Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 450 ώρες (30 εβδομάδες)
Μονάδες ECVET: 18 ECVET 
Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
31.10.2022 – 13.06.2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Αθανασοπούλου, Τηλ.: 6972158312, Email: odos.eap@gmail.com
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία (ΟΔΟΣ)

Συνολική διάρκεια : 450 Ώρες, 30 Εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 18

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

A. Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ορθογηριατρική

Ενότητα 2: Συν-διαχείριση στο οξύ επεισόδιο

Ενότητα 3: Αποκατάσταση

Ενότητα 4: Δευτερογενής πρόληψη

Ενότητα 5: Εθνικές συμμαχίες και αλλαγή πολιτικών

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ασύγχρονη, εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση).

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:

 

Επωνυμία ΦορέαΕλληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας
Αντικείμενα Δραστηριότητας Φορέα

Το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας θα παραχωρήσει δωρεάν τα πνευματικά δικαιώματα του βασικού εκπαιδευτικού υλικού (Orthogeriatrics. The management of older patients with fragility fractures, eds. Paolo Falasci and David Marsh), το οποίο έχει μεταφράσει στα ελληνικά.

Η παραχώρηση θα αφορά μόνο την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου και για χρήση αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του ΣΠΣ “Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία” είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας (ΚΕ) αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης.

Το ΣΠΣ “ΟΔΟΣ” έχει ως στόχο να καλύψει και τους τέσσερις πυλώνες όπως αυτοί έχουν οριστεί από το Παγκόσμιο Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN Global). Οι τρεις πυλώνες δράσης εστιάζουν στο κλινικό κομμάτι της, και αφορούν όχι μόνο την διεπιστημονική διαχείριση της οξείας περιόδου μετά το ΚΕ, αλλά και την φάση αποκατάστασης, ξεκινώντας αμέσως μετά την επέμβαση και συνεχίζοντας για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς, με έμφαση στην δευτερογενή πρόληψη και στην αποφυγή του επόμενου ΚΕ. Ο τέταρτος πυλώνας, ο πολιτικός,  στοχεύει στη δημιουργία εθνικών διεπιστημονικών συμμαχιών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την αλλαγή της πολιτικής και της εκπαίδευσης που απαιτείται για την ενίσχυση των τριών πρώτων.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΚΕ και θα αναγνωρίσουν την αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης  στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των ασθενών αυτών. Το πρόγραμμα “ΟΔΟΣ” προσφέρει εξειδίκευση που καλύπτει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες στη διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών με ΚΕ και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Αναγνωρίζει την ανάγκη της ολιστικής αντιμετώπισης των ηλικιωμένων ασθενών με Κατάγματα Ευθραυστότητας (ΚΕ) που χρήζουν ορθογηριατρικής φροντίδας, και να διακρίνει τους αναστρέψιμους και μη παράγοντες κινδύνου επόμενου ΚΕ και τα συνυπάρχοντα γηριατρικά σύνδρομα.
2. Προάγει την ενσυναίσθηση απέναντι στους ασθενείς με ΚΕ
3. Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία σχετικά με την οστεοπόρωση και την αντιμετώπιση της.
4. Κατανοεί τις έννοιες της σαρκοπενίας και ευπάθειας στους ηλικιωμένους και εξοικειώνεται με τη σημασία της κατάλληλης άσκησης και διατροφής στην αντιμετώπισή τους.
5. Κατανοεί την αξία της διεπιστημονικότητας και τη σημασία των επιμέρους ρόλων τόσο στην αποκατάσταση όσο και στη δευτερογενή πρόληψη των ΚΕ.
6. Παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με ΚΕ με βάση τα καθιερωμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των ασθενών τόσο κατά τη νοσηλεία όσο και μετά την επιστροφή στην κοινότητα στο πλαίσιο της ολιστικής και διεπιστημονικής ορθογηριατρικής αντιμετώπισης.
7. Εκτιμά τον κίνδυνο πτώσης των ασθενών και προλαμβάνει τις πτώσεις αντιμετωπίζοντας συνυπάρχουσες παθήσεις, προσαρμόζοντας τη φαρμακευτική αγωγή, προτείνοντας εργονομικές διευθετήσεις και δίνοντας συμβουλές για εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.
8. Οργανώνει και εφαρμόζει αρχεία καταγραφής των ασθενών με ΚΕ.
9. Κατανοεί τις αλλαγές που απαιτούνται σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.
10. Ενισχύει το βιογραφικό του, για τη βελτίωση των επαγγελματικών του προοπτικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

α) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ) των Σχολών και των Τμημάτων που ακολουθούν με αλφαβητική σειρά: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Βιολογίας, Διαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Επισκέπτες Υγείας, Ιατρικής (Ορθοπαιδικής, Γηριατρικής, Παθολογίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικής Ιατρικής, Ενδοκρινολογίας, Ρευματολογίας, Ουρολογίας, Νεφρολογίας, Ψυχιατρικής, κτλ), Κοινωνικών Λειτουργών & Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας και Ψυχολογίας.

β) Πτυχιούχους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) των Σχολών και των Τμημάτων που ακολουθούν με αλφαβητική σειρά: Διαιτητική –  Διαιτολογία, Βοηθός Εργοθεραπείας, Κλινική Αποκατάστασης και Υδροθεραπείας, Βοηθός Νοσηλευτικής, Βοηθός Φαρμακείου, Βοηθός Φυσικοθεραπείας.  

γ) Φροντιστές ηλικιωμένων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα Ορθογηριατρικής, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να αποκτήσουν την σχετική πιστοποίηση.

δ) Άτομα που πρόκειται να στελεχώσουν το θεσμό του Προσωπικού Βοηθού, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε με το Ν.4837/1-10-2021/ΦΕΚ 178.

Μοριοδότηση

Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58) 2 μόρια

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια

Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παναγιωτόπουλος

Ιδιότητα: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ecpanagi@upatras.gr

Σχολή: Ιατρική, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://drive.google.com/file/d/1AwbH_- rHQlOUbi16T8gf7_q1ExCE2pfz/view?usp=sharing

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

O Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (1972-78), ειδικεύτηκε και απόκτησε τίτλο ειδικότητας στην Ορθοπαιδική, στην Ορθ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών (1980-1984), εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή (Παν/μιο Αθηνών 1987), μετεκπαιδεύτηκε Α) στην Ορθ/κή Κλινική του Παν/μίου του Νοttingham-Αγγλία, σε έμμισθη θέση Επιμελητή (Registrar) για 36 μήνες από τον Ιούνιο του 1984 μέχρι Ιούλιο 1987, Β) στο Albert Einstein College of Medicine of University-New York, από 1/10/1997 μέχρι 31/1/1998. Υπήρξε επιμελητής ΕΣΥ στην Ορθοπαιδική Κλινική του Παν/μίου Πατρών (1987-1990), μέλος ΔΕΠ Παν/μιου Πατρών (1990 – 2020), καθηγητής Παν/μιου Πατρών από 10.04.06 έως 31-08-2020. Διετέλεσε διευθυντής της Παν/κής Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΠΓΝΠ από 01.09.2010- 31.12.2016. Ήταν ιδρυτής και Διευθυντής της Παν/κής Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝΠ από 15-2-2011- 31-08-2020 και αναπληρωτής Διοικητής Παν/κου Γεν Νος/μείου Πατρών (2012-2014). Συμμετείχε σε 18 ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά), επέβλεψε 18 ΔΔ, ενώ ήταν μέλος σε 16, 3/μελείς και 18, 7/μελείς επιτροπές. Είναι κάτοχος τεσσάρων διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και μέλος 13 επιστημονικών εταιρειών. Ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (2017-2020).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=panagiotopoulos+e https://www.researchgate.net/profile/Elias-Panagiotopoulos/stats https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701580689 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=brbYJbAAAAAJ Citations 3100, h- index 29

Εκπαιδευτές


Ειρήνη Τατάνη
Θέση: Επικουρική Ιατρός ΠΓΝΠ
Επιστημονικό έργo

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Τατάνη Ειρήνη του Παναγιώτη σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (2001 – 2007) και ολοκλήρωσε την ειδικότητα Ορθοπαιδικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) τον 5/2017.

Μετά το πέρας της ειδικότητας, εργάστηκε ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στην Ορθοπαιδική Κλινική του ΠΓΝΠ από 12/2017 έως και 8/2020. Από τη θέση του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, συμμετείχε τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία του μαθήματος της Ορθοπαιδικής στους φοιτητές Δ’ έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όσο και στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΠΓΝΠ. Τον 12/2019 παρακολούθησε το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος στο Hospital for Special Surgery στην Νέα Υόρκη. Από τον 10/2020 εργάζεται ως επικουρική ιατρός στην ίδια κλινική. Επίσης, συμμετέχει στη λειτουργία του Ιατρείου Οστεοπόρωσης της Ορθοπαιδικής κλινικής που εδράζεται στην Κλινική Αποκατάστασης και είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας. Τον 2/2021 ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό άριστα.

Έχει 19 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, έχει συγγράψει 3 κεφάλαια σε βιβλία και έχει συμμετάσχει σε δύο ευρωπαϊκές πολυκεντρικές μελέτες. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 11 Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, έχει 59 ανακοινώσεις εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε 52 Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης – Αλέξανδρος Τζάνος

Θέση: Επιμελητής Α΄, Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝΑ ΚΑΤ

 Ο Ιωάννης – Αλέξανδρος Τζάνος του Γεωργίου σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002 – 2008) και ολοκλήρωσε την ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) τον 5/2016.

Μετά το πέρας της ειδικότητας, εργάστηκε διαδοχικά ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Επικουρικός Ιατρός στην Κλινική Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ από 9/2016 έως και 6/2019. Από   τις θέσεις αυτές, συμμετείχε τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία των μαθημάτων «Ορθοπαιδική» και «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση» στους φοιτητές Δ’ έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, όσο και στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ. Από τον 6/2019 εργάστηκε ως Επιμελητής Β΄ και από τον 3/2021 ως Επιμελητής Α΄ στην Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΝΑ ΚΑΤ, όπου συμμετέχει στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας. Τον 10/2015 ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό άριστα. Διετέλεσε Διδάσκων ΠΔ 407/80 της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 με ανάθεση της Διδασκαλίας του Μαθήματος «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση». Έχει συμμετάσχει ως Διδάσκων σε 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα. Από τον 1/2019 είναι Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Έχει λάβει τον τίτλο του Certified Trainer από το European Board of Physical and Rehabilitation Medicine.

Έχει 17 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, έχει συγγράψει 2 κεφάλαια σε βιβλία και έχει συμμετάσχει σε 1 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 26 συνέδρια, έχει 47 ανακοινώσεις εργασιών σε Διεθνή και 85 σε Ελληνικά συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε 19 Διεθνή και 172 Ελληνικά συνέδρια.

 Μανόλης Μέντης, BSc Social Worker, MSc (Primary Care Health), PhD(Psych)

Θέση: Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Μανόλης Μέντης, είναι κοινωνικός λειτουργός, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πάτρας. Ειδικεύτηκε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο ίδιο Τμήμα ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του. Το θέμα της διατριβής του αφορούσε τη διερεύνηση της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με σχιζοφρενές μέλος.

Οι μελέτες του και το ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορούν τη διερεύνηση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών και των οικογενειών τους, την επιβάρυνση των φροντιστών χρονίως πασχόντων, την αυτοοργάνωση των ασθενών και των φροντιστών τους σε Συλλόγους Ασθενών για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και την κοινωνική φροντίδα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Διδάσκει, εκτός από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα « Ψυχική Υγεία», καθώς και στο «Άσκηση, εργοσπιρομετρία και αποκατάσταση» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Πασχόντων» του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικούς συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις (ΣΚΛΕ, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Ιδρυτικό μέλος της ΑμΚΕ Ελληνικό Δίκτυο για την αντιμετώπιση των καταγμάτων ευθραυστότητας (FFN GR), Σύλλογο Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mentis+Manolis&filter=simsearch3.ff t&filter=datesearch.y_10

https://www.researchgate.net/profile/Manolis-Mentis/publications https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ&hl=el

https://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/2020/05/CV-

%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-

%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3-2020.pdf

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Παναγιώτα Γαρδέλη RN, MSc, PhD

 Θέση: Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Η Γαρδέλη Παναγιώτα, είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Πατρών (2008), κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου από το Middlesex University of London (2009) και Διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Manchester (2018) με ειδίκευση στην Αξιολόγηση και Διαχείριση του Μετεγχειρητικού Πόνου. Ακόμη είναι κάτοχος παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) από το 2010.

Σήμερα εργάζεται ως Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από 06/2010 έως και 08/2021 εργάστηκε ως Κλινική Νοσηλεύτρια. Στο Γ.Ν. Κορίνθου εργάστηκε για διάστημα τριών ετών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (1 έτος) και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (2 έτη). Από το 2013 εως και το 2016 εργάστηκε στο Γ.Ν. Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και τους τελευταίους έξι μήνες στην Χειρουργική Κλινική. Από το 11/2016 έως 08/2021 εργάστηκε στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γ.Ν. Πατρών Αγ. Ανδρέας.

Παράλληλα έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία σε τομείς της Παθολογικής, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής εργαζόμενη ως Επιστημονικός Συνεργάτης κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ στο ίδιο τμήμα έχει εργαστεί και σαν Εργαστηριακός Συνεργάτης από το 2010. Eίναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN GR).Οι μελέτες και το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορούν τη διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης και διαχείρισης του μετεγχειρητικού πόνου. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά́ και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια γύρω από τα θέματα του Πόνου.

Γεώργιος Δρόσος

Θέση: Ορθοπαιδικός Χειρουργός Καθηγητής Ορθοπαιδικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΔΡΟΣΟΣ είναι Ιατρός, Ορθοπαιδικός, Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και Διευθυντής της Παν. Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Είναι πτυχιούχος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκπαιδεύτηκε στην Ορθοπαιδική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Royal United Hospital στην πόλη Bath της Μεγάλη Βρετανίας.

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1984 έως το 2006. Μετεκπαιδεύτηκε στο Royal United Hospital και εργάστηκε ερευνητικά στο Bath University στην πόλη Bath της Μεγάλη Βρετανίας.

Από το 2016 είναι μέλος ΔΕΠ στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Έχει εκπαιδευτικό έργο 15 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με συμμετοχή σε τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε Εκπαιδευτικά

Προγράμματα Κλινικών και ως Προσκεκλημένος Ομιλητής με Ομιλίες–Εισηγήσεις– Διαλέξεις σε Σεμινάρια, Συνέδρια, Συμπόσια κτλ.

Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε ξενόγλωσσα-διεθνή περιοδικά

(94) και σε Ελληνικά περιοδικά (11). Έχει επίσης συμμετάσχει σε προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών, μέλος του Δ.Σ. – Πρόεδρος του Ε.Δι.Κ.Ε. (Ελληνικό

Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας) και μέλος του Δ.Σ. – Αντιπρόεδρος της Ο.Τ.Ε.Μ.Α.Θ. (Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας και Θράκης).

Μαρία Πανουργιά (PhD, MSc, FRCP, MRCPath-ME)

ΘΕΣΗ: Γηρίατρος,

Milton Keynes University Hospital

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Τελείωσε το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής στον Πειραιά.

Το 2000 πήρε το πτυχίο της με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Bologna, Ιταλία

Το 2005 τελείωσε με άριστα και έπαινο την ειδικότητα στη Γηριατρική και Γεροντολογία από το Πανεπιστήμιο της Verona, Ιταλία.

Το 2010 τελείωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο της Bologna, Ιταλία, με έπαινο και διατριβή πάνω στα αίτια της Υγειούς Γήρανσης.

Από το 2008 εργάστηκε σε διάφορες μονάδες Φυσικής Αποκατάστασης στο Milano και στη Pavia, Ιταλία, κυρίως για ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις η’ εγκεφαλικά επεισόδια.

Το 2013 μετεφέρθηκε στο Milton Keynes University Hospital όπου ανέλαβε τη θέση Διευθύντριας της Ορθογηριατρικής κλινικής.

Από το 2016 ως το 2021 τέλεσε Διευθύντρια του Παθολογικού τμήματος του ίδιου Νοσοκομείου.

Το 2017 ονομάστηκε Fellow του Royal College of Physicians (London) ως αναγνώριση του κλινικού και ερευνητικού της έργου.

Είναι Εκπαιδευτική Επιμελήτρια για τους ειδικευομένους του Πρυτανείου της Οξφόρδης και για τους Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Buckingham.

Είναι Κλινική Υπεύθυνος για το Δίκτυο Ευθραυστότητας και Κλινική Υπεύθυνος για τις ενδο-νοσοκομειακές πτώσεις.

Έχει δώσει διαλέξεις πάνω στα Γηριατρικά Σύνδρομα και στη Ορθογηριατρική αντιμετώπιση σε μεγάλο αριθμό Εθνικών και Παγκοσμίων Συνέδριων και έχει συνεργαστεί σε άρθρα που έχουν εκδοθεί σε διεθνή περιοδικά.

Ασχολείται και διδάσκει την ευθραυστότητα των οστών, την ευπάθεια, το περι-εγχειρητικό ντελίριο και τη γεροντική άνοια.

Ευθύμιος Ηλιόπουλος

Θέση: Επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Διδάκτορ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2018. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας τραυματιολογίας και ορθοπαιδικής χειρουργικής από το 2014. Εργάστηκε και εξειδικεύτηκε επι 8ετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξειδίκευση στην χειρουργική άκρου πόδα και ποδοκνημικής, επανορθωτικής χειρουργικής άκρων και επιπέπλεγμενου τραύματος. Διετέλεσε consultant επί τριετίας στο

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Brighton και στο University College London Hospital του Λονδίνου.

Ευανθία Μητσιοκάπα

Θέση: Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Επιμελήτρια Β’ στο Γενικό  Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Η Ευανθία Μητσιοκάπα είναι ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του Ευρωπαϊκού τίτλου Ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Senior Fellow of European Board of Physical Medicine& Rehabilitation (SFEBPRM) και μέλος της Επιστημονικής- Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Διετέλεσε επικουρική ιατρός στην Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωταίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ‘Παναγιά η Βοήθεια’, Επιστημονική συνεργάτης και κατόπιν Ακαδημαϊκή υπότροφος στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αττικόν. Επιπλέον εργάστηκε στο Πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης της Ε.Π.Σ. ‘Πόρτα Ανοιχτή’. Σήμερα εργάζεται ως Επιμελήτρια Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Έχει συμμετάσχει ως διδάσκουσα σε 5 Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, στη συγγραφή 10 βιβλίων τομέα υγείας, σε περισσότερες από 42 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά

Ιατρικά Περιοδικά και σε περισσότερες από 28 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα Ιατρικά Περιοδικά.

Δημήτριος Μπουγιουκλής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Μπουγιουκλής Δημήτριος του Θωμά, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Perugia (Ιταλία) λαμβάνοντας πτυχίο το 2006 με βαθμό άριστα 9,09. Ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική – Τραυματολογία στο Γ. Ν. “Ασκληπιείο” Βούλας και στο Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Πατρών. Εν συνεχεία μετεκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική Άκρας χειρός-Μικροχειρουργική στο Γ.Ν. “Ασκληπιείο” Βούλας και στην Παιδοορθοπαιδική στο Γ. Ν. “Π. και Α. Κυριακού”.

Από 6/2017 έως και 6/2020 εργάστηκε ως επικουρικός ιατρός επιμελητής Β στο Γ. Ν. Πύργου και από 7/2020 εργάζεται ως ιατρικός Λειτουργός στην Ορθοπαιδική κλινική του Γ. Ν. Αμμοχώστου, Κύπρος.

Τον 6/2022 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό άριστα, με θέμα Διατριβής “Συγκριτική μελέτη της οστεοτομίας Weil με τριπλή οστεοτομία Weil για την αντιμετώπιση της μεταταρσαλγίας: εμβιομηχανική και κλινική μελέτη”.

Μέχρι σήμερα έχει 14 δημοσιεύσεις άρθρων και 32 δημοσιεύσεις περιλήψεων σε διεθνή ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης, έχει 78 ανακοινώσεις εργασιών σε εθνικά συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού και 29 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Πραγματοποίησε 6 ομιλίες σε συνέδρια εξωτερικού και 2 ομιλίες σε συνέδρια εσωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε 6 διεθνή μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Μικροχειρουργικής καθώς επίσης και στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ορθοπαιδικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γ. Ν. Πατρών. Τέλος, το 2018 υπήρξε εκπαιδευτής στο εγκεκριμένο επιστημονικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γ. Ν. Πύργου. Είναι μέλος τριών Ορθοπαιδικών εταιρειών.

Θεματικές Ενότητες
Θεματική Ενότητα Περιγραφή Συνολική Διάρκεια  (ώρες) ECVET Υπεύθυνοι εκπαιδευτές
    Θ.Ε.1: Εισαγωγή στην Ορθογηριατρική   ·         Εισαγωγή-Διεπιστημονική αντιμετώπιση ·         Οστεοπόρωση και κατάγματα ευθραυστότητας ·         Τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας ·         Γηριατρικά σύνδρομα   75 3 Η. Παναγιωτόπουλος Γ. Δρόσος Μ. Πανουργιά Ε. Ηλιόπουλος
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
    Θ.Ε.2: Συν-διαχείριση στο οξύ επεισόδιο   ·         Υποδοχή ασθενών στο τμήμα επειγόντων ·         Προεγχειρητική προετοιμασία ·         Ορθογηριατρική προσέγγιση ·         Ντελίριο και αναλγησία ·         Νοσηλευτική προσέγγιση ·         Χειρουργική αντιμετώπιση 105 4,2 Ε. Ηλιόπουλος Μ. Πανουργιά Ε. Τατάνη Π. Γαρδέλη
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
      Θ.Ε.3: Αποκατάσταση   ·         Άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση ·         Απώτερη – δια βίου αποκατάσταση – λειτουργική αυτονομία ·         Προσαρμογές για άτομα με γνωσιακά ελλείμματα ·         Μετεγχειρητική  νοσηλευτική φροντίδα ·         Πρόληψη επιπλοκών ·         Φροντίδα για το τέλος ζωής ·         Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 120 4,8 Α. Τζάνος Γ.Δρόσος Π. Γαρδέλη Μ. Πανουργιά Μ. Μέντης  
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
        Θ.Ε.4: Δευτερογενής πρόληψη   ·         Υπηρεσία ελέγχου καταγμάτων FLS ·         Πολυφαρμακία ·         Εκτίμηση κινδύνου επόμενου κατάγματος, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση και συμμόρφωση ·         Δικτύωση, Κοινοτική Φροντίδα και Ποιότητα ζωής ·         Προγράμματα φυσικής δραστηριότητας ·         Πρόληψη πτώσεων και αντιμετώπιση Σαρκοπενίας, Ευπάθειας και διατροφή 105 4,2 Ε. Ηλιόπουλος Ε. Τατάνη Μ.Μέντης Ε. Μητσιοκάπα Μ.Πανουργιά Δ. Μπουγιουκλής
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
  Θ.Ε.5: Εθνικές συμμαχίες και αλλαγή πολιτικών   ·         Αρχεία καταγραφής καταγμάτων ·         Όραμα FFN Gr. Αλλαγές στη οργάνωση και λειτουργία δομών υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με κατάγματα ευθραυστότητας 45 1,8 Π. Γαρδέλη Γ. Δρόσος Η. Παναγιωτόπουλος      
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότητας Εβδομάδες Ώρες ECVET ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
Εισαγωγή στην Ορθογηριατρική 5 75 3 Η. Παναγιωτόπουλος Γ. Δρόσος Μ. Πανουργιά Ε. Ηλιόπουλος
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Συν-διαχείριση στο οξύ επεισόδιο 7 105 4,2 Ε. Ηλιόπουλος Μ. Πανουργιά Ε. Τατάνη Π. Γαρδέλη
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Αποκατάσταση 8 120 4,8 Α. Τζάνος Γ.Δρόσος Π. Γαρδέλη Μ. Πανουργιά Μ. Μέντης  
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Δευτερογενής πρόληψη 7 105 4,2 Ε. Ηλιόπουλος Ε. Τατάνη Μ.Μέντης Ε. Μητσιοκάπα Μ.Πανουργιά Δ. Μπουγιουκλής
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Εθνικές συμμαχίες και αλλαγή πολιτικών 3 45 1,8   Η. Παναγιωτόπουλος Π. Γαρδέλη Γ. Δρόσος  
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1
Σύνολο 30  450 18  
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 450 ώρες εκπαίδευσης.  Βασίζεται σε εξ’ αποστάσεως διδασκαλία με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αναλυτικότερα, θα αναρτώνται στην πλατφόρμα βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις και επιπρόσθετο υλικό προς ασύγχρονη αυτομελέτη, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας των εκπαιδευόμενων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας θα βασίζεται στην εκπόνηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται ένα κουίζ, μία μικρής έκτασης εργασία σε κάθε ενότητα και γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του προγράμματος. Εκτός της τελικής εξέτασης, η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με ασύγχρονο τρόπο, βάσει της μεθόδου αυτομελέτης.  Στο τέλος κάθε ενότητας προβλέπεται μία εβδομάδα μελέτης ώστε να έχουν οι εκπαιδευόμενοι τον απαραίτητο χρόνο να διεκπεραιώσουν τις εργασίες της ενότητας πριν την έναρξη της επόμενης.

Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης τους. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται: (α) η δημιουργία ακαδημαϊκού e-mail και, (β) η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του.

Θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning όπου θα περιλαμβάνονται βιντεομαθήματα σε μορφή αρχείου mp4, οι σχετικές παρουσιάσεις powerpoint, κεφάλαια από το βασικό εκπαιδευτικό υλικό (Ελληνική μετάφραση του βιβλίου Orthogeriatrics. The management of older patients with fragility fractures Paolo Falasci and David Marsh) σε μορφή pdf, δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, μονογραφίες, κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών εταιριών, φυλλάδια με οδηγίες και links με οπτικοακουστικό υλικό.

 

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού

https://docs.google.com/document/d/19iOhQYjQd97JM4D2y54OJkgMXBq7OOWq/edit?usp=sharing&ouid=101558146875510094282&rtpof=true&sd=true

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους. Στις/στους εκπαιδευόμενες/ους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 400 ωρών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Στη διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπονούν μία μικρή εργασία (500 – 800 λέξεων) για κάθε ενότητα. Συνολικά, θα πρέπει να εκπονήσουν πέντε (5) εργασίες οι οποίες θα βαθμολογούνται και θα αποτελούν το 20% της συνολικής τους βαθμολογίας. Οι εργασίες αυτές βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10).
• Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (κουίζ), οι οποίες βαθμολογούνται. Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα τριών (3) προσπαθειών προκειμένου να απαντήσουν σωστά τις ερωτήσεις των κουίζ. Συνολικά, θα υπάρχουν δέκα (10) κουίζ (δύο για κάθε εκπαιδευτική ενότητα). Η κλίμακα βαθμολόγησης των κουίζ θα είναι από 1 (ελάχιστη βαθμολογία) και 10 (μέγιστη βαθμολογία). Το σύνολο της βαθμολογίας των κουίζ θα προσμετρά στη τελική βαθμολογία σε ποσοστό 20%.
• Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε Τελική Γραπτή Εξέταση, η οποία θα αποτελεί το 60% της συνολικής τους βαθμολογίας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Τελική Γραπτή εξέταση είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών και των κουίζ να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
• Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, η τελική βαθμολογία (μέσος όρος από Τελική Γραπτή Εξέταση, Εργασία ανά εκπαιδευτική ενότητα και κουίζ) να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
• Σε περίπτωση αποτυχίας δίνεται η δυνατότητα μίας ακόμη επανάληψης της Τελικής Γραπτής Εξέτασης εντός 30 ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης χορηγείται σε ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή.

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

• Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
• Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

 

Ο εκπαιδευτής οφείλει να:

• Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
• Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του.
• Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
• Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
• Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
• Βαθμολογεί τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (κουίζ) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

  Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

  Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
  • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
  • Η τελική βαθμολογία (μέσος όρος από Τελική Γραπτή Εξέταση, Εργασία ανά εκπαιδευτική ενότητα και κουίζ) να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

  [1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

  Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

  Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
  • Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο

  Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων

   Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα είναι 40, ενώ δεν θα υπερβαίνει τα 150 άτομα.

  Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποψηφίων, θα λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια επιλογής η συνάφεια των σπουδών με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, η εργασιακή εμπειρία στο εκπαιδευτικό αντικείμενο καθώς και η βιωματική εμπειρία στη φροντίδα (άτυπη φροντίδα).

  Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

  Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

  Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

  – Ιατροί: 350€
  – Ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας: 200€
  – Φοιτητές: 100€
  – Ομαδικές εγγραφές άνω των είκοσι (20) ατόμων με τη διαμεσολάβηση επιστημονικών εταιρειών ή άλλων φορέων (π.χ. νοσοκομείων) για την περίπτωση ειδικευόμενων και επαγγελματιών υγείας: 150€

  Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε δόσεις (50% στην έναρξη του προγράμματος και 50% στο μέσο του).

  Υποτροφίες

  Υποτροφία με πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα δικαιούνται όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία «Ειδικευόμενοι ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας» και πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  – Άνεργοι (προσκομίζετε φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας)
  – ΑμΕΑ (προσκομίζετε φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας)
  – Πολύτεκνοι (προσκομίζετε φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης)
  – Αριστούχοι (προσκομίζετε φωτοαντίγραφο του πτυχίου με εμφανή τον βαθμό)

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στα πρώτα 25 άτομα που θα υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα.

  Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

  Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

  -Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

  -Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου 80203 το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΟΔΟΣ)».

  Πληροφορίες:

  Κατερίνα Αθανασοπούλου

  Τηλ.: 6972158312

  Email: odos.eap@gmail.com

  Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κα-τάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

  Μετάβαση στο περιεχόμενο