Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 500 ώρες / 6 μήνες
Μονάδες ECTS: 20
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
15/01/2024 – 30/07/2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, τηλ. 210 9097206, kkonstantopoulos@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 500/25

Μονάδες ECTS:20

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:
1. Τόποι και πρακτικές της αλληλεπίδρασης Φυσικής Φιλοσοφίας και θρησκείας κατά τους Μέσους Χρόνους
2. Αυθεντία στη Θρησκεία και στη Φυσική Φιλοσοφία στους Μέσους Χρόνους
3. Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο Ι
4. Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο ΙΙ
5. Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα Ι
6. Ο Γαλιλαίος και οι απαραίτητοι μύθοι
7. Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα ΙΙ
8. Νεοαριστοτελισμός και Ορθοδοξία
9. Νευτωνισμός και Ορθοδοξία
10. Ο Δαρβίνος, οι δαρβινισμοί και η θρησκεία
11. Ένας παγκόσμιος Δαρβίνος
12. Δημιουργισμός
13. Το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης
14. Τι πιστεύουν πραγματικά οι άνθρωποι για τη θρησκεία και την επιστήμη;
15. Εκκοσμίκευση και νεωτερικότητα
16. Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη
17. Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη ΙΙ
18. Θρησκεία και επιστήμη στο ελληνικό κράτος
19. Βιοηθική I
20. Βιοηθική ΙΙ
21. Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία Ι
22. Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία ΙI
23. Θρησκεία και επιστήμη ανά τον κόσμο
24. Σύγχρονα προβλήματα Θρησκείας και Επιστήμης
25. Ανασκόπηση-Αξιολόγηση

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Οι σχέσεις θρησκείας και επιστήμης είναι ένα αγαπημένο θέμα συζήτησης στη δημόσια σφαίρα, αλλά σπάνια τυγχάνουν εξειδικευμένης μελέτης. Ως αποτέλεσμα, οι σχετικές διενέξεις και συζητήσεις βρίθουν παρανοήσεων, τόσο σε ιστορικό, όσο και σε φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό επίπεδο. Όπως η πρόσφατη πανδημία έδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο, η επιστήμη συνεχίζει να έχει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών. Ταυτόχρονα, παρόλη την επιχειρηματολογία περί εκκοσμικευμένης νεωτερικότητας, η θρησκευτική πίστη ανά τον κόσμο όχι μόνο δε φθίνει, αλλά έχει αναζωπυρωθεί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η μελέτη λοιπόν της αλληλεπίδρασης των δυο αυτών ισχυρών συνιστωσών του σύγχρονου πολιτισμού είναι όχι μόνο ενδιαφέρουσα σε διανοητικό επίπεδο, αλλά και επιβεβλημένη.

Το πρόγραμμα «Θρησκεία και Επιστήμη» αποσκοπεί να παρουσιάσει και να μελετήσει την αλληλεπίδραση των Φυσικών Επιστημών και της Θρησκείας, τόσο σε ιστορικό, όσο και σε φιλοσοφικό, θεολογικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο. Η σχετική συζήτηση θα γίνει μέσω πρώτων πηγών, σύγχρονων κειμένων αλλά και χρήσης πρόσφατων ερευνών και μελετών πάνω στο θέμα. Θα μελετηθούν οι σχέσεις θρησκείας και επιστήμης όχι μόνο τον 19ο και 20ο αιώνα, αλλά και κατά τους Βυζαντινούς και Μέσους Χρόνους. Μια πρωτοτυπία του προγράμματος είναι ότι η έμφαση θα δοθεί στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, και όχι στον Προτεσταντισμό ή στον Καθολικισμό, όπως είναι σύνηθες στα περισσότερα προγράμματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:


1. Προσδιορίζει τους βασικούς τρόπους αλληλεπίδρασης της θρησκείας με τις φυσικές επιστήμες.
2. Διατυπώνει κριτική άποψη για τα μοντέλα σχέσης θρησκείας και επιστήμης της σύγχρονης σχετικής βιβλιογραφίας.
3. Περιγράφει τη σημασία των βασικότερων ιστορικών επεισοδίων αλληλεπίδρασης θρησκείας και επιστήμης, όπως τη Δίκη του Γαλιλαίου ή τη θεωρία του Δαρβίνου
4. χειρίζεται ικανοποιητικά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο για τη διατύπωση απόψεων και επιχειρημάτων.
5. αποκτήσει διεπιστημονική θεώρηση για τη σχέση θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
6. αναπτύξει δεξιότητες για την αναζήτηση, αξιολόγηση και δημιουργική χρήση στοιχείων και πηγών.
7. Διαθέτει βασικές γνώσεις και ερεθίσματα για την προαγωγή της σχετικής έρευνας.
8. Προάγει συγκροτημένα επιχειρήματα για το ρόλο και τη θέση των φυσικών επιστημών και της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία
9. Υποστηρίζει με σαφήνεια αλλά και με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες τις αξίες και τις στάσεις του/της πάνω στο θέμα σχέσεων επιστήμης και θρησκείας
10. Αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές του ορθού λόγου και να αντιστέκεται σε ψευδοφιλοσοφικά επιχειρήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:  Απόφοιτους Πανεπιστημίων με ενδιαφέρον για τις σχέσεις θρησκείας και επιστήμης, όπως εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ιερείς, αλλά και σε μέλη της δημόσιας σφαίρας με σχετικό ενδιαφέρον.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Ταμπάκης

Ιδιότητα: Κύριος Ερευνητής

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:ktampakis@eie.gr

Τμήμα: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Σχολή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ο Κώστας Ταμπάκης είναι Κύριος Ερευνητής στην Ιστορία της Επιστήμης και   Τεχνολογίας στην Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ιστορία των Σχέσεων Θρησκείας και Επιστήμης, την Πολιτισμική και Ιδεολογική Ιστορία των Επιστημών και τις σχέσεις Επιστήμης και Λογοτεχνίας. Μελέτεςτουκ. ΤαμπάκηέχουνδημοσιευτείσταπεριοδικάISIS, British Journal for the History of Science, CentaurusκαιHistory of Science.

 O Κ. Ταμπάκης διδάσκει στο ΕΑΠ ως ΣΕΠ για μια δεκαπενταετία, στα Προγράμματα Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πολιτισμού και στο ΠΜΣ Επικοινωνία της Επιστήμης. Έχει επίσης διδάξει Ιστορία των Επιστημών και Επιστήμη και Θρησκεία στο ΕΚΠΑ. Είναι Fellow της International Society for Science and Religion.

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

O Γιώργος Βλαχάκης υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Είναι συντονιστής στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 22.Είναι μέλος και πρόεδρος της ΑΕΕ του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επικοινωνία της Επιστήμης». Το ερευνητικό του έργο σχετίζεται κυρίως με την Ιστορία των Επιστημών στον Ελληνικό χώρο από τον 18ο έως και τον 20ο αιώνα. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά με κριτές. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, γραμματέας του History of Physics Group της Εuropean Physical Society και αντεπιστέλλον μέλος της International Academy of the History of Science. Έχει την επιστημονική επιμέλεια σε συλλογικούς τόμους και θεματικά τεύχη περιοδικών. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας των Επιστημών. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή

Η Σάντυ Σακορράφου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι Διδάκτωρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του University of Leeds και έχει επιτελέσει Tutor στο HPS Department, University of Leeds, μέλος του ΣΕΠ στην ΕΠΟ31, Επιστημονική συνεργάτης στο Τμήμα Αυτοματισμού, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Και Επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Επιστήμη και Θρησκεία, Ιστορία της Επιστήμης από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα και η Ιστορία της Αλχημείας.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1:Τόποι και πρακτικές της αλληλεπίδρασης Φυσικής Φιλοσοφίας και θρησκείας κατά τους Μέσους Χρόνους
Μαθησιακοί στόχοι
● Να περιγράψετε τους τόπους όπου γινόταν η μελέτη της φύσης κατά τον Μεσαίωνα
● Να αναλύσει τις πρακτικές με τις οποίες η επιστήμη και η θρησκεία αλληλεπιδρούσαν κατά τον Μεσαίωνα

Περιεχόμενο
● Μοναστήρια και καθεδρικοί ναοί ως τόποι φυσικής γνώσης. Πανεπιστήμια. Η άνοδος του σχολαστικισμού.
● Οι επιστήμες της φύσης στον Μεσαίωνα: Αστρονομία και μαθηματικά, ιατρική και αλχημεία, φυσική φιλοσοφία και κοσμολογία.
● Επιστήμες του θείου: Θεολογία
● Θεολογία και φυσική φιλοσοφία στο Βυζάντιο. Οι αυλές ως χώρος φυσικής και θρησκευτικής γνώσης.

Διάρκεια σε ώρες: 20 Αξία σε ECTS: 0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης


Τίτλος Δ.Ε.2:Αυθεντία στη Θρησκεία και στη Φυσική Φιλοσοφία στους Μέσους Χρόνους
Μαθησιακοί στόχοι
● Να συζητήσετε το ρόλο των αρχών στη μελέτη της φύσης και του θείου κατά τον ύστερο Μεσαίωνα.
● Να αναλύσει την εμφάνιση των διαφόρων δογμάτων της διπλής αλήθειας και το ρόλο τους στο πλαίσιο του σχολαστικισμού

Περιεχόμενο
● Αρχές: Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αβερρόης, Αβικένα, νεοπλατωνισμός, κ.λπ.
● Ο σχολαστικισμός και οι θεωρίες της διπλής αλήθειας στη Δύση. Η καταδίκη του 1277.
● Το ενδεχομενικό σύμπαν του 14ου και 15ου αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες: 20 Αξία σε ECTS: 0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.3:Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο Ι
Μαθησιακοί στόχοι
● Να είναι σε θέση να τοποθετήσει τη βυζαντινή ιστορία στη γενική ιστορία της επιστήμης και της θρησκείας.
● Να είναι σε θέση να περιγράψει τα διαφορετικά κοσμολογικά μοντέλα των βυζαντινών λογίων και λαϊκών ανθρώπων
● Να αναλύσει πώς η πολιτική του Ησυχασμού και της εικονομαχίας επηρέασε τη βυζαντινή επιστημονική παραγωγή

Περιεχόμενο
● Αντιοχειανή και Αλεξανδρινή αντίληψη του κόσμου
● Εικόνες και βυζαντινή αναγέννηση της Νίκαιας
● Το Βυζάντιο ως διαμεσολαβητής της γνώσης

Διάρκεια σε ώρες: 20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.4:Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο ΙΙ
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Διάρκεια σε ώρες: 20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.5:Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα Ι
Μαθησιακοί στόχοι
● Να αναδείξει ότι οι θεωρήσεις του θείου αποτέλεσαν συστατικό μέρος της Επιστημονικής Επανάστασης.
● Να δείξει πώς οι πρωταγωνιστές της αμφισβητούμενης Επιστημονικής Επανάστασης χρησιμοποίησαν τη θρησκευτική γνώση για το έργο τους στη φυσική φιλοσοφία.
● Να συζητήσουμε τη φυσική θεολογία και τη σκέψη των προεπαναστατικών φιλοσόφων ως δύο ιστορικούς τρόπους εμπλοκής της επιστήμης με τη θρησκεία.

Περιεχόμενο
● Η αμφισβητούμενη Επιστημονική Επανάσταση ως θεολογικό πρόταγμα.
● Ο Νεύτωνας ως “ιδρυτής της σύγχρονης επιστήμης” και ως ιερέας της φύσης.
● Διαφωτισμός, αντικληρικαλισμός και επιστήμη.
● Η φυσική θεολογία ως ιστορικός τρόπος εμπλοκής μεταξύ επιστήμης και θρησκείας.

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης, Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.6:Ο Γαλιλαίος και οι απαραίτητοι μύθοι
Μαθησιακοί στόχοι
● Να περιγράψετε το πλαίσιο και το ιστορικό της δίκης του Γαλιλαίου
● Να εντάξετε την υπόθεση του Γαλιλαίου στην εποχή της Μεταρρύθμισης και της Αντιμεταρρύθμισης
● Να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η υπόθεση Γαλιλαίου οικειοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε ιστορικές, απολογητικές και αντικληρικαλιστικές αφηγήσεις
Περιεχόμενο
● Η δίκη του Γαλιλαίου ως ιδρυτικός μύθος
● Η υπόθεση του Γαλιλαίου ως γεγονός της Μεταρρύθμισης και της αντιμεταρρύθμισης
● Οι πολλαπλοί ρόλοι του Γαλιλαίου: μαθηματικός, φυσικός φιλόσοφος, αυλικός
● Η υπόθεση του Γαλιλαίου ως μύθος και ιστορία

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.7:Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα ΙΙ
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης, Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.8:Νεοαριστοτελισμός και Ορθοδοξία
Μαθησιακοί στόχοι
● Να δείξει πώς ο Λουκάρης και ο Κορυδαλέας επαναδιαπραγματεύτηκαν τα νεοαριστοτελικά δόγματα για να διατυπώσουν μια ορθόδοξη φυσική φιλοσοφία.
● Να συζητηθεί πώς οι νευτώνειες θεωρίες εμφανίστηκαν στους ορθόδοξους και ελληνόφωνους λόγους του 18ου και 19ου αιώνα.
● Να αναδείξει και να πλαισιώσει τις καταδίκες από την Ορθόδοξη Εκκλησία των νεωτεριστικών θεωριών, έναντι των επαναστατικών λόγων της εποχής.
Περιεχόμενο
● Ποικιλίες του νεοαριστοτελισμού κατά τον 16ο και 17ο αιώνα
● Κύριλλος Λούκαρης και Θεόφιλος Κορυδαλέας: Η δημιουργία μιας ορθόδοξης φυσικής φιλοσοφίας
● Ο νεοελληνικός διαφωτισμός και ο Νεύτωνας
● Οι καταδίκες της σύγχρονης φυσικής φιλοσοφίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης, Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.9:Νευτωνισμός και Ορθοδοξία
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Βλαχάκης


Τίτλος Δ.Ε.10:Ο Δαρβίνος, οι δαρβινισμοί και η θρησκεία
Μαθησιακοί στόχοι
● Να πλαισιώσουν τη συζήτηση για την εξέλιξη πριν και μετά τον Δαρβίνο
● Να αναδείξει τις ποικίλες θρησκευτικές αντιδράσεις στον Δαρβίνο, εντός και μεταξύ των δογμάτων.

Περιεχόμενο
● Διαμάχες του 18ου και 19ου αιώνα.
• Ο θεϊκός ωρολογοποιός και η συζήτηση για την ηλικία της Γης: Ποσειδωνιστές και βουλκανιστές. Καταστροφιστές και ομοιμορφιστές.
• Η χρονολογία του λόρδου Κέλβιν. Θεωρίες εξέλιξης πριν από τον Δαρβίνο
● Γερμανικός υλισμός και ορθόδοξες αντιδράσεις: Ελλάδα και Ρωσία.

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.11:Ένας παγκόσμιος Δαρβίνος

Μαθησιακοί στόχοι
● Να πλαισιώσουν τη συζήτηση για την εξέλιξη πριν και μετά τον Δαρβίνο
● Να αναδείξει τις ποικίλες θρησκευτικές αντιδράσεις στον Δαρβίνο, εντός και μεταξύ των δογμάτων.
● Να αναδείξει τις διάφορες χρήσεις της δαρβινικής εξέλιξης από πολύ διαφορετικές ιδεολογίες.
● Να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δαρβινισμός αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένους ορθόδοξους διαγωνισμούς

Περιεχόμενα
● Αντιπαραθέσεις της φυσικής φιλοσοφίας και της φυσικής θεολογίας στην Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα. Η ηλικία της Γης.
● Η εξέλιξη πριν από τον Δαρβίνο. Η ανάπτυξη της ιδέας και η σχέση της με την εμφάνιση της Γεωλογίας.
● Δαρβινική εξέλιξη. Θρησκευτικές αντιδράσεις στην εξέλιξη. Υλισμός και δαρβινισμός. Ο παγκόσμιος Δαρβίνος.
● Ο δαρβινισμός ως αρχετυπικό παράδειγμα διατριβής σύγκρουσης.
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.12:Δημιουργισμός
Μαθησιακοί στόχοι
● Να προσδιορίσετε το πλαίσιο και να τεκμηριώσετε την άνοδο του δημιουργισμού και την εξάπλωσή του σε όλο τον κόσμο.
● Να συζητηθεί η ιστορία και ο αντίκτυπος της δίκης Scopes και η σύνδεσή της με τον ευφυή σχεδιασμό
● Να πλαισιώσει την αναφερόμενη σχέση μεταξύ ευγονικής και δαρβινισμού.
● Να φέρει στο προσκήνιο την ιστορία της ψυχολογίας ως αμφισβητούμενο έδαφος μεταξύ θρησκείας και επιστήμης

Περιεχόμενο
● Η εμφάνιση του δημιουργισμού στις ΗΠΑ. Η ιστορία της Δίκης των Μαϊμούδων απέναντι στη δραματοποίησή της. Ο ευφυής σχεδιασμός.
● Η ιστορία της ευγονικής
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.13:Το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Μαθησιακοί στόχοι
• Να παρουσιάσουμε τις βασικές θεωρίες για την ανθρώπινη φύση.
• Να κατανοήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας της ανθρώπινης φύσης.

Περιεχόμενα
• Ορισμοί και ερωτήσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση.
• Σύντομη παρουσίαση κυρίως φιλοσοφικών θεωριών για την ανθρώπινη φύση (π.χ., Πλάτωνας, Αριστοτέλης, υπαρξισμός, ανθρωπισμός, τρανσουμανισμός).
• Παρουσίαση της χριστιανικής θεώρησης της ανθρώπινης φύσης με έμφαση στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
• Σύντομη παρουσίαση βασικών τελεολογικών θεωριών για την ανθρώπινη φύση (π.χ., φροϋδική, συμπεριφορική, δαρβινική).
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.14:Τι πιστεύουν πραγματικά οι άνθρωποι για τη θρησκεία και την επιστήμη;
Μαθησιακοί στόχοι
• Να συζητήσουν την κατανομή των διαφορετικών πεποιθήσεων μεταξύ των επιστημόνων και των θρησκευόμενων ανθρώπων στη σημερινή εποχή
• Να συζητήσουν τον υπερανθρωπισμό ως ζήτημα στο πλαίσιο της επιστήμης και της θρησκείας.

Περιεχόμενα
1. Ο ρόλος της πίστης. Η εικόνα των επιστημόνων και η πραγματικότητα των πεποιθήσεών τους
2. Τι μετράει ως θρησκευόμενο άτομο; Τι πιστεύουν για την επιστήμη; Η στρέβλωση των δεδομένων προς τους καθολικούς και τους προτεστάντες πληθυσμούς.
3. Ο υπερανθρωπισμός μεταξύ επιστήμης και θρησκείας.

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης, Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.15:Εκκοσμίκευση και νεωτερικότητα
Μαθησιακοί στόχοι
• Συζήτηση της θέση της απογοήτευσης, εντοπισμός της προέλευσή της και περιγραφή τη σημασία της για την επιστήμη και τη θρησκεία
• Ανάλυση της θέση περί εκκοσμίκευσης και το ρόλο της επιστήμης στη διαδικασία
• Ανάλυση του ρόλο της επαγελματικοποίησης και της εκλαΐκευσης στη δημιουργία αντιλήψεων για την επιστήμη και τη θρησκεία
• Περιγραφή του επιστημονισμού και πώς σχετίζεται με τις συζητήσεις για την επιστήμη και τη θρησκεία

Περιεχόμενα
• Η απογοήτευση του κόσμου από τον Βέμπερ. Η χρήση του από τη σχολή της Φρανκφούρτης. Η κριτική της τεχνολογίας. (10-15 λεπτά)
• Το επιχείρημα της απογοήτευσης στην επιστήμη και τη θρησκεία. Ιστορικά και σημερινά αντεπιχειρήματα για την απογοήτευση.
• Μοντερνισμός και επιστήμη. Η συζήτηση για την εκκοσμίκευση και τη θρησκεία. Εκκοσμίκευση και επιστήμη.
• Επιστημονισμός και επιστημονικοποίηση της θρησκείας. Ένα νέο επάγγελμα. Μαντεία της επιστήμης. Οι επιστήμονες ως προφήτες

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.16:Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη
Μαθησιακοί στόχοι
• Να αναδειχθεί η σχέση αθεϊσμού και ορθολογισμού διαχρονικά.
• Να τονιστεί η σχέση αθεϊσμού και θρησκευτικότητας
• Να συζητηθεί η ιστορία του αθεϊσμού από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη νεωτερικότητα

Περιεχόμενα
• Ο εθνικισμός στην αρχαιότητα
• Ο εθνικισμός στους Μέσους Χρόνους και στον Διαφωτισμό
• Ο αθεϊσμός και η επιστήμη στην πρώιμη νεωτερικότητα

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.17:Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη ΙΙ
Μαθησιακοί στόχοι
• Να δείξει ότι οι ιδεολογίες έχουν αποτελέσει συστατικό στοιχείο των συζητήσεων επιστήμης και θρησκείας.
• Να τονιστεί ο ρόλος του εθνικισμού ως κοινής πηγής για τους κοσμικούς και τους αντικληρικαλιστές
• Να διαφοροποιηθούνοι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι διάφοροι τύποι αθεΐας, ιδίως ο αθεϊσμός που βασίζεται στην επιστήμη και ο παραδοσιακός αθεϊσμός, στην ιστορία της επιστήμης και της θρησκείας.

Περιεχόμενα
• Θεωρίες για τον εθνικισμό και το έθνος
• Ο εθνικισμός στην επιστήμη και τη θρησκεία. Ο εθνικισμός ως κοινή πηγή νομιμοποίησης. Τα παραδείγματα της ιταλικής ενοποίησης, της καταλανικής γλώσσας και της δημιουργίας της Αργεντινής
• Αθεϊσμός και μαρξισμός. Ποικιλίες του αθεϊσμού. Ο επιστημονικός αθεϊσμός ως αντίλογος στη θρησκεία. Σοβιετικός αθεϊσμός ως πολιτική δήλωση. Η αντιληπτή σχέση αθεΐας και επιστήμης. Νέος αθεϊσμός.
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.18:Θρησκεία και επιστήμη στο ελληνικό κράτος
Μαθησιακοί στόχοι
• Να περιγραφεί δημιουργία επιστημονικών θεσμών στο ελληνικό κράτος
• Να αναδειχθούν οι πρακτικές θρσηκευτικότητας στην Ελλάδα
• Να συζητηθούν επεισόδια αλληλεπίδρασης θρησκείας και επιστήμης στο Ελληνικό κράτος

Περιεχόμενα
• Επιστημονικοί θεσμοί: Πανεπιστήμιο, Αστεροσκοπείο, Βοτανικός Κήπος, Μουσεία
• Η αυτονόμηση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κράτος και Εκκλησία. Θρησκευτικοί σύλλογοι και αδελφότητες
• Δαρβίνος στην Ελλάδα
• Η εγκαθίδρυση του ημερολογίου
• Επιστήμη και αντικομμουνισμός


Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης, Σακκοράφου


Τίτλος Δ.Ε.19:Βιοηθική Ι
Μαθησιακοί στόχοι
• Να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφική και θεολογική πρόσληψη των ηθικών επιπτώσεων που έχουν οι εξελίξεις στην ιατρική, τις επιστήμες της ζωής και την τεχνολογία.
• Να αφομοιώσουμε βασικές βιοηθικές έννοιες και αρχές.
• Να εντοπίσουμε και να εξετάσουμε συγκεκριμένα ηθικά διλήμματα, με στόχο την κατανόηση ερωτημάτων βιοηθικού χαρακτήρα που άπτονται της σύγχρονης ζωής.
• Να αναπτύξουμε βασικές φιλοσοφικές δεξιότητες, όπως η κριτική ανάγνωση κειμένων και η συμμετοχή σε συζητήσεις βιοηθικών προκλήσεων.

Περιεχόμενα
• Ορισμός βιοηθικής, βασικές βιοηθικές έννοιες και αρχές.
• Εισαγωγή στις κυριότερες θέσεις των σημαντικότερων ηθικών θεωριών.
• Βασικές χριστιανικές βιοηθικές έννοιες και αρχές.
• Περιπτώσεις εφαρμοσμένης ηθικής (π.χ., ευθανασία, μεταμόσχευση οργάνων και εγκεφαλικός θάνατος, άμβλωση, τεχνητή νοημοσύνη, πειράματα σε ζώα) ιδωμένες από φιλοσοφική και χριστιανική προοπτική – σύντομη περιγραφή.
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.20:Βιοηθική ΙΙ
Μαθησιακοί στόχοι
• Να εξοικειωθούμε με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση της βιοηθικής.
• Να κατανοήσουμε τις βασικές ορθόδοξες βιοηθικές αρχές και έννοιες.
• Να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα βασικά ορθόδοξα βιοηθικά επιχειρήματα έναντι άλλων χριστιανικών δογμάτων.
Περιεχόμενα
• Ορισμός βιοηθικής, βασικές βιοηθικές έννοιες και αρχές.
• Βασικές ορθόδοξες χριστιανικές βιοηθικές έννοιες και αρχές.
• Ενδελεχής εξέταση συγκεκριμένου βιοηθικού διλήμματος (π.χ., ευθανασία, μεταμόσχευση οργάνων και εγκεφαλικός θάνατος, άμβλωση, τεχνητή νοημοσύνη, πειράματα σε ζώα) από την σκοπιά της ορθόδοξης χριστιανικής ανθρωπολογίας.
Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.21:Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία Ι
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Μαθησιακοί στόχοι
● Παρουσίαση πρόσφατων μελετών που συζητούν τη σχέση της φιλοσοφίας και της επιστήμης με τον πρώιμο χριστιανικό λόγο τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή.
● Να συζητήσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης στη χριστιανική θεολογία.

Περιεχόμενο
● Η στάση των πατέρων της Εκκλησίας απέναντι στην παγανιστική γνώση
● Η συμβολή του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης στην ενσωμάτωση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στα δόγματα του χριστιανισμού

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σακορράφου, Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.22:Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία ΙΙ
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.
Μαθησιακοί στόχοι
● Να παρουσιαστεί η σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης με τη μουσουλμανική θεολογία.
• Να παρουσιαστεί η ίστορική διαδρομή της πολύπλοκης και πολυδιάστατης σχέσης μεταξύ επιστήμης, φιλοσοφίας και θεολογίας στο έργο επιλεγμένων στοχαστών και επιστημόνων.
Περιεχόμενο
• Φιλοσοφία, Επιστήμη και Ισλάμ.
● Από τον Αυγουστίνο ως τον Νεύτωνα. Που βρίσκεται η αλήθεια; Στην επιστημονική έρευνα ή στις γραφές

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Σακορράφου, Βλαχάκης

Τίτλος Δ.Ε.23:Θρησκεία και επιστήμη ανά τον κόσμο
Μαθησιακοί στόχοι
● Παρουσίαση πρόσφατων μελετών που διευρύνουν τη γεωγραφική εμβέλεια της επιστήμης και της θρησκείας.
● Να συζητήσει τη θρησκεία και την επιστήμη ως συμβολή στις αφηγήσεις της εξουσίας.

Περιεχόμενο
● `Ιστορίες επιστήμης και θρησκείας της Ινδίας και της Κίνας
● Επιστήμη και θρησκεία στον Ιουδαϊσμό
● Ο πνευματισμός ως σύγχρονη επιστήμη και σύγχρονη θρησκεία

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια:Ταμπάκης

Τίτλος Δ.Ε.24:Σύγχρονα προβλήματα Θρησκείας και Επιστήμης
Μαθησιακοί στόχοι
● Να υπογραμμίσουμε τις εκτιμήσεις για την επιστήμη και τη θρησκεία ως μέρος των εναρκτήριων ιστοριογραφικών προσπαθειών στην ιστορία της επιστήμης.
● Να συζητηθούν οι διάφορες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης της “επιστήμης και της “θρησκείας” μέσα στην ιστορία (Comte, Whewell, Duhem, Hessen, Merton, Sarton, Koyré, Zilsel).
● Να περιγράψετε την προέλευση της Θέσης της Σύγκρουσης και να συζητήσετε τους περιορισμούς της, ιδίως όταν εξετάζετε περιπτώσεις όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ρωσία.

Περιεχόμενο
● Επιστήμη και θρησκεία στην αρχή της ιστορίας της επιστήμης
● Οι κλασικές “θέσεις” της ιστοριογραφίας της επιστήμης: Duhem, Hessen, Merton, Sarton, Koyré, Zilsel.
● Η προέλευση και οι περιορισμοί της θέσης της Σύγκρουσης, μέσω της συζήτησης συγκεκριμένων περιπτώσεων.
● Η προτεσταντική παράδοση και η σύγχρονη επιστήμη (Η θέση των Harrison και Toulmin για την πτώση).
● Η κοινωνιολογική προσέγγιση (Shapin και Schaffer).
● Η θέση περί πολυπλοκότητας (Brooke). Η πολυπλοκότητα στην ιστοριογραφία των σχέσεων του ορθόδοξου χριστιανισμού και της επιστήμης.
●Οι τόποι της επιστήμης και της θρησκείας στην Ευρώπη.

Διάρκεια σε ώρες:20 Αξία σε ECTS:0,8
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης, Σακορράφου

Τίτλος Δ.Ε.25:Ανασκόπηση-Αξιολόγηση
Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Διάρκεια σε ώρες:4 Αξία σε ECTS:20
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ταμπάκης, Βλαχάκης, Σακορράφου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

(ώρες διδασκαλίας)

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Τόποι και πρακτικές της αλληλεπίδρασης Φυσικής Φιλοσοφίας και θρησκείας κατά τους Μέσους Χρόνους

1

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Αυθεντία στη Θρησκεία και στη Φυσική Φιλοσοφία στους Μέσους Χρόνους

2

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο Ι

3

4

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Φύση και το Θείο στο Βυζάντιο ΙΙ

4

4

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα Ι

5

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ-ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Ο Γαλιλαίος και οι απαραίτητοι μύθοι

6

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Φυσικές Επιστήμες, Θρησκεία και νεωτερικότητα ΙΙ

7

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ-ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Νεοαριστοτελισμός και Ορθοδοξία

8

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Νευτωνισμός και Ορθοδοξία

9

4

0,8

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Ο Δαρβίνος, οι δαρβινισμοί και η θρησκεία

10

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Ένας παγκόσμιος Δαρβίνος

11

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Δημιουργισμός

12

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης

13

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Τι πιστεύουν πραγματικά οι άνθρωποι για τη θρησκεία και την επιστήμη;

14

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ – ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Ιδεολογίες, θρησκείες, επιστήμες

15

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Εκκοσμίκευση και νεωτερικότητα

16

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη

17

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Αθεΐα, Εθνικισμός και Επιστήμη ΙΙ

18

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ – ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Βιοηθική I

19

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Βιοηθική ΙΙ

20

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία Ι

21

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Φιλοσοφία, Επιστήμη και Θεολογία ΙΙ

22

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Θρησκεία και επιστήμη ανά τον κόσμο

23

 

4

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Σύγχρονα προβλήματα Θρησκείας και Επιστήμης

24

4

0,8

ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ-ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Ανασκόπηση-Αξιολόγηση

25

3

0,8

ΤΑΜΠΑΚΗΣ- ΒΛΑΧΑΚΗΣ- ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ

Σύνολο

25

 

20

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Η σύγχρονη μάθηση πραγματοποιείται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται ισχυρά καθώς στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα αφενός μεν να αναπτυχθεί διάλογος με αφορμή ερωτήσεις και απορίες αλλά και να ενισχυθεί το πνεύμα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε 15μερη βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: Βασικά κείμενα μελέτης σε έγγραφο pdf. Συνοπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Υλικό παρακίνησης με βίντεο, μελέτη περίπτωσης και με προτεινόμενες δραστηριότητες για ανταλλαγή απόψεων στο Forum της ομάδας. Επικαιροποιημένη σχετική βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων :
Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων περιλαμβάνει την απάντηση σε μία δραστηριότητα ανά εβδομάδα μελέτης η οποία μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου η ερώτηση κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, συμπλήρωση κενών κλπ) με την οποία θα ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των όσων περιλαμβάνονται στην ύλη της εβδομάδας αυτής καθώς και η μία συνθετική εργασία των 1500- 2000 λέξεων η οποία θα παραδοθεί δυο εβδομάδες πριν την τελική ολοκλήρωση του προγράμματος. Το θέμα της εργασίας θα επιλεχθεί από τους εκπαιδευόμενος μέσα από ένα κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων που θα τους δοθεί μετά την τρίτη εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος.
Αξιολόγηση Προγράμματος
Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. 1
Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTSκαι δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.
Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.


Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων
Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:
• Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
• Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών
• Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
• Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
• Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.
• Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.
• Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.
• Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες και όλους τις/τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 350 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Το ποσόν αυτό μπορεί να αποπληρωθεί σε 3 δόσεις (κατά την εγγραφή, κατά το μέσον του προγράμματος και πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης).

Για την εφάπαξ αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής ισχύει έκπτωση 20%.

Για τους άνεργους και πολύτεκνους ισχύει έκπτωση 30%.

Επίσης δίνονται 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ με βάση το χαμηλό εισόδημα όπως εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση καθώς και 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ σε απεξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες άτομο με βάση σχετική βεβαίωση του ΟΚΑΝΑ (με σειρά υποβολής της αίτησης).

Επιστροφή διδάκτρων: Επιστροφή του 100% εάν ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει την πρώτη εβδομάδα, του 30% εάν αποχωρήσει μέχρι και το μέσον του προγράμματος, καμία επιστροφή εάν αποχωρήσει στη συνέχεια.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Επιστήμη και Θρησκεία».

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, τηλ. 210 9097206, kkonstantopoulos@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο