Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 375 ώρες/19 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 15 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
15.02.2023 - 28.02.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Μικτή: 350 ώρες εξ αποστάσεως, 25 διά ζώσης
Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkonstantopoulos@eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος:

ΕΛΛΗΝO-ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Α΄ κύκλος): ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 375 ώρες, 19 εβδομάδες 

Μονάδες ECTS: 15

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

 Β. Μικτή: 350 ώρες εξ αποστάσεως, 25 διά ζώσης

Θεματικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1 Τίτλος Δ.Ε.1: Συγκριτική σύνοψη της ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας Ελλάδας & Ισπανίας από το 1936 ώς τη Μεταπολίτευση (Εμφύλιοι-Μετεμφύλιοι 1930-1974)

2 Τίτλος Δ.Ε.2: Νεοελληνική λογοτεχνία και Εμφύλιος (1 πεζογραφία) (1930-1967)

3 Τίτλος Δ.Ε.3: Ισπανική και ισπανόγραφη λογοτεχνία του 20ού αι. αιώνα. Εργαστήρι Μετάφρασης Εισαγωγή στη Μεταφρασεολογία και στη Λογοτεχνική Μετάφραση Ι

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, σε αίθουσες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να αποτελέσει αφετηρία και σημείο αναφοράς παγκοσμίως για τις συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στον ελληνόφωνο και ισπανόφωνο κόσμο, στον ελληνικό και τον ιβηροαμερικάνικο πολιτισμό. 

 

Κύριος άξονας του προγράμματος είναι η συγκριτική μελέτη ζητημάτων της ιστορικής μνήμης (εμφύλιοι, δικτατορίες, εξορίες, αποκλεισμοί), που απασχολούν έντονα την Ελλάδα, τις χώρες της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής. 

Τα ζητήματα αυτά θα αναδειχθούν και θα μελετηθούν συγκριτικά μέσα από: 

α) ιστορικές πηγές

β) ιστοριογραφικές μελέτες

γ) επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα στο πρωτότυπο ή /και σε μετάφραση

δ) μεταφράσεις σύγχρονων μελετών της ιστοριογραφίας και της λογοτεχνίας, από τις γλώσσες της Ιβηρικής στην ελληνική

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να:

α) αποκτήσουν μια ευρεία οπτική αυτής της σύγκρισης μέσα από τις προτεινόμενες πηγές,

β) εντοπίσουν νέους παραλληλισμούς

γ) αναθεωρήσουν υφιστάμενα στερεότυπα

δ) εμβαθύνουν σε θέματα:

i) κοινής ιστορικο-κοινωνικής εμπειρίας

ii) πνευματικής ιστορίας

iii) λογοτεχνικής και ευρύτερα πολιτισμικής κληρονομιάς των χωρών αυτών

ε) αναπτύξουν μεταφραστικές δεξιότητες (όσοι θα συμμετάσχουν στο εργαστήρι μετάφρασης)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

α) Γνωρίζει  την ιστορική πορεία της Ελλάδας και των χωρών της Ιβηρικής από το Μεσοπόλεμο ώς τη Μεταπολίτευσή τους

β) Προσδιορίζει τους βασικούς προβληματισμούς σε θέματα τραύματος και ιστορικής μνήμης μέσα από εμβληματικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και των λογοτεχνιών της Ιβηρικής

γ) Περιγράφει τις θέσεις της ιστοριογραφίας στα ζητήματα ιστορικής μνήμης μέσα από αντιπροσωπευτικές μελέτες των κυριότερων σχολών σε Ελλάδα και Ισπανία

δ) Να γνωρίζει σε βάθος τα κυριότερα αντιπροσωπευτικά έργα της ιστοριογραφίας και της λογοτεχνίας, που πραγματεύονται το τραύμα του Εμφυλίου Πολέμου και της δικτατορίας και διασώζουν την ιστορική μνήμη

ε) Διατυπώνει κριτική άποψη για τα έργα της παραγράφου γ και να τα αναλύει με βάση τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστοριογραφίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας

στ) Περιγράφει τις τεχνικές που αξιοποιούνται κάθε φορά από τους συγγραφείς για την προσέγγιση και ανάπλαση αυτών των γεγονότων και των επιπτώσεών τους στις κοινωνίες των χωρών αυτών

η) Αναπτύσσει και να αξιοποιεί δημιουργικά νοητικές δεξιότητες και πρακτικές όπως να:

 i) εντοπίζει και να αξιολογεί στοιχεία και πηγές

ii) είναι σε θέση να μεταφράσει κείμενα από τις γλώσσες της Ιβηρικής (κυρίως ισπανικά) στα ελληνικά στο πλαίσιο της δράσης του εργαστηρίου μετάφρασης του προγράμματος

iii) εξηγεί ζητήματα που αφορούν στη σχέση ιστορίας, κοινωνικής ιστορίας και λογοτεχνίας με αφετηρία το τραύμα και την ιστορική μνήμη

iv) επενδύει στις γνώσεις και τα ερεθίσματα που απέκτησε για την προαγωγή της σχετικής έρευνας

v) σχεδιάζει πολιτιστικές δράσεις (π.χ. ομιλίες, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ) σχετικές με βασικά θέματα του προγράμματος

Μέθοδοι

Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος θα επιτευχθούν με τη:

α) Διεξοδική μελέτη έργων της λογοτεχνίας, της ιστοριογραφίας, του κινηματογράφου και λοιπού οπτικο-ακουστικού υλικού

β) Σύνταξη γραπτών  επιστημονικών εργασιών ανάλυσης και σύνθεσης του ως άνω υλικού

γ) Διερεύνηση-αναζήτηση αρχειακού υλικού και αξιοποίησή του

δ) Πρακτική εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σειρά δραστηριοτήτων 

ε) Μετάφραση επιλεγμένων έργων ή αποσπασμάτων τους από το εργαστήρι μετάφρασης του προγράμματος

Είδος των αποτελεσμάτων και επίπεδο

Μετά το πέρας του προγράμματος, και εφόσον ο εκπαιδευόμενος-η έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  τις ως άνω πρακτικές δραστηριότητες, θα έχει το κατάλληλο επίπεδο ώστε να:

α) Χειρίζεται ικανοποιητικά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο για τη διατύπωση απόψεων και επιχειρημάτων σχετικά με τα μελετώμενα θέματα

β) Γνωρίζει σε βάθος έργα της λογοτεχνίας και της ιστοριογραφίας που πραγματεύονται το τραύμα του Εμφυλίου Πολέμου και της δικτατορίας

γ) Αξιοποιεί δημιουργικά δεξιότητες ως προς την αναζήτηση, την αξιολόγηση, τη χρήση στοιχείων και πηγών, αλλά και τη μετάφραση απόδοση-κειμένων από τις γλώσσες της Ιβηρικής (κυρίως από τα ισπανικά και, κατά δεύτερον από τα πορτογαλικά και τα καταλανικά) στα ελληνικά

δ) Αναπτύσσει ικανοποιητικά θέματα που αφορούν στη σχέση ιστορίας, κοινωνικής ιστορίας και λογοτεχνίας με αφετηρία το τραύμα και την ιστορική μνήμη

ε) Σχεδιάζει πολιτιστικές δράσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο πάνω στα αντικείμενα του προγράμματος που τον/την απασχόλησαν περισσότερο

στ) Συνηγορεί υπέρ της ιστορικής και κοινωνικής δικαιοσύνης βασιζόμενος-η στις απόψεις και στις αξίες σύγχρονων επιστημόνων και διανοούμενων

η) Αντιλαμβάνεται-Υποστηρίζει τις βασικές αρχές του ορθού λόγου και να αντιστέκεται σε ψευδο-ιστορικά επιχειρήματα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους-ες ΑΕΙ και ΤΕΙ με γνώσεις της ισπανικής ή/και αγγλικής γλώσσας, ενώ είναι  επιθυμητή και η γνώση άλλης ιβηρικής γλώσσας (πορτογαλική ή/και καταλανική). Η κύρια ομάδα-στόχος, ωστόσο, είναι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες ΙΣΠ του ΕΑΠ και αντιστοίχως οι απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ελληνικών και κυπριακών ΑΕΙ, όπως π.χ. του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου, τμήματα άλλων ξενόγλωσσων φιλολογιών των ίδιων ή και άλλων ΑΕΙ, που αναμένεται να ενδιαφερθούν από το «ειδικό-πρωτότυπο» περιεχόμενο του παρόντος προγράμματος και τη μέθοδο ανάπτυξής του. Αντίστοιχο σύντομό ή μη πρόγραμμα δεν έχει εκπονηθεί ώς τώρα σε ελληνικά ή ξένα ΑΕΙ.   

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φιλιππής

Ιδιότητα:  Αναπληρωτής καθηγητής ΕΑΠ

Email: filippis@eap.gr

Τμήμα: ΠΠΣ ΙΣΠ-Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή:  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα:

https://www.eap.gr/dep/filippis/

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Ο επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Φιλιππής είναι διευθυντής του ΠΠΣ ΙΣΠ-Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του ΕΑΠ και έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται με άλλα ΠΠΣ ή ΜΠΣ ελληνικών ΑΕΙ  (π.χ. ΕΑΠ-ΔΙΣ-Δημόσια Ιστορία, του ΕΚΠΑ-Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας) ή  και ξένων ΑΕΙ π.χ. (Τμήμα Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Σαραγόσα). Τα γνωστικά αντικείμενα και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι απολύτως συναφή με το παρόν πρόγραμμα, όπως αποδεικνύεται από το δημοσιευμένο έργο του (βιβλία, άρθρα, μελέτες, επιμέλειες) κυρίως στα ελληνικά και τα ισπανικά, και όπως μπορεί να διαπιστωθεί αν διεξέλθει ο ενδιαφερόμενος/η το ανωτέρω λινκ  ή και το λινκ με το σύντομο βιογραφικό του στην ίδια πλατφόρμα του ΕΑΠ.  Επιπλέον, και πάντα ως προς τη συνάφειά του με το παρόν πρόγραμμα,  αντίστοιχη είναι η θεματολογία τόσο του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού του ΙΣΠ, Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos, που επιμελείται και έχει την ευθύνη της έκδοσης ο ίδιος ως διευθυντής του ΠΣ,  όσο και του παράλληλου πολιτιστικού κύκλου δραστηριοτήτων, που διοργανώνει ανά έτος στο πλαίσιο του ΙΣΠ και σε συνεργασία με ελληνικούς και ισπανόφωνους φορείς και ιδρύματα βλ.

https://www.eap.gr/education/undergraduate/spanish-language-and-culture/

(ΙΣΠΔράσεις/Actividades)

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα Εκπαιδευτών

Γεωργία Πατερίδου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη ΣΑΕ του ΕΑΠ, στο ΠΠΣ ΕΛΠ-Ελληνικός Πολιτισμός και στο ΜΠΣ-Δημιουργική Γραφή, ενώ έχει συνεργαστεί και με άλλα ΑΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, κά). Απόφοιτη ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στη νεοελληνική φιλολογία στο King’s College, London (Μaster of Αrts MΑ, 1998), εκπόνησε, τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Yannis Psycharis’s Greek Novels (1888-1929): Didactic Narratives, Cultural Views and Self-referentiality», στο Institute of Archaeology and Antiquity, Center for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies, University of Birmingham, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη νεοελληνική, ευρωπαϊκή και αμερικανική πεζογραφία του 19ου και 20ού αιώνα, τη λογοτεχνία της διασποράς, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τη λογοτεχνία σε περιόδους κρίσης. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο έργο στην ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία· είναι η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του παρόντος προγράμματος με απολύτως τεκμηριωμένη, από τα ανωτέρω, συνάφεια.  Τελευταίο της έργο η εισαγωγή στην επανέκδοση του μυθιστορήματος Οι Γραικύλοι του Ρόδη Ρούφου, από την Εστία (2022). Βλ. και λινκ για σύντομο βιογραφικό στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ:

https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85.pdf?_gl=1*1a5mudx*_ga*OTc2OTE1MzIzLjE2ODQzMTIwOTY.*_up*MQ

 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι Διδάκτορας Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία, και ειδικό αντικείμενο: Ισπανική Λογοτεχνία. Διδάσκει επίσης Ισπανική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή στο ΕΑΠ και Μετάφραση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (Ισπανία). Έχει τιμηθεί με το παράσημο Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil [Αξιωματικός του Τάγματος της Πολιτικής Αξίας] του Βασιλείου της Ισπανίας (Μάιος 2022). Τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ομαδική/συλλογική λογοτεχνική μετάφραση και στην εκπαίδευση μεταφραστριών και μεταφραστών. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (στα ελληνικά και ισπανικά) και μεταφραστικό (από ισπανικά και καταλανικά), όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του. Συνεπώς, είναι ο πλέον κατάλληλος για να συντονίσει το εργαστήρι μετάφρασης του παρόντος προγράμματος.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://konstantinos-paleologos.blogspot.gr

Γιάννης Παπαθεοδώρου

Ο Γιάννης Παπαθεοδώρου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επίσης διδάξει Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2001-2005), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006-2018) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2005-2023). Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα απολύτως συναφή με το περιεχόμενο του παρόντος προγράμματος, καλύπτοντας τη θεματική «ελληνική λογοτεχνία και ιστορική μνήμη», βλ. ενδεικτικά την επιστημονική αρθρογραφία του  για το έργο του Στρατή Τσίρκα και του Κ. Π. Καβάφη, το σημαντικό εγχειρίδιο Η Ανάγνωση, εκδόσεις ΜΙΕΤ (2016) κ. ά. Συμμετέχει, επίσης, και στα  ερευνητικά σεμινάρια του «Αρχείου Καβάφη» στο Ίδρυμα Ωνάση, ενώ είναι μέλος του Δ. Σ. των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Συνεπώς, είναι προφανής η επιστημονική του συνάφεια με το παρόν πρόγραμμα, ένα σκέλος του οποίου προβλέπει, εκτός των άλλων, και τη διερεύνηση αρχειακού υλικού.

Νίκος Πρατσίνης

Ο Ν. Πρατσίνης είναι απόφοιτος του  Χημικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομία της χημικής βιομηχανίας (Παν/μιο Complutense, Μαδρίτη) και σπούδασε Πορτογαλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Κρατικό Παν/μιο της Λισαβόνας και διερμηνεία στη σχολή Congress Consultants (Αθήνα). Εργάζεται ως μεταφραστής (τεχνική & λογοτεχνική μετάφραση) και διερμηνέας συνεδρίων, ενώ ως διδάσκων  καθηγητής λογοτεχνικής μετάφρασης έχει συνεργαστεί με το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, το ΕΚΕΜΕΛ, την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κέντρο Γλωσσών και Πολιτισμών της Ιβηρικής και της Λ. Αμερικής ABANICO. Είναι τακτικός  συνεργάτης του  ηλεκτρονικού περιοδικού ΧΑΡΤΗΣ, ενώ άρθρα του παρουσίασης μεταφράσεων από τα πορτογαλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα ισπανικά έχουν δημοσιευθεί στο Book’s Journal. Για τα πλούσιο μεταφραστικό του έργο (από ισπανικά και πορτογαλικά στα ελληνικά) έχει τιμηθεί με το βραβείο μετάφρασης ΕΚΕΜΕΛ – Ινστιτούτο Θερβάντες του 2008. Συνεπώς, είναι απολύτως τεκμηριωμένη η επιστημονική συνάφειά του με το παρόν πρόγραμμα, κυρίως ως προς τη στελέχωση του «εργαστηρίου μετάφρασης.

Μαγδαληνή Φυτιλή

Η Μ. Φυτιλή είναι διδάκτορας του ΕΚΠΑ και του Αυτόνομου Πανεπιστήμιου  Μαδρίτης (UAM) (2016) με θέμα διδακτορικής διατριβής «Μνήμη, Λήθη και Δημοκρατία: μια σύγκριση της ελληνικής με την ισπανική περίπτωση», ανάλυση των πολιτικών μνήμης σε Ελλάδα και Ισπανία (1974-2010). Είναι ΣΕΠ στο ΙΣΠ του ΕΑΠ, όπως και μεταδιδάκτορας ερευνήτρια στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) όπου έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις σπουδές μνήμης (ενδεικτικά  «TRANSMEAS, TRANSnationalization of ΜΕmories in Argentina and Spain [transmeare in Latin: to travel across, 2022-2025.]», «WIRE, Women in Resistance. Reshaping the narratives on Female Antitotalitarian Resistance in Europe 2022-2024.». Επίσης υπήρξε μεταδιδάκτορας ερευνήτρια στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ, 2016-2017) με αντικείμενο έρευνας «Μεταπολίτευση 1974-1989»- ανάλυση των πολιτικών μνήμης του ελληνικού κράτους αναφορικά με τον εμφύλιο πόλεμο και τη δικτατορία. Η Μ. Φυτιλή είναι και μέλος της συντακτικής επιτροπής του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού του ΙΣΠ-ΕΑΠ, Tribuna Abierta de Estudios HispanoHelenos, έχει δε πλούσιο συγγραφικό έργο. Ως εκ τούτων, τεκμηριώνεται απολύτως η επιστημονική συνάφειά της με το παρόν πρόγραμμα, αντικείμενο του οποίου είναι η διαχείριση της ιστορικής μνήμης σε Ελλάδα και Ιβηρική.  

Roberto Rodríguez Milán

Ο Roberto Rodríguez Milán έχει κάνει πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας στα Πανεπιστήμια της Βαρκελώνης και της Ρώμης, και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι πιστοποιημένος εξεταστής Ισπανικής Γλώσσας στα διπλώματα DELE του Instituto Cervantes, καθώς και στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Από το 1988 συνεργάζεται με ισπανικούς εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής. Υπήρξε καθηγητής σε μαθήματα της ειδικότητάς του (Ισπανική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός του Ισπανόφωνου Κόσμου, Ιστορία του Πολιτισμού, Ιστορία της Τέχνης) στο Ισπανικό Σπουδαστήριο της Αθήνας, στο γαλλικό Πανεπιστήμιο της Caen και στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Από το 1998 συνεργάζεται με το ΕΑΠ. Στο ενεργητικό του έχει πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων του, ενώ συνεργάζεται με το επιστημονικό περιοδικό του ΙΣΠ-ΕΑΠ Tribuna Abierta de Estudios HispanoHelenos. Η επιστημονική συνάφειά του με το παρόν πρόγραμμα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι  θα διδάξει θέματα που σχετίζονται με την  ιστορική μνήμη ειδικότερα στην καταλανική γλώσσα και λογοτεχνία, καθώς έχει ως μητρικές γλώσσες τα ισπανικά και τα γαλλικά, και γλώσσες  επικοινωνίας, τα  καταλανικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα νέα ελληνικά.

María López Villalba

Η María López Villalba είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια και ερευνήτρια στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (Universidad de Málaga-Departamento de Traducción e Interpretación) με ειδίκευση στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όπου έχει πλούσιο έργο. Μέρος του δημοσιευμένου έργου της σχετίζεται με τη μετάφραση ελληνικών κόμικ και λογοτεχνικών έργων με θέμα την ιστορική μνήμη και, συνεπώς, η επιστημονική της συνάφεια με το παρόν πρόγραμμα τεκμηριώνεται απολύτως. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει μεταφράσει από τα ελληνικά στα ισπανικά, τα συγγράμματα του Ρήγα και την τριλογία Ακυβέρνητες πολιτείες του Τσίρκα (με τους Vicente Fernández, Leandro García και Ιωάννα Νικολαΐδου), έργο για το οποίο βραβεύθηκε με το εθνικό βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης της Ελλάδας το 2011.  Πρόσφατα, μετάφρασε το κόμικ «Αϊβαλί», του Έλληνα σκιτσογράφου Soloup.


José-Ramón López García

Ο José-Ramón López García είναι αναπληρωτής καθηγητής Ισπανικής Λογοτεχνίας στο αντίστοιχο τμήμα του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (Universitat Autònoma de Barcelona/UAB) και διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος  Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL), του ίδιου πανεπιστημίου και της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας της Καταλωνίας, με αντικείμενο έρευνας την ιστορική μνήμη στην ισπανική λογοτεχνία. Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού προγράμματος ο κ. Λόπεθ Γκαρθία έχει εκδώσει και επιμεληθεί σειρά έργων. Επίσης, συνεργάζεται με το ΙΣΠ του ΕΑΠ, με σειρά διαλέξεων για τον ισπανικό κινηματογράφο, ενώ έχει συμμετάσχει στα συνέδρια του ΙΣΠ και στο περιοδικό του Tribuna Abierta de Estudios Hispano-Helenos, ενώ το Πανεπιστήμιό του συνδιοργάνωσε με το ΕΑΠ-ΙΣΠ το συνέδριο «Εξορία και Προσφυγιά» (Απρίλιος 2023).

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους: .

 

Τίτλος Δ.Ε.1 Συγκριτική σύνοψη της ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας  Ελλάδας & Ισπανίας από το 1936 ώς τη Μεταπολίτευση (Εμφύλιοι-Μετεμφύλιοι 1930-1974)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν επιλεγμένα έργα αναφοράς της ιστοριογραφίας στις δύο χώρες  με σκοπό να αναδειχθούν  παράλληλες εμπειρίες και επιμέρους διαφορές στη διαχείριση, πρόσληψη και μετάδοση της ιστορικής μνήμης σε Ελλάδα και Ιβηρική.  Θα εκπονηθούν από τους φοιτητές εργασίες  και θα ερευνηθούν σχετικά αρχεία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS

 125 ώρες, 5 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Δημήτριος Φιλιππής

Τίτλος Δ.Ε.2 Νεοελληνική λογοτεχνία και Εμφύλιος (1 πεζογραφία) (1930-1967)

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί το έργο σημαντικών Ελλήνων πεζογράφων (Θεοτοκάς, Τσίρκας, Αλεξάνδρου κ.ά.), με σκοπό  να διερευνηθούν και να αναλυθούν   ζητήματα ιστορικής μνήμης κυρίως σε σχέση με τον Εμφύλιο και, κατ’ επέκταση, να αναδειχθούν, μέσα από σχετικές εργασίες των συμμετεχόντων, προβληματισμοί διαχείρισης, πρόσληψης και μετάδοσης της «τραυματικής μνήμης» στην Ελλάδα του σήμερα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS

125 ώρες, 5 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδεύτρια: Γεωργία Πατερίδου

Τίτλος Δ.Ε3 Ισπανική λογοτεχνία του 20ού αι. αιώνα. Εργαστήρι Μετάφρασης Εισαγωγή στη Μεταφρασεολογία και στη Λογοτεχνική Μετάφραση Ι.

Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν αντίστοιχα έργα αναφοράς  της σύγχρονης Ισπανικής Λογοτεχνίας, που θέτουν ζητήματα διαχείρισης της ιστορικής μνήμης του Ισπανικού Εμφυλίου και του Φρανκισμού. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γίνει ένα «εργαστήρι μετάφρασης» και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν και να μεταφράσουν επιλεγμένα αποσπάσματα αυτών των έργων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS

125 ώρες, 5 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων:

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

Εκπαιδευτής/τρια

Δ1

1η

20

0,8

Δ. ΦΙΛΙΠΠΗΣ

Δ2

2η

20

0,8

Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ

Δ3

3η

20

0,8

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Δ1

4η

20

0,8

Δ. ΦΙΛΙΠΠΗΣ-R. RODRÍGUEZ/Μ. ΦΥΤΙΛΗ

Δ2

5η

20

0,8

Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥΓ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δ3

6η

20

0,8

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ

Δ1

7η

20

0,8

Δ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ-J.-R. LÓPEZ GARCÍA

Δ2

8η

20

0,8

Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥΓ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δ3

9η

20

0,8

Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-M. LÓPEZ VILLALBA

Δ1

10η

20

0,8

Δ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ-Μ. ΦΥΤΙΛΗ

Δ2

11η

20

0,8

Γ.ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ

Δ3

12η

20

0,8

Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ

Δ1

13η

20

0,8

Δ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ-R. RODRÍGUEZ-Μ. ΦΥΤΙΛΗ

Δ2

14η

20

0,8

Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ-Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δ3

15η

20

0,8

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ- M.LÓPEZ VILLALBA

Δ1

16η

20

0,8

Δ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ

Δ2

17η

20

0,8

Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ

Δ3

18η

20

0,8

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Δ1, Δ2,Δ3

19η

20

0,8

Δ.ΦΙΛΙΠΠΗΣ-Γ. ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ-Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Σύνολο

19

375

15

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται ισχυρά καθώς στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα αφενός μεν να αναπτυχθεί διάλογος με αφορμή ερωτήσεις και απορίες, αλλά και να ενισχυθεί το πνεύμα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά):

Βασικά κείμενα μελέτης σε έγγραφο pdf ή σε παραδοσιακή μορφή. Συνοπτικές παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Υλικό παρακίνησης με βίντεο, μελέτη περίπτωσης και με προτεινόμενες δραστηριότητες για ανταλλαγή απόψεων στο Forum της ομάδας. Επικαιροποιημένη σχετική βιβλιογραφία.

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού (ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό μίας διδακτικής ενότητας το οποίο να είναι σύμφωνο με την περιγραφή ως υπερσύνδεσμος):

https://tribunajournal.eap.gr/MAG_ISP_2020.pdf

Το ανωτέρω λινκ αντιστοιχεί ενδεικτικά στο εκπαιδευτικό υλικό της Δ.Ε.1 Συγκριτική σύνοψη της ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας  Ελλάδας & Ισπανίας από το 1936 ώς τη Μεταπολίτευση (Εμφύλιοι-Μετεμφύλιοι 1930-1974). Πρόκειται για ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από το ΙΣΠ του ΕΑΠ και διαπραγματεύεται τον Ισπανικό Εμφύλιο και τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης του.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (είδος αξιολόγησης, σχετική βαρύτητα κάθε είδους αξιολόγησης στη συνολική αξιολόγηση έως 200 λέξεις):

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων περιλαμβάνει την απάντηση σε μία δραστηριότητα ανά εβδομάδα μελέτης η οποία μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου ή ερώτηση κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, συμπλήρωση κενών κ.λπ.) με την οποία θα ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των όσων περιλαμβάνονται στην ύλη της εβδομάδας αυτής, καθώς και, τουλάχιστον,  μία συνθετική εργασία των 1500-2000 λέξεων ανά ΔΕ, η οποία θα παραδίδεται σε χρόνο που θα συμφωνείται μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Το θέμα της εργασίας θα (μπορεί να) επιλεχθεί από τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων που θα τους δοθεί μετά την τρίτη εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  • Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής
  • Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

 Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά κ.λπ.):

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες και όλους τους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  Η προαιρετική γνώση της ισπανικής ή/και της αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο  διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση της ύλης.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

 Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

 Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 300 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.  Το ποσόν αυτό μπορεί να αποπληρωθεί σε 3 δόσεις (κατά την εγγραφή, κατά το μέσον του προγράμματος και πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης).

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΕΛΙΣ — ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ».

Εκπτωτική Πολιτική :

ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΑΠ 30% ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ 20% (ΣΗΜ. άνευ συνδυασμού με άλλη εκπτωτική πολιτική)

Πληροφορίες :

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,  τηλ. 210 9097206,   kkonstantopoulos@eap.gr

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

Επίσης θα γίνει χρήση και της εφαρμογής webex

Μετάβαση στο περιεχόμενο