Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Για την υποβολή πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος προς το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του E.Α.Π., ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

βήμα 1

Κατεβάστε την φόρμα της αίτησης: Έντυπο Υποβολής Πρότασης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

βήμα 2

Κατεβάστε το Διαβιβαστικό Υποβολής Πρότασης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

βήμα 3

Συμπληρώστε όλα τα παραπάνω έγγραφα τον υπολογιστή σας

βήμα 4

Αποστείλετε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@eap.gr  μαζί με τυχόν συνοδευτικά αρχεία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο