Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 450 ώρες, 36 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 18 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες:

Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι η κ. Πιτσιάκου Ανδρονίκη τηλ. 2610367681, eee@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση»

Συνολική διάρκεια: 450 ώρες και 36 εβδομάδες

Ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία

-Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση

-Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ΕΜΔ – Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ΕΜΔ

-Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

-Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση)

-Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού

-Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία

-Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές

-Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία

-Εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού

-Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης

-Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής

-Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας

-Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille

-Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

-Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών

-Μεθοδολογία έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

-Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας

-Εργασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Σκοπός Προγράμματος

Η φιλοσοφία του Μοριοδοτούμενου Προγράμματος Σπουδών βασίζεται σε ερευνητικά πορίσματα παιδαγωγικών και ψυχολογικών ερευνών που τεκμηριώνουν ότι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου είναι το πλέον κατάλληλο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συνεκπαίδευση μέσα από την ένταξη στο κοινό σχολείο διασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών και προσφέρει κατάλληλες ευκαιρίες αγωγής, μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης ατόμων με διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες. Το «Σχολείο για Όλους» αποτελεί τη βάση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, δεδομένου ότι το συν-εκπαιδευτικό πλαίσιο συγκροτεί το μαθησιακό και κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο για όλες τις προοδευτικές αλλαγές και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
Αποτελεί μια συνθετική πρόταση επιμόρφωσης σε όλες τις κατηγορίες και τους τύπους ειδικών αναγκών. Συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση τη ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη. Είναι ένας οδηγός αξιολόγησης και αντιμετώπισης σε επίπεδο ανάπτυξης, μάθησης, διδασκαλίας και ένταξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στη γενική τάξη και στην κοινότητα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική ενημέρωση γύρω από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο: Αξιολόγησης, ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης, και συμβουλευτικής για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
Επιπλέον, η περιγραφή του αντικειμένου περιλαμβάνει νέες προσεγγίσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεθνώς, όπως τη νευροεπιστημονική προσέγγιση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την ψηφιακή τεχνολογία, την ειδική αποκατάσταση και φροντίδα υγείας κ.ά.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε ένα αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχει ολιστική πληροφόρηση και πρακτική κατάρτιση σε θεωρητικές αρχές, βασικές τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από αναλύσεις περιπτώσεων, εμπειρίες-αφηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, προγράμματα παρέμβασης, εξατομικευμένα παραδείγματα, κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να διατυπώνει τις βασικές έννοιες και τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να περιγράφει τις σύγχρονες τάσεις ενταξιακής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης,

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προσδιορίζει τις πρακτικές και εφαρμογές στο εκπαιδευτικό πεδίο

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον για ανίχνευση και διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να ανιχνεύει δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής των μαθητών/τριών

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)                          

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να υποστηρίζει ενέργειες εξασφάλισης ισότιμης συνεκπαίδευσης με έμφαση στις αρχές της προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και της κοινωνικής δικαιοσύνης

-Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να συνηγορεί υπέρ της άρσης των εμποδίων στη συμμετοχή και μάθηση στα πλαίσια του καθολικού σχεδιασμού

Σε ποιους απευθύνεται

-Σε όσους/ες αναπληρωτές/τριες και αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους πίνακες.

-Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.

-Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού.

-Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.

-Σε όσους/ες θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, στις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές, στην διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στα προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών και παιδιών, στη ΔΕΠ-Υ, στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, στη διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη, στη διαχείριση των χαρισματικών παιδιών, στην αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας, στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις πρακτικές ενταξιακής Εκπαίδευσης.

-Σε όσους/ες φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην ΕΑΕ και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά.

-Ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της αποκατάστασης.

-Σπουδαστές/στριες και ερευνητές/τριες.

-Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μονάδων υγείας καθώς και εργαζομένους/ες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Στελέχη στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

-Φορείς οργανώσεων ΑΜΕΑ και Φίλους της Εκπαίδευσης.

-Λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας π.χ. ιερείς, κατηχητές, εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων κ.λπ.

-Γονείς και φροντιστές ΑΜΕΑ

Μοριοδότηση

-Το εν λόγω πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών.

-Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58) 2 μόρια

-Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

-Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57) 2 μόρια

-Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60) 2 μόρια

-Μοριοδότηση για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 10 μόρια

-Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 1 μονάδα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4823/2021

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές
Επιστημονικός  Υπεύθυνος
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ
Ιδιότητα/ΒαθμίδαΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Γνωστικό ΑντικείμενοΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σχολή/ΤμήμαΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ./ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)»
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)6938 996066
alevriadou.anastasia@ac.eap.gr

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: https://www.researchgate.net/profile/Anastasia-Alevriadou                         

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

H Aναστασία Αλευριάδου είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στo Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των Η.Π.Α. Υπότροφος Fulbright στο Οhio State University (2019). Kαθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας και Ενιαίας Εκπαίδευσης και συν-συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με την Ψυχολογία και την Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτές

Η κ. Γεωργία Ανδρέου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παν. Θεσσαλίας (ΠΘ) με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Εκπαιδευτική και Νευροψυχολογική Προσέγγιση Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» και Διευθύντρια του διαπανεπιστημιακού, μεταξύ ΕΑΠ και ΠΘ, ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου». Η επιστημονική συνάφεια της κ. Ανδρέου με το πρόγραμμα «Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» τεκμηριώνεται με βάση το συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό της έργο, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 150 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή Πρακτικά και περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (π.χ. Brain and Language, Cognitive Brain Research, Brain and Cognition, Frontiers in Neurology κλπ.), με συνάφεια προς τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος, διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πάνω σε θέματα που άπτονται της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων με θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, Αυτισμό και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι στην συντακτική επιτροπή 11 διεθνών περιοδικών,  guest Editor του Journal of Disability, Development and Education και έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες και διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών (βλ. πλήρες βιογραφικό https://www.sed.uth.gr/index.php/gr/people/staff/14-andreou-gr)

Η Στεργιανή Γκιαούρη είναι Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα ερευνητικά πεδία της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής-Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει πολυετή εργασιακή, κλινική και διδακτική εμπειρία στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας με έμφαση στην ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια, καθώς και στη συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με δυσκολίες στη μάθηση και στη ζωή. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και συστημική-οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και είναι συν-συγγραφέας βιβλίων σχετικών με τη Ψυχολογία και την Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση.

Η Ελένη Ανδρέου γεννήθηκε στο Βόλο και πραγματοποίησε Παιδαγωγικές σπουδές στην Ελλάδα και σπουδές Ψυχολογίας στην Μ. Βρετανία. Μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. (1997), έχει ειδικευτεί σε διάφορα θέματα Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία. Το ερευνητικό της έργο αναγνωρίζεται διεθνώς από καταξιωμένους επιστήμονες (βλ. https://scholar.google.gr/citations?user=NVlOBOwAAAAJ&hl=el&fbclid=IwAR1oQ2sy0Nh57jVhsKR-uazDGXb86Qjae16HPKPIjOgsZ9YYijCIbb7k1uA).

Από το 2001 ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου το 2014 εκλέχθηκε Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της «Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» στο Π.Τ.Δ.Ε., αλλά και στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΑΠ στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» για τη Θ.Ε. «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον». Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών, κριτής σε πολλά επιστημονικά διεθνή περιοδικά και έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την ειδική αγωγή, καθώς και την εποπτεία σχετικών μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.    Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις δυσκολίες μάθησης και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, τη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, το σχολικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τα προγράμματα παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σχολείο και την ενταξιακή εκπαίδευση

Η κα Γαρυφαλία Χαριτάκη έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Υποψήφια Μετα-Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Ο πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού της έργου είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ΝΑ που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διερευνώντας τις ατομικές διαφορές της ανάπτυξης των Πρώιμων Μαθηματικών τους Δεξιοτήτων μέσω μιας ατομικής προσέγγισης. Είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου στη Διδακτική και τη Μεθοδολογία των Μαθηματικών και ενός δεύτερου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Έχει ειδικευτεί στην εκπαίδευση και την έγκαιρη παρέμβαση μαθητών με νοητική αναπηρία. Εργάζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Ειδικής Αγωγής), από το 2016. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας των σχολικών βιβλίων των Μαθηματικών της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου για μαθητές με Νοητική Αναπηρία που αναμένεται να εκδοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και σε προσκεκλημένες διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επίσης υπηρετήσει ως μέλος της διοργάνωσης επιτροπών συνεδρίων και κριτικών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Η Δρ. Βασιλική Τσελά είναι μέλος Ε.Ε.Π. Γαλλικής γλώσσας για Ακαδημαϊκούς σκοπούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής». Στην εκπαίδευσή της περιλαμβάνονται δύο Μάστερ στη Διδακτική των γλωσσών και Σπουδές στην Εκπαίδευση, και Διδακτορικό με τίτλο «Αναγνωστικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες στην Ελληνική ως μητρική και στη Γαλλική ως ξένη γλώσσα σε μαθητές με Ειδική Διαταραχή της Ανάγνωσης». Η επιστημονική συνάφεια της κ. Τσελά με το πρόγραμμα «Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» συνδέεται τόσο με το παραπάνω εκπαιδευτικό της έργο και με τις σπουδές της όσο και με το συνολικό συγγραφικό, ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ σε έργα που εστιάζουν στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τις προσαρμογές εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και καινοτόμοι τρόποι αξιολόγησης νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Eye tracking). Διδασκαλία μαθημάτων όπως «Αναπτυξιακές διαταραχές και εκμάθηση ξένων γλωσσών» και «Θέματα θεραπευτικής παρέμβασης στις διαταραχές της γλώσσας», συγγραφή κεφαλαίων στο Πρόγραμμα Διδακτικής ξένων γλωσσών, επιστημονικά άρθρα σε διεθνή Πρακτικά και Περιοδικά, προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή Συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνδέονται μεταξύ άλλων με τη διδασκαλία δεύτερης / ξένης γλώσσας και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού διαφοροποιημένου / προσαρμοσμένου υλικού για άτομα με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1

Ο σκοπός και η υπόσχεση της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Η ΕΑΕ ως παρέμβαση και διδασκαλία. Ετικετοποίηση και ταξινόμηση. Βελτίωση της συνεργασίας Ειδικής Αγωγής – Γενικής Εκπαίδευσης. Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία σε Ελλάδα και εξωτερικό. O διεπιστημονικός χαρακτήρας της ΕΑΕ. Ο ρόλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.2  Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2

Συμπερίληψη και ΕΑΕ. Βασικές αρχές και θεωρητικό πλαίσιο. Η διεπιστημονική συνεργασία και άρση του σχολικού-κοινωνικού αποκλεισμού. Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, Ο ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΑΕ και οι συνέπειες στις παιδαγωγικές αρχές της συμπερίληψης. Εφαρμογή των αρχών της συμπερίληψης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλη στήριξη. Διεπιστημονικές εφαρμογές της συμπερίληψης.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.3  Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ΕΜΔ – Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ΕΜΔ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3

Ορισμός-Χαρακτηριστικά. Διάγνωση και αξιολόγηση. Αίτια και συχνότητα εμφάνισης. Ανταπόκριση στην παρέμβαση. Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, Δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες. Προβλήματα συμπεριφοράς. Διεπιστημονική θεώρηση των ΕΜΔ. Νομοθετικό πλαίσιο υποστήριξης των παιδιών με ΕΜΔ. Παραδείγματα και εφαρμογές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Ο ρόλος της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια σε: σχολικές τάξεις γενικής εκπαίδευσης και τμήματα ένταξης.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.4  Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4

Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με την ανάγνωση και το γραπτό λόγο. Παραδείγματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προγράμματα παρέμβασης.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.5  Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ενισχύσεις περιεχομένου και εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Συμβουλές για αρχάριους εκπαιδευτικούς και Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης. Εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών/τριών με πολλαπλές αναπηρίες. Καθοδηγούμενες σημειώσεις.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.6  Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6

Διαγνωστικά κριτήρια για ΔΕΠ-Υ και Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού, Διαφοροδιάγνωση, Αιτιολογία, Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά, Αντιμετώπιση: εκπαιδευτικές, γνωστικο-συμπεριφορικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, Συμβουλευτική. Διεπιστημονική αντιμετώπιση ΔΕΠ-Υ. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.7  Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.7

Βασικά ερωτήματα και παρουσίαση του τρόπου εργασίας του εκπαιδευτικού. Ορισμοί-Έννοιες. Εντοπισμός και αξιολόγηση. Χαρακτηριστικά, γνωρίσματα και λειτουργίες. Αίτια και πρόληψη. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, στόχοι και εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Η αναπτυξιακή Προσέγγιση του Zigler. Κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με νοητική αναπηρία. Συνεργασία ειδικών παιδαγωγών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

 

Τίτλος Θ.Ε.8 Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.8

Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης. Ειδική Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αναλυτικά προγράμματα και διδασκαλία στην ΕΑΕ. Υπηρεσίες και μοντέλα μετάβασης –Διεπιστημονική Θεώρηση. Επισκόπηση των συστημάτων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζονται μοντέλα ανάπτυξης επαγγελματικής συμβουλευτικής, αξιολόγησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και πλαίσια επαγγελματικής ένταξης.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.9  Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.9

Υποστήριξη της εμπλοκής της οικογένειας. Κατανοώντας τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρίες. Ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας. Κατανόηση και σεβασμός των πολιτισμικών διαφορών. Μέθοδοι επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας. Άλλες μορφές γονεικής εμπλοκής. Συμβουλευτική Παιδαγωγική και διεπιστημονική θεώρηση στις σχέσεις σχολείου-οικογένειας παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

   

Τίτλος Θ.Ε.10  Εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.10

Διαγνωστικά κριτήρια για παιδιά και εφήβους με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Διαφοροδιάγνωση, Επιδημιολογικά στοιχεία, Αιτιολογία, Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά και συμπτωματολογία, Αντιμετώπιση: εκπαιδευτικές, γνωστικο-συμπεριφορικές, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και μοντέλα εναλλακτικής επικοινωνίας, Συμβουλευτική. Προγράμματα παρέμβασης-Βασικές αρχές. Ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Τίτλος Θ.Ε.11  Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.11

Εννοιολογική προσέγγιση, θεωρητική προσέγγιση της επιθετικότητας, Αιτιολογία του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης. Επιπτώσεις, Καλές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων και προτάσεις ευαισθητοποίησης. Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικής ειρηνικής διαμεσολάβησης και επανορθωτικής δικαιοσύνης. Διεπιστημονική Θεώρηση. Δράσεις σύμπλευσης σχολείου-οικογένειας.

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Τίτλος Θ.Ε.12  Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.12

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά και συχνότητα εμφάνισης. Τύποι και αίτια της βαρηκοΐας/κώφωσης. Εντοπισμός και αξιολόγηση. Τεχνολογία και υποστήριξη. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Συμβουλές για αρχάριους εκπαιδευτικούς. Δίγλωσση ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην αντιμετώπιση και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα ακοής

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.13  Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.13

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά και συχνότητα εμφάνισης. Τύποι και αίτια. Εντοπισμός και αξιολόγηση. Τεχνολογία και υποστήριξη. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Συμβουλές για αρχάριους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην αντιμετώπιση και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα λόγου και ομιλίας.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Τίτλος Θ.Ε.14  Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.14

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά και συχνότητα εμφάνισης. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ειδικές προσαρμογές για μαθητές με τύφλωση-μερική όραση. Προτεραιότητες του διευρυμένου Αναλυτικού Προγράμματος. Εισαγωγή στην μέθοδο Braille. Διεπιστημονική αντιμετώπιση της τύφλωσης. Δράσεις υποστήριξης. Προγράμματα προσανατολισμού και κινητικότητας. Διεπιστημονική αντιμετώπιση.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.15  Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.15

Μοντέλα παρέμβασης για τη καλύτερη διαχείριση των δύσκολων/προκλητικών συμπεριφορών των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Παρουσίαση στρατηγικών επικοινωνίας για φροντιστές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Χρήση γνωστικο-συμπεριφορικών παρεμβάσεων. Καλές πρακτικές. Συμβουλευτική.

Διάρκεια σε ώρες: 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.16  Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.16

Βασικά ερωτήματα, ορισμοί και χαρακτηριστικά. Συχνότητα εμφάνισης, εντοπισμός και αξιολόγηση. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με σκοπούς, στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Διδακτικά μοντέλα και μέθοδοι. Εναλλακτικά εκπαιδευτικά πλαίσια και ομαδοποίηση βάσει ικανοτήτων. O ρόλος της δημιουργικότητας. Νομοθετικό πλαίσιο και προγράμματα παρέμβασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διεπιστημονική θεώρηση.

Διάρκεια σε ώρες : 20 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Τίτλος Θ.Ε.17  Μεθοδολογία έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.17

Βασικές αρχές, μέθοδοι έρευνας και πρακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μεθοδολογικά και δεοντολογικά προβλήματα. Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Λογισμικά.

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

Τίτλος Θ.Ε.18  Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.18

Εφαρμογή μεθόδων διαφοροποίησης και ευελιξίας για τη διαχείριση των ατομικών διαφορών μέσα σε τάξεις μικτών ικανοτήτων. Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μορφές συνδιδασκαλίας. Προσαρμογές στη διδασκαλία και το διδακτικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας. Παρουσίαση καλών πρακτικών.

Διάρκεια σε ώρες: 23 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Τίτλος Θ.Ε.19  Εργασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.19

Δημιουργία σχεδίου μικροδιδασκαλίας μαθήματος σύμφωνα με την διαφοροποιημένη προσέγγιση για τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους ή δημιουργία σχεδίου παρέμβασης και υποστήριξης (για κοινωνικούς λειτουργούς /ψυχολόγους/κοινωνιολόγους, λογοθεραπευτές, άλλους θεραπευτές κ.α.) για παιδιά/εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (αξιολογήσιμη γραπτή εργασία ως τελικό παραδοτέο του προγράμματος, 70% της συνολικής αξιολόγησης). Οι εργασίες θα είναι μικρής έκτασης από 2.500 μέχρι 3.500 λέξεις (θα περιλαμβάνονται και σχετικές δραστηριότητες) μαζί με τη βιβλιογραφία (Times New Roman 12’, 1,5 διάστιχο) και θα συνοδεύονται από μικρή βιβλιογραφική τεκμηρίωση (5-8 βιβλιογραφικές παραπομπές σύμφωνα με το APA style). Για προτεινόμενη βιβλιογραφία και ηλεκτρονικές πηγές οι επιμορφούμενοι/ες συμβουλεύονται το προσχέδιο διδασκαλίας, το υλικό των παρουσιάσεων και τις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου, άλλα βιβλία και το διαδίκτυο, καθώς και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια από το ψηφιακό σχολείο και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Διάρκεια σε ώρες: 72 ώρες

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΚΙΑΟΥΡΗ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Α/Α  Τίτλος διδακτικής ενότητας Συνολικός Χρόνος –Ώρες Σύνολο εβδομάδων ανά διδακτική ενότητα Μονάδες ECTS Εκπαιδευτής/τρια
  1 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία 23 2 0,92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
2 Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
3 Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ΕΜΔ – Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ΕΜΔ 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
4 Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 20 1,5 0,8 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
5 Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση). 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
6 Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού 23 1,5 0,92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7 Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8 Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
9 Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
10 Εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού 20 1,5 0,8 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
11 Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης 23 1,5 0,92 ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
12 Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής 23 1,5 0,92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
13 Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας 20 1,5 0,8 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
14 Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille. 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
15 Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
16 Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών 20 1,5 0,8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
17 Μεθοδολογία έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 23 1,5 0,92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ
18 Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας 23 2 0,92 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
19 Εργασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 72 8 2,88 ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ 450 36 18
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Επίσης πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε 15μερη βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Βασικά κείμενα μελέτης σε έγγραφο pdf. Συνοπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Υλικό παρακίνησης με βίντεο, μελέτη περίπτωσης και με προτεινόμενες δραστηριότητες για ανταλλαγή απόψεων στο Forum της ομάδας. Επικαιροποιημένη σχετική βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας καλείται να συμμετέχει σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και να συμπληρώσει προαιρετικά 3 ηλεκτρονικά τεστ αυτοαξιολόγησης – ασκήσεις εμπέδωσης. Τα τεστ αυτοαξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή και αληθούς/ψευδούς δήλωσης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαραίτητη είναι η παράδοση τελικής γραπτής εργασίας (σχεδίου μικροδιδασκαλίας) στο τέλος του προγράμματος. Δημιουργία σχεδίου μικροδιδασκαλίας μαθήματος σύμφωνα με την διαφοροποιημένη προσέγγιση για τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους ή δημιουργία σχεδίου παρέμβασης και υποστήριξης (για κοινωνικούς λειτουργούς /ψυχολόγους/κοινωνιολόγους, λογοθεραπευτές, άλλους θεραπευτές κ.α.) για παιδιά/εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (αξιολογήσιμη γραπτή εργασία ως τελικό παραδοτέο του προγράμματος). Οι εργασίες θα είναι μικρής έκτασης από 2.500 μέχρι 3.500 λέξεις (θα περιλαμβάνονται και σχετικές δραστηριότητες) μαζί με τη βιβλιογραφία (Times New Roman 12’, 1,5 διάστιχο) και θα συνοδεύονται από μικρή βιβλιογραφική τεκμηρίωση (5-8 βιβλιογραφικές παραπομπές σύμφωνα με το APA style). Για προτεινόμενη βιβλιογραφία και ηλεκτρονικές πηγές οι επιμορφούμενοι/ες συμβουλεύονται το προσχέδιο διδασκαλίας, το υλικό των παρουσιάσεων και τις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου, άλλα βιβλία και το διαδίκτυο, καθώς και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια από το ψηφιακό σχολείο και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής), των παιδαγωγικών σχολών και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Α/βάθμιας και Β/θμιας) καθώς και του επιστημονικού πεδίου όλων των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, κ.α.) και οι τελειόφοιτοι φοιτητές των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τους σχετικούς θεσμούς.

Προαιρετικά:

Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email

Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Η έναρξη των προγραμμάτων αναμένεται τον Ιούνιο του 2022

 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:  Σειρά προτεραιότητας

Ελάχιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων:50   

Μέγιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων:160

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο σύνδεσμο: https://apps.eap.gr/kedivim/web/ και η κατοχύρωση της αίτησης γίνεται με την καταβολή των διδάκτρων σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αναγράφεται παρακάτω:

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

-Aπολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

-Αστυνομική ταυτότητα

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Ύψος τελών παρακολούθησης (€)350  ευρώ με δόσεις
Εφάπαξ καταβολής  – χρόνος καταβολής Εφάπαξ καταβολή με την υποβολή της αίτησης: 320 ευρώ. Άλλες εκπτωτικές πολιτικές 295 ευρώ

Αριθμός Δόσεων – χρόνος καταβολής δόσεων

 

Σε 2 δόσεις

250 ευρώ με την υποβολή της αίτησης και τα 100 ευρώ έως τις 20/12/2021

 

 

 

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κατηγορίες Συμμετεχόντων(295 ευρώ) (320 ευρώ)
Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ με εφάπαξ προπληρωμή
Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ με εφάπαξ προπληρωμή
 Άνεργοι με εφάπαξ προπληρωμή
Συμμετέχοντες σε αναστολή εργασίας ή σε κατηγορίες επαγγελμάτων που πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας με εφάπαξ προπληρωμή
ΑΜΕΑ με εφάπαξ προπληρωμή
Πολύτεκνοι με εφάπαξ
Αδέρφια ή συμμετοχή συγγενών πρώτου βαθμού με εφάπαξ προπληρωμή
Συμμετέχοντες που θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό διδάκτρων

 

Ο  αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του τέλους συμμετοχής.

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στην κατάθεση οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση»

Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται στο eee@eap.gr ως επισυναπτόμενο Υπόψη κ. Πιτσιάκου.

Πληροφορίες: Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα είναι η κ. Πιτσιάκου Ανδρονίκη τηλ. 2610367681, eee@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο