Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 250 ώρες (16 εβδομάδες - 4 μήνες)
Μονάδες ECTS: 10 ECTS
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
Email: eterezi@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνολική διάρκεια: 250 ΩΡΕΣ/16 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μονάδες ECTS: 10 ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο :Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

– Φυσικό Περιβάλλον

– Ρύπανση και Δημόσια Υγεία

– Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

– Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

– Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων

– Εξετάσεις

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιτυχής δραστηριοποίηση των αποφοίτων σε θέματα περιβαλλοντικής επιστήμης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, και διαχείρισης των αποβλήτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους εργασία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

– να αναγνωρίζουν, κατηγοριοποιούν, συλλέγουν, χειρίζονται, και αποθέτουν τα διάφορα είδη αποβλήτων,

– να χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία για να περιγράψουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,

– να αναγνωρίζουν τη σημασία της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων και πως αυτή συνδέεται με την αειφόρο ανάπτυξη να αναγνωρίζουν τα συστήματα συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων που υπάρχουν στην εταιρία τους ή τη βιομηχανία που απασχολούνται.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους εργασία. Επίσης αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν τεταρτοετής και επί πτυχίω φοιτητές όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, απευθύνεται και στους ενεργούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ-ΚΑΣΣΙΑΝΗ

Ιδιότητα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Email Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης: karapanagioti@upatras.gr

Τμήμα: ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης): https://www.chem.upatras.gr/el/people-el/division-c-el/53-karapanagioti-hrissi-el.html

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης –ΧΡΥΣΗ Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Η Χρυσή Καραπαναγιώτη είναι Αναπλ. Καθηγήτρια «Χημείας Περιβάλλοντος με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση» στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της ρύπανσης και απορρύπανσης του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα της ρύπανσης από μικροπλαστικά και την αλληλεπίδραση αυτών με οργανικούς ρύπους και μικροοργανισμούς, της ανάπτυξης, του χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης ροφητικών υλικών για την απορρύπανση νερού και υγρών αποβλήτων. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, LIFE, Θαλή, FP5). Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο τη Χημεία Περιβάλλοντος, Υδατική Χημεία, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστημίου του Newcastle. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας σε περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια σε βιβλία και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 200 παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

 

Εκπαιδευτές

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1 – ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

 

 Ο Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης είναι Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει πτυχίο Γεωπονικής, ΑΠΘ και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των βιοστερεών, στην περιβαλλοντική γεωχημεία, στην επαναχρησιμοποίηση υγρών και βιοστερεών αποβλήτων, στη διαχείριση εδαφών, και στις αλληλεπιδράσεις βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυτά. Έχει διατελέσει διευθυντής, συντονιστής και μέλος ΔΣ πολλών υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του δημοσίου. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και τη γεωχημεία και έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Έχει συγγράψει 5 βιβλία και κεφάλαια, 82 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 55 εργασίες σε διεθνή συνέδρια, 45 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 2 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

 Ο Ανδρέας Καζαντζίδης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πτυχίο Φυσικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ατμοσφαιρική Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αποτίμηση και πρόγνωση διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων (αιωρούμενα σωματίδια, νέφη, ηλιακή ακτινοβολία) με τη συνεργιστική χρήση μοντέλων και μετρήσεων (επίγειων και δορυφορικών). Έχει συμμετάσχει σε 15 πειραματικές εκστρατείες για τη μελέτη της ατμόσφαιρας στο πλαίσιο 35 διεθνών και εθνικών προγραμμάτων. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος και έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στη Σχολή της Επιστήμης της Γης και του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Manchester. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας σε περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα και έχει συμμετάσχει σε πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή συνεδρία.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1 – Φυσικό Περιβάλλον

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 44 ΩΡΕΣ /1,76 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χρυσή Καραπαναγιώτη

Το φυσικό περιβάλλον είναι δότης πρώτων υλών και αποδέκτης των αποβλήτων. Για αυτό το λόγο απαιτείται εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα διαμερίσματα του φυσικού περιβάλλοντος και τη σχετική ορολογία. Μελετώνται η ατμόσφαιρα, η υδρόσφαιρα, η λιθόσφαιρα και η βιόσφαιρα.

Τίτλος Δ.Ε.2

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2 – Ρύπανση και Δημόσια Υγεία

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 44 ΩΡΕΣ /1,76 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Κακή διαχείριση των αποβλήτων έχει οδηγήσει και οδηγεί σε φαινόμενα ρύπανσης του περιβάλλοντος και κάποια από αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Μελετάται η ρύπανση στην η ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, και τη λιθόσφαιρα.

Τίτλος Δ.Ε. 3

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3 – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 44 ΩΡΕΣ /1,76 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Χρυσή Καραπαναγιώτη

Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά, τις πηγές, και τα είδη των στερεών αποβλήτων καθώς και με μεθόδους διαχείρισης. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων, οι συνήθεις πρακτικές και νέες βελτιωμένες πρακτικές.

Τίτλος Δ.Ε.4

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4 – Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 44 ΩΡΕΣ /1,76 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά, τις πηγές, και τα είδη των υγρών αποβλήτων καθώς και με μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων, οι συνήθεις πρακτικές και νέες βελτιωμένες πρακτικές.

Τίτλος Δ.Ε.5

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5 – Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 44 ΩΡΕΣ /1,76 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ανδρέας Καζαντζίδης

Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά, τις πηγές, και τα είδη των αερίων αποβλήτων καθώς και με μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των αερίων αποβλήτων, οι συνήθεις πρακτικές και νέες βελτιωμένες πρακτικές.

Τίτλος Δ.Ε.6

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6 – Εξετάσεις

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 30 ΩΡΕΣ /1,2 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Και οι 3 διδάσκοντες

Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων πάνω στην κατανόηση της διδακτέας ύλης. Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομων απαντήσεων.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον

3

44

1,76

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Ρύπανση και Δημόσια Υγεία

3

44

1,76

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

3

44

1,76

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

3

44

1,76

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων

3

44

1,76

Ανδρέας Καζαντζίδης

Εξετάσεις

1

30

1,2

Και οι τρεις διδάσκοντες

Σύνολο

16

250

10

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση. Συμπληρωματικά πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε 4 ώρες ανά θεματική ενότητα.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στο παρόν πρόγραμμα είναι υλικό που έχει αναπτυχθεί με βάση της αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται από την αρχή του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Επίσης στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης αναρτάται υλικό από τις συναντήσεις με τους διδάσκοντες το οποίο είναι ηλεκτρονικό και είναι εκτυπώσιμο.

 

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού:

Λόγω της διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. Μπορεί κανείς να βρει παράδειγμα εκπαιδευτικού υλικού αν επισκεφθεί τις βιβλιοθήκες του ΕΑΠ και αναζητήσει τα συγγράμματα που δίνονται στο ΠΜΣ ΔΙΑ. 

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση του προγράμματος περιλαμβάνει μία τελική εξέταση και 5 γραπτές εργασίες.

Η τελική εξέταση γίνεται εξ αποστάσεως σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, είναι διάρκειας 2,5 ωρών και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομων απαντήσεων και έχει βαρύτητα 70% στον τελικό βαθμό.

Οι γραπτές εργασίες είναι πέντε, μία για κάθε θεματική ενότητα, εκπονούνται ατομικά, αναρτώνται σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, στην ίδια πλατφόρμα αναρτάται η αξιολόγησή τους από τους διδάσκοντες της αντίστοιχης θεματικής ενότητας, και έχουν βαρύτητα 30% στον τελικό βαθμό. Όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν εκπονήσει 4 από τις 5 γραπτές εργασίες και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 25 βαθμούς με άριστα το 50 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις. Αν τυχόν δεν παραδοθεί η μία γραπτή εργασία ο βαθμός της υπολογίζεται ως μηδέν για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας.

Οι γραπτές εργασίες είναι κυρίως βιωματικές και περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις των εκπαιδευόμενων καθώς και τη μελέτη νομοθεσίας, βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή απλών υπολογισμών. Αναρτώντας την εργασία τους οι φοιτητές στην πλατφόρμα αναγνωρίζουν το δικαίωμα στους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν σε στατιστικούς υπολογισμούς τα δεδομένα των εργασιών.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και τον Διευθυντή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

– Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

– Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών

– Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

– Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

– Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

– Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

– Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

– Βαθμολογεί τις τελικές εξετάσεις και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων που σχετίζονται με τη δική του Θεματική Ενότητα.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά :

ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 4ο ΕΤΟΣ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ)

ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: Σειρά Προτεραιότητας

Ελάχιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων: 10, Μέγιστος Αριθμός Εκπαιδευομένων: 100

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 280€. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή πριν την έναρξη της πρώτης ΤΗΛΕ-ΟΣΣ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός έργου: 80231, το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων». Το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο στο Email: eterezi@eap.gr .

Εκπτωτική Πολιτική:

Αν ο υποψήφιος είναι έως 27 χρονών και είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή αν είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας ανεξαρτήτου ηλικίας μπορεί να έχει έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Προβλέπεται επίσης, μείωση διδάκτρων κατά 15% στους υποψήφιους συμμετέχοντες που ανήκουν στους τρεις (3) κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριλαμβανομένων και των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα).

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ειρήνη Τερέζη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Email:  eterezi@eap.gr   

Τηλ.  2610367542.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο