Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 250 ώρες/20 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 10 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
01.03.2024 - 30.06.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  chorianopoulos.konstantinos@ac.eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: «Τεχνολογίες και πρακτικές συνεργασίας στο Github»

 Συνολική διάρκεια :250 ώρες, 20 εβδομάδες

 Μονάδες ECTS: 10

 Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

A. Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

Βασική χρήση συνεργατικών τεχνολογιών

Συνεργατική κατασκευή ιστοσελίδας

Αυτοδύναμη συνεργασία σε εξωτερικά έργα

Πρωτοβουλία δημιουργίας ατομικού έργου σε πλαίσιο κοινότητας ενδιαφέροντος

Σκοπός Προγράμματος

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας και συνεργασίας έχουν υιοθετηθεί σε πολλούς σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία, και η ψυχαγωγία, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες αυτών των συστημάτων αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν καταναλωτές της πληροφορίας, παρά ως ενεργοί συντελεστές στην συνολική διαμόρφωση της οργάνωσης και των διαδικασιών ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι μια ιστοσελίδα, ή μια εφαρμογή σε κινητή συσκευή. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στην περιοχή των Τεχνολογιών Συνεργασίας, με έμφαση στην κατασκευή και συντήρηση έργων που βασίζονται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ο βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι οι συνεργατικές διαδικασίες, όπως είναι ο δυναμικός καταμερισμός, ο διαφανής συντονισμός, και η τεκμηρίωση των πεπραγμένων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συμμετέχουν με διάφορους ρόλους (σχεδιασμός, συντονισμός, τεκμηρίωση) σε μεγάλες ομάδες έργου κατασκευής και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων. Το περιεχόμενο της συνεργασίας αφορά τόσο τα έργα ανοιχτού λογισμικού (διαχείριση έργου, υποστήριξη κοινότητας, τεκμηρίωση), όσο και απλό στατικό περιεχόμενο, όπως έγγραφα και ιστοσελίδες. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, αλλά απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλό βαθμό, άριστη γνώση ανάγνωσης Αγγλικών, και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε επιτραπέζιες εφαρμογές γραφείου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις:
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίζει τις προδιαγραφές ενός συστήματος συνεργατικής τεχνολογίας

-Διατυπώνει πρακτικές συνεργασίας σε τεχνολογικό περιβάλλον

-Περιγράφει τις ανάγκες των χρηστών ενός συστήματος συνεργατικής τεχνολογίας

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Οικοδομεί ένα σύστημα συνεργασίας στην πλατφόρμα Github,

-Υπολογίζει τον φόρτο συνεισφοράς για κάθε μέλος της κοινότητας

-Σχεδιάζει την συνεργασία σε μεγάλα έργα λογισμικού,

Συμπεριφορές/Στάσεις (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα:

-Προάγει την τεκμηριωμένη και διαφανή συνεργασία σε έργα κοινότητας ενδιαφέροντος

-Υποστηρίζει την κοινότητα χρηστών στους στόχους της

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν δουλέψει συνεργατικά με άλλους μέσω των δημοφιλών γραφικών εφαρμογών γραφείου, τύπου Microsoft Office 365. Όσοι κάνουν χρήση των σύγχρονων εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, ανταλλαγής μηνυμάτων, και αλληλογραφίας θα έχουν διαπιστώσει ότι ανταλλάσσουν το ίδιο έγγραφο που επισυνάπτεται ξανά και ξανά επειδή άλλαξε μια λέξη. Επίσης θα έχουν παρατηρήσει ότι πολύ συχνά αντιγράφουν την ίδια ακριβώς πληροφορία από ένα έγγραφο σε ένα άλλο με κίνδυνο είτε να γίνει λάθος στην αντιγραφή ή να πρέπει να αλλάξει η ίδια πληροφορία σε όλα τα έγγραφα. Στο πρόγραμμα αυτό θα διαπιστώσουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογίες και πρακτικές, οι οποίες είναι μεν αρχικά πιο δύσκολες στην χρήση, αλλά για όσους εργάζονται διαχρονικά με συνεργατικές εφαρμογές γραφείου τελικά θα κερδίσουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερο κόπο.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: chorianopoulos.konstantinos@ac.eap.gr

Τμήμα: Πληροφορικής

Σχολή: Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος έχει εικοσαετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πολλά πανεπιστήμια σε διαφορετικές χώρες (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο του Ντρόντχαϊμ, Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης, κα). Είναι ο βασικός συγγραφέας περισσότερων από πενήντα δημοσιεύσεων με κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και το σύνολο του έργου του βρίσκεται στην λίστα του Στάνφορντ με τους κορυφαίους 2% ερευνητές διεθνώς. Επίσης, έχει δώσει ομιλίες (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις) διεθνώς, σε όλο το φάσμα της μελέτης (σχεδίαση, υλοποίηση, τέχνη, επιστήμη) στην περιοχή της πληροφορικής.

Θεματικές Ενότητες

Βασικές δεξιότητες χρήσης Github

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1 Δημιουργία τοπικού αντιγράφου, έλεγχος ιστορικού, προσθήκη περιεχομένου, δημιουργία ατομικής ιστοσελίδας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 54 ώρες 2,16 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

Ομαδικό έργο στην τάξη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Συνεισφορά σε ομαδικό έργο, συντονισμός με θέματα και αιτήματα ενσωμάτωσης, ομότιμη αξιολόγηση συνεισφοράς, πρωτοβουλίες οργάνωσης κοινότητας

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 104 ώρες 4,16 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

 

Συνεισφορά σε εξωτερική κοινότητα

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Αναζήτηση και εντοπισμός έργων, μελέτη των πρακτικών και των κανόνων εξωτερικής κοινότητας, γνωριμία και συμμετοχή στην κοινότητα, συνεισφορά στο έργο εξωτερικής κοινότητας

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 58 ώρες 2,32 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

 

Ατομική πρωτοβουλία νέου εξωτερικού έργου

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Δημιουργία νέου οργανισμού με ατομική πρωτοβουλία, δημιουργία νέων αποθετηρίων, ορισμός ρόλων και πρακτικών κοινότητας, εντοπισμός σχετικών μελών και συνεισφορά στο νέο έργο

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS 34 ώρες 1,34 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Βασικές δεξιότητες

4

54

2,16

1

Έργο στην τάξη

8

104

4,16

1

Εξωτερικό έργο

4

58

2,32

1

Πρωτοβουλία νέου έργου

4

34

1,36

1

Σύνολο

20

250

10

1

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού: https://epidrome.github.io/teaching/

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού:

Διδακτική ενότητα 1, Βασικές δεξιότητες: https://epidrome.github.io/teaching/cv

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Αυτοαξιολόγηση με συνεργατικά κριτήρια επιτυχίας και ομότιμη αξιολόγηση στο σύστημα Github:

https://epidrome.github.io/teaching/teamwork/

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

 Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

-Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

-Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

-Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.): Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλό βαθμό (7+), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα (με αποστολή Υπεύθυνης δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους), χειρισμός επιτραπέζιου Η-Υ, επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές γραφείου

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων: μέγιστο 15 θέσεις

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος Προγράμματος

Το ύψος των τελών ανέρχονται στα 500€. Τα τέλη θα καταβληθούν σε 5 ισόποσες δόσεις των 100€ στην αρχή κάθε μήνα.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την αίτηση του εκπαιδευόμενου.

Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος θέλει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «Τεχνολογίες και πρακτικές συνεργασίας στο Github».

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://github.com/colenv/syllabus

Μετάβαση στο περιεχόμενο