Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.

Συνολική διάρκεια: 60 ώρες/6 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 2,4 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
13.02.2023 - 20.03.2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: info@coursity.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 60 ώρες/6 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 2,4 ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος: 

1 Διδακτική Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

2 Διδακτική Ενότητα 2: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: ΔΕΟΝΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ.

3 Διδακτική Ενότητα 3: Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤA ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑTA ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.

4 Διδακτική Ενότητα 4: ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ.

5 Διδακτική Ενότητα 5: ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

6 Διδακτική Ενότητα 6: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ.

Σκοπός Προγράμματος

Η ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας. Τα κύρια πεδία της ηθικής στα οποία θα αναφερθούμε είναι τρία: η κανονιστική ηθική, η μεταηθική, και η εφαρμοσμένη ηθική. Τα ερωτήματα τους συμπυκνώνονται σε ερωτήματα όπως: «Σε τι συνίσταται η ηθική;», «Υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι έγκυρες και εφαρμόσιμες σε κάθε μέρος και σε κάθε ιστορική εποχή;», «Υπάρχουν ηθικές αρχές κατάλληλες για κάθε άνθρωπο;», «Ποιο είδος βίου είναι το ιδανικό για το ανθρώπινο ον;», «Πώς κατανοούμε ότι μια πράξη είναι ορθή ή εσφαλμένη;», «Ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μας οδηγούν σε ηθική δράση;», «Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις που να διαθέτουν συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο;», «Πώς επιλέγουμε όταν το όφελος μιας πράξης δείχνει να είναι ενάντιο με την ηθική;», «Είναι ‘λογικό’ να είναι κανείς σήμερα ηθικός;» κ.λπ. Στα μαθήματά μας θα δοθεί έμφαση στις τελεολογικές, δεοντοκρατικές και αρετοκρατικές θεωρίες καθώς και στα κριτήρια ηθικής δράσης που η καθεμιά περιλαμβάνει.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Συγκεκριμένα μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:

– θα κατανοούν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες γύρω από την Ηθική

-θα αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των ηθικών προβλημάτων καθώς και το απείκασμά τους στην καθημερινή πραγματικότητα

-θα γνωρίζουν τις πτυχές της ηθικής δράσης, καθώς και τις φιλοσοφικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επιτυγχάνεται

-θα γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων

-θα μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων τόσο σε καθημερινό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο

Σε ποιους απευθύνεται

– Φοιτητές

-Εκπαιδευτικούς

-Εργαζόμενους

-Στρατιωτικούς

-σε κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη που επιθυμεί να έχει γνώση για τους τρόπους επίλυσης των ηθικών διλημμάτων

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Email Aκαδημαϊκά Υπεύθυνου:  amikrop@uoi.gr

Τμήμα:  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CV010MIKROPOULOS_ANASTASIOS.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτή

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος 

ΕΔΙΠ, Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Ο Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος διδάσκει ως ΕΔΙΠ (Ιστορία της Φιλοσοφίας) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ΣΕΠ (Ηθική Φιλοσοφία) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ως Αν. Καθηγητής (με σύμβαση) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Bogazici (Αρχαία Ηθική). Έχει βραβευθεί από το Πανεπιστήμιο του Κιέβου με το μετάλλιο Orlyk για την προσφορά του στη διεθνή φιλοσοφική έρευνα, καθώς και με το βραβείο Οικονόμου, της τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, από την Ακαδημία Αθηνών. Πρόσφατα προτάθηκε για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι συγγραφέας πέντε επιστημονικών μονογραφιών και ενενήντα άρθρων, καθώς επίσης κεφαλαίων συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων πάνω σε συναφή θέματα. Έχει δώσει πάνω από εξήντα διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ζητήματα συναφή με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Στην πρώτη ενότητα θα αναλύσουμε τους ορισμούς και τις λέξεις-κλειδιά του μαθήματος, θα επεξεργαστούμε τις κύριες έννοιες και θα προχωρήσουμε με τη διατύπωση των κύριων ερωτημάτων και των προβληματισμών που θα πραγματευτούμε στις επόμενες ενότητες. Παράλληλα θα συζητηθεί ο ρόλος των συναισθημάτων στην ηθική μας ζωή.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Τίτλος Δ.Ε.2: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: ΔΕΟΝΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Στη δεύτερη ενότητα θα παρατεθούν και θα ερμηνευθούν τα τέσσερα κύρια ρεύματα της ηθικής φιλοσοφίας: η αρετοκρατία, η δεοντοκρατία, η συμβολαιοκρατία και η συνεπειοκρατία. Θα καταδειχθούν, ακολούθως, οι μεταξύ τους κεντρικές διαφορές, καθώς και θα αναδειχθούν όροι όπως: καθήκον, αρετή, όφελος, ηδονή, πόνος, και άλλα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Τίτλος Δ.Ε.3:Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤA ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑTA ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Στην τρίτη ενότητα, το μάθημά μας θα επικεντρωθεί στις διαφορές μεταξύ ηθικής και θρησκείας ώστε να καταστεί πρόδηλη η διακριτή θέση τους. Επίσης θα διατυπωθούν οι λόγοι που μετατρέπουν τα ηθικά διλήμματα σε γλωσσικά διλήμματα και θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπερβούμε τα προβλήματα ώστε να επικοινωνήσουμε ως ηθικά και κοινωνικά όντα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Τίτλος Δ.Ε.4:ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Στην τέταρτη ενότητα θα αναφερθούν πρακτικά παραδείγματα ηθικών διλημμάτων ώστε να διαπιστωθεί τόσο η δυνατότητα μετάβασης από την ηθική θεωρία στην ηθική πράξη όσο να διατυπωθούν περιπτώσεις ηθικών και λογικών πλανών τις οποίες θα πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε προκειμένου να κατορθώσουμε έναν ικανοποιητικό ηθικό στοχασμό.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Τίτλος Δ.Ε.5:ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Στην πέμπτη ενότητα θα αναλύσουμε το ερώτημα σχετικά με το τι είναι εκείνο που καθιστά τη ζωή μας ηθική αλλά και αποτελεσματική ως προς τη διαχείρισή της, πόσο η προσωπικότητα καθορίζει τη διαχείριση του εαυτού μας με ηθικό και λογικό τρόπο, καθώς και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε στη λήψη έγκυρων ηθικών αποφάσεων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Τίτλος Δ.Ε.6:ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Στην έκτη ενότητα θα ασχοληθούμε με το πλέον καίριο δίλημμα της ηθικής που είναι εκείνο της ανθρώπινης ευτυχίας και της αξίας που έχει ο ανθρώπινος χαρακτήρας, τα πράγματα και ποικίλες καταστάσεις. Θα καταγράψουμε τις απόψεις γνωστών φιλοσόφων γύρω από την επίλυση αυτού του κορυφαίου διλήμματος της ανθρώπινης ζωής και θα επεξεργαστούμε διαφορετικά σενάρια πραγμάτωσης της προσωπικής μας ευημερίας με την αρωγή της φιλοσοφίας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

10

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ: ΔΕΟΝΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ.

10

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤA ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑTA ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.

10

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ.

102

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ.

10

0,4

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

Σύνολο

6

60

2,4

 

 

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός στα Quiz Εβδομάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Δηλαδή, χρειάζεται βαθμολογία:

·         μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Εβδομάδας

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος   στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει

συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. 1

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού

απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευόμενους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν απαιτούνται ειδικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες για να παρακολουθήσει κανείς το μάθημα!

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την ολοκλήρωση του μαθήματος, το οποίο εκδίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), χρειάζεται να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: “Απόκτηση Πιστοποιητικού” εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (27 Μαρτίου 2023).

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 50€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (27 Μαρτίου 2023).

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο