Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 39 ώρες/13 Εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 3,12
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
19.03.2024 - 18.06.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Θεόδωρος Ανθόπουλος
Τηλέφωνο: 6951260837, 6972367359, Email: teoanth@gmail.com

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 39 ώρες – 13 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS: Μονάδες 3,12

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως 

Θεματικό Πεδίο

Κοινωνικών Επιστημών    

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1              Εισαγωγή. Ιστορικό πλαίσιο, αναδρομή, όροι, περιοδολόγηση, πήγες, βιβλιογραφία, ψηφιακές πήγες/αναζήτηση
2              Εκκλησιαστική ιστορια Α΄ (αρχέγονος χριστιανισμός – Μονές/εκκλησίες – αλλόδοξοι)
3              εκκλησιαστική ιστορία Β΄ (χειρόγραφη παράδοση – κειμηλιακός πλούτος)
4              Η παιδεία στον πόντο
5              Ζητήματα οικονομίας του πόντου. Τομείς απασχολήσεις, δρόμοι εμπορίου, διείσδυση Ευρωπαίων (19ος-20ός αι.)
6              Οι Έλληνες στη Ρωσία και την εσσδ. μετακινήσεις, δημογραφία, πνευματική και πολιτική παρουσία.
7              Ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας επιδημίες/διατροφή/δεισιδαιμονίες
8              Η Οθωμανοκρατία στον πόντο. Το γενικό πλαίσιο και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής
9              Η στάση των μεγάλων δυνάμεων στην εγγύς Ανατολή στον 19ο και 20ο αιώνα
10           Η γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου
11           Σύγχρονες γενοκτονίες σπουδές
12           Προσφυγική εγκατάσταση και αποκατάσταση
13           Προσφυγική ταυτότητα, μνήμη, διασπορά Eελληνισμού

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Σκοπός:

1 Το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία και ενημέρωση των σπουδαστών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Ελλήνων στον γεωγραφικό χώρο του Πόντου και των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, μέσα από τη συστηματική χρήση και κριτική προσέγγιση των γραπτών πηγών, των προφορικών μαρτυριών, της ιστορικής γεωγραφίας κ.λπ.

2 Στην υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ζητήματα που επηρεάζουν τη δημόσια ιστορία και συνεπώς την κοινωνία και τις αντιδράσεις της, όπως το ζήτημα της Γενοκτονίας, ο λαϊκισμός που αναπτύσσεται γύρω από το ζήτημα αυτό και οι θεμιτές και αθέμιτες πρακτικές διεκδίκησης της διεθνούς αναγνώρισης. Το πρόγραμμα έχει σκοπό αυτά τα ζητήματα να προσεγγίζονται με νηφαλιότητα, επιστημονική ακρίβεια και εγκυρότητα.

3 Tην ανάδειξη και τη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται ζητήματα προσφυγικής εγκατάστασης, οικογενειακής ιστορίας και καταγωγής.

4 τη διάχυση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και την κατάρτιση των νέων επιστημόνων,

Μαθησιακά αποτελέσματα

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

1 Γνωρίζει τους ιστορικούς και γεωγραφικούς όρους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο

2 Γνωρίζει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου

3 Τοποθετεί τον ελληνισμό πόντου στον ευρύτερο χώρο του Ευξείνου Πόντου και της καθ’ ημας Ανατολής και πως η θέση του επηρέασε τη ζωή και την τύχη του στη διάρκεια του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα

4 Ερμηνεύει τη στάση και την πολιτική των μ. δυνάμεων και της σύγχρονης Τουρκίας στο πλαίσιο του ανατολικού ζητήματος, μέχρι τις ημέρες μας.

5 Να γνωρίζει την δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη των Ελλήνων του πόντου την ορισμένη ιστορική περίοδο

6 Να γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία προσέγγισης ιστορικών ζητημάτων και περιόδων

1 Στην εκπαίδευση να εμπλουτίζει το μάθημα του με επιπλέον στοιχεία (κοινωνικά, πολιτικά, δημογραφικά, ιστορικά) σχετικά με τον ελληνισμό της καθ’ ημάς ανατολής

2 στις ποικίλες εκδηλώσεις να έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού, ψηφιακών βάσεων σχετικών με τις γραπτές, προφορικές πηγές

3 να είναι σε θέση να συνθέσει και να αναπαράξει την επιστημονική γνώση στο πλαίσιο της δημοσίας ιστορίας, εκλαϊκευτικής αρθρογραφίας ή να την αξιολογεί κριτικά από την πλευρά του αποδεκτή.

1 θα έχει ενημερωθεί, θα είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος σε θέματα γενοκτονίας (όπου αυτή έχει συμβεί ή συμβαίνει) ώστε να αναπτύσσει κριτική σκέψη

2 να στηρίζει προσπάθειες αποτροπής κάποιας γενοκτονίας στο μέλλον

3 να προάγει τον πολιτισμό και την κατανόηση μεταξύ των λαών

4 να κατανοεί και να διακρίνει ορθά την πληθυσμιακή σύνθεση της Ελλάδος

5 να διατυπώνει αναλυτικά και συνθετικά με διαλεκτό τρόπο ζητήματα ιστορικών περιόδων και ιδεολογικά ρεύματα.

6 να μαθαίνει πω να ζει και να συνυπάρχει αρμονικά με άλλες παραδόσεις και πολιτισμούς

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Aποφοίτους ΑΕΙ-ΑΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι β’θμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της ιστορίας και του πολιτισμού του Πόντου καθώς και στοιχεία της ταυτότητας τους στη νεοελληνική πραγματικότητα.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Ιδιότητα: Επ. Καθηγητής Έδρας Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ, 

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: kyriakoschatz@hist.auth.gr

Τμήμα: Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Σχολή: Φιλοσοφική

Βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

Ο Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης είναι διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011 ήταν επισκέπτης λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2017 είναι επίκουρος καθηγητής της επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Τα θέματα που τον απασχολούν ερευνητικά, οι ανακοινώσεις του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και τα συγγράμματά του σχετίζονται με την οικονομική και την κοινωνική ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής και της Κύπρου (19ος-αρχές 20ού αι.), με την Ελληνική Διασπορά, καθώς και με την προσφυγική εγκατάσταση και τη συλλογική οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα μετά το 1922.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 1

Ο Θεοδόσιος Κυριακίδης είναι διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα στο Westfalische-Wilhelms Universität Münster στην Γερμανία και στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο της Ρώμης στην Ιταλία. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο La Sapienza στη Ρώμη και έχει παρακολουθήσει το Διεθνές Πρόγραμμα για τη Γενοκτονία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Απόκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα της Ιστορικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Έχει συγγράψει μονογραφίες και άρθρα σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία του Πόντου, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Βατικανό. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Έδρας Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ και παράλληλα διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 2

Ο Νικόλαος Μισολίδης του Αθανάσιου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Κατέχει με βαθμό «Άριστα» μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στο ίδιο τμήμα με ειδίκευση την Νεότερη και Σύγχρονή Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.  Από το 2010 είναι υπότροφος και επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών «Ιώαννης Μανδύλας» ενώ συμμετείχε σε σειρά εκδόσεων της με θέμα το Μακεδονικό Ζήτημα και την Αποκατάσταση των Προσφύγων της Μικρασιάτικης Καταστροφής στη Μακεδονία. Από το 2017 ασχολείται με τον διεθνή ανθρωπισμό και την ιστορία των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. από το 2018 και έχει ασχοληθεί με την έρευνα και τεκμηρίωση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από τα αρχεία διαφόρων Αμερικάνικων Φιλανθρωπικών και Ανθρωπιστικών Οργανώσεων όπως η Near East Relief και ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός. Τέλος, είναι υποψήφιος διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους:

 

Τίτλος Δ.Ε.1

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΗΓΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.2

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ/ΜΟΝΕΣ/ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ/ΑΛΛΟΔΟΞΟΙ)

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.3

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΕΙΜΗΛΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ)

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.4

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.5

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ (19ος-20ός αι.)

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.6

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΣΔ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.7

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.7

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ/ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.8

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.8

Η ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.9

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.9

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ 20Ο ΑΙΩΝΑ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.10

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.10

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.11

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.11

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τίτλος Δ.Ε.12

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.12

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

 Τίτλος Δ.Ε.13

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.13

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΜΝΗΜΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 3 ώρες 0,24 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων:

 

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΗΓΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

1η

3

0,24

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ/ΜΟΝΕΣ/ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ/ΑΛΛΟΔΟΞΟΙ)

2η

3

0,24

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΕΙΜΗΛΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ)

3η

3

0,24

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

4η

3

0,24

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ (19ος-20ός αι.)

5η

3

0,24

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΣΔ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

6η

3

0,24

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ/ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ

7η

3

0,24

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Η ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8η

3

0,24

ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ 20Ο ΑΙΩΝΑ

9η

3

0,24

ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

 

 

10η

3

0,24

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

11η   

3

0,24

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

12η  

3

0,24

ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΜΝΗΜΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

13η

3

0,24

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΜΙΣΟΛΙΔΗΣ

Σύνολο

13

39

3,12

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

 

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

 Εξ αποστάσεως

 Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

σημειώσεις/ψηφιακές παρουσιάσεις/βιβλιογραφία

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

πολλαπλής επιλογής/κουΐζ/μελέτες περίπτωσης/σύντομης ανάπτυξης.

 

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

– Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
– Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
– Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
– Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
– Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
– Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
– Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.): απολυτήριο Λυκείου  ή τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

 Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων (αναφορά σε πιθανά κριτήρια επιλογής, αριθμός προσφερόμενων θέσεων): με σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων και ανώτατο όριο 50

 Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Ύψος τελών παρακολούθησης : 300€

Εφάπαξ καταβολής  ή    2 ισόποσες δόσεις: στην  αρχή  και στη μέση  της εκπόνησης του προγράμματος

Εκπτωτική Πολιτική

Εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων/προπληρωμή, άνεργοι, συνολική έκπτωση  20%

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ».

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Email: teoanth@gmail.com
Τηλ.: 6951260837, 6972367359

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο