Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 350 ώρες, 18 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 14
Θεματικό Πεδίο:
Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Email:  crisis_management_eap@outlook.com

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Διοικητική κινδύνων και κρίσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 350 ώρες, 18 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 14

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

Θ.Ε.1: Βασικές Αρχές Διοίκησης 

Θ.Ε.2: Λειτουργία Εκπαιδευτικών Μονάδων

Θ.Ε.3: Η Έννοια του Κινδύνου – Διοικητική Κινδύνων

Θ.Ε.4: Η Έννοια της Κρίσης – Διοικητική Κρίσεων

Σκοπός Προγράμματος

Το Πρόγραμμα “Διοικητική κινδύνων και κρίσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση” έχει ως σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα επί των βασικών αρχών διοίκησης ενός οργανισμού, με έμφαση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ομάδων αντιμετώπισης κινδύνων, την έννοια και τη διαχείριση του κινδύνου, την έννοια και τη διαχείριση των κρίσεων, με πεδίο εφαρμογής την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα εκπαιδευτικού προγράμματος:

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Περιγράφει τις βασικές αρχές διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-Προσδιορίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων

-Περιγράφει τη λειτουργία των ομάδων αντιμετώπισης κινδύνων

-Προσδιορίζει τις βασικές αρχές διοίκησης αλλαγών

-Περιγράφει τη διοικητική διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνου και διαχείρισης κρίσεων.

Δεξιότητες

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων

-Οικοδομεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων

-Εφαρμόζει σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων

-Εφαρμόζει τις βασικές αρχές διοίκησης ενός οργανισμού σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Εφαρμόζει τις βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμπεριφορές/Στάσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Προάγει τη φιλοσοφία της πρόληψης κινδύνων και διαχείρισης κρίσεων

-Προάγει την αποτελεσματική επικοινωνία και τις λειτουργικές σχέσεις των ομάδων μέσα σε οργανισμούς.

-Υποστηρίζει την προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης/διεύθυνσης της οργανωτικής πολυπλοκότητας που βιώνουν στην καθημερινή λειτουργία τους οι εκπαιδευτικές μονάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

-Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας &  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή/και να εμπλουτίσουν τη γνώση τους σε θέματα επί των βασικών αρχών διοίκησης με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ομάδων, την έννοια και τη διαχείριση του κινδύνου, την έννοια και τη διαχείριση των κρίσεων, με πεδίο εφαρμογής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μοριοδότηση

Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται στο πλαίσιο του Νόμου 4823/2021.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μιχιώτης

Ιδιότητα: Καθηγητής Α’ βαθμίδας

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: mihiotis@eap.gr

Τμήμα:

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Αθανάσιος Μιχιώτης είναι Καθηγητής Α’ Βαθμίδας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με γνωστικό αντικείμενο ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών’ και διατελεί (δεύτερη θητεία) Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ. Είναι Διευθυντής του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)” του ΕΑΠ καθώς και του αγγλόφωνου Κοινού (με το Α.Π.ΚΥ.) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «MSc in Enterprise Risk Management». Eίναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ και διαθέτει άνω των 25 ετών διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διοίκηση υπηρεσιών (Services Management). Είναι υπεύθυνος έκδοσης (editor in chief) του διεθνούς περιοδικού International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Inderscience Publ. και κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Διευθυντής Προγραμματισμού σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ έχει συμμετάσχει ως μέλος σε Ομάδες Έργου και Ομάδες Δημοσιονομικού Ελέγχου στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

 

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Θωμάς Δασακλής

Ο Θωμάς Δασακλής είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών). Είναι Πτυχιούχος καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Έχει λάβει μέρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) και στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Πάνος Χουντάλας

Ο Πάνος Χουντάλας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, MBA και βασικού πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διαθέτει εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (EQUAL, INTERREG, κλπ.). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών, Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Παραγωγής/ Λειτουργιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Κινδύνων, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Σωκράτης Σαβελίδης

Ο Σωκράτης Σαβελίδης είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης με περίπου τριάντα χρόνια εκπαιδευτικής και διοικητικής εμπειρίας στο σύστημα δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών οργανισμών. Είναι πτυχιούχος της σχολής ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Διευθυντής σε πλήθος σχολικών δομών και εισηγητής σε σεμινάρια διοικητικής κρίσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, έχει υπάρξει Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Είναι Συντονιστής του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στο Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έχει πλούσια ερευνητική εμπειρία γύρω από θέματα διαχείρισης κρίσεων στο σύστημα δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών οργανισμών. Δημοσιεύσεις του έχουν γίνει αποδεκτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης

Ο Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο κ. Κουτσούκης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Brunel (H.B.) (1999) και έχει και μεταπτυχιακό (MSc) (1995) στη Λήψη Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το διάστημα 2005-2009 ήταν επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προηγουμένως ήταν Λέκτορας στο τμήμα Μαθηματικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Brunel (H.B.) (1999-2002) και στο ίδιο διάστημα είχε διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας στο London School of Economics (LSE). Εχει διδάξει επίσης επί σειρά ετών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υποστήριξη Αποφάσεων (Decision Support), τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) και τη χρήση και εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο δημοσίου τομέα και διακυβέρνησης.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Βασικές Αρχές Διοίκησης

Οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν ολοένα και πιο περίπλοκα προβλήματα, μέρος των οποίων σχετίζεται με την επικοινωνία και τις σχέσεις των ομάδων μέσα σε αυτούς, την εμφάνιση συγκρούσεων κλπ. Η Διοικητική Επιστήμη μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης/διεύθυνσης της οργανωτικής πολυπλοκότητας που βιώνουν στην καθημερινή λειτουργία τους οι οργανισμοί. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 95 ώρες, 3.8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Αθανάσιος Μιχιώτης, Παναγιώτης Χουντάλας

Τίτλος Θ.Ε.2: Λειτουργία Εκπαιδευτικών Μονάδων

Οι εκπαιδευτικές μονάδες αποτελούν κρίσιμους οργανισμούς σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά τη διοίκησή/διεύθυνσή τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο, λόγω τόσο του μεγέθους και του πλήθους των δομών του, όσο και των ιδιομορφιών που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστεί εν συντομία το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με τις επόμενες δύο ενότητες,  η κρισιμότητα των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 80 ώρες, 3.2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σωκράτης Σαβελίδης, Αθανάσιος Μιχιώτης

Τίτλος Θ.Ε.3: Η Έννοια του Κινδύνου – Διοικητική Κινδύνων

Η γενική έννοια του κινδύνου αναφέρεται στην καθημερινότητα ως επικείμενο κακό ή πιθανή δυσάρεστη έκβαση. Ο κίνδυνος έχει ένα ευρύ περιεχόμενο, με το οποίο μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι ως ένα βαθμό, αλλά συνήθως το γνωρίζουμε μόνο ενστικτωδώς. Η συστηματική διαχείριση των κινδύνων στην επαγγελματική αλλά και την καθημερινή μας ζωή είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός και η αποφυγή μίας κρίσης. Σήμερα, σε μία κοινωνία με παγκόσμια χαρακτηριστικά και δεινές διεθνείς κρίσεις (οικονομικές, υγειονομικές, γεωπολιτικές κλπ.) είναι αναγκαίο να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τουλάχιστον τους σημαντικούς κινδύνους στην ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες αναφορικά με τον κίνδυνο, μέθοδοι εκτίμησης της επικινδυνότητας, τα εμπόδια που δημιουργούνται στη λήψη καλών αποφάσεων, καθώς και η διαδικασία και οι θεμελιώδεις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 80 ώρες, 3.2

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θωμάς Δασακλής, Νικήτας Κουτσούκης

Τίτλος Θ.Ε.4: Η Έννοια της Κρίσης – Διοικητική Κρίσεων

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι ορισμοί για την έννοια της κρίσης, καθένας από τους οποίους έχει την χροιά του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται. Με βάση αυτούς τους ορισμούς, μία κρίση είναι μία ανεπιθύμητη κατάσταση, ένα σημαντικό γεγονός που απειλεί να βλάψει έναν οργανισμό και τους εμπλεκόμενους σε αυτόν. Οι κρίσεις ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά τους, τον τομέα στον οποίο επιδρούν, τα γενεσιουργά αίτιά τους κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστεί η σχέση κινδύνου και κρίσης, τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των κρίσεων, η γενική μεθοδολογία διαχείρισης κρίσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση καθώς και ο ρόλος της ηγεσίας σε περιόδους κρίσης.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECVET: 95 ώρες, 3.8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Νικήτας Κουτσούκης, Σωκράτης Σαβελίδης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Βασικές Αρχές Διοίκησης

5

95

3.8

Αθανάσιος Μιχιώτης, Παναγιώτης Χουντάλας

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Μονάδων.

4

80

3.2

Σωκράτης Σαβελίδης, Αθανάσιος Μιχιώτης

Η Έννοια του Κινδύνου – Διοικητική Κινδύνων

4

80

3.2

Θωμάς Δασακλής, Νικήτας Κουτσούκης

Η Έννοια της Κρίσης – Διοικητική Κρίσεων

5

95

3.8

Νικήτας Κουτσούκης, Σωκράτης Σαβελίδης

Σύνολο

18

350

14

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων: Εκπόνηση υποχρεωτικής δραστηριότητας

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύουν απορίες, κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία (εφόσον ζητηθεί).

-Παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκούν κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογούν τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευομένων

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

-απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

 Σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι 200 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την  λήξη της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων. Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 150 ευρώ (απαιτείται υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ). Για εργαζόμενους στο ΕΑΠ (ΣΕΠ, Διοικητικό προσωπικό) το κόστος ανέρχεται σε 150 ευρώ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Διοικητική κινδύνων και κρίσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο στο email:  crisis_management_eap@outlook.com

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: crisis_management_eap@outlook.com

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο