Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες/15 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 12
Θεματικό Πεδίο: Εφαρμοσμένων Τεχνών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
10.10.2023 - 10.02.2024

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: Νίκη Ματσούκη, Ζωή Γαρείου, Ευθύμιος Ζέρβας
Τηλέφωνο: 2610 367572, Email: sde@latpee.eap.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΑΣΕ) 

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 300 ώρες/15 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 12

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Εισαγωγή στην Αειφορία και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

-Ανάλυση 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

-Ανάλυση Παγκοσμίων Προκλήσεων Αειφορίες

-Καλές και Κακές Εφαρμογές Αειφορίας. Κριτική ανάλυση

-Εφαρμογή Στόχων Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

-Συνολικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Ο σκοπός του ΣΠΣ ΑΣΕ είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη κριτική σκέψη σε στελέχη φορέων και επιχειρήσεων για την εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στον φορέα ή την επιχείρηση που εργάζονται.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει τους 17 στόχους, τους υποστόχους και τους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.

-Γνωρίζει τις αρχές της επιστήμης στις οποίες βασίζονται οι στόχοι, οι υποστόχοι και οι δείκτες.

-Γνωρίζει τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες ώστε να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι.

-Γνωρίζει τις πολιτικές και τεχνικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε φορείς και εταιρείες ώστε να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι.

Δεξιότητες

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Σχεδιάζει πολιτικές και τεχνικές ώστε να ικανοποιηθούν οι 17 στόχοι σε φορείς και εταιρείες

-Εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικές ώστε να ικανοποιηθούν οι 17 στόχοι σε φορείς και εταιρείες

-Παρακολουθεί την υλοποίηση για την εφαρμογή αυτών των στόχων και προχωρεί σε διορθωτικές κινήσεις

Συμπεριφορές/Στάσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

-Υποστηρίζει τεχνολογίες και πολιτικές ώστε να ικανοποιηθούν οι 17 στόχοι του ΟΗΕ

-Προάγει τους 17 στόχους του ΟΗΕ σε φορείς και εταιρείες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης


Ονοματεπώνυμο: ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ιδιότητα: Καθηγητής

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: zervas@eap.gr

Τμήμα: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός»

Σχολή: ΣΕΤ


Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου:

https://latpee.eap.gr/wp-content/uploads/Team/CVs/CV-2022_Publications.pdf


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά ΥπεύθυνουΟ καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας είναι Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με διδακτορικό στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Haute Alsace και το Institut Français du Pétrole, Γαλλία. Στο παρελθόν εργάστηκε στη Renault της Γαλλίας, αλλά και σε άλλες Εταιρείες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στη Γαλλία και την Ελλάδα (Total και Ecole des Mines de Nantes στη Γαλλία, ΕΚΕΤΑ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα). Σήμερα είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος». Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αλυσίδα: «καύσιμα / καύση / ενέργεια / μεταφορές / εκπομπές / ρύπανση / κλιματική αλλαγή», με ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές σε θέματα βιωσιμότητας, τις απόψεις του κοινού για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, χημική ανάλυση, χημειοπληροφορική, προϊόντα καπνού, νομοθεσία και οικονομικά του περιβάλλοντος. Είναι συγγραφέας 96 άρθρων στο Scopus, έχοντας περισσότερες από 2.000 αναφορές (h-index 26) και περισσότερες από 250 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει στη λίστα με τους 2% κορυφαίους επιστήμονες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384). Συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα. Είναι εμπειρογνώμονας και πρόεδρος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Χαρακτηριστικά Αρώματα των Προϊόντων Καπνού, καθώς και εμπειρογνώμονας στα προϊόντα καπνού και ατμίσματος του Γαλλικού Οργανισμού ANSES. Ήταν επίσης εταίρος της πρώτης ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τον έλεγχο του καπνού και είναι σήμερα μέλος άλλων εθνικών και διεθνών επιτροπών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.


Εκπαιδευτές


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Εκπαιδευτή 1:

Ζωή Γαρείου

Η κα. Ζωή Γαρείου είναι Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής και διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών, ένα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων και ένα στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής. Διαθέτει περισσότερα από οκτώ χρόνια εμπειρίας σε περιβαλλοντικά θέματα ως μηχανικός στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ για την αειφορία στα πανεπιστήμια. Έχει συγγράψει περισσότερες από 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις και περισσότερο από 40 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με περιβαλλοντικά προβλήματα και με θέματα αειφορίας.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 2:

Νίκη Ματσούκη

Η κα. Νίκη Ματσούκη είναι χημικός και υποψήφια διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον τομέα της ρύπανσης και της αειφορίας.. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών, ένα στην

Ανόργανη Χημεία και ένα στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Εργάζεται ως ερευνήτρια – τεχνικός βοηθός στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με εκτενές έργο σε θέματα ρύπανσης και αειφορίας. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία σε βιομηχανικές θέσεις και στην εκπαίδευση. Έχει συγγράψει περισσότερες από 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις και περισσότερο από 30 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θέματα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την αειφορία.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 3

Χαρά Τσιπά

Η κα. Χαρά Τσιπά είναι χημικός και υποψήφια διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον τομέα της ρύπανσης και της αειφορίας. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών, ένα στη Διαχείριση Αποβλήτων, ένα στην Ιατρική Χημεία και ένα στο Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία σε θέσεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Έχει συγγράψει περισσότερες από 15 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θέματα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα και την αειφορία.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 4

Αρετή Τσέλιου

H κα. Αρετή Τσέλιου είναι γεωπόνος και διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα των αστικών υπαίθριων χώρων. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ατμοσφαιρικό και Γεωλογικό Περιβάλλον στον σχεδιασμό Έργων Υποδομής». Εργάζεται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Έχει συγγράψει περισσότερες από 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις και περισσότερο από 20 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θέματα που σχετικά με το περιβάλλον. Εξειδικεύεται σε τομείς όπως, η βιοκλιματολογία, η ανθρώπινη θερμική άνεση, η ανθρώπινη προσαρμογή, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το αστικό περιβάλλον και οι υπαίθριοι ανοιχτοί χώροι, η κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και μοντελοποίηση και ο βιώσιμος σχεδιασμός εξωτερικών χώρων.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 5

Νίκος Ραψομανίκης

Ο κ. Νίκος Ραψομανίκης είναι φυσικός και υποψήφιος διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός». Εργάζεται ως καθηγητής φυσικής και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην Αειφορία και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1: Σκοπός της Δ.Ε.1 είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην αειφορία και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Παρουσιάζονται οι αρχές τις αειφορίας και η συσχέτιση της αειφορίας με τους φυσικούς πόρους και την ανάπτυξη. Δίνεται ο ορισμός του περιβάλλοντος και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος: φυσικό και ανθρωπογενές. Η Δ.Ε.1 εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην αειφορία και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας και του περιβάλλοντος.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες (8 ώρες διδασκαλίας και 32 ώρες φόρτου εργασίας), 1.6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου

Ανάλυση 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2: Σκοπός της Δ.Ε.2 είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τους 17 στόχους και 169 υποστόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ καθώς και το παγκόσμιο πλαίσιο δεικτών για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ. Η Δ.Ε.2 παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με του στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους τρόπους παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες (8 ώρες διδασκαλίας και 32 ώρες φόρτου εργασίας), 1.6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου

Ανάλυση Παγκόσμιων Προκλήσεων Αειφορίες

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3: Σκοπός της Δ.Ε.3 είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τις κυριότερες παγκόσμιες προκλήσεις αειφορίας και συγκεκριμένα παρουσιάζεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση του νερού, το πρόβλημα της ενέργειας και η διαχείριση των απορριμμάτων. Η Δ.Ε.3 παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την ανάγκη εφαρμογής αειφόρων λύσεων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες (8 ώρες διδασκαλίας και 32 ώρες φόρτου εργασίας), 1.6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου

Καλές και Κακές Εφαρμογές Αειφορίας. Κριτική Ανάλυση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4: Σκοπός της Δ.Ε.4 είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τις καλές και κακές εφαρμογές της αειφορίας. Παρουσιάζονται εφαρμογές της αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνονται παραδείγματα καλών πρακτικών αειφορίας. Η Δ.Ε.4 παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με πρακτικές που σχετίζονται με την αειφορία ώστε να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα οφέλη από την εφαρμογή τους στο περιβάλλον.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες (8 ώρες διδασκαλίας και 32 ώρες φόρτου εργασίας), 1.6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου

Εφαρμογή στόχων Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5: Σκοπός της Δ.Ε.5 είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τρόπους ενσωμάτωσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στους φορείς/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε φορείς/επιχειρήσεις και ένας αναλυτικός οδηγός για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων σε φορείς/επιχειρήσεις. Η Δ.Ε.5 παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές που μπορούν εφαρμόσουν για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας στους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται καθώς και τους τρόπους να ελέγξουν την επιτυχή ή όχι εφαρμογή τους.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 40 ώρες (8 ώρες διδασκαλίας και 32 ώρες φόρτου εργασίας), 1.6 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου

Συνολικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6: Σκοπός της Δ.Ε.6 είναι οι εκπαιδευόμενοι να εντοπίζουν σε φορείς/επιχειρήσεις τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούν να παρέμβουν εφαρμόζοντας πρακτικές αειφορίας ώστε να εναρμονιστούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η Δ.Ε.6 βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προγραμματίσουν τις δράσεις αειφορίας που μπορούν να εφαρμόσουν στους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ώστε μετά το πέρας του προγράμματος να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν άμεσα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 100 ώρες (20 ώρες διδασκαλίας και 80 ώρες φόρτου εργασίας) , 4.0 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Ε. Ζέρβας, Ζ. Γαρείου, Ν. Ματσούκη, Χ. Τσίπα, Α. Τσέλιου, Ν. Ραψομανίκης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων:

 

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Αειφορία και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

2

40

1.6

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου

Ανάλυση 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ

2

40

1.6

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου

Ανάλυση Παγκόσμιων Προκλήσεων Αειφορίας

2

40

1.6

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου

Καλές και Κακές Εφαρμογές Αειφορίας. Κριτική Ανάλυση

2

40

1.6

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου

Εφαρμογή στόχων Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

2

40

1.6

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου

Συνολικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

5

100

4.0

Ε. Ζέρβας /Ζ. Γαρείου/Ν. Ματσούκη/Χ. Τσίπα/Α. Τσέλιου/Ν. Ραψομανίκης

Σύνολο

15

300

12

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία βασίζεται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στην ασύγχρονη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, οι εκπαιδευμένοι αναπτύσσουν δραστηριότητες τις οποίες αναρτούν ανά διδακτική ενότητα  προς αξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό υλικό διανέμεται στους εκπαιδευόμενους σε εβδομαδιαία βάση σε ψηφιακή μορφή. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

 

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ψηφιακό υλικό το οποίο σχετίζεται με τους κάτωθι τομείς:

 -Αειφορία και ανάπτυξη

 -Περιβάλλον και περιβαλλοντικό σχεδιασμό

 -17 στόχους και 169 υποστόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ

 -Δείκτες επίτευξης των στόχων/υποστόχων βιώσιμης ανάπτυξης

 -Περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση νερού, ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων)

 -Πρακτικές εφαρμογές αειφορίας

 -Πρακτικές εφαρμογές στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε επιχειρήσεις

-Έλεγχος επίτευξης της εφαρμογής των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού:

Δ.Ε.5: Εφαρμογή στόχων Αειφορίας σε Φορείς και Επιχειρήσεις

  – Business reporting on the SDGs (2018). Intergrating the SDGs into corporate reporting: a practical guide. Business reporting on the SDGs (https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FPractical_Guide_SDG_Reporting.pdf).

  -Tulder R van (2018). Business & The Sustainable Development Goals:  A Framework for Effective Corporate Involvement. Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam (Part ΙΙΙ) (https://www.rsm.nl/fileadmin/Corporate/About_RSM/Positive_Change/SDGs/Business_and_Sustainable_Development_Goals_-_Positive_Change_0_Rob_van_Tulder.pdf).

  -Deloitte (2018). Sustainable Development Goals. A business perspective                                                                           Βοηθητικό υλικό: Business reporting on the SDGs (2022). An analysis of the goals and targets 2022 (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-risk-sdgs-from-a-business-perspective.pdf).

  Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

  Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

  Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται ανά διδακτική ενότητα. Για τις πέντε πρώτες Δ.Ε. η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται με τεστ πολλαπλής επιλογής το οποίο συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι και αναρτούν προς αξιολόγηση. Για τη Δ.Ε.6 η αξιολόγηση γίνεται με την εκπόνηση τελικής εργασίας η οποία περιλαμβάνει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής και μία μελέτη περίπτωσης, την οποία αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι βασιζόμενοι σε στοιχεία που αντλούν από την επιχείρηση/φορέα που δραστηριοποιούνται ή άλλη επιχείρηση/φορέα επιλογής τους και διαρκεί πέντε εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει ώστε να αξιολογείται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Οι εκπαιδευόμενοι παραδίδουν την τελική εργασία τους προς αξιολόγηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει το 50% στα τεστ αξιολόγησης και να έχουν παραδώσει και επιτύχει σε ποσοστό 50% στην τελική εργασία.

   

  Αξιολόγηση Προγράμματος

  Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

   

  Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες ECTS και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

  Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

  Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

  Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους:

  -Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

  -Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

   

   Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

  -Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

  -Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

  -Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία -εφόσον ζητηθεί.

  -Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία.

  -Ασκεί κάθε έργο ή εργασία που άπτεται της εκπαιδευτικής υποστήριξης των εκπαιδευόμενων.

  -Βαθμολογεί τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων.

  [1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

  Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

  Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

  Ως απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελούν η ύπαρξη πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και οι βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

  Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων:

   Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ο ελάχιστος αριθμός των εκπαιδευμένων είναι 10 και ο μέγιστος 30 ανά τμήμα.

  Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:  

  Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/ Με την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού κλπ). Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την έγκριση ή μη της συμμετοχής τους.

  Κόστος Προγράμματος

  Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

  Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με τα παρακάτω στοιχεία:

  Αριθμός λογαριασμού (IBAN): GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

  -Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

  -Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Στο αποδεικτικό κατάθεσης οπωσδήποτε να αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του καταθέτη καθώς και ο τίτλος του προγράμματος: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΑΣΕ)».

  Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, αποστέλλεται το αποδεικτικό κατάθεσης στη διεύθυνση sde@latpee.eap.gr

  Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ και καταβάλλονται είτε εφάπαξ σε μία δόση, πριν την έναρξη του προγράμματος με έκπτωση 5%,  είτε σε δυο δόσεις των 200 ευρώ, η πρώτη πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη την έβδομη εβδομάδα. Όσοι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μία εργασία στο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (https://iced.eap.gr/), θα έχουν 30% έκπτωση στην εγγραφή του Συνεδρίου. Το ποσό του ΣΠΣ δεν επηρεάζεται.

  Υπότροφοι: Μία υποτροφία ανά κύκλο για κάθε τμήμα>20 ατόμων. Προϋποθέσεις: άνεργη/ος καθ’ όλη τη διάρκεια του ΣΠΣ. Αν περισσότεροι από 1 υποψήφια/ος, τότε τεστ πολλαπλής επιλογής (50% της βαθμολογίας) και συνέντευξη από τον ΑΥ και διδακτική ομάδα (50% της βαθμολογίας). Η συνέντευξη θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια (γνώσεις αειφορίας).

  Πληροφορίες:

  τηλ. 2610367572, sde@latpee.eap.gr, Νίκη Ματσούκη, Ζωή Γαρείου, Ευθύμιος Ζέρβας

  Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://learn.eap.gr/

  Μετάβαση στο περιεχόμενο