Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 72 ώρες, 6 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 2,88 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως


Πληροφορίες: info@coursity.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)

Συνολική διάρκεια:72 ώρες και 6 εβδομάδες

Μονάδες ECVET: 2.88

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στη Στατιστική

-Συνδυαστική-Πιθανότητες

-Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

-Αβεβαιότητα και έλεγχος υποθέσεων

-Ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

-Περιγραφική στατιστική και έλεγχος υποθέσεων με χρήση του SPSS

Σκοπός Προγράμματος

Το μάθημα αφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και στις βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως είναι:

-τα διαστήματα εμπιστοσύνης

-οι έλεγχοι υποθέσεων (ανεξαρτησίας χ^2, t-test κλπ.)

-η ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του λογισμικού SPSS, σε κοινά λάθη που εμφανίζονται συχνά σε στατιστικές αναλύσεις και στην έννοια της αβεβαιότητας.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες χρήσης του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (SPSS) που οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν από την παρακολούθησή του μαθήματος αποτελούν βασικό εφόδιο για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο πανεπιστημιακών ή μη σπουδών ενός μεγάλου εύρους επιστημών. Η χρήση του SPSS είναι πλέον διαδεδομένη βρίσκοντας εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα ο χρηματοοικονομικός, ο τομέας της  βιομηχανίας, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ο τομέας της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας καθώς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν κατακτήσει βασικές έννοιες της Στατιστικής, να γνωρίζουν τις στατιστικές αναλύσεις που επιδέχονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών και που απαιτούνται για τη διερεύνηση σχέσεων τους, καθώς επίσης να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν μα επιστημονική έρευνα που βασίζεται σε στατιστικά ευρήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

-διατυπώνουν τις βασικές έννοιες της Στατιστικής.

-περιγράφουν την έννοια της αβεβαιότητας και άλλες βασικές έννοιες της Στατιστικής.

-ονομάζουν τα εργαλεία και τους κατάλληλους ελέγχους με βάση τα ερευνητικά δεδομένα.

-ονομάζουν τους κατάλληλους ελέγχους για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών.

-επιλέγουν τους κατάλληλους ελέγχους με βάση των τύπο των μεταβλητών.

-ταξινομούν σε βήματα τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να πραγματοποιήσουν μία στατιστική ανάλυση παραδείγματα για τη χρήση της στατιστικής στην καθημερινότητα.

-σχεδιάζουν κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που δίνονται.

-επιλέγουν τα εργαλεία και τους κατάλληλους ελέγχους με βάση τα ερευνητικά δεδομένα.

-επιλέγουν τους κατάλληλους ελέγχους για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών.

-εφαρμόζουν ελέγχους πάνω στα ερευνητικά δεδομένα με τη χρήση του SPSS.

-παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης με κατάλληλο τρόπο.

-συνδυάζουν διαφορετικούς ελέγχους για να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση.

-συμπεραίνουν με βάση τα αποτελέσματα που δίνονται από τα SPSS.

αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της Στατιστικής στην καθημερινότητα.

-αξιολογούν τα στοιχεία μιας επιστημονικής έρευνας που βασίζεται σε στατιστικά ευρήματα.

-αμφισβητούν ερευνητικά στοιχεία που παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων τα οποία είναι παραπλανητικά.

-αντιπαραβάλλουν δεδομένα στατιστικών αναλύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

-Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
-Απόφοιτοι Λυκείου με συναφή ενδιαφέροντα
-Ερευνητές που επιθυμούν να διεξάγουν τη δική τους έρευνα
-Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να είναι σε θέση να διαβάσει και κατανοήσει τα θετικά και αρνητικά μιας δημοσιευμένης έρευνας
-Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να βλέπει κριτικά τις στατιστικές αναλύσεις και τα νούμερα που παρουσιάζονται στην καθημερινή του ζωή π.χ. από τα μέσα ενημέρωσης

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης και Eισηγητή

Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυρίδης

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστήμων της Αγωγής

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης και Εισηγητή

Δημήτρης Μαυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Δημήτρης Μαυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Στατιστικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις στατιστικές μεθόδους σύνθεσης δεδομένων. Ενδιαφέρεται για στατιστικές μεθόδους αντιμετώπισης του συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης, του προβλήματος ελλιπών τιμών καθώς και για άλλες πτυχές της μέτα-ανάλυσης δικτύων. Είναι στατιστικός συντάκτης στο Evidence Based Mental Health και επιστημονικώς υπεύθυνος για πακέτα εργασίας σε δύο έργα HORIZON2020 (OPERAM και COMPAR-EU). Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Comparative Effectiveness Research του Πανεπιστημίου του Παρισίου.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Θ.Ε.1: Εισαγωγή στη Στατιστική

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1:

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση με τη χρησιμότητα της στατιστικής και στους βασικούς σκοπούς της. Παρουσιάζεται η έννοια της αβεβαιότητας και μια εισαγωγή σε ερευνητικούς σχεδιασμούς και σε κάποια στατιστικά παράδοξα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Τίτλος Θ.Ε.2: Συνδυαστική-Πιθανότητες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2:

Η θεματική ενότητα έχει σκοπό την εισαγωγή των συμμετεχόντων στον κόσμο των πιθανοτήτων. Περιεχόμενα: εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Συνδυαστικής: πολλαπλασιαστική αρχή, μεταθέσεις, διατάξεις, διατάξεις με επανάληψη, συνδυασμοί. Απεικόνιση συνόλων με τη χρήση διαγραμμάτων Venn, Εισαγωγή στην έννοια της πιθανότητας, κλασσικός ορισμός πιθανότητας, αξιωματική θεμελίωση πιθανοτήτων κατά Kolmogorov, πιθανότητες συμπληρωματικών ενδεχομένων, ένωσης/τομής ενδεχομένων, ανεξαρτήτων ενδεχομένων, δεσμευμένη πιθανότητα, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα Bayes.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Τίτλος Θ.Ε.3: Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.3:

Σκοπός της παρούσης θεματικής ενότητας είναι η απόκτηση ικανότητας συνοπτικής και αποτελεσματικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας (περιγραφική στατιστική) καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων από το δείγμα στον πληθυσμό. Περιεχόμενα:

Κατανομή πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής, διάκριση μεταβλητών, κλίμακες μεταβλητών, περιγραφικά μέτρα για ποιοτικές μεταβλητές (συχνότητες, σχετικές συχνότητες/ποσοστά, πίνακες συνάφειας). Γραφήματα για ποιοτικές μεταβλητές (ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα), περιγραφικά μέτρα για ποσοτικές μεταβλητές, μέτρα κεντρικής θέσης (μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή), μέτρα κεντρικής διασποράς (τυπική απόκλιση, εύρος, ενδοτεταρτημοριακό εύρος, ποσοστιαία σημεία), γραφήματα για ποσοτικές μεταβλητές (ιστόγραμμα, θηκόγραμμα), κανονική κατανομή, προβλήματα με περιγραφικά μέτρα, συγχυτικοί παράγοντες, παράδοξο του Simpson, δείγμα και πληθυσμός, κεντρικό οριακό θεώρημα, διαστήματα εμπιστοσύνης, διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο όρο, ποσοστό, διαφορά μέσων όρων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Τίτλος Θ.Ε.4: Αβεβαιότητα και έλεγχος υποθέσεων

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.4:

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους στατιστικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε, και εν τέλει να απορρίψουμε ή να μην απορρίψουμε, μια υπόθεση. Περιεχόμενα: Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων, μηδενική και εναλλακτική υπόθεση, p-value, μονόπλευροι και αμφίπλευροι έλεγχοι, έλεγχοι για ποσοτικές μεταβλητές, z-test, t-test, t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις, έλεγχοι κανονικότητας, Mann-Whitney test, έλεγχοι για ποιοτικές μεταβλητές,  έλεγχος, Fisher exact test, McNemar test, Mantel-Haenszel test, λόγος κινδύνων (risk ratio), λόγος αναλογιών (odds ratio).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Τίτλος Θ.Ε.5: Ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.5:

Σε αυτή τη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε σχέσεις μεταξύ μεταβλητών π.χ. μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, έχοντας λάβει υπόψιν την επίδραση άλλων μεταβλητών που ενδεχομένως να σχετίζονται τόσο με την αιτία όσο και το αποτέλεσμα. Περιεχόμενα: Ανάλυση διακύμανσης, συντελεστής συσχέτισης Pearson, διαγράμματα σημείων, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Τίτλος Θ.Ε.6: Περιγραφική στατιστική και έλεγχος υποθέσεων με χρήση του SPSS

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.6:

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση με το στατιστικό λογισμικό SPSS. Τα περιεχόμενα των προηγουμένων θεματικών ενοτήτων θα παρουσιαστούν με τη βοήθεια του SPSS.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Δ. Μαυρίδης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότηταςΕβδομάδαΏρες ECTSΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική1η120,48Δ. Μαυρίδης
Συνδυαστική-Πιθανότητες2η120,48Δ. Μαυρίδης
Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική3η120,48Δ. Μαυρίδης
Αβεβαιότητα και έλεγχος υποθέσεων4η120,48Δ. Μαυρίδης
Ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης5η120,48Δ. Μαυρίδης
Περιγραφική στατιστική και έλεγχος υποθέσεων με χρήση του SPSS6η120,48Δ. Μαυρίδης
Σύνολο6722,88 
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:
-Βιντεοδιαλέξεις
-Σημειώσεις
-Ασκήσεις αξιολόγησης

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:
-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων
-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz  Εβδομάδας

Αξιολόγηση Προγράμματος
Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων
Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:
-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών
-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:
Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν για οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος, χωρίς κανέναν περιορισμό και με πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό. Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ, καλείται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:
Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:
-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο