Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 56 ώρες (8 εβδομάδες)
Μονάδες ECVET: 2,24 ECVET 
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος: 31.10.2022 – 23.12.2022

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Σαλεπάκη Ασημένια, Email: asimenia.salepaki@gmail.com
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις

Συνολική διάρκεια: 8 εβδομάδες, 56 ώρες

Μονάδες ECVET: 2,24 ECVET

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθεσιακής Στρατηγικής

-Οργάνωση Εκθεσιακής Συμμετοχής

-Ενέργειες Επακολούθησης Εκθεσιακής Συμμετοχής (Follow-up)

-Πρακτική Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Εκθεσιακής Στρατηγικής

Σκοπός Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως γενικό του στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους πάνω στο σχεδιασμό και στην οργάνωση των εκθεσιακών στρατηγικών μιας επιχείρησης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι καλύπτουν όλες τις φάσεις διαμόρφωσης και υλοποίησης μιας εκθεσιακής στρατηγικής, από το σχεδιασμό της (πριν την έκθεση), την υλοποίησή της (κατά τη διάρκεια της έκθεσης) και την επακολούθησή της (μετά την έκθεση). Επιπλέον το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, αλλά επιδιώκει τη ανάλυση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων, θέτοντας τον εκπαιδευόμενο μέσα από διαδραστικές διαδικασίες την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου project εκθεσιακής στρατηγικής. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να οργανώνουν επιτυχημένες συμμετοχές, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των συμμετοχών και εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρηση τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

-Γνώσεις: μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να: (α) γνωρίζει όρους της εκθεσιακής βιομηχανίας, (β) προσδιορίζει τους στόχους της εκθεσιακής συμμετοχής, (γ) σχεδιάζει και να οργανώνει επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων.

-Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές): μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να: (α) ενισχύει την αποτελεσματικότητα των εκθεσιακών συμμετοχών που οργανώνουν, (β) εξοικονομεί πόρους από την ορθολογική οργάνωση των εκθεσιακών συμμετοχών, (γ) ανατροφοδοτεί τις μελλοντικές εκθεσιακές συμμετοχές με εισροές από τις προηγούμενες, (δ) μεγιστοποιεί τα οφέλη για την επιχείρηση τους από τις εκθεσιακές συμμετοχές.

-Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές): μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να: (α) μπορεί να επικοινωνεί με όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες στο σχεδιασμό μιας εκθεσιακής συμμετοχής (διοργανωτές, κατασκευαστές περιπτέρων, διαφημιστές κλπ.), (β) μπορεί να επικοινωνεί και να προωθεί αποτελεσματικά την επιχείρηση που συμμετέχει σε μια έκθεση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (επισκέπτες, αγοραστές, εκθέτες κλπ.), (γ) μπορεί μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης να κεφαλαιοποιεί τις προσωπικές επαφές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ως δυνητικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής κατηγορίες:

-Στελέχη και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων

-Στελέχη Εθνικών, Περιφερειακών ή Τοπικών Αρχών

-Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

-Στελέχη Ιδιωτικών Οργανισμών Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

-Μέλη Οργανώσεων και Συλλόγων

-Ερευνητές-Φοιτητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κουρκουρίδης

Ιδιότητα: Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Phd

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: kourkourdis@yahoo.gr

Τμήμα: Διδάσκων Α.Π.Θ. / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

https://kedivim.eap.gr/wp-content/uploads/2022/07/CV_kourkouridis_19.07.2022.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ο Δημήτρης Κουρκουρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και  κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων του ΑΠΘ στα αντικείμενα της Γεωγραφίας-Χαρτογραφίας, καθώς επίσης και στο αντικείμενο του Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Μεταφορών. Τον Μάιο του 2021 ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με αντικείμενο «Κοινωνικοχωρικές Διαστάσεις των Εκθέσεων, Πόλη και Αλληλεπιδραστικές Δυναμικές: Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης». Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 διδάσκει ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.  Εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΘ-HELEXPO και στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών – Ι.Ε.Ε. ως ερευνητής από το 2007, όπου και συμμετείχε στην εκπόνηση μεγάλου αριθμού ερευνών και μελετών με εκθεσιακό αντικείμενο. Παράλληλα έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Τέλος έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια πάνω στα αντικείμενα των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1

Ο Ιωάννης  Αγγέλου είναι δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Έλαβε το διδακτορικό του στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και Θράκης, έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια στο τμήμα ειδήσεων του τρίτου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ και στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε επίσης σε εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά στη Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκε με το BBC World και το ARD (Association of Public Broadcasting Corporations in the Federal Republic of Germany). Έλαβε το προπτυχιακό του Δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Πολιτικής Ανάλυσης από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή εξέτασε τη σχέση μεταξύ των μετρήσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των μέσων ενημέρωσης.

Θεματικές Ενότητες

Δ.Ε.1. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθεσιακής Στρατηγικής

Αρχικά διατυπώνεται το εννοιολογικό πλαίσιο των εμπορικών εκθέσεων δίνοντας ορισμένους βασικούς ορισμούς, την ιστορική αναδρομή του εκθεσιακού φαινομένου και της εξέλιξης του, καθώς και μια ταξινόμηση των σημερινών εκθεσιακών μορφών που εμφανίζονται διεθνώς. Επιπλέον στο πρώτο αυτό μέρος πραγματοποιείται μια ανάλυση των λόγων που μια επιχείρηση συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις και των ωφελειών που αποκομίζει μέσα από τη συμμετοχή της σε αυτές. Στη συνέχεια ξεκινάει το κύριο μέρος του προγράμματος όπου αναλύεται η διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωση της εκθεσιακής στρατηγικής της επιχείρησης, δηλαδή όλων των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα πριν από την έκθεση. Στο στάδιο αυτό περιγράφονται οι τέσσερις (4) πολύ βασικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις κατά την διαμόρφωση της εκθεσιακής τους στρατηγικής, οι οποίες είναι: i) o καθορισμός των στόχων της εκθεσιακής στρατηγικής, ii) η επιλογή των κατάλληλων εμπορικών εκθέσεων(με βάση τους στόχους), iii) ο σχεδιασμός του stand της εκθεσιακής συμμετοχής και iv) η οργάνωση των logistics της εκθεσιακής συμμετοχής.

Διάρκεια σε ώρες: 6, Αξία: 0,56 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Δ.Ε.2. Οργάνωση Εκθεσιακής Συμμετοχής

Στη δεύτερη ενότητα του προγράμματος εξετάζεται η διαδικασία της εκθεσιακής συμμετοχής της επιχείρησης, δηλαδή όλων των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Ειδικότερα αναλύονται τα εξής: i) η παρουσία της επιχείρησης στην έκθεση (θέματα προσωπικού, εκθεμάτων κλπ.), ii) ο τρόπος πραγματοποίησης και καταγραφή των επαφών κατά τη διάρκεια της έκθεσης (πελάτες-ενδιαφερόμενοι-ανταγωνιστές) και iii) οι απαραίτητες ενέργειες από την στιγμή που κλείνει η έκθεση μέχρι και την επιστροφή του προσωπικού και των εκθεμάτων στην επιχείρηση, δηλαδή η διαδικασία ολοκλήρωση της εκθεσιακής συμμετοχής και της αποξίλωσης του stand.

Διάρκεια σε ώρες: 6, Αξία: 0,56 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Δ.Ε.3. Ενέργειες Επακολούθησης Εκθεσιακής Συμμετοχής (Follow-up)

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της εκθεσιακής συμμετοχής και ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς δύναται να κεφαλαιοποιήσουν τα αποτελέσματα της συμμετοχής, συνήθως παραλείπονται. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής θέματα: i) η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εκθεσιακής συμμετοχής, η οποία και οδηγεί στην τελική αξιολόγησή της, ii) η πραγματοποίηση των ενεργειών Επακολούθησης (Follow up) και της επικοινωνίας με πελάτες και γενικότερα ενδιαφερόμενους που ήρθε η επιχείρηση σε επαφή και iiii) η διαδικασία σχεδιασμού της επόμενης εκθεσιακής συμμετοχής με αξιοποίηση της προηγούμενης εκθεσιακής εμπειρίας, ουσιαστικά δηλαδή στο σημείο αυτό αναλύεται η διαδικασία για το πως περνάμε από την ολοκλήρωση μιας εκθεσιακής συμμετοχής στο σχεδιασμό της επόμενης (εκθεσιακός κύκλος).

Διάρκεια σε ώρες: 6, Αξία: 0,56 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δρ. Ιωάννης Αγγέλου

Δ.Ε.4. Πρακτική Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Εκθεσιακής Στρατηγικής

Στην τέταρτη ενότητα πραγματοποιείται μια πρακτική εφαρμογή σχεδιασμού και υλοποίησης μιας εκθεσιακής στρατηγικής με την μορφή παραδείγματος. Ουσιαστικά στην εφαρμογή αυτή θα υλοποιούνται όλα τα στάδια της εκθεσιακής στρατηγικής που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα ο κάθε εκπαιδευόμενος θα κληθεί να υλοποιήσει σε μορφή άσκησης το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκθεσιακής στρατηγικής στην επιχείρηση που εργάζεται.

Διάρκεια σε ώρες: 6, Αξία: 0,56 ECVET

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθεσιακής Στρατηγικής

1

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθεσιακής Στρατηγικής

2

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Οργάνωση Εκθεσιακής Συμμετοχής

3

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Οργάνωση Εκθεσιακής Συμμετοχής

4

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Ενέργειες Επακολούθησης Εκθεσιακής Συμμετοχής (Follow-up)

5

7

0,28

Δρ. Ιωάννης Αγγέλου

Ενέργειες Επακολούθησης Εκθεσιακής Συμμετοχής (Follow-up)

6

7

0,28

Δρ. Ιωάννης Αγγέλου

Πρακτική Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Εκθεσιακής Στρατηγικής

7

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Πρακτική Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Εκθεσιακής Στρατηγικής

8

7

0,28

Δρ. Δημήτρης Κουρκουρίδης

Σύνολο

8

56

2,24

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Σε κάθε διδακτική ενότητα υπάρχει βιντεοσκοπημένη διάλεξη, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αντικείμενα της συγκεκριμένης ενότητας. Επιπλέον παρέχεται στους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή κειμένου, έκτασης 30-40 σελίδων περίπου, όπου αναλύονται τα αντικείμενα της ενότητας, ενώ παρουσιάζονται και εφαρμοσμένα παραδείγματα πάνω σε αυτά.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Σε κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται για τις γνώσεις που απέκτησε, μέσω τεστ αξιολόγησης που περιλαμβάνει ερωτήσεις όλων των τύπων (πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης κλπ.).

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών είναι οι ακόλουθες:

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο

-Επισύναψη Βιογραφικού Σημειώματος

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 300€. Σε φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και ΑΜΕΑ υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης 20% (κόστος παρακολούθησης 240€).

Η διαδικασία πληρωμής των δόσεων έχει ως εξής:

-20% των διδάκτρων  (60€) ως προκαταβολή

-50% των διδάκτρων (150€) κατά την έναρξη

-30% των διδάκτρων (90€) με την ολοκλήρωση του προγράμματος

Οι εκπτώσεις στα δίδακτρα συμμετοχής δεν μπορούν να είναι αθροιστικές, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μια έκπτωση.

Δεν ακολουθείτε πολιτική επιστροφής χρημάτων στα δίδακτρα.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80323 , το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις».

 

Πληροφορίες:

Υπεύθυνη Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξη Προγράμματος

Ονοματεπώνυμο: Σαλεπάκη Ασημένια

Ιδιότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός

Email : asimenia.salepaki@gmail.com

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο