-Να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Arduino: Αναπτυξιακή πλακέτα

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή ARM Cortex M3

-Την εξοικείωση με τους εσωτερικούς καταχωρητές του ARM Cortex M3

-Την επισκόπηση του συνόλου εντολών του επεξεργαστή ARM Cortex M3

-Την εξοικείωση με την αρχιτεκτονική μνήμης του ARM Cortex M3

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης : 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Έλεγχος φωτοδιόδων

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την εξοικείωση με το σύνολο εντολών του επεξεργαστή ARM Cortex M3

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού του επεξεργαστή ARM Cortex M3

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Έλεγχος κινητήρα servo

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού του επεξεργαστή ARM Cortex M3 με γλώσσα C/C++

-την εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου keil και CubeMX και τη χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Xρήση αισθητήρων, προσπέλαση δεδομένων από αισθητήρες ( π.χ. αισθητήρας θερμοκρασίας)

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού του επεξεργαστή ARM Cortex M3 με γλώσσα C/C++

-την εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Arduino IDE και χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης:4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας : Χρήση LCD οθόνης, Σειριακή και παράλληλη επικοινωνία

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για χειρισμό για χειρισμό ψηφιακών διεπαφών μέσω του επεξεργαστή ARM Cortex M3 ψηφιακών με γλώσσα C/C++

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για είσοδο αναλογικών σημάτων μέσω διεπαφών του επεξεργαστή ARM Cortex M3 με γλώσσα C/C++

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για χειρισμό για χειρισμό ψηφιακών διεπαφών μέσω του επεξεργαστή ARM Cortex M3  με γλώσσα C/C++

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για χειρισμό διεπαφών με χρήση σημάτων PWM μέσω του επεξεργαστή ARM Cortex M3 ψηφιακών με γλώσσα C/C++

-την εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Arduino IDE και χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Διασύνδεση της πλατφόρμας Arduino με τοπικά δίκτυα Ethernet

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την κατανοήση της λειτουργίας των σημάτων διακοπής (interrupts) του επεξεργαστή ARM Cortex M3

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφαρμογών με διαχείριση  σημάτων διακοπής (interrupts) του επεξεργαστή ARM Cortex M3 ψηφιακών με γλώσσα C/C++

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για είσοδο αναλογικών σημάτων μέσω διεπαφών του επεξεργαστή ARM Cortex M3 με γλώσσα C/C++

-την εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Arduino IDE και χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας:Διασύνδεση της πλατφόρμας Arduino με WiFi

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την κατανοήση της λειτουργίας των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) ως μονάδων εξόδου

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφαρμογών με  χρήση οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) ως μονάδων εξόδου του επεξεργαστή ARM Cortex M3 ψηφιακών με γλώσσα C/C++

-την εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού και προσομοίωσης  Mbed και χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Διασύνδεση της πλατφόρμας Arduino με άλλα ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth, RF)

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την κατανοήση της λειτουργίας περιφερειακών module ασύρματης δικτύωσης WiFi

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων με  χρήση περιφερειακών module ασύρματης δικτύωσης WiFi

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφαρμογών με  χρήση περιφερειακών module ασύρματης δικτύωσης WiFi και με γλώσσα C/C++

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Εφαρμογές ΙοΤ σε Arduino (Xively, Thingspeak, dweet.io, freeboard.io)

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την κατανοήση της λειτουργίας του Internet of Things

-την κατανοήση της λειτουργίας cloud ως μέσο συγκέντρωσης δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφαρμογών  διασύνδεσης με υπολογιστικό νέφος (cloud) με γλώσσα C/C++

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: ARΜ: Αρχιτεκτονική, αναπτυξιακή πλακέτα

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της διαφοράς των μικροελεγκτών από τους μικροεπεξεργαστές

-Την γνωριμία με την πλατφόρμα Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων εγκατάστασης του Arduino IDE και πρόσθετων βιβλιοθηκών

-Την εξοικείωση με το βασικό μοντέλο σχεδίασης με το Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των εξ'αποστάσεως διαθέσιμων εργαστηρίων του ΕΑΠ

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των του σχεδιαστικού εργαλείου Fritzing

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την εξοικείωση με το βασικό μοντέλο προγραμματισμού του Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για παραγωγή ψηφιακών σημάτων Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με περιφερειακά LED

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με περιφερειακά 7-segment displays

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Προγραμματισμός υψηλού επιπέδου με εργαλεία IDE  Mbed/Keil

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την εξοικείωση με την διαχείριση αναλογικών σημάτων του Arduino

-Την κατανόηση της έννοιας των σημάτων PWM

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού για παραγωγή σημάτων PWM

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με κινητήρες σέρβο

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού σε πλατφόρμα Arduino συστημάτων με κινητήρες σέρβο

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Προγραμματισμός υψηλού επιπέδου με εργαλεία IDE Arduino

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της έννοιας της μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά (ADC)

-Την εξοικείωση με τις αναλογικές εισόδους του Arduino

-Την κατανόηση των περιορισμών στην επεξεργασία αναλογικών των σημάτων στο Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με αναλογικές εισόδους

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Χρήση ψηφιακών I/O και PWM

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της διασύνδεσης σε δίκτυα Ethernet με χρήση εξωτερικών δικτυακών περιφερειακών

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με δικτυακά περιφερειακά βασισμένα στον επεξεργαστή W5100

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με δικτυακά περιφερειακά βασισμένα στον επεξεργαστή ENC28J60

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρήση της βιβλιοθήκης Ethernet για Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού διαδικτυακών/web εφαρμογών client server με το Arduino

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Διαχείριση Interrupts

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της διασύνδεσης σε δίκτυα WiFi με χρήση εξωτερικών δικτυακών περιφερειακών

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με δικτυακά περιφερειακά βασισμένα στον επεξεργαστή ESP8266

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων ΙοΤ sensor nodes με το Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού διαδικτυακών/web εφαρμογών client server με το Arduino

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού διαδικτυακών/web εφαρμογών client server με το Arduino

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Χρήση LCD οθόνης, Σειριακή και παράλληλη επικοινωνία

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της διασύνδεσης σε ασύρματα δίκτυα με χρήση εξωτερικών δικτυακών περιφερειακών

-Την κατανόηση της ασύρματης διασύνδεσης με άλλες συσκευές με χρήση εξωτερικών δικτυακών περιφερειακών

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με δικτυακά περιφερειακά βασισμένα στον αρθρώματα Bluetooth

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με δικτυακά περιφερειακά βασισμένα στον αρθρώματα nRF24L011

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Ενσύρματη/Ασύρματη δικτυακή επικοινωνία

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-Την κατανόηση της λειτουργίας των οθωνών LCD

-Την κατανόηση της διασύνδεσης σε οθόνες LCD μέσω παράλληλων διεπαφών

-Την κατανόηση της διασύνδεσης σε οθόνες LCD μέσω I2C

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού συστημάτων με οθόνες LCD

-Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού σε πλατφόρμα Arduino συστημάτων οθόνες LCD

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Διασύνδεση με υπολογιστικό νέφος (cloud)

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχους: 

-την κατανοήση της λειτουργίας του Internet of Things

-την κατανοήση της λειτουργίας cloud ως μέσο συγκέντρωσης δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων

-την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού εφαρμογών  διασύνδεσης με υπολογιστικό νέφος (cloud) με χρήση βιβλιοθηκών του Arduino

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Επανάληψη εννοιών Arduino

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα  έχει ως στόχο να δοθεί στους εκπαιδευόμενους χρόνος να επαναλάβουν το περιεχόμενο που αφορά το Arduino προκειμένου να ανταποκριθούν στην τελική εξέταση

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Τίτλος Θεματικής Ενότητας: Επανάληψη εννοιών ARM

Σκοπός – στόχοι της θεματικής ενότητας

Η παρούσα  έχει ως στόχο να δοθεί στους εκπαιδευόμενους χρόνος να επαναλάβουν το περιεχόμενο που αφορά τον ARM προκειμένου να ανταποκριθούν στην τελική εξέταση

Χρονική διάρκεια - Ώρες κατάρτισης: 4

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr

2. Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας (ΕΑΛΟ)

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ιδιότητα: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πανεπιστήμιο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων». Διαθέτει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών Speyer (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer) όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Msc) στις Διοικητικές Επιστήμες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το Δεκέμβριο 2017 έως και τον Σεπτέμβριο 2018 διετέλεσε Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ακόμη από τον Αύγουστο του 2019 είναι Διευθυντής του Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Επιθεωρητής Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας. Έχει εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο της οικονομικής των επιχειρήσεων, της οικονομικής της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

Θεματική Κατηγορία: ΨΗΦΙΑΚΕΣ
Θεματική υποκατηγορία για τις ψηφιακές δεξιότητες: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP & ΔΙΟΙΚHΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σκοπός του Προγράμματος: Ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής της εργασίας, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως σε μεγάλη έκταση και βάθος. Η ανάπτυξή του οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο ότι τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας, της ασφάλισης, των αποδοχών και των όρων εργασίας απασχολούν συχνά τη δημόσια συζήτηση και αφορούν άμεσα τον καθένα μας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο σε αρκετά ΑΕΙ (κυρίως σε τμήματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων) η διδασκαλία και η έρευνα των εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής της εργασίας αποτελούν βασικό μάθημα.
Στην χώρα μας, ιδιαίτερα τη τελευταία δεκαετία, οι σχέσεις εργασίας ανάμεσα σε μισθωτούς και εργοδότες έχουν σημαντικά αλλάξει προς την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, γεγονός που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να ενταθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας» επιχειρεί την απόκτηση και επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στις σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης: Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 15 θεματικές ενότητες οι οποίες αφορούν σε εργατικά θέματα, όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αμοιβές, άδειες και επιδόματα εργασίας, λύση και καταγγελία σύμβασης, ΕΡΓΑΝΗ και άλλα σχετικά ειδικά θέματα. Επίσης, σε ασφαλιστικά θέματα, όπως η έννοια και η διαδικασία της ασφάλισης, ηλεκτρονικά θέματα ΕΦΚΑ, καταβολή εισφορών, κυρώσεις και τέλος σε λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασία όπως, ΕΛΠ, κώδικας φορολογίας εισοδήματος, my data και ηλεκτρονικά βιβλία στις επιχειρήσεις.

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:
-Να κατανοεί τη σημασία των εργασιακών σχέσεων στο χώρο εργασίας.
-Να γνωρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.
-Να διατυπώνει και να αναλύει τις πρακτικές εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΣΕΠΕ
-Να διατυπώνει και να αναλύει τις σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                          

Δεξιότητες
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:
-Να αναπτύσσει ομαδικό συνεργατικό επιστημονικό πνεύμα στα πλαίσια του επιστημονικού έργου.
-Να αναπτύσσει ατομική ευθύνη και να διατυπώνει επιστημονική γνώμη.
-Να έχει ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.
-Να λαμβάνει αποφάσεις στον χώρο εργασίας του.
-Να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.
-Να εργάζεται αποτελεσματικά.      

Συμπεριφορές/Στάσεις
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση:
-Να αναπτύσσει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχει κριτική σκέψη.
-Να διαχειρίζεται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.
-Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας του.
-Να προάγει την εταιρική και κοινωνική κουλτούρα.
-Να προάγει τη σημασία της επιμόρφωσης και εν γένει της δια βίου μάθησης.

Τίτλος Θ.Ε.1: Η έννοια της ασφάλισης

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών ασφάλισης, όπως η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι προϋποθέσεις ασφάλισης, ο χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση, η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, η τυπική ασφάλιση, οι ειδικές κατηγορίες ασφάλισης και η παράλληλη ασφάλιση.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

 

Τίτλος Θ.Ε.2: Η διαδικασία της ασφάλισης

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η διαδικασία της ασφάλισης και συγκεκριμένα οι  υποχρεώσεις των εργοδοτών, η απογραφή εργοδοτών – απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά νομική μορφή, ο υπολογισμός εισφορών και η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε.3: Καταβολή εισφορών - Κυρώσεις

Σε αυτή τη θεματική ενότητα δίνεται έμφαση στον τρόπο που διενεργείται ο έλεγχος (τακτικός – επιτόπιος) των εργοδοτών από τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος είσπραξης, οι προθεσμίες καταβολής εισφορών και η επιβολή κυρώσεων (πράξεις επιβολής). Έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις εντοπισμού της αδήλωτη εργασία, καθώς και τις παραβάσεις που αυτή επιφέρει σύμφωνα με την ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

 

Τίτλος Θ.Ε.4: Ασφάλιση Μη Μισθωτών

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση των Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αγρότες, Μηχανικοί, Υγειονομικοί) και στον τρόπο εισφοροδότησης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/2020. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης και στους αμειβόμενους με μπλοκάκια, όπως επίσης σε θέματα που αφορούν το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Τέλος, θα παρουσιαστούν οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που αφορούν την εγγραφή/επανεγγραφή/λήξη ασφάλισης των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων Μη Μισθωτών ασφαλισμένων και όσων συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

 

Τίτλος Θ.Ε. 5: Ατομική Σύμβαση Εργασίας

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση και η μελέτη της ατομικής σύμβασης εργασίας και συγκεκριμένα το είδος της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Επιπλέον, αναλύονται η έννοια της μερικής απασχόλησης, του αορίστου / ορισμένου χρόνου εργασίας καθώς και άλλων ευέλικτων μορφών απασχόλησης (ΕΠΑ-δανεισμός, συμβάσεις ετοιμότητας, τηλεργασία).

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 6:  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητας αναλύεται  η διαδικασία διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία καταλήγει σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως το περιεχόμενο και είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και  ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός στην ελληνική αγορά εργασίας.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 7: Χρονικά Όρια Εργασίας

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση των χρονικά όρια της εργασίας, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για κάθε κατηγορία εργαζομένων. Επίσης, μελετώνται η διάκριση μεταξύ της πενθήμερης και εξαήμερης εργασίας  καθώς και οι έννοιες της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της υπερωρίας / υπερεργασίας και των αργιών που ισχύουν στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 8: Μισθός και Αμοιβή Εργασίας

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η έννοια του μισθού, δηλαδή η αμοιβή της εργασίας που δικαιούται ο κάθε μισθωτός γα την εργασία που παρέχει. Παρουσιάζονται αναλυτικά η διάκριση μεταξύ   τακτικών  και   έκτακτων   αποδοχών,  η   διάκριση  μεταξύ   του   νόμιμου, του συμβατικού   και   του   συνήθη  μισθού καθώς και τα Δώρα Εορτών.   Επίσης,   αναλύεται  η  βάση  υπολογισμού   αυτών  και τα εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής, τα οποία υποχρεούται να εκδίδει ο εργοδότης. Επίσης, αναλύεται η έννοια του εργοσήμου.

Διάρκεια σε ώρες: 10 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 9: Άδειες μισθωτών – Ανυπαίτιο Κώλυμα

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η μελέτη του δικαιώματος των εργαζομένων σε κανονική άδεια, καθώς και του χρόνου χορήγησής και κατάτμησή της. Επίσης, αναλύονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας που ακολουθούν την κανονική άδεια. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδικές άδειας και οι προϋποθέσεις χορήγησής. Ακόμη σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετάται η έννοια του ανυπαίτιου κωλύματος, όπως είναι η ασθένεια, η λοχεία, η μητρότητα, το εργατικό ατύχημα και η στράτευση.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 10: Λύση Σύμβασης Εργασίας – Καταγγελία Σύμβασης

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η μελέτη της λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης και ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης. Επίσης, αναλύεται η έννοια των ομαδικών απολύσεων και της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε. 11: ΠΛ.ΣΥ Εργάνη Ι και ΙΙ, ΠΛ.ΣΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ και Διοικητικές Κυρώσεις- Ειδικά Θέματα

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση πληροφοριακών συστημάτων «Εργάνη» και «ΟΠΣ ΣΕΠΕ». Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι λειτουργίες και χρήση των συγκεκριμένων ευρέως διαδεδομένων πληροφοριακών συστημάτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Επιπλέον, αναλύονται οι διοικητικές κυρώσεις που συνεπάγεται η μη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος αναλύονται επίκαιρα εργασιακά θέματα, όπως η βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την υιοθέτηση πολιτικών αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. 

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε.12: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1 – Βασικές Έννοιες / Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις / Σχέδιο Λογαριασμών των ελληνικών λογιστικών προτύπων / Παραστατικά Πωλήσεων

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4308/2014 και την μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την νέα δομή του λογιστικού σχεδίου , η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ως επιχειρηματικές οντότητες, η νέα δομή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αλλαγές που επήλθαν κατά την έκδοση των παραστατικών στοιχείων πωλήσεων

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε.13:    Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 2 – Εισαγωγή στους Κανόνες Επιμέτρησης

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι κανόνες επιμέτρησης που εφαρμόζονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποενότητες όπως τα πάγια των επιχειρήσεων (ενσώματα και άυλα) , τα αποθέματα και οι υπηρεσίες, της κατάστασης αποτελεσμάτων , καθώς και οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε.14:    Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Σε αυτή τη θεματική ενότητα μελετώνται οι κανόνες εφαρμογής φορολογίας επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αναλύονται στο Ν. 4172/2013 όπως κωδικοποιείται και ισχύει. Θα αναλυθούν  οι εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι διαφημιστικές δαπάνες, οι φορολογικές αποσβέσεις , οι επισφαλείς απαιτήσεις και οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Τίτλος Θ.Ε.15:    myDATA, my Digital Accounting and Tax Application – Εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα ερμηνεύεται η έννοια των Ηλεκτρονικών Βιβλίων , οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιδιώκει η Φορολογική Διοίκηση και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ερμηνεία της κωδικοποιημένης Α. 1138/2020 , τρόποι διαβίβασης των στοιχείων εσόδων και εξόδων στην ειδική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. , χαρακτηρισμός των στοιχείων εσόδων και εξόδων.

Διάρκεια σε ώρες: 5 ώρες

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Ωφελούμενοι - Μητρώο Ωφελούμενων

Μετάβαση στο περιεχόμενο