Συνολική διάρκεια: 400 ώρες (28 εβδομάδες)
Μονάδες ECTS: 16 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
10.10.2022 – 30.04.2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:

Κανελλοπούλου Αγγελική, τηλέφωνο: 2610367760,
email: akanellopoulou@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: “Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση”

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, 28 εβδομάδες

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

- Ηγεσία - Διοίκηση - Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων. Διαφορές, επικαλύψεις, σχέσεις. Η σημασία της σχετικής αυτονομίας.
- Ηγετική συμπεριφορά: Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες παραδοχές και η Ηθική Διάσταση της Ηγεσίας.
- Διδακτική Ηγεσία (Instructional Leadership) – Ηγεσία για τη Μάθηση (Leadership for Learning).
- Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational Leadership).
- Κατανεμημένη Ηγεσία (Distributed Leadership).
- Ηγεσία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice).
- Συνθετικές προσεγγίσεις για την Ηγεσία.
- Εκπαιδευτική ηγεσία, σχολική κουλτούρα και εκπαιδευτικοί.
- Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα. Διαχρονικοί και επίκαιροι παράγοντες ευαλωτότητας και ο ρόλος της Ηγεσίας.
- Εισαγωγή αλλαγής και κινητροδότηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
- Ανθρωπογεωγραφία της σχολικής μονάδας: γλώσσα, αφήγηση, εικόνες (εργαστήριο).
- Οργανισμοί μάθησης. Σημασία, προσεγγίσεις και πρακτικές.
- Το (ελληνικό) σχολείο ως οργανισμός μάθησης. Δεδομένα και προβληματισμοί.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός αυτού του σύντομου προγράμματος σπουδών είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και την εκπαιδευτική ηγεσία αλλά και να εκτεθούν σε σύγχρονες έννοιες και διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το πεδίο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Πιο συγκεκριμένα μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Αναγνωρίζουν τα περιθώρια της σχετικής αυτονομίας στην εκπαιδευτική μονάδα.
- Διακρίνουν τις έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας και να τις συνδέουν με την έννοια της σχετικής αυτονομίας.
- Συζητούν την δυνατότητα εμφάνισης φαινομένων ηγεσίας στην εκπαιδευτική μονάδα.
- Διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των βασικών προσεγγίσεων ηγεσίας στην εκπαίδευση.
- ξιοποιούν αποτελεσματικά τις θεωρίες κινήτρων στην εκπαιδευτική μονάδα.
- Οριοθετούν την έννοια της κουλτούρας της εκπαιδευτικής μονάδας και αναγνωρίζουν τις επιμέρους διαστάσεις της.
- Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις στην εκπαιδευτική τους μονάδα.
- Διαχειρίζονται αποτελεσματικά συγκρούσεις στην εκπαιδευτική τους μονάδα.
- Ερμηνεύουν τη συσχέτιση των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας με το χώρο και το χρόνο μέσα σε αυτή.
- Αναφέρουν τις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν ένα σχολείο ως οργανισμό μάθησης.
- Προτείνουν τρόπους μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής τους μονάδας σε οργανισμό μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

- Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
- Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές).
- Στελέχη της εκπαίδευσης.
- Απόφοιτους Σχολών Νηπιαγωγών, ΠΤΔΕ, Καθηγητικών Σχολών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
- Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες αντίστοιχων ειδικοτήτων.
- Αποφοίτους Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
- Πτυχιούχους που θα τους ενδιέφερε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης.
- Επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
- Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, ο/η οποίος/α επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις.

Μοριοδότηση

- Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια
- Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια
- Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια
- Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018
- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 2 Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Μανώλης Κουτούζης

Ιδιότητα: Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ekoutouzis@eap.gr

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση Ενηλίκων”.

Είναι Πτυχιούχος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος  (ΜΑ στην Οργάνωση, Σχεδιασμό και Διοίκηση της Εκπαίδευσης) και Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου του Reading. Με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright παρακολούθησε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Study of the United States Institute στο University of Illinois, Chicago.

Τα πεδία της ερευνητικής και διδακτικής του δραστηριότητας αφορούν στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Ηγεσία, τα Σχολεία ως Μανθάνοντες Οργανισμούς, καθώς και την Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, και εμπειρογνώμονας σε προγράμματα του ΟΟΣΑ. Έχει συνεργαστεί με φορείς όπως το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, το ΚΕΘΕΑ, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών σε θέματα κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 1

Ο Μάνος Παυλάκης έχει διδάξει Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Ηγεσία στο ΕΑΠ και σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Για χρόνια έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών, εκπαιδευτής και σύμβουλος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων σε οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά υλικά και μελέτες σε θέματα σχετικά με Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Coaching, Δυναμική Ομάδας, Επικοινωνία και Συνεργασία, την Επιχειρηματική Εκπαίδευση, τις Οριζόντιες Ικανότητες για οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ.ά. Ήταν Learning Manager και δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco και έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τη βασισμένη στην εργασία μάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών και τους οργανισμούς μάθησης, θέματα στα οποία έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει πτυχία στην Ελληνική Φιλολογία και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, μεταπτυχιακά διπλώματα στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και στις Πολιτικές Επιστήμες, και διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ ολοκληρώνει μετα-διδακτορική έρευνα στη βασισμένη στην εργασία μάθηση στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 2

H Ευαγγελία Παπαλόη. Δρ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης/Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Toulouse II- Jean Jaurès. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εξωτερικός συνεργάτης σε σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έχει συνεργαστεί ως ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια με δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της κινούνται στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της κοινωνικής επιρροής, του ηθικού κλίματος, της λήψης αποφάσεων, της επικοινωνίας, της δέσμευσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης, κ.α.

Έχει δημοσιεύσει 45 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, έχει επιμεληθεί ή συμμετάσχει με συγγραφή κεφαλαίων σε 10 συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge Scholars Publishing, Routledge, Emerald Group Publishing, Bloomsbury Publishing, κ.α.), έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, είναι reviewer σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 3

Η Κονιδάρη Βικτωρία είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Aix-Marseille I από το 2008 με θέμα τη διαχείριση ποιότητας σχολικών μονάδων. Ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική της διατριβή πάνω στην ανθρωπογεωγραφία της εκπαιδευτικής μειονεξίας και τη διάχυση εκπαιδευτικής πολιτικής με υποτροφία Marie Sklodowska Curie χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Η Κονιδάρη Βικτωρία διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, είτε από τη θέση του εκπαιδευτικού είτε από τη θέση στελέχους ως διευθύντρια σχολικής μονάδας. Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Ανθρωπογεωγραφία Εκπαιδευτικών Μονάδων στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής εργασίας (ΤΕΠΕΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο εργάζεται ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διαδοχικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν στη διδακτική της γαλλικής γλώσσας, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και στην εκπαίδευση ενηλίκων από το 2008 ως σήμερα. Επίσης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA-HEP του τμήματος ΤΕΠΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει: Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα και Ιστορία της Γνώσης. Τέλος, έχει εργασθεί ως επιμορφώτρια, επιστημονική συνεργάτιδα και συγγραφέας θεμάτων σε ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ του Α.Π.Θ., ως επιμορφώτρια και συγγραφέας διδακτικού υλικού σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ως επιστημονική συνεργάτιδα στο πρόγραμμα Erasmus KA2.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 4

Η Ασημίνα Παπάζογλου είναι Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Ed στις Επιστήμες της Αγωγής) και Δρ. στον τομέα Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ έχει διατελέσει Προϊσταμένη σχολικής μονάδας για 9 έτη.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αλλά και η διδακτορική της διατριβή αφορούν στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, τα Σχολεία ως Οργανισμούς Μάθησης, την Επαγγελματική Ανάπτυξη και την Ευημερία των Εκπαιδευτικών. Στα θέματα αυτά έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει ως επιμορφώτρια στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της «Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» που υλοποιήθηκε το 2020-2021. Επίσης, είναι κριτής σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για την «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» (ΕΕΠΕΚ), ενώ έχει εκπονήσει πολλά καινοτόμα προγράμματα ως εκπαιδευτικός.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 : Ηγεσία - Διοίκηση - Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων. Διαφορές, επικαλύψεις, σχέσεις. Η σημασία της σχετικής αυτονομίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις συναφείς αλλά όχι ταυτόσημες έννοιες “Διαχείριση, Διοίκηση, Ηγεσία” με αναφορά στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Προσδιορίζουν την έννοια της σχετικής αυτονομίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας με αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα
- Καθορίζουν τα περιθώρια άσκησης διοίκησης σε συνάρτηση με την σχετική αυτονομία ενός σχολείου.
- Διαχωρίζουν τις έννοιες Διοίκηση, Διαχείριση, Ηγεσία,
- Εντοπίζουν διακριτά παραδείγματα Διαχείρισης, Διοίκησης και Ηγεσίας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μ. Κουτούζης

Τίτλος Δ.Ε.2 : Ηγετική συμπεριφορά: Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες παραδοχές και η Ηθική Διάσταση της Ηγεσίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης αναφορικά με την ηγετική συμπεριφορά στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα επικεντρωθούμε στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και, θα διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις άσκησης ηγεσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην ηθική διάσταση της ηγεσίας και την υπευθυνότητα του ηγέτη που παράγει αποτελέσματα, προάγοντας τη δικαιοσύνη, την ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, έχοντας ως πυξίδα θεμελιώδεις αρχές και αξίες.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- αναφέρουν την εξέλιξη στην επιστημονική σκέψη για την εκπαιδευτική ηγεσία
- περιγράφουν τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις
- κατανοούν τη σημασία της ηθικής διάστασης της ηγεσίας και τους βασικούς παράγοντες που την προσδιορίζουν
- προσδιορίζουν την υπεύθυνη ηγεσία
- διακρίνουν την ηθική στάση του ηγέτη σε προσωπικό-διαπροσωπικό-διοικητικό επίπεδο.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 50 ώρες/ 2 ECTS
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Μ. Κουτούζης, Ε. Παπαλόη

Τίτλος Δ.Ε.3 - Διδακτική Ηγεσία (Instructional Leadership) – Ηγεσία για τη Μάθηση (Leadership for Learning)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε. 3
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν σε δύο πολύ σημαντικές προσεγγίσεις ηγεσίας, τη Διδακτική Ηγεσία και την Ηγεσία για τη Μάθηση. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών σημείων καθεμιάς από τις δύο αυτές προσεγγίσεις με την έμφαση να δίνεται σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως διδακτική πράξη, στοχοθεσία, εποπτεία και αξιολόγηση (Διδακτική Ηγεσία), αλλά και ανάπτυξη κοινού οράματος, έμφαση στη μαθησιακή διεργασία, δημιουργία αισθήματος δέσμευσης (Ηγεσία για τη Μάθηση).
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα:
- διακρίνουν τα βασικά σημεία της Διδακτικής Ηγεσίας και της Ηγεσίας για τη Μάθηση
- περιγράφουν τις διαφορές των δύο προσεγγίσεων και θα αναπτύσσουν επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης ανάλογα με την περίπτωση
- κατανοούν τις συνθήκες για την επιλογή και υιοθέτηση των βασικών τους αρχών
- έχουν εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά των δύο σημαντικών προσεγγίσεων Ηγεσίας και θα έχουν εκτιμήσει την αξία τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μ. Παυλάκης

Τίτλος Δ.Ε.4 - Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational Leadership)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις πτυχές της μετασχηματιστικής ηγεσίας καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο ηγεσίας που χρησιμοποιείται ευρέως σε σχολικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη δύναμη και την “εξουσία” του ηγέτη αλλά κυρίως, στην έννοια της αλληλεπίδρασης με τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στην παρούσα Ενότητα, θα μας απασχολήσει η εννοιολογική προσέγγιση και οι συνήθεις τρόποι μέτρησης του μοντέλου αυτού, τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, καθώς και, η διασύνδεση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την αυθεντική έκφραση των συναισθημάτων, τη βελτίωση των σχέσεων, καθώς και την εξάλειψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- αναφέρουν τις διαφορετικές οπτικές των ερευνητών στην εννοιολογική οριοθέτηση του μοντέλου
- προσδιορίζουν τις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας
- περιγράφουν τις δεξιότητες του μετασχηματιστικού ηγέτη
- αναφέρουν τους τρόπους μέτρησης της μετασχηματιστικής ηγεσίας
- κατανοούν τη διασύνδεση της ηγετικής διαδικασίας τόσο με την αυθεντικότητα και το ήθος της ηγεσίας όσο και με την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης, της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και την εξάλειψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Ε. Παπαλόη

Τίτλος Δ.Ε.5 - Κατανεμημένη Ηγεσία (Distributed Leadership)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην προσέγγιση της Κατανεμημένης Ηγεσίας στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στην Ενότητα θα αναλυθούν οι δυνατότητες των μορφών συλλογικής δράσης που είναι δυνατόν να εμπνεύσουν σε μια κατεύθυνση διδακτικής αλλαγής, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων, αλλά και της συνεισφοράς που κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να φέρει. Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η εστίαση στην αρχή ότι η ‘ηγεσία αποτελεί μέλημα όλων και όχι μερικών’.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τα στοιχεία που καθιστούν την Κατανεμημένη Ηγεσία μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον εκπαιδευτικό χώρο
- περιγράφουν τις βασικές αρχές της
- συνειδητοποιούν τη σημασία ανάδειξης της συμμετοχής και συνεισφοράς όλων σε μια ομάδα
- υιοθετούν μια κριτική στάση απέναντι στις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς από την εφαρμογή της Κατανεμημένης Ηγεσίας στην Εκπαίδευση
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/1 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μ. Παυλάκης

Τίτλος Δ.Ε.6 - Ηγεσία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της ηγεσίας στο σχολείο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με αρχικές αναφορές στο κίνημα της Κριτικής Παιδαγωγικής, επιχειρείται μια διαφορετική θεώρηση των εννοιών της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε μια εκπαιδευτική μονάδα.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Εντοπίζουν τις επιρροές της κριτικής παιδαγωγικής στην θεώρηση της Ηγεσίας για Κοινωνική Δικαιοσύνη.
- Προτείνουν άξονες δραστηριοποίησης του σχολείου με κατεύθυνση την Κοινωνική Δικαιοσύνη
- Αναλύουν τον ρόλο του διευθυντή στην προώθηση των παραπάνω αξόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Εντοπίζουν τις μετασχηματιστικές πτυχές της Ηγεσίας για Κοινωνική Δικαιοσύνη
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/1 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μ. Κουτούζης

Τίτλος Δ.Ε.7 - Συνθετικές προσεγγίσεις για την Ηγεσία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.7
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στις σύγχρονες συνθετικές προσεγγίσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση. Η συζήτηση και ανάλυση των βασικών προσεγγίσεων ηγεσίας που έχει προηγηθεί οδηγεί στην σύνθεση με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε μονάδας.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Αναγνωρίζουν την ανάγκη σύνθεσης των επιμέρους προσεγγίσεων ηγεσίας
- Εντοπίζουν στοιχεία των επιμέρους προσεγγίσεων στις βασικές συνθετικές προσεγγίσεις ηγεσίας
- Συνθέτουν τις επιμέρους προσεγγίσεις ανάλογα με το συγκείμενο και τις συνθήκες της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας
- Προτείνουν ηγετικές συμπεριφορές ανάλογα με τις παραπάνω συνθήκες
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 50 ώρες/2 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Μ. Παυλάκης

Τίτλος Δ.Ε.8 - Εκπαιδευτική ηγεσία, σχολική κουλτούρα και εκπαιδευτικοί

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.8
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στη σχολική κουλτούρα. Η κουλτούρα, παρόλο που θεωρείται «άυλο» στοιχείο (intangible) της σχολικής πραγματικότητας επιδρά σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την ευημερία του οργανισμού. Θα αναλύσουμε τα είδη της και τα στοιχεία που την προσδιορίζουν και, στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τους τρόπους αξιολόγησης και ενίσχυσής της προς όφελος του σχολικού οργανισμού και των μελών του.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- αναφέρουν τη σημασία της σχολικής κουλτούρας
- περιγράφουν τα είδη της σχολικής κουλτούρας
- αξιολογούν την κουλτούρα του σχολικού οργανισμού τους
- κατανοούν τη διαφορά σχολικής κουλτούρας και σχολικού κλίματος
- προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής ηγεσίας και τα βήματα για την ενίσχυσή της
- αναφέρουν τα οφέλη από την καλλιέργεια μιας ισχυρής συνεργατικής κουλτούρας για το άτομο και τον οργανισμό
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 50 ώρες/2 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Ε. Παπαλόη

Τίτλος Δ.Ε.9 - Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα. Διαχρονικοί και επίκαιροι παράγοντες ευαλωτότητας και ο ρόλος της Ηγεσίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.9
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον κρίνεται ως δείκτης ποιότητας στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς η ικανότητα επιτυχούς πρόληψης και διαχείρισης τους συνδέεται άμεσα τόσο με την αποτελεσματικότητα όσο και με τη φήμη του οργανισμού. Στην παρούσα ενότητα θα μας απασχολήσουν τόσο οι κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, όσο και οι κρίσεις που προέρχονται από παράγοντες ευαλωτότητα που ελλοχεύουν στο εσωτερικό της.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Διακρίνουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες ευαλωτότητας μιας σχολικής μονάδας
- Γνωρίζουν τα στάδια και τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε μια αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
- Αναγνωρίζουν τα αίτια, τις δυναμικές και τους διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων
- Γνωρίζουν τα κυριότερα μοντέλα επιτυχούς αντιμετώπισης συγκρούσεων
- Κατανοούν το ρόλο της Ηγεσίας στην πρόληψη, παγίωση και αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Β. Κονιδάρη

Τίτλος Δ.Ε.10 - Εισαγωγή αλλαγής και κινητροδότηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.10
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν σε ζητήματα εισαγωγής αλλαγής και καινοτομίας στην εκπαιδευτική μονάδα. Η ικανότητα διαχείρισης της διαδικασίας εισαγωγής αλλαγής και καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον κρίνεται ως δείκτης ποιότητας στο σύγχρονο συνκείμενο των αυξανόμενων, πολλαπλών και διαφοροποιημένων αλλαγών. Στην παρούσα ενότητα θα μας απασχολήσουν η εισαγωγή αλλαγής στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαιδευτικής μονάδας, η εννοιολόγηση της αλλαγής και της καινοτομίας σε σχέση με την οργανωσιακή ανθεκτικότητα, η αποδόμηση των δομικών και λειτουργικών παραγόντων που αποτρέπουν ή ενθαρρύνουν την αλλαγή στην εκπαιδευτική μονάδα και οι μηχανισμοί κινητροποίησης που μπορεί να εφαρμοστούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Διακρίνουν τη συσχέτιση μεταξύ αλλαγής και καινοτομίας
- Προσδιορίζουν τις διαστάσεις της αλλαγής/καινοτομίας
- Γνωρίζουν τα κυριότερα μοντέλα εισαγωγής αλλαγής/ καινοτομίας
- Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του πεδίου και τα ενδεχόμενα εμπόδια
- Γνωρίζουν τα κυριότερα μοντέλα κινητροποίησης στο ελληνικό σχολείο
- Κατανοούν τη διασύνδεση της αλλαγής/καινοτομίας τόσο με την ποιότητα όσο και με την ανθεκτικότητα της σχολικής μονάδας.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Β. Κονιδάρη

Τίτλος Δ.Ε.11- Ανθρωπογεωγραφία της σχολικής μονάδας: γλώσσα, αφήγηση, εικόνες (εργαστήριο)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.11
Στο πλαίσιο αυτού του Εργαστηρίου εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην αύξηση της αυτογνωσίας της σχολικής μονάδας από την πλευρά της ανθρωπογεωγραφίας. Η ικανότητα προσέγγισης του σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την παραπάνω προοπτική παρέχει εφόδια για εναλλακτικές διαδρομές αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν σε μια σχολική μονάδα. Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού θα εργαστούμε πάνω στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων από το εργασιακό τους περιβάλλον προκειμένου να χτίσουμε μορφές αντιληπτικότητας και απόκρισης που να αξιοποιούν τη βιωμένη εμπειρία και γνώση των συμμετεχόντων.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Διακρίνουν νέες και συχνά μη ορατές παραμέτρους αντιληπτικότητας για τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος
- Εντάσσουν τη δική τους εμπειρία σε μια κατεύθυνση οργανωσιακής μάθησης μέσα από το πρίσμα της ανθρωπογεωγραφίας
- Γνωρίζουν τη δύναμη της γλώσσας και της αφήγησης για μια αποτελεσματική ηγεσία
- Εντάσσουν στοιχεία της οπτικής ηγεσίας στην καθημερινή τους πρακτική
- Χαρτογραφούν τη σχολική μονάδα οπτικά και αφηγηματικά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Β. Κονιδάρη

Τίτλος Δ.Ε.12 - Οργανισμοί μάθησης. Σημασία, προσεγγίσεις και πρακτικές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.12
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στην έννοια του Σχολείου ως Οργανισμού που “μαθαίνει”, στις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τον οργανισμό μάθησης γενικά και ειδικότερα μέσα στο σχολικό πλαίσιο, και στις βασικές πρακτικές για τη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης στα σχολεία.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Αντιλαμβάνονται τη σημασία του μετασχηματισμού των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης.
- Γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο του Οργανισμού Μάθησης.
- Διαμορφώνουν το κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα που ευνοεί τη δημιουργία κουλτούρας μάθησης στα σχολεία.
- Αναπτύσσουν τις κατάλληλες πρακτικές που θα ενισχύσουν τη συνεχή μάθηση μέσα σε μία εκπαιδευτική μονάδα.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Α. Παπάζογλου

Τίτλος Δ.Ε.13 - Το (ελληνικό) σχολείο ως οργανισμός μάθησης. Δεδομένα και προβληματισμοί

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.13
Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών οργανισμών και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αναλύονται ευρήματα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο για το βαθμό λειτουργίας των ελληνικών σχολείων ως οργανισμών μάθησης. Παράλληλα εξετάζονται οι δυνατότητες για την ενίσχυση της οργανωσιακής μάθησης στα ελληνικά σχολεία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος.
Όταν μελετήσουν οι επιμορφούμενοι αυτή την Ενότητα θα είναι σε θέση να:
- Αντιλαμβάνονται τη σημασία της δημιουργίας οργανισμών μάθησης στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
- Γνωρίζουν τον βαθμό στο οποίο τα ελληνικά σχολεία έχουν αναπτύξει πρακτικές οργανωσιακής μάθησης.
- Γνωρίζουν τα περιθωρια και τις δυνατότητες για το μετασχηματισμό των ελληνικών σχολείων σε οργανισμούς μάθησης.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 25 ώρες/ 1 ECTS
Υπεύθυνη εκπαιδεύτρια: Α. Παπάζογλου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότηταςΕβδομάδαΏρες ECTSΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
1.       Ηγεσία - Διοίκηση - Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων. Διαφορές, επικαλύψεις, σχέσεις. Η σημασία της σχετικής αυτονομίας

 

2

 

25

22 + 3 σύγχρονη

 

1

 

Μ. Κουτούζης

2.       Ηγετική συμπεριφορά: Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες παραδοχές και η Ηθική Διάσταση της Ηγεσίας

 

3

 

50

 

2

 

Μ. Κουτούζης, Ε. Παπαλόη

3.       Διδακτική Ηγεσία (Instructional Leadership) – Ηγεσία για τη Μάθηση (Leadership for Learning)

 

2

 

25

 

1

 

Μ. Παυλάκης

4.       Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational Leadership)2251Ε. Παπαλόη
5.       Κατανεμημένη Ηγεσία (Distributed Leadership)222+3 Σύγχρονη1Μ. Παυλάκης
6.       Ηγεσία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice)2

25

 

1Μ. Κουτούζης
7.       Συνθετικές προσεγγίσεις για την Ηγεσία250 2Μ. Παυλάκης
8.       Εκπαιδευτική ηγεσία, σχολική κουλτούρα και εκπαιδευτικοί3

50

47 + 3 σύγχρονη

2Ε. Παπαλόη
9.       Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα. Διαχρονικοί και επίκαιροι παράγοντες ευαλωτότητας και ο ρόλος της Ηγεσίας.

 

2

 

25

 

1

 

Β. Κονιδάρη

10.    Εισαγωγή αλλαγής και κινητροδότηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο2251Β. Κονιδάρη
11.    Ανθρωπογεωγραφία της σχολικής μονάδας: γλώσσα, αφήγηση, εικόνες (εργαστήριο)225 1Β. Κονιδάρη
12.    Οργανισμοί μάθησης. Σημασία, προσεγγίσεις και πρακτικές2251Α. Παπάζογλου
13.    Το (ελληνικό) σχολείο ως οργανισμός μάθησης. Δεδομένα και προβληματισμοί2

25

22+3 Σύγχρονη

1Α. Παπάζογλου
Σύνολο2840016 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Επίσης, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού
Το υλικό είναι γραμμένο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μελέτης. Ως εκ τούτου:
- Είναι χωρισμένο σε μικρές ενότητες (κείμενα μελέτης, παρουσιάσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα ανοικτής πρόσβασης) τις οποίες μπορούν να μελετούν οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο τους∙
- Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, των οποίων ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα όσα διαβάζουν με αναφορά στη δική τους πρακτική.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: https://kedivim.eap.gr/wp-content/uploads/2022/07/3-Deigma-ekpaideytikou-ylikoy-Diaxeirisi-kriseon.pdf

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Ο/η εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες.  Στο τέλος του Προγράμματος  οι  επιμορφούμενοι  εκπονούν  Τελική  Εργασία περίπου 1500  λέξεων, και ένα τεστ πολλαπλής επιλογής.  Τα παραπάνω έχουν  υποχρεωτικό  χαρακτήρα,  προκειμένου  οι  συμμετέχοντες να λάβουν  το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Την Αξιολόγηση  των  Εργασιών  και  την  Ανατροφοδότηση  αναλαμβάνει  ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  και  ο/η  εκπαιδευτής του Προγράμματος.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή, «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευόμενους:

1. Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής.
2. Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος.

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών
- Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
- Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του.
- Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
- Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
- Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
- Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Πτυχίο ΑΕΙ
- Αστυνομική Ταυτότητα
- Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους).

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων : Σειρά προτεραιότητας

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά στο https://apps.eap.gr/kedivim/web.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων : Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  μέχρι 23/9/2022 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού  θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής

Το  κόστος  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  ανέρχεται  στο  ποσό  των  300€  και  καταβάλλεται  εφάπαξ,  μετά  την  επιβεβαίωση  αποδοχής  της  αίτησης  εγγραφής,  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  του  ΕΛΚΕ  του  ΕΑΠ.

Για  ανέργους  το  κόστος  συμμετοχής ανέρχεται  στα  200  ευρώ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Δίνεται η δυνατότητα η καταβολή διδάκτρων να πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις για όποιο/α συμμετέχοντα/ουσα το επιθυμεί κατόπιν επικοινωνίας με την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80344 , το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση».

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο ως επισυναπτόμενο στο e-mail: akanellopoulou@eap.gr , υπόψη κ. Κανελλοπούλου Αγγελική

Πληροφορίες: Κανελλοπούλου Αγγελική, τηλέφωνο: 2610367760, email: akanellopoulou@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο