Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 60 ώρες και 6 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 2,4 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
info@coursity.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 60 ώρες – 5 Εβδομάδες

Μονάδες ECVET ή ECTS: 2,4 ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο : Υγείας

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ψυχικές διαταραχές και την ψυχοπαθολογία
2. Διδακτική Ενότητα 2: Διαταραχές της Σκέψης – Λόγου
3. Διδακτική Ενότητα 3: Διαταραχές της Αντίληψης
4. Διδακτική Ενότητα 4: Διαταραχές του Συναισθήματος
5. Διδακτική Ενότητα 5: Διαταραχές υπόλοιπων ψυχικών λειτουργιών

Αναλυτικά Περιεχόμενα των Ενοτήτων του προγράμματος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1: Εισαγωγή στις ψυχικές διαταραχές και την ψυχοπαθολογία
Ενότητα 1: Οι ψυχικές διαταραχές ως πρόβλημα δημόσιας υγείας
1.1 Ψυχικές Διαταραχές: Πρόβλημα ειδικών ομάδων ή πρόβλημα όλου του πληθυσμού;
1.2 Η μελέτη «Global Burden of Disease»
1.3 Ψυχικές Διαταραχές: Το μέγεθος του προβλήματος στον κόσμο και στην Ελλάδα
1.3.1 Μερικά δεδομένα για τις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως:
1.3.2 Ψυχικές Διαταραχές: Το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα
1.4 Ψυχική Υγεία και ειδικοί πληθυσμοί
1.4.1 Ψυχική υγεία στους νέους
1.4.2. Ψυχική υγεία στους ηλικιωμένους

Ενότητα 2: Τι είναι ψυχική διαταραχή – Προσπάθεια πρακτικού ορισμού τους
2.1 Τι είναι υγεία; Ο ολιστικός ορισμός του Π.Ο.Υ.
2.2 Ψυχική και Σωματική Υγεία: Συνέπειες από τον ορισμό του Π.Ο.Υ.
2.3 Τι είναι Ψυχική Ασθένεια; Η γνώμη των μη ειδικών
2.4 Τι είναι Σωματική Ασθένεια; Η γνώμη των μη ειδικών
2.5 Διάκριση Ψυχικών από τις Σωματικές Ασθένειες
2.6 Ένας απλοποιημένος ορισμός των Ψυχικών ασθενειών
2.7 Ένας «επιστημονικός» ορισμός των ψυχικών διαταραχών

Ενότητα 3: Εισαγωγή στην Αιτιότητα των Ψυχικών Διαταραχών
3.1 Εισαγωγή στην αιτιότητα – Τι είναι αίτιο μιας νόσου;
3.2 Το πολυπαραγοντικό μοντέλο του Rothman
3.3 Tο Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του George Engel.
3.4 Σύγκριση μεταξύ του στενού βιοϊατρικού και του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου
3.5 Το μοντέλο στρες- ευαλωτότητας

Ενότητα 4: Τι είναι Ψυχοπαθολογία
4.1 Ορισμός της φαινομενολογικής Ψυχοπαθολογίας κατά Andrew Sims
4.2 Κλινική ψυχοπαθολογία vs Κλινική Σημειολογία
4.3 Σύγκριση Παθολογικής και Ψυχιατρικής Εξέτασης
4.4 Προϋποθέσεις για την εξέταση

Ενότητα 5: Από το Σύμπτωμα στη Διάγνωση
5.1 Γιατί είναι απαραίτητη η διάγνωση
5.2 Θετικές και αρνητικές επιδράσεις της διάγνωσης
5.2.1 Δραστηριότητα: Η «διάγνωση» της ομοφυλοφιλίας στο DSM.
5.3 Διάκριση ευρηματολογικής και αιτιολογικής διάγνωσης
5.4 Από το σύμπτωμα στη διάγνωση
5.5 Διαγνωστικά συστήματα και κριτήρια
5.5.1 Ιστορική αναδρομή των διαγνωστικών συστημάτων και της ταξινόμησης
5.5.2 Πρακτική χρησιμότητα της ταξινόμησης
5.5.3 ICD & DSM: Τα δυο κυριότερα διαγνωστικά συστήματα στην Ψυχιατρική
5.5.4 Τι είναι τα διαγνωστικά κριτήρια
5.5.5 Κλινικές περιγραφές και διαγνωστικές οδηγίες: η προσέγγιση του WHO
5.5.6 Περιορισμοί των διαγνωστικών κριτηρίων

Ενότητα 6: Περιγραφή των Ψυχικών Λειτουργιών
6.1 Ποια είδη ψυχικών λειτουργιών μας ενδιαφέρουν στην Ψυχιατρική
6.2 Οι Βασικές Ψυχικές Λειτουργίες
6.3 Πέρα από τις ψυχικές λειτουργίες: Η έννοια της εναισθησίας – επίγνωσης του νοσηρού
6.4 Πέρα από τις ψυχικές λειτουργίες: Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας
6.4.1 Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση της λειτουργικότητας
6.4.2 Η έννοια του συνεχούς μεταξύ ψυχικής υγείας και ασθένειας.
6.4.3 Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας στο CIS-R:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: Διαταραχές της Σκέψης – Λόγου
Ενότητα 7: Διαταραχές της Σκέψης – Λόγου
7.1 Εισαγωγή στις διαταραχές της Σκέψης
7.1.1 Ένας (πιο) απλοποιημένος ορισμός των ψυχικών διαταραχών
7.2. Διάκριση της Σκέψης σε Δομή και Περιεχόμενο
7.3 Σκέψη και λόγος (Ομιλία)
7.4 Οι λειτουργίες της σκέψης
7.4.1 Φανταστική Σκέψη (Fantasy Thinking)
7.4.2 Φαντασιωσική Σκέψη (Imaginative Thinking)
7.4.3 Ορθολογική Σκέψη (Rational Thinking)
7.5 Η έννοια του Συνειρμού: Το βασικό στοιχείο της καλής δομής της σκέψης
7.6 Διάκριση των διαταραχών της σκέψης ως προς τη δομή / οργάνωση
7.7 Διαταραχές στη συνειρμική διαδικασία και συναφή συμπτώματα
7.7.1 Η Χάλαση του Συνειρμού (Loosening of Association)
7.7.2 Μοντέλο και παραδείγματα χάλασης συνειρμού
7.7.3 Κλινική εξέταση της χάλασης συνειρμού
7.7.4 Ιδεοφυγή: Μεταξύ ροής και συνειρμού
7.7.5 Υπερλεπτομερειακή σκέψη ή Παρεκβατικός Λόγος (Circumstantial Thinking)
7.7.6 Εφαπτομενικότητα ή Παράπλευρες απαντήσεις (Tangential Thinking)
7.7.7 Αλογικότητα ή Παραλογικότητα (Illogicality)
7.8 Διαταραχές της Ροής
A. Επιτάχυνση:
7.8.1 Ιδεόρροια
7.8.2 Πίεση στην Ομιλία / Λογόρροια (Pressure of Speech – Logorrhea)
7.8.3 Περισπάσιμη Ομιλία (Distractible Speech)
Β. Επιβράδυνση:
7.8.4 Επιβράδυνση της σκέψης (Retardation)
7.8.5 Πενία λόγου / Πτωχεία Σκέψης (Poverty of Speech, Poverty of Thought)
7.8.6 Πενία του Περιεχομένου του Λόγου (Poverty of the content of Speech)
7.8.7 Ανακοπή Σκέψης (Thought Blocking)
7.9 Διαταραχές στην ολοκλήρωση της σκέψης
7.9.1 Εμμένουσα Σκέψη (Perseveration)
7.9.2 Στενωμένη Σκέψη ή μονοϊδεασμός σκέψης (Restricted Thinking)
7.9.3 Ιδεομηρυκασμός (Rumination)
7.10 Άλλες Διαταραχές της δομής της σκέψης / ομιλίας
7.10.1 Συμπαγής σκέψη (Concrete thinking)
7.10.2 Υπερπεριεκτική σκέψη (Over-inclusive thinking)
7.10.3 Νεολογισμοί – Νεολεξίες, Αγραμματισμοί – Παραγραμματισμοί
7.11 Διαταραχές της άρθρωσης, της έντασης και του τόνου του λόγου
7.11.1 Τραύλισμα, βατταρισμός – βραδυγλωσία
7.11.2 Δυσαρθρία
7.11.3 Βωβότητα
7.12 Διαταραχές του ελέγχου και της κατοχής της σκέψης
7.12.1 Το βίωμα της απόσυρσης (ή απώλειας) της σκέψης (Thought withdrawal)
7.12.2 Το βίωμα της παρεμβολής ξένων σκέψεων (Thought Insertion)
7.12.3 Το βίωμα της εκπομπής της Σκέψης (Thought Broadcasting) ή της συμμετοχής των άλλων στη σκέψη (Thought Sharing)
7.13 Δραστηριότητα: Η κλινική εξέταση των διαταραχών της σκέψης

Ενότητα 8: Παραλήρημα και άλλες διαταραχές του περιεχομένου της Σκέψης
8.1 Εισαγωγή στις διαταραχές του περιεχομένου της Σκέψης
8.1.1 Οι παραληρητικές ιδέες (ή παραλήρημα)
8.1.2 Οι ιδεοληψίες
8.1.3 Οι υπερτιμημένες Ιδέες
8.2 Παραλήρημα (Delusion) – Ορισμός
8.3 Κριτική στον Ορισμό του Παραληρήματος
8.4 Δραστηριότητα: Εξετάζοντας τα κριτήρια του παραληρήματος
8.5 Δυό είδη Παραληρήματος: το Πρωτογενές ή αυτόχθον και το Δευτερογενές
8.6 Είδη Πρωτογενούς Παραληρήματος
8.6.1 Παραληρητική αντίληψη (Delusional perception)
8.6.2 Παραληρητική διαίσθηση (αυτόχθονες παραληρητικές ιδέες) (Delusional intuition)
8.6.3 Παραληρητική διάθεση (Delusional mood)
8.6.4 Παραληρητική μνήμη (Delusional memory)
8.7 Παραλήρημα Σύντονο προς τη Διάθεση: Ιδιαίτερη μορφή του Δευτερογενούς
8.8 Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των παραληρητικών ιδεών
8.8.1 Παραδοξότητα (Bizarre Delusions)
8.8.2 Επίπεδο οργάνωσης και συστηματοποίησης (Systematization)
8.8.3 Διυποκειμενική προφάνεια (Intersubjective evidence)
8.8.4 Συναισθηματικός αντίκτυπος (Emotional impact)
8.8.5 Εναρμόνιση με τη διάθεση ( Mood congruence)
8.8.6 Συμπεριφορικός αντίκτυπος (Behavioral impact)
8.9 Το περιεχόμενο των Παραληρητικών Ιδεών
8.9.1 Παραληρητικές ιδέες δίωξης, συνομωσίας, κατασκόπευσης (Persecutory / Paranoid Delusion)
8.9.2 Παραληρητικές ιδέες αναφοράς και συσχέτισης (Ideas of reference)
8.9.3 Ζηλοτυπικό παραλήρημα ή νοσηρή ζηλοτυπία (Delusion of Infidelity / Morbid jealousy)
8.9.4 Παραληρήματα ερωτικού περιεχομένου (Delusions of love / sexual-related delusions)
8.9.5 Παραληρήματα Θρησκευτικού Περιεχομένου και αποκαλυπτικού – κοσμογονικού
8.9.6 Παραληρήματα με παραφυσικές ή «ψευδοφυσικές» ερμηνείες
8.9.7 Παραληρητικές ιδέες μεγαλείου και μεγαλειωδών ικανοτήτων (Grandiose Delusions)
8.9.8 Παραληρητικές ιδέες ενοχής ( Delusions of Guilt)
8.9.9 Υποχονδριακές παραληρητικές ιδέες (Hypochondriacal Delusions)
8.9.10 Ιδέες πτωχείας και μηδενιστικό παραλήρημα (Delusions of poverty and nihilistic delusions)
8.9.11 Παραληρητική παραγνώριση (Delusional misidentification)
8.9.12 Παραληρητική παρασίτωση (Delusional Infestation)
8.9.13 Παραληρητικές ιδέες σχετικές με τη σωματική εμφάνιση (Delusions related to somatic appearance)
8.9.14 Παραληρητικές ιδέες εξωτερικής επίδρασης (Delusions of Control)
8.10 Η Νευροβιολογία των παραληρητικών ιδεών
8.11 Ιδεοληψίες
8.11.1 Ορισμός ιδεοληψιών (Obsessions)
8.11.2 Ορισμός καταναγκασμών (Compulsions)
8.11.3 Μορφές Ιδεοληψιών (Form of Obsessions)
8.11.4 Θεματικό περιεχόμενο ιδεοληψιών (Content of Obsessions)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: Διαταραχές της Αντίληψης
Ενότητα 9: Διαταραχές της Αντίληψης
9.1 Εισαγωγή στις διαταραχές της Αντίληψης
9.1.1 Μια βασική διάκριση: Αίσθηση vs Αντίληψη
9.1.2 Μια δεύτερη διάκριση: Κατώτερη vs Ανώτερη Απαρτίωση
9.1.3 Ταξινόμηση διαταραχών της Ανώτερης Απαρτίωσης της Αντίληψης
9.2 Ποσοτικές διαταραχές της Αντίληψης
9.3 Ποιοτικές διαταραχές I : Παραισθήσεις (Illusions)
9.3.1 Παρειδώλια
9.4 Δραστηριότητα: Παραισθήσεις
9.5 Ποιοτικές διαταραχές II: Ψευδαισθήσεις (Hallucinations)
9.5.1 Ορισμός Ψευδαισθήσεων
9.5.2 Δομικά χαρακτηριστικά των ψευδαισθήσεων στις πρωτογενείς ψυχικές διαταραχές
9.5.3 Διάκριση μεταξύ ψευδαισθήσεων και ψευδο-ψευδαισθήσεων
9.5.4 Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των ψευδαισθήσεων
9.6 Ταξινόμηση των Ψευδαισθήσεων ανάλογα με την αισθητηριακή τροπικότητα
9.7 Ακουστικές Ψευδαισθήσεις
9.7.1 Ακουστικές Ψευδαισθήσεις χαρακτηριστικές στη σχιζοφρένεια
9.7.2 Ακουστικές Ψευδαισθήσεις χαρακτηριστικές στις διαταραχές της διάθεσης
9.8 Δραστηριότητα: Ακουστικές ψευδαισθήσεις – Βίντεο
9.9 Οπτικές Ψευδαισθήσεις
9.10 Άλλες Ψευδαισθήσεις
9.10.1 Οσφρητικές και Γευστικές Ψευδαισθήσεις
9.10.2 Απτικές, κοιναισθητικές και σπλαγχνικές ψευδαισθήσεις
9.11 Ειδικές μορφές Ψευδαισθήσεων
9.11.1 Υπναγωγικές και Υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις
9.11.2 Λειτουργικές ψευδαισθήσεις
9.11.3 Αντανακλαστικές ψευδαισθήσεις
9.11.4 Εξωπεδιακές ψευδαισθήσεις
9.12 Δραστηριότητα: Η νευροβιολογία των Ψευδαισθήσεων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4: Διαταραχές του Συναισθήματος
Ενότητα 10: Διαταραχές του Συναισθήματος
10.1 Θέματα ορολογίας / Διάκριση μεταξύ διάθεσης (mood) και συναισθήματος (affect)
10.2 Θεωρίες για το Συναίσθημα: Το νευροβιολογικό μοντέλο
10.3 Θεωρίες για το Συναίσθημα: Το ψυχολογικό μοντέλο
10.3.1 Η σχέση συναισθημάτων και σκέψεων-ερμηνειών
10.3.2 Η σχέση συναισθημάτων και σωματικών συμπτωμάτων
10.3.3 Η σχέση συναισθημάτων και συμπεριφορών
10.4 Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των συναισθημάτων
10.5 Διάκριση των συναισθημάτων κατά την πολικότητα και το είδος
10.5.1 Οι βασικοί κλάδοι
10.5.2 Δραστηριότητα: Οπτική αναγνώριση των συναισθημάτων
10.6 Διάκριση μεταξύ παθολογικού και φυσιολογικού συναισθήματος
10.6.1 Συνεχείς και ασυνεχείς κατανομές των συμπτωμάτων
10.6.2 Διάκριση με βάση τα ποσοτικά χαρακτηριστικά και την αντιδραστικότητα
10.6.3 Οι συνεχείς κατανομές είναι συχνές σε ιατρικές παθήσεις
10.7 Δραστηριότητα: Ορισμός του παθολογικού καταθλιπτικού και του παθολογικού ευφορικού συναισθήματος
10.8 Το δίπολο του Καταθλιπτικού και Ευφορικού Συναισθήματος
10.9 Το συναίσθημα του Άγχους
10.9.1 Ορισμός του άγχους
10.9.2 Το άγχος ως φυσιολογική εμπειρία
10.9.3 Άγχος και Απόδοση: η καμπύλη Yerkes & Dodson
10.9.4 Fight or Flight (or Freeze)
10.9.5 Τύποι παθολογικού άγχους
10.9.6 Το γνωστικο-συμπεριφορικό μοντέλο του άγχους
10.9.7 Άγχος και ψυχικές διαταραχές
10.10 Ευερεθιστότητα (Irritability)
10.11 Αηδία – Αποστροφή (Disgust)
10.12 Διαταραχές του συναισθήματος κατά το ρυθμό και τη μεταβολή
10.13 Διαταραχές κατά το εύρος διακύμανσης και την προσφορότητα 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5: Διαταραχές υπόλοιπων ψυχικών λειτουργιών
Ενότητα 11: Διαταραχές των Βιολογικών Λειτουργιών
11.1 Εισαγωγή στην ενότητα
11.2 Ο Ύπνος
11.2.1 Οι συνέπειες της έλλειψης του ύπνου
11.2.2 Γιατί κοιμόμαστε; Οι λειτουργίες του ύπνου
11.2.3 Τα Ηλεκτροφυσιολογικά στάδια του Ύπνου
11.2.4 Χρονική διάρκεια του ύπνου στον άνθρωπο
11.2.5 Κιρκαδιανοί ρυθμοί και χρονοβιολογία του ύπνου
11.3 Οι διαταραχές του Ύπνου
11.4 Αυπνία
11.4.1 Αυπνία – Επιδημιολογία
11.4.2 Αυπνία – Κλινική σταδιοποίηση
11.4.3 Αλκοόλ και Αυπνία – Μια σημαντική συννοσηρότητα
11.4.4 Διάκριση μεταξύ αυπνίας και μειωμένης ανάγκης για ύπνο στη μανία
11.4.5 Ηλικιωμένοι και αυπνία
11.5 Υπερυπνία
11.6 Άλλες διαταραχές του ύπνου
11.7 Πρόσληψη τροφής και υγρών
11.8 Διαταραχές πρόσληψης τροφής και υγρών
11.8.1 Μείωση της πρόσληψης τροφής ή/και υγρών
11.8.2 Υπάρχει ανορεξία στην Ψυχογενή ανορεξία;
11.8.1 Αύξηση της πρόσληψης τροφής ή/και υγρών
11.9 Αναπαραγωγική – Σεξουαλική λειτουργία
11.9.1 Σεξουαλικές δυσλειτουργίες στις ψυχικές διαταραχές

Ενότητα 12: Διαταραχές των Γνωστικών Λειτουργιών
12.1 Εισαγωγή στην ενότητα
12.2 Διαταραχές της Συνείδησης
12.2.1 Διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης
12.2.2 Άλλες διαταραχές της συνείδησης (πλην του επιπέδου)
12.2.3 Αποπροσωποποίηση και Αποπραγματοποίηση
12.3 Διαταραχές του Προσανατολισμού
12.4 Διαταραχές της Προσοχής, της Συγκέντρωσης και της Μνήμης
12.4.1 Ορισμός Προσοχής και Συγκέντρωσης
12.4.2 Δραστηριότητα – Digit span test
12.4.3 Χαρακτηριστικά της Προσοχής
12.4.4 Διαταραχές της Προσοχής
12.4.5 Η μνήμη και οι διαταραχές της
12.5 Η εξέταση των γνωστικών λειτουργιών με το MMSE

Ενότητα 13: Διαταραχές της Βούλησης και της Ψυχοκινητικότητας
13.1 Εισαγωγή στην ενότητα
13.2 Διαταραχές της Βούλησης
13.3 Ποσοτικές Διαταραχές της Ψυχοκινητικότητας
13.4 Ποιοτικές Διαταραχές της Ψυχοκινητικότητας

Σκοπός Προγράμματος

Το σεμινάριο αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία, η οποία αφορά  τη συστηματική μελέτη των παθολογικών ψυχολογικών βιωμάτων (γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών).

Η Ψυχοπαθολογία περιλαμβάνει την ακριβή περιγραφή και κατηγοριοποίηση όλων των παθολογικών βιωμάτων που οι ίδιοι οι ασθενείς αποκαλύπτουν στον κλινικό ή αφήνουν να εκδηλωθούν στην εξωτερική συμπεριφορά τους. Βασίζεται στη φαινομενολογική μέθοδο, η οποία εστιάζοντας στα ψυχολογικά βιώματα των ασθενών (“φαινόμενα”) προσπαθεί να καταδείξει την καθολική φύση τους. Η καλή γνώση της ψυχοπαθολογίας είναι σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κλινικής εξέτασης ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία.

Το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή όλης εκείνης της θεωρητικής γνώσης που είναι απαραίτητη, ώστε οι φοιτητές να μπορούν στο τέλος να επιδείξουν άριστη γνώση των παθολογικών βιωμάτων που μπορεί να εκδηλωθούν σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και να μπορούν να περιγράψουν τις βασικές διαταραχές από τις κυριότερες ψυχικές λειτουργίες (δηλαδή τις διαταραχές της σκέψης, της αντίληψης, του συναισθήματος, των γνωστικών λειτουργιών, των βιολογικών λειτουργιών, όπως οι διαταραχές του ύπνου και της πρόσληψης τροφής, και της ψυχοκινητικότητας). Η παρουσίαση του υλικού γίνεται με πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πραγματικά την ουσία των παθολογικών ψυχολογικών βιωμάτων  και να μην μείνουν μόνο στην θεωρητική γνώση.

Στην αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών εμπλέκονται βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Για το λόγο αυτό στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπισή τους συμβάλλουν ειδικοί επιστήμονες από πολλούς κλάδους των ανθρωπιστικών σπουδών, των κοινωνικών επιστημών, της ψυχολογίας  και των επιστημών υγείας. Ο κάθε κλάδος φέρνει την δική του οπτική στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, αλλά ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής είναι η άριστη γνώση της ψυχοπαθολογίας, που διασφαλίζει μια κοινή γλώσσα, συμφωνία ως προς τη σημασία των όρων και δυνατότητα ερευνητικής ή κλινικής συνεργασίας. Ο τελικός λοιπόν στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει σε όλες αυτές τις ειδικότητες που εμπλέκονται στις ψυχικές διαταραχές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
– να μπορούν να ορίσουν τις ψυχικές διαταραχές και να έχουν κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους αποτελούν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.
– να έχουν σφαιρική γνώση της πολύπλοκης αιτιολογίας των ψυχικών διαταραχών και της ανάγκης διεπιστημονικής προσέγγισης.
– να μπορούν να ορίσουν τι σημαίνει Ψυχοπαθολογία και ποια είναι η διαφορά της με την κλινική σημειολογία.
– να μπορούν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση των ψυχικών διαταραχών και τους σχετικούς περιορισμούς.
– να έχουν καλή γνώση των κυριότερων συστημάτων διαγνωστικής ταξινόμησης.
– να μπορούν να ορίσουν και να ταξινομήσουν σε κατηγορίες τις βασικές ψυχικές λειτουργίες.
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσεται η λειτουργία της δομής και του περιεχομένου της σκέψης.
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσεται η λειτουργία της αντίληψης.
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσεται η λειτουργία της διάθεσης / συναισθήματος.
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσονται οι γνωστικές λειτουργίες.
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσεται οι βιολογικές λειτουργίες (ύπνος, πρόσληψη τροφής και υγρών, σεξουαλικότητα).
– να μπορούν να περιγράψουν και να έχουν κατανοήσει τα συμπτώματα που προκύπτουν όταν διαταράσσεται η λειτουργία της ψυχοκινητικότητας.
– να μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η κλινική συνέντευξη ώστε οι ασθενείς να μπορούν να αποκαλύπτουν τα παθολογικά τους βιώματα.
– να μπορούν να περιγράψουν και να καταγράψουν με ακρίβεια τα ψυχοπαθολογικά βιώματα παρακολουθώντας σχετικά βίντεο ή κλινικές συνεντεύξεις ασθενών.
– να μπορούν να αναζητούν μόνοι τους μέσω της επιστημονικής βιβλιογραφίας απαντήσεις σε κλινικά ερωτήματα και να μπορούν να τα αξιολογούν.
– να έχουν κατανοήσει την ενσυναισθητική στάση και τη σημασία της στην κλινική ψυχοπαθολογική εξέταση.
– να έχουν υιοθετήσει αντιστιγματιστικές αντιλήψεις για τους ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.
– να έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης στην ψυχική υγεία και να αντιλαμβάνονται ότι διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι για στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά

Σε ποιους απευθύνεται

– Σε φοιτητές, αποφοίτους ή μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών του ανθρωπιστικού πεδίου (παιδαγωγικές, φιλολογικές / φιλοσοφικές, νομικές, κοινωνιολογικές, τμήματα ψυχολογίας, δημοσιογραφίας, φυσικής αγωγής, θεατρικών σπουδών, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνικής εργασίας).
– Σε φοιτητές, αποφοίτους ή μεταπτυχιακούς φοιτητές γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας (βιολογία, ιατρική, φαρμακευτική, τμήματα διατροφής, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτικές σχολές).
– Σε επαγγελματίες που εργάζονται στα προηγούμενα πεδία και έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο (δημόσιες υπηρεσίες, σώματα ασφαλείας) αλλά και σε εργαζομένους σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγικών δομών.
– Σε φροντιστές ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα (γονείς, συγγενείς κ.λπ.).
– Σε οποιονδήποτε θα ήθελε να εμβαθύνει και να κατανοήσει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου νου και των διαταραχών του.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Σκαπινάκης

Ιδιότητα: Καθηγητής Ψυχιατρικής

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: p.skapinakis@gmail.com

Τμήμα: Τμήμα Ιατρικής

Σχολή: Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

https://med.uoi.gr/images/meli-dep/cv/skapinakis-cv-en.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου – Εκπαιδευτή:

Ο Πέτρος Σκαπινάκης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (MD) και Διδάκτωρ (PhD) Ψυχιατρικής του University of Wales College of Medicine – UK (UWCM) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει επίσης αποκτήσει Masters στη Δημόσια Υγεία (MPH) από το UWCM. Ειδικεύτηκε στην Κλινική Ψυχιατρική. Σήμερα, είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο υπηρετεί από το 2002 σε διάφορες βαθμίδες. Επίσης έχει συνεργαστεί επί πολλά έτη με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of Bristol (UK) και το Τμήμα Ψυχιατρικής του University College London (UCL) ως Senior Research Associate. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν λάβει πάνω από 5200 αναφορές (google scholar) με h-index: 41. Στο ερευνητικό του έργο έχει κυρίως ασχοληθεί με την επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό, την ψυχοπαθολογία, την ερευνητική μεθοδολογία και την τεκμηριωμένη ψυχιατρική πρακτική (βλ. Περισσότερα στο προφίλ του στο Researchgate). Το κλινικό του ενδιαφέρον εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

– Skapinakis P et al. Clarifying the relationship between psychiatric disorders and unexplained chronic fatigue: Results from a community survey in Great Britain. American Journal of Psychiatry 2000; 157:1492-1498
– Skapinakis P et al. Socio-economic position and common mental disorders. Longitudinal study in the general population in the UK. British Journal of Psychiatry 2006; 189:109-17.
– Skapinakis P et al. The association between bullying and early stages of suicidal ideation in late adolescents in Greece. BMC Psychiatry 2011, Feb 8; 11-22.
– Skapinakis P et al. Prevalence and sociodemographic associations of common mental disorders in a nationally representative sample of the general population of Greece. BMC Psychiatry. 2013 Jun 4;13:163.
– Skapinakis P et al. Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2016 Aug;3(8):730-739.
– Skapinakis P et al. Depression and Its Relationship with Coping Strategies and Illness Perceptions during the COVID-19 Lockdown in Greece: A Cross-Sectional Survey of the Population. Depress Res Treat. 2020.

Θεματικές Ενότητες
Τίτλος Δ.Ε.1: Εισαγωγή στις ψυχικές διαταραχές και την ψυχοπαθολογία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1
Στην πρώτη εβδομάδα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την φύση των ψυχικών διαταραχών και θα γίνει προσπάθεια απλού ορισμού τους. Θα αναφερθούν τα διάφορα μοντέλα που σχετίζονται με την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών. Θα οριστεί το πεδίο της ψυχοπαθολογίας και θα εξηγηθεί η σημασία της ψυχιατρικής διάγνωσης και οι περιορισμοί της. Τέλος, θα περιγραφούν οι βασικές ψυχικές λειτουργίες.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

Τίτλος Δ.Ε.2: Διαταραχές της Σκέψης – Λόγου

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2
Την δεύτερη εβδομάδα θα αναλυθούν λεπτομερώς οι διαταραχές από την δομή, οργάνωση και ροή της σκέψης (και της ομιλίας) με έμφαση στις διαταραχές του συνειρμού. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι διαταραχές του ελέγχου και της κατοχής της σκέψης. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούν όλες οι διαταραχές του περιεχομένου της σκέψης, με έμφαση στις παραληρητικές ιδέες, τις ιδεοληψίες και τις υπερτιμημένες ιδέες.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

Τίτλος Δ.Ε.3: Διαταραχές της Αντίληψης

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3
Την Τρίτη εβδομάδα θα αναλυθούν οι διαταραχές της αντίληψης με την έμφαση στις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές και εκτενή αναφορά στις ψευδαισθήσεις, που αποτελούν και το πιο σοβαρό από τα συμπτώματα της ενότητας αυτής. Θα υπάρξει σύντομη αναφορά στη νευροβιολογία των ψευδαισθήσεων.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS : 12 ώρες, 0,48 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

Τίτλος Δ.Ε.4: Διαταραχές του Συναισθήματος

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4
Την τέταρτη εβδομάδα θα γίνει αναφορά στις διαταραχές του συναισθήματος. Θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό των βασικών συναισθημάτων, και στην συνέχεια θα γίνει εκτενής αναφορά για το καταθλιπτικό και ευφορικό συναίσθημα, το άγχος, την ευερεθιστότητα και τα υπόλοιπα βασικά συναισθήματα. Θα υπάρξει σύντομη αναφορά και στη νευροβιολογία των συναισθημάτων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 12 ώρες, 0,48 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

Τίτλος Δ.Ε.5: Διαταραχές υπόλοιπων ψυχικών λειτουργιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5
Την τελευταία εβδομάδα θα αναφερθούν οι υπόλοιπες ψυχικές λειτουργίες. Πρώτα θα αναφερθούν οι διαταραχές του ύπνου. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των διαταραχών που συνδέονται με την πρόσληψη τροφής και υγρών. Μετά θα γίνει σύντομη αναφορά στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και πιο εκτενής αναφορά στις γνωστικές λειτουργίες. Η εβδομάδα θα κλείσει με τις διαταραχές της βούλησης και της ψυχοκινητικότητας.
Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS : 12 ώρες, 0,48 ECTS
Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Τίτλος ενότητας Εβδομάδα Ώρες ECTS ή ECVET ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ
Εισαγωγή στις ψυχικές διαταραχές και την ψυχοπαθολογία 1η 12 0,48 Πέτρος Σκαπινάκης
Διαταραχές της Σκέψης – Λόγου 2η 12 0,48 Πέτρος Σκαπινάκης
Διαταραχές της Αντίληψης 3η 12 0,48 Πέτρος Σκαπινάκης
Διαταραχές του Συναισθήματος 4η 12 0,48 Πέτρος Σκαπινάκης
Διαταραχές υπόλοιπων ψυχικών λειτουργιών 5η 12 0,48 Πέτρος Σκαπινάκης
Σύνολο 5 60 2,4  
Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

 Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

• Βιντεοδιαλέξεις
• Σημειώσεις
• Ασκήσεις αξιολόγησης

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός στα Quiz Εβδομάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Δηλαδή, χρειάζεται βαθμολογία:

• μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Εβδομάδας

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECVET) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευόμενους:

• Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
• Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

• Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.
• Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του
• Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν μόνο για την 1η Εβδομάδα του μαθήματος. Για να συνεχίσετε την παρακολούθησή σας στο συγκεκριμένο μάθημα χρειάζεται να υποβάλετε την αίτηση λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: “Απόκτηση Πιστοποιητικού” εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος.

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 200€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

• Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278
• Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί τη λήξη της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο