Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 500 ώρες και 25 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 20 ECVET
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
Φεβρουάριος 2023 – Ιούλιος 2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,  τηλ. 210 9097206,   kkonstantopoulos@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος:  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Συνολική διάρκεια: 500 ώρες και 25 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 20

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Ανθρωπιστικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Οι πηγές (εκδόσεις, χειρόγραφα, οπτικοακουστικό υλικό) και η σημασία τους.

-Η προϊστορία της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ( από την Άλωση μέχρι και τον 18ο αιώνα)

-Η φιλοσοφία στην Ευρώπη πριν τον Διαφωτισμό και η ώσμωσή της στον ελληνόφωνο κόσμο.

-Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό Ι

-Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό ΙΙ

-Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος Ι

-Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος ΙΙ

-Η σχέση της φιλοσοφίας με τη Θρησκεία στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος

-Οι ερευνητικοί θεσμοί στο ανεξάρτητο κράτος

-Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα Ι

-Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα ΙΙ

-Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες στις αρχές του 20ου αιώνα

-Οι φιλοσοφικές ιδέες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη

-Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο ελληνικό πλαίσιο Ι

-Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο ελληνικό πλαίσιο ΙΙ

-Η φιλοσοφική συζήτηση για την ατομική ενέργεια και το περιβάλλον τον 20ο αιώνα

-Η φιλοσοφία στον 21ο αιώνα  

-Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και Έλληνες στοχαστές Ι

-Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και Έλληνες στοχαστές  ΙΙ

-Φιλοσοφία και λογοτεχνία Ι

-Φιλοσοφία και λογοτεχνία ΙΙ

Σκοπός Προγράμματος

Η ΝΦ, παραδόξως, παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό άγνωστη όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά και στους ειδικούς, καθώς περιβλήθηκε και αυτή με το γνωστό μύθο της μη ύπαρξης ενδιαφέρουσας πνευματικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο κατά τους νεώτερους χρόνους. Στόχος είναι όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να αποκτήσουν μία ευρεία οπτική της ΝΦ  και να αναθεωρήσουν τα υφιστάμενα στερεότυπα γι’ αυτή.

Υπάρχουν προσπάθειες για την ανίχνευση των θεμελίων της ΝΦ και ως ένα βαθμό έχουν αποδώσει σημαντικούς καρπούς αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Το συγκεκριμένο σύντομο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για την μελέτη της ΝΦ σε ένα ευρύτερο θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο που ενδιαφέρεται κυρίως για την ανάδειξη της σημασίας των πηγών.

Το ζήτημα των πηγών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστοριογραφική έρευνα οποιουδήποτε πεδίου. Στην πραγματικότητα η αναζήτηση, η διερεύνηση της αξιοπιστίας και η μελέτη του περιεχομένου των πηγών είναι η μοναδική ασφαλής μέθοδος για την απόκτηση στέρεας γνώσης για τα ζητήματα που αφορούν την ΝΦΕ καθώς και για τη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και την αποτίμησή της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την πνευματική ιστορία του τόπου μας ως συνιστώσας του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος θα επιτρέψει σε όποιους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν τη μελέτη τους σε ειδικότερα θέματα αξιοποιώντας τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει κατά την παρακολούθησή του, να αναστοχαστούν τις σχέσεις της φιλοσοφίας με την καθημερινότητα, να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και να προχωρήσουν ενδεχομένως στην αναθεώρηση του «καθιερωμένου προτύπου» για τον ρόλο του πολιτισμού στις παλιότερες αλλά και τις σύγχρονες κοινωνίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Όσες και όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μπορούν:

-Προσδιορίζουν τους βασικούς άξονες της νεώτερης ελληνικής φιλοσοφίας

-Περιγράφουν τις βάσεις θέσεις των νεώτερων και σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων

-Διατυπώνουν  κριτική άποψη για το έργο των νεώτερων και σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων.

-Γνωρίζουν  την ιστορική διαδρομή της φιλοσοφίας στον ελληνόφωνο κόσμο από τον 18 έως και τον 20 αιώνα.

Ακόμα θα είναι σε θέση να:

-χειρίζονται ικανοποιητικά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο για τη διατύπωση απόψεων και επιχειρημάτων.

-αποκτήσουν διεπιστημονική θεώρηση για τη σχέση θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

-αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση, αξιολόγηση και δημιουργική χρήση στοιχείων και πηγών.

-Διαθέτουν βασικές γνώσεις και ερεθίσματα για την προαγωγή της σχετικής έρευνας.

Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα να:

-Στοχάζονται πάνω σε θέματα της σύγχρονης κοινωνίας με βάση της θέσεις των νεώτερων και σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων

-Οικοδομούν  το προσωπικό του φιλοσοφικό αξιακό σύστημα σε ένα βαθμό βασιζόμενος στις απόψεις των νεώτερων και σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων

-Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του ορθού λόγου και να αντιστέκεται σε ψευδοφιλοσοφικά επιχειρήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΑΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της νεοελληνικής φιλοσοφίας, να γνωρίσουν τα πρόσωπα και το έργο τους και να προσεγγίσουν κριτικά τις φιλοσοφικές ιδέες που οι νεοέλληνες στοχαστές εισήγαγαν ή υπερασπίστηκαν.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ν. Βλαχάκης

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας και των Επιστημών ΣΑΕ/ΕΑΠ, Διευθυντής εργαστηρίου «Επικοινωνίας της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής».

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: gvlachakis@yahoo.com

Τμήμα: ΠΠΣ «Ελληνικός Πολιτισμός» και ΜΠΣ «Επικοινωνία της Επιστήμης».

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: https://georgevlahakis.academia.edu/

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης :

Φωτογραφία

Ονοματεπώνυμο:

Γιώργος Ν. Βλαχάκης

Γνωστικό αντικείμενο:

Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την

Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα

Θέση:

Συντονιστής ΕΛΠ22

Πρόεδρος ΑΕΕ του ΜΠΣ «Επικοινωνία της

Επιστήμης»

Διευθυντής Εργαστηρίου Επικοινωνίας της Επιστήμης, της Τεχνολογάις και της Ιατρικής

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΠ:

Ελληνικός Πολιτισμός

Θεματική Ενότητα:

ΕΛΠ22 ( Φιλοσοφία και Επιστήμες στην Ελλάδα)

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Aριστοτέλους

18, 26335 Πάτρα

E-mail:

gvlachakis@eap.gr

URL προσωπικής

Ιστοσελίδας:

https://georgevlahakis.academia.edu/

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

O  Γιώργος  Βλαχάκης υπηρετεί  ως μέλος ΔΕΠ  στη  Σχολή  Ανθρωπιστικών Σπουδών   του   ΕΑΠ   στη   βαθμίδα   του   Αναπληρωτή   Καθηγητή.   Είναι συντονιστής στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 22.Είναι μέλος και πρόεδρος της ΑΕΕ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επικοινωνία της Επιστήμης» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επικοινωνίας της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής. Το ερευνητικό του έργο σχετίζεται κυρίως με την Ιστορία των Επιστημών και της Φιλοσοφίαςστον Ελληνικό χώρο από τον 18ο  έως και τον 20ο  αιώνα. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά με κριτές. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, γραμματέας του History of Physics Group της Εuropean Physical Society και αντεπιστέλλον μέλος της  International Academy of the History    of Science. Επίσης είναι πρόεδρος της Science and Literature Commission DHST/IUHPST. Έχει την επιστημονική επιμέλεια σε συλλογικούς τόμους και θεματικά   τεύχη   περιοδικών.   Είναι   αντεπιστέλλον   μέλος   της   Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας των Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με κριτές. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και σεμινάρια. Έχει συμμετάσχει επίσης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Είναι επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες καθώς και σε αντίστοιχες επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων στο ΕΑΠ και σε άλλα Πανεπιστήμια. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΚΠΑ «Φιλοσοφία» το μάθημα «Φιλοσοφία και Επιστήμες».

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Οι πηγές (εκδόσεις, χειρόγραφα, οπτικοακουστικό υλικό) και η σημασία τους.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, η οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την εισαγωγική ενότητα του προγράμματος γίνεται μία πρώτη επισκόπηση των εν δυνάμει χρήσιμων πηγών για την έρευνα σε ζητήματα φιλοσοφίας και αναλύεται η σημασία τους για την κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων με έγκυρο επιστημονικά τρόπο.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.2: Η προϊστορία της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ( από την Άλωση μέχρι και τον 18ο αιώνα)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Αυτή η Θεματική Ενότητα φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους με ευσύνοπτο τρόπο αλλά και με σχετική πληρότητα την πνευματική κίνηση και ειδικότερα την ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψης στον ελληνόφωνο κόσμο μέχρι και την περίοδο του Διαφωτισμού. Στόχος είναι να τεθεί υπό συζήτηση η ευρύτερα επικρατούσα άποψη σύμφωνα με την οποία η περίοδος αυτή αποτελεί κατά μία έννοια μία σκοτεινή περίοδο και χωρίς πνευματική παραγωγή για τον ελληνισμό.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.3: Η φιλοσοφία στην Ευρώπη πριν τον Διαφωτισμό και η ώσμωσή της στον ελληνόφωνο κόσμο.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Στην παρούσα Θεματική Ενότητα μελετώνται τα βασικά φιλοσοφικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη Δύση από το Μεσαίωνα έως και τον Διαφωτισμό με έμφαση στην πρόσληψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας αλλά και την ανάδυση νέων φιλοσοφικών ιδεών που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Επίσης διερευνάται αν και σε ποιο βαθμό τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής φιλοσοφικής παραγωγής μετακενώθηκαν στον ελληνόφωνο κόσμο.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.4: Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Η ευρωπαϊκή φιλοσοφία φαίνεται να κοινοποιείται στον ελληνισμό με αφετηρία τις απαρχές του 18ου αιώνα. Ωστόσο η πρόσληψή της έγινε με τρόπο ασυνεχή και μη γραμμικό ενώ φυσικά και η ίδια δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια αλλά θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σε γενικές γραμμές στοιχίζεται σε δύο κυρίαρχα ρεύματα, αυτό του ιδεαλισμού και αυτό του υλισμού. Εδώ συζητάμε τις διαδρομές αφομοίωσης της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.5: Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Η ευρωπαϊκή φιλοσοφία φαίνεται να κοινοποιείται στον ελληνισμό με αφετηρία τις απαρχές του 18ου αιώνα. Ωστόσο η πρόσληψή της έγινε με τρόπο ασυνεχή και μη γραμμικό ενώ φυσικά και η ίδια δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια αλλά θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σε γενικές γραμμές στοιχίζεται σε δύο κυρίαρχα ρεύματα, αυτό του ιδεαλισμού και αυτό του υλισμού. Εδώ συζητάμε τις διαδρομές αφομοίωσης της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.6: Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους  η φιλοσοφική σκέψη μοιάζει να κινείται αρχικά προς μία κατεύθυνση που στόχο έχει να υπερθεματίσει στη συζήτηση για τη συνέχεια του ελληνισμού ανά τους αιώνες ενώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ρομαντισμού και ιδεαλισμού μεταφέρονται και διατυπώνονται ανάλογες θέσεις και από Έλληνες στοχαστές, το έργο των οποίων διαγραμματικά θα προσεγγίσουμε σε αυτή τη Θεματική Ενότητα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.7: Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Στην προηγούμενη θεματική ενότητα ασχοληθήκαμε κυρίως με στοχαστές που η σκέψη τους συμβαδίζει με την κυρίαρχη ιδεολογία του κράτους. Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα μελετήσουμε ζητήματα που θέτουν έλληνες φιλόσοφοι του 19ου αιώνα οι οποίοι φαίνεται να κινούνται σε αντίθετη γραμμή σε σχέση με το κυρίαρχο και ρεύμα και θα ανιχνεύσουμε παράλληλα τη σχέση τους με τις αναδυόμενες ιδεολογίες και στη δύση μετά την ευρωπαϊκή επανάσταση όπως π.χ. ο σοσιαλισμός.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.8: Η σχέση της φιλοσοφίας με τη Θρησκεία στο ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.8

Η σχέση φιλοσοφίας και θρησκείας περιγράφεται συχνά από τους ειδικούς ερευνητές ως μία δύσκολη σχέση, καθώς φαίνεται ότι στην ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας η μία κινείται σε διαφορετικούς ορίζοντες σε σχέση με την άλλη. Πολλές φορές ωστόσο συναντούμε προσπάθειες απεμπλοκής από αυτό το διχαστικό σχήμα και «συμφιλίωσης» των δύο αυτών θεωρητικών δρόμων προς την κατάκτηση της αλήθειας, εάν και εφόσον βέβαια αυτή όντως υπάρχει.

Στη θεματική ενότητα θα μας απασχολήσει αυτή η σχέση στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του μέχρι και την αυγή του 20ου αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.9: Οι ερευνητικοί θεσμοί στο ανεξάρτητο κράτος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.9

Στην παρούσα θεματική ενότητα εξετάζεται η φιλοσοφία ίδρυσης και ανάπτυξης των ερευνητικών θεσμών στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος όπως αρχικά το Αστεροσκοπείο Αθηνών και ακολούθως η Ακαδημία Αθηνών, ο ΚΠΕ «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κλπ.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.10: Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.10

Η σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και ιδεολογίας είναι όπως έχει αποδείξει η ιστορική έρευνα αδιάσπαστη. Σε αυτή τη θεματική ενότητα συζητάμε αυτή τη σχέση στον ευρωπαϊκό  χώρο κατά τον 19ο αιώνα ώστε να αποκτήσουμε τις θεμελιώδεις γνώσεις που είναι αναγκαίες ώστε να κατανοήσουμε ανάλογες συνάφειες και στον ελληνικό χώρο.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.11: Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.11

Έχοντας στην προηγούμενη θεματική ενότητα «ψηλαφίσει» τη σχέση φιλοσοφίας και ιδεολογίας στην Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα  επιχειρήσουμε μια ανάλογη διερεύνηση στην Ελλάδα έχοντας πάντα κατά νου τις διαθλάσεις αλλά και τις υστερήσεις με τις οποίες τα πνευματικά ρεύματα αρκετές φορές μεταφέρονται από το ευρωπαϊκό κέντρο στην αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία εντάσσεται και η Ελλάδα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.12: Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες στις αρχές του 20ου αιώνα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.12

Η παρούσα θεματική ενότητα αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων και διαπραγματεύεται το θέμα στις αρχές του 20ου αιώνα όταν ριζοσπαστικά φιλοσοφικά ρεύματα εμφανίζονται στο προσκήνιο και συμπλέουν κατά ένα βαθμό με αντίστοιχες ιδεολογίες που ισχυροποιούνται και πολιτικά όπως π.χ. ο κομμουνισμός διεκδικώντας μια ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.13: Οι φιλοσοφικές ιδέες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.13

Ο  Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έθεσε υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τη σχέση του με το περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους.

Αυτή η αμφισβήτηση αποτυπώνεται εναργώς και στις νέες φιλοσοφικές ιδέες οι οποίες διατυπώνονται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και επιδιώκουν να προωθήσουν ένα εναλλακτικό τρόπο θέασης του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να καθορίζει την πορεία του στον πλανήτη.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναγνωρίσουμε τις βασικές θέσεις αυτών των φιλοσοφικών ρευμάτων, θα περιγράψουμε την πορεία τους και θα επιδιώξουμε να ερμηνεύσουμε τους λόγους για τους οποίους τελικά απέτυχαν να μετασχηματιστούν σε κυρίαρχη φιλοσοφική  αντίληψη ακολουθώντας μία καθοδική πορεία στην επιρροή τους που πολλά από αυτά τα καταδίκασε και στην οριστική λήθη.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.14: Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο Ελληνικό πλαίσιο Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.14

Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού περιγράφει τη σχέση μεταξύ του πιο αναγνωρίσιμου πιθανώς διπόλου στο πλαίσιο της φιλοσοφικής σκέψης. Στη σχετική θεματική ενότητα θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της διαμάχης στο ελληνικό κράτος κατά τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.15: Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο Ελληνικό πλαίσιο ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.15

Συνεχίζοντας τη μελέτη μας για τη διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο ελληνικό κράτος σε αυτή θεματική ενότητα εντοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στη σχετική προβληματική που αφορά το δεύτερο μισό του 20 αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.16: Η φιλοσοφική συζήτηση για την ατομική ενέργεια και το περιβάλλον τον 20ο αιώνα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.16

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αναφύονται σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας και τη σχέση της-μας με το περιβάλλον. Αυτή η σχέση είναι αναμφίβολα εμποτισμένη και με φιλοσοφικές προκείμενες που υποβάλλουν ενδεχομένως μία θετική ή αποφατική στάση απέναντι στα ζητήματα αυτά.

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα συζητάμε ποια είναι η αντίστοιχη φιλοσοφική θεώρηση διεθνώς και βέβαια στον ελληνικό χώρο όπου ενδεχομένως να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση λόγω των τοπικών μας ιδιαιτεροτήτων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.17: Η φιλοσοφία στον 21ο αιώνα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.17

Ποια είναι η τύχη και το περιεχόμενο της φιλοσοφίας τον 21ο πλέον αιώνα; Είμαστε πια σε μία εποχή όπου η φιλοσοφία θεωρείται μια απαρχαιωμένη ενασχόληση και μας ενδιαφέρει μόνο ότι χαρακτηρίζεται από το πρόθεμα μετά-; Πρόκειται για ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις σε αυτά δεν είναι μονοσήμαντες αλλά απεικονίζουν προβληματισμούς με διαφορετικές αφετηρίες και στοχεύσεις.

Αυτούς τους προβληματισμούς παρουσιάζουμε και συζητάμε στη σχετική θεματική ενότητα. 

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.18: Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και έλληνες στοχαστές Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.18

Ποιοι είναι οι γνωστοί ή και άγνωστοι Έλληνες φιλόσοφοι που συμπορεύτηκαν ή συμπορεύονται με τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα; Σε αυτή και στην επόμενη θεματική ενότητα αναφερόμαστε και γνωρίζουμε το έργο τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να το μελετήσουμε διεξοδικότερα στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι κάποια ή κάποιο από αυτά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.19: Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και έλληνες στοχαστές  ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.19

Σε αυτή τη Θεματική ενότητα συνεχίζεται η  γνωριμία μας με το έργο των σύγχρονων ελλήνων φιλοσόφων και αναφερόμαστε ιδιαίτερα και σε εκείνο των γυναικών φιλοσόφων.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.20: Φιλοσοφία και λογοτεχνία Ι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.20

Η σχέση της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία είναι αμφιμονοσήμαντη και έντονη. Έχει πάντα ενδιαφέρον να αναζητήσουμε τις υποδόριες χρήσεις της φιλοσοφίας στη λογοτεχνία αλλά και την καλλιέπεια του λόγου σε ένα φιλοσοφικό κείμενο.

Σε μια πρώτη προσέγγιση αναμφίβολα πολλές φιλοσοφικές θεωρήσεις διαχέονται με μεγαλύτερη ευκολία σε ένα ευρύτερο κοινό μέσα από λογοτεχνικά κείμενα από ότι μέσα από ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Στην παρούσα θεματική ενότητα διαπραγματευόμαστε αυτή τη σχέση στον ευρωπαϊκό χώρο.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.21: Φιλοσοφία και λογοτεχνία ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.21

Έχοντας θέσει τα θεμέλια στην προηγούμενη θεματική και έχοντας κατανοήσει τη μεθοδολογία ενασχόλησης με το θέμα προχωράμε στην παρούσα θεματική ενότητα στη διαπραγμάτευσή του με αναφορές και παραδείγματα από την ελληνόφωνη γραμματεία.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.22: Φιλοσοφία και επιστήμη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.22

Πολλές φορές η φιλοσοφία θεωρείται, ιστορικά τουλάχιστον, προπάτορας της επιστήμης. Άλλες φορές πάλι η επιστήμη θεωρείται ως η πρακτική που αχρήστευσε ουσιαστικά τη φιλοσοφία. Όπως και νάχει η σχέση τους είναι ενδιαφέρουσα και εκκινώντας από βασικούς σχετικούς προβληματισμούς καταλήγουμε στη γνωριμία με το γνωστικό πεδίο που ονομάζεται φιλοσοφία της επιστήμης, αναφερόμενοι στα μεγάλα ρεύματα που το χαρακτήρισαν από τον 19ο αιώνα έως και τις ημέρες μας.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.23: Φιλοσοφία και τεχνοεπιστημονικός πολιτισμός

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.23

Ζώντας σε μια εποχή που πρόσφατα έχει χαρακτηρισθεί ως «ανθρωπόκαινος» και που η τεχνολογία και η επιστήμη μοιάζει να κυριαρχούν αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο ρόλος της φιλοσοφίας σήμερα και ποιο το αντικείμενό της;

Μήπως να μας προετοιμάσει για ένα δυστοπικό μέλλον ή να μας δώσει μια αναγκαία νότα αισιοδοξίας για την υπέρβαση των τρεχουσών δυσκολιών;

Προφανώς η απάντηση δεν είναι εύκολη αλλά πάντως εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σχετικά κείμενα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι τελικά η επιλογή μπορεί να είναι και στο χέρι μας. 

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.24: Φιλοσοφία  και καθημερινή ζωή

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.24

Σε αυτή την καταληκτήρια εν πολλοίς θεματική ενότητα του επιμορφωτικού προγράμματος συγκεφαλαιώνονται τα φιλοσοφικά σχήματα με τα οποία γόνιμα συναναστραφήκαμε κατά τη διάρκειά του και συζητάμε εάν η φιλοσοφία περιορίζεται σε μια πνευματικού τύπου αναζήτηση και ενασχόληση ή έχει ( και αν πρέπει να έχει) εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίτλος Θ.Ε.25: Ανασκόπηση-Αξιολόγηση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.25

Στην θεματική αυτή ενότητα διατυπώνουμε τις απόψεις μας για το πρόγραμμα, το αξιολογούμε και προτείνουμε ιδέες για τη βελτίωσή του , αλλαγές ή και προσθήκες στο πρόγραμμά του έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους επιμορφούμενους το οποίο βέβαια είναι και το ζητούμενο.

Διάρκεια σε ώρες: 20, Αξία σε ECVET: 0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECVET

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ

Οι πηγές (εκδόσεις, χειρόγραφα, οπτικοακουστικό υλικό) και η σημασία τους.

1η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η προϊστορία της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ( από την Άλωση μέχρι και τον 18ο αιώνα)

2η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφία στην Ευρώπη πριν τον Διαφωτισμό και η ώσμωσή της στον ελληνόφωνο κόσμο.

3η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό Ι

4η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομόρροπες και αντίρροπες διαδρομές ως προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό ΙΙ

5η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος Ι

6η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης στην ανεξάρτητη Ελλάδα και η σχέση τους με το κράτος ΙΙ

7η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η σχέση της φιλοσοφίας με τη Θρησκεία στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος

8η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι ερευνητικοί θεσμοί στο ανεξάρτητο κράτος

9η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα Ι

10η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες κατά τον 19ο αιώνα ΙΙ

11η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφία και οι ιδεολογίες στις αρχές του 20ου αιώνα

12η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι φιλοσοφικές ιδέες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη

13η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο ελληνικό πλαίσιο Ι

14η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η διαμάχη ιδεαλισμού και υλισμού στο ελληνικό πλαίσιο ΙΙ

15η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφική συζήτηση για την ατομική ενέργεια και το περιβάλλον τον 20ο αιώνα

16η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φιλοσοφία στον 21ο αιώνα

17η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και έλληνες στοχαστές Ι

18η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα και έλληνες στοχαστές  ΙΙ

19η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φιλοσοφία και λογοτεχνία Ι

20η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φιλοσοφία και λογοτεχνία ΙΙ

21η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φιλοσοφία και επιστήμη

22η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φιλοσοφία και τεχνοεπιστημονικός πολιτισμός

23η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φιλοσοφία  και καθημερινή ζωή

24η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανασκόπηση-Αξιολόγηση

25η

20

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύνολο

 

500

20

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Η σύγχρονη μάθηση πραγματοποιείται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται ισχυρά καθώς στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα αφενός μεν να αναπτυχθεί διάλογος με αφορμή ερωτήσεις και απορίες αλλά και να ενισχυθεί το πνεύμα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε 15μερη βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Βασικά κείμενα μελέτης σε έγγραφο pdf. Συνοπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Υλικό παρακίνησης με βίντεο, μελέτη περίπτωσης και με προτεινόμενες δραστηριότητες για ανταλλαγή απόψεων στο Forum της ομάδας. Επικαιροποιημένη σχετική βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (είδος αξιολόγησης, σχετική βαρύτητα κάθε είδους αξιολόγησης στη συνολική αξιολόγηση έως 200 λέξεις):

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων περιλαμβάνει την απάντηση σε μία δραστηριότητα ανά εβδομάδα μελέτης η οποία μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου η ερώτηση κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, συμπλήρωση κενών κλπ) με την οποία θα ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των όσων περιλαμβάνονται στην ύλη της εβδομάδας αυτής καθώς και η μία συνθετική εργασία των 1500-2000 λέξεων η οποία θα παραδοθεί δυο εβδομάδες πριν την τελική ολοκλήρωση του προγράμματος. Το θέμα της εργασίας θα επιλεχθεί από τους εκπαιδευόμενος μέσα από ένα κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων που θα τους δοθεί μετά την τρίτη εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ( ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Αξιολογεί τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 350 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.  Το ποσόν αυτό μπορεί να αποπληρωθεί σε 3 δόσεις (κατά την εγγραφή, κατά το μέσον του προγράμματος και πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης).

Για την εφάπαξ αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής ισχύει έκπτωση 20%.

Για τους άνεργους και πολύτεκνους ισχύει έκπτωση 30%.

Επίσης δίνονται 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ με βάση το χαμηλό εισόδημα όπως εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση καθώς  και 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ σε απεξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες άτομο με βάση σχετική βεβαίωση του ΟΚΑΝΑ (με σειρά υποβολής της αίτησης).

Επιστροφή διδάκτρων: Επιστροφή του 100% εάν ο εκπαιδευόμενος  αποχωρήσει την πρώτη εβδομάδα, του 30% εάν αποχωρήσει μέχρι και το  μέσον του προγράμματος, καμία επιστροφή εάν αποχωρήσει στη συνέχεια.

Η κατάθεση πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΕΑΠ μετά την επιβεβαίωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής.
Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «Νεοελληνική Φιλοσοφία»

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες και όλους τις/τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο  αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων : Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,  τηλ. 210 9097206,   kkonstantopoulos@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο