Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 66 ώρες/12 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 2,64
Θεματικό Πεδίο:
Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
11/10/2022 - 10/01/2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Πάνος Κολιαστάσης
Email: pkoliastasis@gmail.com

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Εθνικές Εκλογές, Προεκλογικές Καμπάνιες και Social Media 

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 66 ώρες, 12 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 2,64

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εκλογικά συστήματα, πολιτικά κόμματα & εκλογική νομοθεσία (απλή αναλογική, ενισχυμένη αναλογική και πλειοψηφικό σύστημα). Τα εκλογικά συστήματα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Εκλογικές δαπάνες κομμάτων και υποψηφίων. Κωλύματα και ασυμβίβαστα κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Κομματικά συστήματα και πολιτικά κόμματα. Ιδεολογία και οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στη Μεταπολίτευση (1974 – 2021)

-ΜΜΕ, social media και fake news (ρόλος και  λειτουργία των ΜΜΕ στις εκλογές: εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση και διαδίκτυο. Ρόλος και  λειτουργία των social media στις εκλογές: Facebook, Τwitter, Instagram, Υoutube. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των social media. Πως διαδίδονται τα fake news και πόσο επηρεάζουν την κοινή γνώμη κατά την προεκλογική περίοδο. Πως αντιμετωπίζονται από κόμματα, υποψηφίους, ΜΜΕ και πολίτες).

-Προεκλογικές καμπάνιες, δημοσκοπήσεις κι εκλογική συμπεριφορά (σχεδιασμός προεκλογικών εκστρατειών κομμάτων και υποψηφίων. Ο ρόλος του επικοινωνιακού επιτελείου, η χρήση δημοσκοπήσεων και focus groups από τα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς για τη διαμόρφωση προεκλογικής στρατηγικής. Οι δημόσιες εμφανίσεις των υποψηφίων και η πολιτική διαφήμιση κομμάτων και υποψηφίων σε ΜΜΕ. Η προεκλογική διαφήμιση  στα social media. H διενέργεια κι ερμηνεία των δημοσκοπήσεων. Εκλογική συμπεριφορά. Οι παράγοντες διαμόρφωσης της ψήφου στις εθνικές εκλογές. Η πολιτική ιστορία των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα 1974 – 2019).

-Προεκλογικές καμπάνιες, ρυθμιστικό πλαίσιο (ρύθμιση της προεκλογικής πληροφόρησης στην τηλεόραση και το διαδίκτυο).

-Eξετάσεις

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media» απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί και να κατανοήσει το πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της προεκλογικής καμπάνιας κομμάτων και υποψηφίων, το ρόλο και τη λειτουργία τόσο των ΜΜΕ όσο και των social media καθώς και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να: προσδιορίζει τους βασικούς άξονες λειτουργίας των εκλογικών συστημάτων, του ελληνικού εκλογικού συστήματος και των ελληνικών πολιτικών κομμάτων της Μεταπολίτευσης, να περιγράφει τους τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης των προεκλογικών εκστρατειών κομμάτων και υποψηφίων στις εθνικές εκλογές, να  προσδιορίζει τις βασικές παραμέτρους της εκλογικής νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου διεξαγωγής των προεκλογικών εκστρατειών, του θεσμικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας των social media καθώς κατά την προεκλογική περίοδο, να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των ΜΜΕ και των social media στο πλαίσιο μιας προεκλογικές εκστρατείες για εθνικές εκλογές. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές παραμέτρους διεξαγωγής των εκλογικών αναμετρήσεων, να αναπτύξει βασικές δεξιότητες σχετικά με τη συμβολή στη διαμόρφωση προεκλογικών εκστρατειών από κόμματα και υποψηφίους καθώς και να ερμηνεύει την εκλογική συμπεριφορά και τους παράγοντες διαμόρφωσης τόσο της ψήφου όσο και της πρόθεσης ψήφου, όπως αποτυπώνεται σε εκλογές και δημοσκοπήσεις αντίστοιχα.

Oι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να είναι:

-είτε απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή άλλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

-είτε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή με το αντικείμενο επαγγελματική ή/και πολιτική εμπειρία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

-Σε μέλη και στελέχη πολιτικών κομμάτων (μεταξύ άλλων και πιθανών υποψηφίων πολιτευτών)

-Σε μέλη και στελέχη συνδικαλιστικών οργανώσεων, φοιτητικών παρατάξεων, MKO και της κοινωνίας πολιτών εν γένει

-Σε δημοσιογράφους

-Σε πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική κι ενδεχομένως είναι δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)  

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής Δικαίου & Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: anth@eap.gr

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου: https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου: Ο Χαράλαμπος Ανθόπουλος είναι Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Τακτικό Μέλος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχει διδάξει Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο των Μέσων Ενημέρωσης στο Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ (1993-1995) και Ηθική και Δεοντολογία των Μέσων Ενημέρωσης στο ΠΜΣ του Παντείου Πανεπιστημίου «Ψυχολογία και ΜΜΕ» (2003-2009). Είναι συγγραφέας των βιβλίων Το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία της συνείδησης (1992), Το πρόβλημα της λειτουργικής δέσμευσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων (1993), Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη και Δημοκρατία (2000), Προστασία κατά του ρατσισμού και ελευθερία της πληροφόρησης (2000), Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων (2001), Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις (2016) και συνεπιμελητής των συλλογικών έργων Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία (2017) και ΕΣΔΑ – Κατ’ άρθρο ερμηνεία (2021). Έχει συγγράψει πάνω από 75 νομικές μελέτες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους κατά την περίοδο 1993-2021 και περίπου 300 άρθρα στον Τύπο, σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου, εκλογικών συστημάτων και ρυθμιστικού πλαισίου διεξαγωγής εκλογικών αναμετρήσεων και πολιτικής.

 

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1:

O Πάνος Κολιαστάσης είναι διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Queen Mary University of London (QMUL), έλαβε το μεταπτυχιακό του στη Δημόσια Πολιτική από το University College London (UCL) και το πτυχίο του στην Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη διατριβή του, μελέτησα τις στρατηγικές επικοινωνίας που εφάρμοσαν οι Έλληνες πρωθυπουργοί για να βελτιώσουν τη δημοτικότητά τους, από την οπτική της διαρκούς εκλογικής εκστρατείας (permanent campaign). Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει δημοσιεύσει σε ξένα κι ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε ξένους κι ελληνικούς συλλογικούς τόμους σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας, εκλογικής συμπεριφοράς και συγκριτικής πολιτικής.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Εκλογικά συστήματα, πολιτικά κόμματα & εκλογική νομοθεσία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1: Εκλογικά συστήματα, πολιτικά κόμματα & εκλογική νομοθεσία (απλή αναλογική, ενισχυμένη αναλογική και πλειοψηφικό σύστημα). Τα εκλογικά συστήματα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Εκλογικές δαπάνες κομμάτων και υποψηφίων. Κωλύματα και ασυμβίβαστα κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Κομματικά συστήματα και πολιτικά κόμματα. Ιδεολογία και οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στη Μεταπολίτευση (1974 – 2021)

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: 16 ώρες, 0,64

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Πάνος Κολιαστάσης

 

Τίτλος Θ.Ε.2: ΜΜΕ, social media και fake news

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2: ΜΜΕ, social media και fake news (ρόλος και  λειτουργία των ΜΜΕ στις εκλογές: εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση και διαδίκτυο. Ρόλος και  λειτουργία των social media στις εκλογές: Facebook, Τwitter, Instagram, Υoutube. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των social media. Πως διαδίδονται τα fake news και πόσο επηρεάζουν την κοινή γνώμη κατά την προεκλογική περίοδο. Πως αντιμετωπίζονται από κόμματα, υποψηφίους, ΜΜΕ και πολίτες).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: 18 ώρες, 0,72

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Πάνος Κολιαστάσης

Τίτλος Θ.Ε.3: Προεκλογικές καμπάνιες, δημοσκοπήσεις κι εκλογική συμπεριφορά

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3: Προεκλογικές καμπάνιες, δημοσκοπήσεις κι εκλογική συμπεριφορά (σχεδιασμός προεκλογικών εκστρατειών κομμάτων και υποψηφίων. Ο ρόλος του επικοινωνιακού επιτελείου, η χρήση δημοσκοπήσεων και focus groups από τα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς για τη διαμόρφωση προεκλογικής στρατηγικής. Οι δημόσιες εμφανίσεις των υποψηφίων και η πολιτική διαφήμιση κομμάτων και υποψηφίων σε ΜΜΕ. Η προεκλογική διαφήμιση  στα social media. H διενέργεια κι ερμηνεία των δημοσκοπήσεων. Εκλογική συμπεριφορά. Οι παράγοντες διαμόρφωσης της ψήφου στις εθνικές εκλογές. Η πολιτική ιστορία των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα 1974 – 2019).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: 0,56

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Πάνος Κολιαστάσης

 

Τίτλος Θ.Ε.4:  Προεκλογικές καμπάνιες και ρυθμιστικό πλαίσιο

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4: Προεκλογικές καμπάνιες και ρυθμιστικό πλαίσιο (ρύθμιση της προεκλογικής πληροφόρησης στην τηλεόραση και το διαδίκτυο).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: 6 ώρες, 0,24

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Τίτλος Θ.Ε.5:  Εξετάσεις

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS ή ECVET: 12 ώρες, 0,48

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Πάνος Κολιαστάσης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ

1. Εκλογικά συστήματα: τύποι και χαρακτηριστικά (σύστημα απλής αναλογικής, σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και πλειοψηφικό σύστημα). Τα εκλογικά συστήματα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης (1974-2019)

1

6

0,24

Χαράλαμπος Ανθόπουλος,

2.Εκλογική νομοθεσία: Κόστος εθνικών εκλογών. Δαπάνες κομμάτων και υποψηφίων. Κωλύματα και ασυμβίβαστα κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

1

6

0,24

Xαράλαμπος Ανθόπουλος

3. Κομματικά συστήματα και πολιτικά κόμματα: Ιδεολογία και οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στη Μεταπολίτευση (1974-2021)

1

4

0,16

Πάνος Κολιαστάσης

4. Ο ρόλος και η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στις προεκλογικές περιόδους των εθνικών εκλογών: εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση και διαδίκτυο.

1

4

0,16

 Πάνος Κολιαστάσης

5. Ο ρόλος και η λειτουργία των social media στις εκλογές: Facebook, Τwitter, Instagram, Υoutube

1

4

0,16

Πάνος Κολιαστάσης

6. To θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των social media.

1

6

0,24

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

7. Social media & fake news: Πως διαδίδονται και πόσο επηρεάζουν την κοινή γνώμη κατά την προεκλογική περίοδο. Πως αντιμετωπίζονται από κόμματα, υποψηφίους, ΜΜΕ και πολίτες.

1

4

0,16

Πάνος Κολιαστάσης

8. Ο σχεδιασμός μιας προεκλογικών εκστρατείας εθνικών εκλογών (ο ρόλος του επικοινωνιακού επιτελείου, η χρήση δημοσκοπήσεων από κόμματα και υποψηφίους, οι δημόσιες εμφανίσεις πολιτικών αρχηγών και υποψηφίων, η πολιτική διαφήμιση σε ΜΜΕ και social media. 

1

4

0,16

Πάνος Κολιαστάσης

9. Δημοσκοπήσεις: H διενέργεια, «ανάγνωση» κι ερμηνεία των ερευνών κοινής γνώμης

1

4

0,16

Πάνος Κολιαστάσης

10. H ρύθμιση της προεκλογικής πληροφόρησης στην τηλεόραση και το διαδίκτυο.

1

6

0,24

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

11. Εκλογική συμπεριφορά: Οι παράγοντες διαμόρφωσης της ψήφου στις εθνικές εκλογές. Η πολιτική ιστορία των εθνικών εκλογών στην Ελλάδα 1974 – 2019.

1

6

0,24

Πάνος Κολιαστάσης

12.Eξετάσεις

1

12

0,48

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Πάνος Κολιαστάσης

Σύνολο

12

66

2,64

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες, άρθρα, κεφάλαια βιβλίων.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων :Η αξιολόγηση φοιτητών διεξάγεται την 12η και τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις βασίζονται στο υλικό της διδασκαλίας των προηγούμενων 11 εβδομάδων διδασκαλίας. 

 

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

 -Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύουν απορίες, κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία (εφόσον ζητηθεί).

-Παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκούν κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογούν τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευομένων.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Oι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να είναι:

-είτε απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή άλλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

-είτε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή με το αντικείμενο επαγγελματική ή/και πολιτική εμπειρία

 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Με βάση τα προαναφερόμενα προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 300 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων προβλέπεται έκπτωση 20%, κάτι που σημαίνει το τελικό ποσό είναι 240 ευρώ, και το αποδεικτικό πληρωμής χρειάζεται να υποβληθεί μαζί με την αίτηση. 11

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής των διδάκτρων, οι δόσεις κατανέμονται ως εξής:

– Η πρώτη δόση ύψους 50 ευρώ καταβάλλεται μαζί με την αίτηση η οποία χρειάζεται να συνοδεύεται από το αποδεικτικό πληρωμής.

– Το υπόλοιπο ποσό αποπληρώνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στις 27 Οκτωβρίου και τις 27 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Για ανέργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και όσους/ες είναι εν ενεργεία φοιτητές/τριες του ΕΑΠ ισχύει έκπτωση 30% επί του ποσού των 300 ευρώ και ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής.

Επίσης στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί το ποσό που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου στον/στην αιτών/ούσα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στο πρόγραμμα από την πλευρά του/της φοιτητή/τριας τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται ο κωδικός του έργου:80296, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media».

Πληροφορίες: Πάνος Κολιαστάσης, email: pkoliastasis@gmail.com

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο