Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες (18 εβδομάδες)
Μονάδες ECVET: 12 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
Ιανουάριος 2023 – Ιούνιος 2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Μικτή ,270 ώρες εξ αποστάσεως και 30 ώρες δια ζώσης για τις εργαστηριακές ασκήσεις

Πληροφορίες:

Ειρήνη Τερέζη, Τηλέφωνο: 2610 367542, Email: eterezi@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Εισαγωγή στην Βιολογική Γεωργία

Συνολική διάρκεια: 300ΩΡΕΣ/18 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μονάδες ECVET: 12

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

B. Μικτή

270 ώρες εξ αποστάσεως και 30 ώρες δια ζώσης για τις εργαστηριακές ασκήσεις, (οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε (5) ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας στο Εργαστήριο του Κολλεγίου Περρωτής, Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην πόλη της Θεσσαλονίκης)

Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Βιολογική Γεωργία
2. Οικολογική διαχείριση εδάφους
3. Φυτοπροστασία στην Βιολογική Γεωργία
4. Διαχείριση βιολογικών αγροκτημάτων
5. Εκπόνηση Πρακτικής Εργασίας/ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Εργαστήρια Κολλεγίου Περρωτής, Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Θεσσαλονίκη)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Perrotis College)

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την Βιολογική Γεωργία, την οικολογική διαχείριση αγροκτημάτων, την μετατροπή αγροτικών μονάδων σε βιολογικές, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή ποιοτικών βιολογικών προϊόντων για διάθεση στην αγορά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

– Κατέχει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας,

– Κατανοεί, επιλέγει εργαλεία και εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές για την οικολογική διαχείριση αγροκτημάτων,

-Κατανοεί τους κοινοτικούς κα εθνικούς κανονισμούς που διέπουν την βιολογική γεωργία,

-Υπολογίζει και να επικοινωνεί τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιβάλλουν την υιοθέτηση πρακτικών Βιολογικής Γεωργίας,

-Πραγματοποιεί ορισμένες βασικές αναλύσεις πεδίου για να διαγνώσει την ποιότητα του εδάφους,

-Σχεδιάζει βιολογικές μονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων,

-Προάγει τις αρχές της αειφορικής γεωργίας,

-Προάγει τις αρχές της οικολογίας κα προστασίας του περιβάλλοντος,

– Προάγει τον ρόλο της Βιολογικής Γεωργίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό ατόμων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή και ειδικότερα με την βιολογική γεωργία.

Επίσης σε παραγωγούς και αγρότες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την βιολογική γεωργία ή να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε βιολογικές. Επίσης σε αποφοίτους ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

Ιδιότητα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: ikalabro@eap.gr 

Τμήμα:

Σχολή: ΣΘΕΤ ΕΑΠ

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

http://www.ioanniskalavrouziotis.gr/index.php/el/

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

 Ο Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης είναι Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει πτυχίο Γεωπονικής, ΑΠΘ και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών, στην περιβαλλοντική γεωχημεία, στην επαναχρησιμοποίηση υγρών και βιοστερεών αποβλήτων, στη διαχείριση εδαφών, και στις αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυτά. Έχει διατελέσει διευθυντής, συντονιστής και μέλος ΔΣ πολλών υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του δημοσίου. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και τη γεωχημεία και έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Έχει συγγράψει 5 βιβλία και κεφάλαια, 82 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 55 εργασίες σε διεθνή συνέδρια, 45 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

 

Εκπαιδευτές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ:

Ο Χρήστος Βασιλικιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και Διαχείρισης στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά έλαβε το διδακτορικό από το University of California, Berkeley και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Γεωπονία  από το τμήμα Γεωπονίας του Iowa State University. Έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Βιολογίας Φυτών στο UC Berkeley και στο Α.Π.Θ. Επίσης διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Εργαστήριο Αγρο-οικολογίας στο UC Berkeley.

Έχει πλούσιο διδακτικό έργο, έχοντας διδάξει μαθήματα στα πανεπιστήμια του UC Berkeley και Stanford, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Οικολογική Γεωργία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα το Perrotis College. Επίσης, διδάσκει ως καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αειφορικής Γεωργίας στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όπου και έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, διετέλεσε Διευθυντής Πιστοποίησης Βιολογικής Γεωργίας στον Φορέας Πιστοποίησης aCert.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και σε εθνικά προγράμματα στην Ελλάδα, όπως και συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος σε πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουνε δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται αγρο-οικολογικός σχεδιασμός αγροτικών συστημάτων, οικολογική διαχείριση εδάφους στην βιολογική γεωργία, οικολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών, και ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και αναγεννητική γεωργίαn

 

 ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΜΟΥ:

 Η κυρία Ναταλί Νεφέλη Κάμου γεννήθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας). Έλαβε τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος το 2012 και τον τίτλο της Διδάκτορος το 2018 από το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.. ερευνώντας τα: Χαρακτηριστικά βιοελέγχου μικροοργανισμών από ελληνικά αγρο-οικοσυστήματα.

Η κυρία Κάμου διαθέτει άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας (μητρική γλώσσα) και της Αγγλικής γλώσσας.

Η κυρία Κάμου εμφανίζει δεκαετή ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της Φυτοπαθολογίας και το σύνολο σχεδόν του ερευνητικού έργου εμπίπτει στο αντικείμενο διδασκαλίας του εν λόγω προγράμματος. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει κατεξοχήν, αλλά όχι μόνο, στη βιολογική αντιμετώπιση μυκήτων και ζιζανίων με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και στηρίζεται σε δεξιότητες της κυρίας Κάμου που σχετίζονται με τεχνικές αναλυτικής χημείας για προσδιορισμό πρωτογενών/δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών και των βακτηριακών στελεχών, και σε τεχνικές μοριακής βιολογίας ή τεχνικές απομόνωσης μικροοργανισμών από διάφορα υποστρώματα. 

Η κυρία Κάμου απασχολήθηκε ως ερευνήτρια σε διάφορα ανταγωνιστικά προγράμματα.

Τέλος, η κυρία Κάμου διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με την Φυτοπαθολογία και την αειφόρο γεωργία και αλλά διαθέτει και εμπειρία στη διδασκαλία παραγωγών στο πλαίσιο βιωματικών σεμιναρίων που σχετίζονται με τη φυτοπροστασία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ:

Ο Δρ. Χρήστος Κισσούδης είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας  και μεταπτυχιακού με ειδίκευση στη Γενετική Βελτίωση Φυτών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Wageningen, ερευνώντας τη χρήση άγριων ειδών της τομάτας για την αύξηση ανθεκτικότητας στις αβιοτικές καταπονήσεις και σε μύκητες και την ταυτοποίηση/αξιολόγηση υποψήφιων γονιδίων.

Κατέχει τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Γονιδιωματικής στο Perrotis College με συνεχή έρευνα στη γονιδιωματική και μεταγονιδιωματική των φυτών και τη χρήση καινοτόμων πρακτικών που βασίζονται στη βιοτεχνολογία όπως in vitro καλλιέργεια και αναγέννηση φυτικών ιστών

Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο όπου διδάσκει τα μαθήματα Φυσιολογίας Φυτών, Ζιζανιολογίας και Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών αλλά και το μάθημα της Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει επιβλέψει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών με θέματα την αξιολόγηση των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, την in vitro καλλιέργεια, το ρόλο του μικροβιώματος του εδάφους στη βιώσιμη καλλιέργεια των φυτών και την αύξηση της απόδοσης και τη μεταβολική προσαρμογή των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή έργα σχετικά με φυτογενετικούς πόρους και τη βιοτεχνολογία λαχανοκομικών ειδών για αυξημένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από15 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση που συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Science Citation Index.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1 – Βιολογική Γεωργία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Αρχές της βιολογικής γεωργίας και πιστοποίηση βιολογικών αγροκτημάτων και προϊόντων.

 1. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
  1. Αγρο-οικολογία και αγρο-οικοσυστήματα
 2. Διαφορές από άλλα συστήματα γεωργικής παραγωγής
 3. Προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος
 4. Ο ρόλος της Βιολογικής Γεωργίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 5. Διαδικασία πιστοποίησης
  1. Πιστοποίηση βιολογικής γεωργίας
  2. Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και εθνική νομοθεσία
 6. Διαδικασία μετατροπής αγροκτημάτων σε βιολογικά

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε  ECVET 60ΩΡΕΣ/2,4 ECVT

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.2 – Οικολογική διαχείριση εδάφους

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Πρακτικές οικολογικής διαχείρισης εδάφους με πρακτικές που συντελούν στην αύξηση της ποιότητας του εδάφους και θρέψη των καλλιεργειών.

 1. Συντήρηση και αύξηση γονιμότητας εδάφους
 2. Χλωρή λίπανση
 3. Μικροοργανισμοί και ο ρόλος τους στο οικοσύστημα του εδάφους
 4. Διαχείριση ζωικών αποβλήτων και κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων
  1. Θερμική επεξεργασία
  2. Κομποστοποίηση με γεωσκώληκες
 5. Ενίσχυση ποιότητας και υγείας του εδάφους
  1. Βιο-διεγέρτες και μικροβιακά σκευάσματα
  2. Ζωικά απόβλητα (Κοπριές)
  3. Κομπόστ
 6. Διαχείριση υδάτων και αειφορική άρδευση καλλιεργειών
 7. Διαχείριση ζιζανίων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε  ECVET 75ΩΡΕΣ/3 ECVT

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Ι. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.3 – Φυτοπροστασία στην Βιολογική Γεωργία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Αρχές διαχείρισης εχθρών και ασθενειών σε βιολογικά αγροκτήματα με βιολογική καταπολέμηση και κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές.

 1. Οικολογική διαχείριση εχθρών
  1. Φυσικοί εχθροί και βιολογική καταπολέμηση εχθρών
 2. Οικολογική διαχείριση ασθενειών
 3. Σκευάσματα κατάλληλα για καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών στην Βιολογική Γεωργία

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε  ECVET 60ΩΡΕΣ/2,4 ECVT

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ν. Κάμου

Τίτλος Δ.Ε.4 – Διαχείριση βιολογικών αγροκτημάτων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό βιολογικών αγροκτημάτων για την αύξησης της παραγωγής και την μείωση των επιπτώσεων στο κλίμα και στο περιβάλλον και την παραγωγή ποιοτικών βιολογικών προϊόντων.

 1. Ολιστική προσέγγιση στην διαχείριση βιολογικών καλλιεργειών
 2. Καλλιεργητικές Πρακτικές Βιολογικής Γεωργίας
 3. Σχεδιασμός συστημάτων αμειψισποράς
 4. Πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγή βιολογικών σπορόφυτων
 5. Σχεδιασμός μικρών βιολογικών κτημάτων παραγωγής οπωροκηπευτικών
 6. Γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
 7. Παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων στην αγορά
  1. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας
  2. Απευθείας διάθεση σε καταναλωτές
  3. Βιολογικές αγορές και καταστήματα
 8. Διάθεση σε μονάδες μαζικής εστίασης και τουρισμού

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε  ECVET 75ΩΡΕΣ/3 ECVT

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Χ.ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.5 – Εκπόνηση Πρακτικής Εργασίας/ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Πρακτική Εργασία στα γνωστικά πεδία των ενοτήτων Ε2-Ε4

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε  ECVET 30ΩΡΕΣ/1,2 ECVT

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Χ.ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότητας Εβδομάδα Ώρες ECTS ή ECVET ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
Βιολογική Γεωργία 4 60 2,4 Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ
Οικολογική διαχείριση εδάφους 4 75 3 Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Ι. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
Φυτοπροστασία στην Βιολογική Γεωργία 3 60 2,4 Ν. Κάμου
Διαχείριση βιολογικών αγροκτημάτων 4 75 3 Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Χ.ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ
Εκπόνηση Πρακτικής Εργασίας/ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 30 1,2 Χ.ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ/Χ.ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ
Σύνολο 17 300 12  
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Οι διαλέξεις εξ αποστάσεως θα συνδυαστούν με δια ζώσης πρακτική άσκηση ώστε οι συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν ένα σύνολο εργαστηριακών ασκήσεων ώστε να εξοικειωθούν με κάποιες τεχνικές και να αποκτήσουν τις απαραίτητες για αυτούς δεξιότητες.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού

Ενότητα 2: Οικολογική διαχείριση εδάφους

Ηλεκτρονικό βιβλίο: Εδαφικές διεργασίες και αποκατάσταση εδαφών

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4292

 

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι και να τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 300 ωρών, θα πρέπει  πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συμμετοχή σε 5 συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 30 διδακτικών ωρών.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πρακτικής εργασία, συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
 • Συμμετοχή σε 5 τεστ αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της κάθε Θεματικής Ενότητας. Η εξέταση γίνεται εξ αποστάσεως υπό την εποπτεία της εξεταστικής επιτροπής. Η βαθμολογία του τεστ ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
 • Οι εκπαιδευόμενοι να συμμετάσχουν επιτυχώς στις τελικές – συνολικές εξετάσεις. Στη τελική εξέταση έχουν δικαίωμα συμμέτοχης όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει 4 τουλάχιστον τεστ αξιολόγησης και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τους μισούς βαθμούς από τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Ο Βαθμός του πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος υπολογίζεται ως :

Τελικός Βαθμός = 0,3 Χ Μέσο Όρο Τεστ Αξιολόγησης επιμέρους ενοτήτων + 0,7 Χ Βαθμό Τελικής συνολικής   αξιολόγησης”

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

 • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
 • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

 • Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
 • Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
 • Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
 • Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
 • Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απολυτήριο Λυκείου / Δίπλωμα ΙΕΚ σχετικών ειδικοτήτων/ Υ.Δ. Βεβαίωσης Εμπειρίας στην Βιολογική Γεωργία ή Γεωργική Παραγωγή

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο

 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Να καλύπτουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής / Ελάχιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων: 15 / Μέγιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων: 45

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 300€. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη της πρώτης ΤΗΛΕ-ΟΣΣ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80327, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Εισαγωγή στην Βιολογική Γεωργία». Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο στο Email: eterezi@eap.gr

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κα Ειρήνη Τερέζη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Email: eterezi@eap.gr  Τηλ. 2610367542

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος μετακίνησης και διαμονής κατά τις ημέρες της δια ζώσης παρακολούθησης των εργαστηριακών ασκήσεων, επιβαρύνει τον εκάστοτε συμμετέχοντα.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο