Συνολική διάρκεια: 240 ώρες (8 εβδομάδες κατανεμημένες σε 1 έτος)
Μονάδες ECVET: 9,6 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
9ος /2022 – 9ος /2023
Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Δια ζώσης(Η παρακολούθηση των σεμιναρίων της ΕΑΚΟ γίνεται με φυσική παρουσία, ωστόσο με βάση τις επιταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης και τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής για λόγους υγείας, πρόσβασης ή άλλους με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών.)

Πληροφορίες:
Ναταλία Χατζηφώτη (Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-ΕΟΠΕ), 2106457971 [εσωτ. 101], nchatzifoti@hesmo.gr
Website ΕΟΠΕ:
hesmo.gr/el/εκπαιδευση/εακο
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος:

Εκπαίδευση στην Ογκολογία

Συνολική διάρκεια: 240 ώρες

8 εβδομάδες κατανεμημένες σε 1 έτος

Η διάρκεια εκάστου κύκλου σπουδών και η χρονική κατανομή των σεμιναρίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των νέων Παθολόγων Ογκολόγων και καθορίζεται με σχετική απόφαση του εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΑΚΟ.

Μονάδες ECVET: 9,6

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων της ΕΑΚΟ γίνεται με φυσική παρουσία, ωστόσο με βάση τις επιταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης και τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής για λόγους υγείας, πρόσβασης ή άλλους με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών.

Θεματικό Πεδίο

Επιστημών Υγείας

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Τίτλος Θ.Ε.1: Βασικές Επιστήμες – Πρόληψη Καρκίνου – Αρχές Άσκησης Ογκολογίας – Κλινικές Μελέτες
2. Τίτλος Θ.Ε.2: Σαρκώματα – Μελάνωμα – Όγκοι ΚΝΣ – ΝΕΤs – Σπάνιοι όγκοι
3. Τίτλος Θ.Ε.3: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Ογκολογία. Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία
4. Τίτλος Θ.Ε.4: Νεοπλάσματα Ουροποιητικού Συστήματος
5. Τίτλος Θ.Ε.5: Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος
6. Τίτλος Θ.Ε.6: Καρκίνος Μαστού
7. Τίτλος Θ.Ε.7: Γυναικολογικός Καρκίνος
8. Τίτλος Θ.Ε.8: Καρκίνος Πνεύμονα

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Αθήνα σε αίθουσες κεντρικού ξενοδοχείου.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

Σκοπός Προγράμματος

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η γνώση αναγνωρίζεται ως ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής, η αξιοποίηση του οποίου οδηγεί σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ατομικής βελτίωσης και εθνικής ανταγωνιστικότητας. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται έτσι ώστε να καταστήσει τη γνώση προσιτή από τα μικρά ηλικιακά στάδια των πολιτών. Ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης και ο βαθμός ενσωμάτωσής της στα εκπαιδευτικά και παραγωγικά συστήματα κάθε χώρας είναι οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δε βρίσκονται σε επαφή με την κοινωνία της γνώσης, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις εξελίξεις και την ταχύτητά τους. Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών η γνώση καθίσταται προσβάσιμη από κάθε πλευρά του πλανήτη και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καταργώντας σύνορα και κάθε είδους διακρίσεις και περιορισμούς.

Στον Τομέα της Υγείας, η γνώση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ορθή και ανεμπόδιστη παροχή των υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Συνεπώς, η βελτίωση της παροχής φροντίδας υγείας, συνιστά επιτακτικό κοινωνικό στόχο και, σε αυτή την κατεύθυνση, η διαχείριση της γνώσης διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως είναι γνωστό, στη σύγχρονη ιατρική επιστήμη ο όγκος της γνώσης και η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχουν επιβάλει την εξειδίκευση και την αέναη πρακτική και θεωρητική ενασχόληση με το αντικείμενο, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Η ορθή παροχή υπηρεσιών υγείας από τους ιατρούς κάθε ειδικότητας βασίζεται στο ποιος μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τη γνώση και να προσθέσει αξία σε αυτή, όταν τη διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα από τους άλλους. Η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης σημαίνει δημιουργία, κινητοποίηση ικανοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών.

Η μετεκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια των υφιστάμενων γνώσεων των ιατρών είναι θεμελιώδους σημασίας για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών και την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των παροχών υγείας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), έχοντας ως σκοπό την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ογκολογίας στην Ελλάδα έχει εισάγει το θεσμό της «Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας» (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.). Η Ε.ΑΚ.Ο. συνιστά θεμελιώδη και ουσιαστικό αρωγό της πανεπιστημιακής και κλινικής/ πρακτικής εκπαίδευσης των νέων ειδικευόμενων ιατρών στην Παθολογική Ογκολογία. Στο πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν όλοι οι ειδικευόμενοι και, πρακτικά, αυτό έχει επιτευχθεί σε ποσοστό περίπου 90%. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των ιατρών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/ και εργαστηριακή ογκολογία ώστε οι γνώσεις τους να είναι εναρμονισμένες με τις επιστημονικές προόδους και επικαιροποιημένες στα διαρκώς εξελισσόμενα δεδομένα της κλινικής ογκολογίας στη χώρα μας και το εξωτερικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση Ελλήνων ιατρών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/και εργαστηριακή ογκολογία, κατά βάση ειδικευομένων στην Παθολογική Ογκολογία.

Διακεκριμένοι επιστήμονες επαγγελματίες υγείας  (Παθολόγοι – Ογκολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων) καθώς και βιολόγοι, οικονομολόγοι, φαρμακοποιοί κοκ, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ογκολογίας προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους σε κάθε σεμινάριο, το οποίο καλύπτει τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση διαφορετικών τύπων καρκίνου. Κατά τη διάρκεια κάθε σεμιναρίου οι σπουδαστές εκτός από τη θεωρητική διδασκαλία εκπαιδεύονται επιπλέον με διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε ομάδες εργασίες άλλων δραστηριοτήτων της ΕΟΠΕ, παρουσίαση περιπτώσεων, ιατρική συγγραφή κ.ά.) και εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου σπουδών απονέμεται στους σπουδαστές ο Τίτλος Σπουδών της ΕΑΚΟ (Hellenic Boards of Oncology), έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή στις Τελικές Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις
1. Εφαρμόζει αρχές πρόληψης και διάγνωσης νεοπλασματικών νόσων
2. Αντιμετωπίζει κλινικά σενάρια διάγνωσης και αντιμετώπισης νεοπλασματικής νόσου
3. Σχεδιάζει και υλοποιεί κλινική και βασική έρευνα στο χώρο της ογκολογίας

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)
1. Αλληλεπιδρά με τον ογκολογικό ασθενή και την οικογένεια για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
2. Χρησιμοποεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης στη διάγνωση και αντιμετώπιση της νεοπλασματικής νόσου
3. Σχεδιάζει προγράμματα κλινικής έρευνας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)
1. Αφομοιώνει την ενσυναίσθηση στη σχέση με τον ογκολογικό ασθενή
2. Προάγει την κριτική σκέψη στη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων διάγνωσης και αντιμετώπισης της νεοπλασματικής νόσου
3. Υποστηρίζει την ομαδική εργασία και προάγει ικανότητες ηγεσίας και καθοδήγησης (mentoring) νεότερων επιστημόνων

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε νέους ειδικευόμενους ή ειδικευμένους Ογκολόγους που είναι μέλη της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) ή/ και της ΕΟΠΕ με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην κλινική ή/και εργαστηριακή ογκολογία. Προτιμώνται σπουδαστές του προγράμματος να είναι κυρίως ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας που βρίσκονται στο ειδικό τμήμα της ειδικότητας στην Ογκολογία (3ο-4ο έτος της ειδικότητας). Στις θεματικές ενότητες μπορούν να συμμετέχουν και ως παρατηρητές (όχι ως σπουδαστές και χωρίς ενεργό συμμετοχή), επαγγελματίες του χώρου της υγείας που απευθύνουν σχετικό αίτημα στην ΕΟΠΕ, στο πλαίσιο πάντα των διαθεσίμων πόρων και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών, και σε κάθε περίπτωση λιγότερο από το 10% του συνολικού αριθμού των σπουδαστών.

Για τους σπουδαστές εκδίδονται ανάλογα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης ανά θεματική ενότητα και συνολικά στο τέλος του Κύκλου Σπουδών όταν έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπούτης

Ιδιότητα: Παθολόγος Ογκολόγος

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: alboutis@otenet.gr

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου (Αναστάσιος Μπούτης, ένας εκ των Διευθυντών Σπουδών): www.hesmo.gr/images/CV_ΜΠΟΥΤΗΣ.pdf

Διευθυντές Σπουδών

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Φλώρας Ζαγουρή

Η Φλώρα Ζαγουρή, είναι Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεραπευτική κλινική της Ιατρικής σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ.

Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή Αθηνών το έτος 2003, ολοκλήρωσε την ειδικότητά της στην Παθολογική Ογκολογία στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα το 2011 και την εξειδίκευση στην Ογκολογία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βιέννης στην Αυστρία (AKH Hospital – Comprehensive Cancer Center) το 2013. Η Δρ. Ζαγουρή είναι μέλος σε πολυάριθμες επιστημονικές κοινότητες και έχει συγγράψει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (peer-reviewing), έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή βιβλία που αφορούν κυρίως τον καρκίνο του μαστού και τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Έχει πάνω από 2000 αναφορές. Είναι αξιολογητής και βοηθός συντάκτη σε πολλά διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει υπάρξει αξιολογητής των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο.  Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 κλινικές μελέτες που αφορούν κατά βάση τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και τον καρκίνο του μαστού.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Άγγελου Κούτρα

Ο Άγγελος Κ. Κούτρας είναι Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1993. Απέκτησε την ειδικότητα της Παθολογίας το 2000, στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Από το 2002 έως σήμερα εργάζεται στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής  του ΠΓΝΠ. Πέρα από την εργασία του στο Ογκολογικό Τμήμα, μετεκπαιδεύτηκε στην Ογκολογία στο Νοσοκομείο: The Beatson West of Scotland Cancer Centre στην Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο. To 2004 απέκτησε την πιστοποίηση στην Παθολογική Ογκολογία από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), επιτυγχάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ 186 συμμετεχόντων σε Πανευρωπαϊκές εξετάσεις, γεγονός για το οποίο του απονεμήθηκε το βραβείο: ESMO Young Medical Oncologist Award. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας  μετά από εξετάσεις στην Ελλάδα το 2005. Είναι μέλος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (HECOG), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO) και της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO). Επίσης, είναι συντονιστής στην ερευνητική ομάδα καρκίνου του μαστού της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας. Από την ερευνητική του δραστηριότητα  έχουν προκύψει 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (Scopus/PubMed 16/04/2022). Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών αναφορών (citations) στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Scopus και Google Scholar για το χρονικό διάστημα έως 16/04/2022, απέδωσε συνολικά 3027 και 4349 αναφορές, αντίστοιχα. Ο h-Index σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων Scopus και Google Scholar είναι 31 και 36, αντίστοιχα.  

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Μπούτη

Ο Αναστάσιος Μπούτης εργάζεται ως Παθολόγος Ογκολόγος στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» από το 2011. Απεφοίτησε το 1998 από την ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και μετά από υποτροφία της DAAD στη Γερμανία, ειδικεύτηκε στην ογκολογία στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και το Θεαγένειο. Είναι διδάκτορας της ιατρικής του Α.Π.Θ. και το ιδιαίτερο επιστημονικό του ενδιαφέρον είναι ο καρκίνος μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα, το μελάνωμα και η υποστηρικτική ογκολογία.

Από το 2017 είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), νυν Γενικός Γραμματέας, υπεύθυνος Τμήματος Ιατρικών Υποθέσεων και Διευθυντής Σπουδών στον 7ο Κύκλο της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ). Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και εισηγήσεις, ενώ συμμετέχει και σε διεθνείς κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ/IV. Είναι μέλος της Eυρωπαϊκής (ESMO) και Αμερικανικής (ASCO) Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων και άλλων επιστημονικών εταιρειών.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ιωάννη Σουγκλάκου

Ο Ιωάννης Σουγκλάκος είναι Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, στην Παθολογική Ογκολογική κλινική του ΠαΓΝΗ και στο Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, (Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης).

Από το 2001, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στην Παθολογική Ογκολογία, πρώτα ως ειδικευόμενος Αιματολογίας για 6 μήνες και στη συνέχεια ως ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας. Ο τίτλος ειδικότητας Παθολογίας αποκτήθηκε το 12/2005. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, έτυχε υποτροφίας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και άρχισε να εργάζεται στο Εργαστήριο Φαρμοκογενωμικής του Germans Trias i Pujol, του Universitat Autonomus de Barcelona (5/2003-12/2003) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Rafael Rosell. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής έγινε δεκτός και παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Masterclass in Oncology της European Schoοl of Oncology το έτος 2004.

Συγχρόνως, παρακολούθησε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων σε διάφορα θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Ογκολογία και κυρίως τις νεοπλασίες του πεπτικού συστήματος και τις κλινικές μελέτες. Τέλος, συμμετέχει σε ευρύ κύκλο εκδηλώσεων (συνέδρια, σεμινάρια κλπ) συνεχιζόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης Παθολόγων ως εκπαιδευτής. Τον Ιούλιο του 2006 έγινε δεκτός και παρακολούθησε με υποτροφία του American Association for Cancer Research (AACR) το workshop: Molecular Biology for Medical Oncology που διοργανώθηκε από τον οργανισμό στο Aspen, Co, USA.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Νικόλαου Τσουκαλά

Ο Νικόλαος Τσουκαλάς (MD, MSc, PhD) είναι  Παθολόγος-Ογκολόγος. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ (MD) το 1999 και ολοκλήρωσε την ειδίκευση στην Παθολογική – Ογκολογία το 2009. Εργάσθηκε ως επιμελητής στο τμήμα ογκολογίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΓΣΝΑ) για 3 χρόνια. Από το 2013, ο Δρ Τσουκαλάς εργάσθηκε ως κλινικός ερευνητής στην ογκολογία στο NHS Trust Guy’s and St Thomas Hospital στο Λονδίνο για 2,5 χρόνια. Ήταν επίσης εκπαιδευτής και εξεταστής στη Σχολή Ιατρικής Εκπαίδευσης στο King’s College και στη Βασιλική Εταιρεία Ιατρικής στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως διευθυντής στο ογκολογικό τμήμα του ΝΙΜΤΣ στην Αθήνα και ήταν συντονιστής της διεπιστημονικής ομάδας για τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο σε αυτό το νοσοκομείο για 3,5 χρόνια (2016-2019). Επί του παρόντος, είναι αναπληρωτής διευθυντής στο ογκολογικό τμήμα του 401 ΓΣΝΑ και επιμελητής στο “Ερρίκος Ντυνάν – Henry Dunant” Hospital Center στην Αθήνα από το 2020. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη Βιοπληροφορική και διδακτορική διατριβή στον καρκίνο του πνεύμονα (MSc και PhD από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έλαβε τη διαπίστευση της ESMO στην Παθολογική-Ογκολογία δύο φορές το 2009 και το 2015. Επιπλέον, παρακολούθησε την Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας για δύο χρόνια.

Ο Δρ Τσουκαλάς είναι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ-HeSMO). Επιπλέον, είναι Επιστημονικός Διευθυντής της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας από τον Ιανουάριο του 2020. Ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας Νέων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ-HeGYO) για τρία χρόνια από το 2014. Ο Δρ Τσουκαλάς είναι μέλος της ESMO, ASCO, ECCO, ESO, ENETS, MASCC και ESMO OncologyPro. Έλαβε υποτροφίες από την ESMO, την HeSMO και το Ίδρυμα Ελληνικών Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Ο Δρ Τσουκαλάς έχει δημοσιεύσει αρκετές ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες για διαφορετικούς τύπους όγκων, κεφάλαια σε ογκολογικά βιβλία και είναι κριτής σε διάφορα ιατρικά περιοδικά.

Θεματικές Ενότητες

Θ.Ε.1: Βασικές Επιστήμες – Πρόληψη Καρκίνου – Αρχές Άσκησης Ογκολογίας – Κλινικές Μελέτες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1:

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα παρέχει ένα στέρεο υπόβαθρο βασικών γνώσεων στον κλινικό ογκολόγο, επικαιροποιημένο με όλες τις εξελίξεις στο χώρο των Βασικών Επιστημών, της Πρόληψης του Καρκίνου, των Αρχών Άσκησης της Ογκολογίας και των Κλινικών Μελετών που κεντρίζει το κλινικό αλλά και το ερευνητικό ενδιαφέρον των σπουδαστών.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

 Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.2: Σαρκώματα – Μελάνωμα – Όγκοι ΚΝΣ – ΝΕΤs – Σπάνιοι όγκοι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει την επιδημιολογία, ιστοπαθολογία, μοριακή βιολογία και θεραπευτική των σαρκωμάτων, του μελανώματος, των όγκων του ΚΝΣ και των σπανίων όγκων εν γένει. Δίνει την ευκαιρία να γίνει αντιληπτό το φάσμα της ογκολογίας που αλλάζει και να υπάρξει κατανόηση της εντυπωσιακής προόδου που η γνώση της γενετικής του καρκίνου και η ανοσολογία έχουν επιφέρει στη θεραπευτική των ασθενών με καρκίνο.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.3: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Ογκολογία. Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Η πρόληψη και η παρηγορική φροντίδα αποτελούν σημαντικά και αναπόσπαστα στοιχεία της αντιμετώπισης του καρκίνου, έχοντας ως στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, η 3η θεματική ενότητα επιδιώκει να τονίσει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των σπουδαστών σχετικά με τις σημαντικές αυτές πρακτικές της προσπάθειας ελέγχου του καρκίνου, η οποία αρχίζει από την πρόληψη, την ποιότητα ζωής και καταλήγει στην φροντίδα του τέλους της ζωής των ασθενών.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

 Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.4: Νεοπλάσματα Ουροποιητικού Συστήματος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Αυτή η θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στα κακοήθη νεοπλάσματα του ουροποιογεννητικού συστήματος. Πρόκειται για μια ομάδα νεοπλασιών με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν αποτελέσει πολύ σημαντικούς μοχλούς προόδου στη θεραπευτική του καρκίνου τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τον καρκίνο του νεφρού, που μετά την επανάσταση των αντιαγγειογενετικών θεραπειών δέχτηκε νέα ώθηση με την έλευση της ανοσοθεραπείας, τον ουροθηλιακό καρκίνο που μετά από μια μεγάλη περίοδο χωρίς θεραπευτικές εξελίξεις βρέθηκε στο επίκεντρο της δίνης της ανοσοθεραπείας με αποτέλεσμα να είναι το μοναδικό νόσημα με καινοτόμο ένδειξη τεσσάρων αναστολέων σημάτων ελέγχου, και τον καρκίνο του προστάτη όπου η κατανόηση της μοριακής βιολογίας έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη πρόοδο στη θεραπευτική με τους νεότερους ορμονικούς παράγοντες, τη χημειοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

 Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.5: Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά στα νεοπλάσματα του οισοφάγου-στομάχου, παγκρέατος-ήπατος-χοληφόρων, παχέος εντέρου και πρωκτού. Κατά τη διάρκειά της γίνεται αναφορά στην επιδημιολογία, ιστοπαθολογία και τη μοριακή βιολογία των όγκων αυτών με σκοπό την απόκτηση σφαιρικής και σαφούς εικόνας της τρέχουσας διαγνωστικής και θεραπευτικής τους προσέγγισης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων των περιπτώσεων ασθενών, γίνεται ανάλυση σε πραγματική βάση η πολυεπίπεδη αντιμετώπιση της νόσου με βάση το τρέχον state-of-the art.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.6: Καρκίνος Μαστού

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Η παρούσα θεματική ενότητα έχει επίκεντρο τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη αιτία νόσησης και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος στις θεραπευτικές επιλογές και τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών που πάσχουν από την κακοήθεια αυτή. Εδώ, εκτός από την παρουσίαση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με την επιδημιολογία, τη διάγνωση, τη βιολογία και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού γίνεται εστίαση και σε όλα τα νέα δεδομένα που αλλάζουν την κλινική πρακτική. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις γενετικές εξετάσεις, τη γενετική συμβουλευτική, στις στοχευμένες θεραπείες και τις καινοτόμες θεραπευτικές στρατηγικές καθώς και στο πώς αυτές ενσωματώνονται στον θεραπευτικό αλγόριθμο. Τέλος, επισημαίνεται η σημασία της παρακολούθησης των ασθενών μετά τη θεραπεία και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της διατήρησης της ποιότητας της ζωής τους.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.7: Γυναικολογικός Καρκίνος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Η 7η θεματική ενότητα έχει ως αντικείμενο τo γυναικολογικό καρκίνο. Εδώ γίνεται εκτενής αναφορά κυρίως για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου και τον ωοθηκών συζητώντας για τις διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης ανάλογα με τη βιολογία του όγκου. Επιπλέον, συζητείται ο ρόλος της χειρουργικής αντιμετώπισης, της ακτινοθεραπείας και των κλασικών συστηματικών αγωγών (χημειοθεραπεία) αλλά και των νεότερων βιολογικών θεραπειών, δηλαδή τις στοχεύουσες βιολογικές θεραπείες και την ανοσοθεραπεία.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Θ.Ε.8: Καρκίνος Πνεύμονα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.:

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, μετά τις γνώσεις και τα εργαλεία που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες συζητείται το αντικείμενο των νεοπλασμάτων θώρακα με αναφορά στην επιδημιολογία, παθογένεση, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική των νεοπλασμάτων, με παρουσιάσεις που θα έχουν στον πυρήνα τους τη state of the art αντιμετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα. Για την καλύτερη κατανόηση της γνώσης που θα διδαχθεί σημαντικό κομμάτι είναι και οι συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν συζητήσεις σε περιβάλλον ογκολογικού συμβουλίου. Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για εξεζητημένες ή «δύσκολες» περιπτώσεις, αλλά σίγουρα διδακτικές, για τις οποίες ζητείται και η γνώμη των σπουδαστών.

Διάρκεια σε ώρες: 30

18 διδακτικές ώρες  και 12 ώρες φόρτου εργασίας

Αξία σε ECVET: 1,2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:

Διευθυντές Σπουδών: Φ. Ζαγουρή, Α. Κούτρας, Α. Μπούτης, Ι. Σουγκλάκος, Ν. Τσουκαλάς

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότηταςΕβδομάδαΏρες ECTS ή ECVETΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Θ.Ε.1: Βασικές Επιστήμες – Πρόληψη Καρκίνου – Αρχές Άσκησης Ογκολογίας – Κλινικές Μελέτες

 

30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.2: Σαρκώματα – Μελάνωμα – Όγκοι ΚΝΣ – ΝΕΤs – Σπάνιοι όγκοι

 

30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.3: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Ογκολογία. Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.4: Νεοπλάσματα Ουροποιητικού Συστήματος30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.5: Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.6: Καρκίνος Μαστού30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.7: Γυναικολογικός Καρκίνος30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Τίτλος Θ.Ε.8: Καρκίνος Πνεύμονα30 ώρες1,2

Διευθυντές Σπουδών:

Φ. Ζαγουρή,

Α. Κούτρας,

Α. Μπούτης,

Ι. Σουγκλάκος,

Ν. Τσουκαλάς

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: Η παρακολούθηση των σεμιναρίων της ΕΑΚΟ γίνεται με φυσική παρουσία, ωστόσο με βάση τις επιταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης και τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής για λόγους υγείας, πρόσβασης ή άλλους με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών Σπουδών.

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του, προετοιμάζεται, εκδίδεται και παρέχεται δωρεάν στους σπουδαστές εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ορίζεται από τους Διευθυντές Σπουδών και στο οποίο εμπεριέχεται η διδασκομένη ύλη, με την ευθύνη των Διευθυντών Σπουδών. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: παρουσιάσεις των εκπαιδευτών, βιντεοσκοπήσεις της διάλεξής τους και προτεινόμενη βιβλιογραφία για εμβάθυνση επί του αντικειμένου έκαστης συνάντησης.

 

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού: www.hesmo.gr/el/εκπαιδευση/εακο

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων: Στο τέλος κάθε προγράμματος οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Σπουδών της Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε. (Hellenic Boards of Oncology), αφού λάβουν μέρος σε εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης και συγκεντρώσουν τη βάση επιτυχίας, η οποία ορίζεται από τους Διευθυντές Σπουδών (τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας). Οι μη επιτυχόντες μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος και στις εξετάσεις επόμενου κύκλου σπουδών. H τελική βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση την επίδοση στις τελικές εξετάσεις (80% του τελικού βαθμού) και τη συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (20% του τελικού βαθμού). Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΑΚΟ. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 80% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών του κύκλου σπουδών. Όλα τα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν στις τελικές εξετάσεις διεκπεραιώνονται με ευθύνη των Διευθυντών Σπουδών.

 

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) εφόσον υπάρχουν και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τους Διευθυντές Σπουδών του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  • Συμπλήρωση του ελάχιστου ποσοστού παρακολούθησης
  • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
  • Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης ανά σεμινάριο

 

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

Η διάλεξη κάθε εκπαιδευτή/ διδάσκοντα θα πρέπει να έχει το διδακτικό χαρακτήρα που ορίζουν οι Διευθυντές Σπουδών, να μην ξεπερνά το χρόνο που ορίζεται επίσης από τους Διευθυντές Σπουδών και να ακολουθείται από επαρκή χρόνο για διαδραστική συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Κατά περίπτωση, μετά από σχετική απόφαση των Διευθυντών Σπουδών, μπορούν στα σεμινάρια να διαφοροποιούνται οι τρόποι διδασκαλίας και να συμμετέχουν και διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό. Εκτός των διαλέξεων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται να περιλαμβάνει συζητήσεις περιπτώσεων, workshops σε μικρές ομάδες, αλλά και παρουσιάσεις από τους σπουδαστές. Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Σπουδαστής της ΕΑΚΟ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος Παθολόγος-Ογκολόγος μέλος της ΕΟΠΕ ή της ΟΝΕΟ. Προτιμάται σπουδαστές της ΕΑΚΟ να είναι κυρίως ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας που βρίσκονται στο ειδικό τμήμα της ειδικότητας στην Ογκολογία.

 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων : Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από τους Διευθυντές Σπουδών μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεών τους με τη συνεργασία, εφόσον απαιτείται, του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Ο αριθμός των σπουδαστών, ο τρόπος και ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων καθορίζονται από τους Διευθυντές Σπουδών.

 

Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Σπουδαστής της ΕΑΚΟ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος Παθολόγος-Ογκολόγος μέλος της ΕΟΠΕ ή της ΟΝΕΟ. Προτιμάται σπουδαστές της ΕΑΚΟ να είναι κυρίως ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας που βρίσκονται στο ειδικό τμήμα της ειδικότητας στην Ογκολογία. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στην ΕΟΠΕ (επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία), έπειτα από τη δημοσιοποίηση σχετικής προκήρυξης έναρξης του προγράμματος. Η επιλογή και ο ακριβής αριθμός των σπουδαστών γίνεται από τους Διευθυντές Σπουδών με τη συνεργασία, εφόσον απαιτείται, του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ.

Κόστος Προγράμματος

Η φοίτηση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΑΚΟ είναι δωρεάν και κατά βάση υποχρεωτική. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής, καθώς και η υποστήριξη της συνεργασίας με τον Ακαδημαϊκό φορέα (Ε.Α.Π.) καλύπτονται από την ΕΟΠΕ. Για τους σπουδαστές εκδίδονται ανάλογα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης ανά σεμινάριο και συνολικά στο τέλος του Κύκλου Σπουδών όταν έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 80% του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών.

Πληροφορίες:

Ναταλία Χατζηφώτη (Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας-ΕΟΠΕ), 2106457971 [εσωτ. 101], nchatzifoti@hesmo.gr

Website της ΕΟΠΕ : www.hesmo.gr/el/εκπαιδευση/εακο 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.ΑΚ.Ο. εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο