Συνολική διάρκεια: 50 ώρες/5 εβδομάδες
Μονάδες ECTS : 2
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
13.02.2023 - 20.03.2023
Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες: info@coursity.gr
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 50 ώρες/5 εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 2 ECTS

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος: 

1. Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου – Στάδια & Θεωρητικές Προσεγγίσεις
2. Διδακτική Ενότητα 2: Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών
3. Διδακτική Ενότητα 3: Συναίσθημα και σχέδιο: Εκφραστικές τεχνικές απόδοσης / έκφρασης του συναισθήματος στα παιδικά σχέδια
4. Διδακτική Ενότητα 4: Το σχέδιο ως μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού
5. Διδακτική Ενότητα 5: Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξη

Σκοπός Προγράμματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες στο χώρο της σχεδιαστικής ανάπτυξης των παιδιών. Στα θέματα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· Στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου.

· Κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχεδιαστική ανάπτυξη.

· Η ανθρώπινη φιγούρα στα παιδικά σχέδια. Συναίσθημα στο παιδικό σχέδιο.

· Ατομικές διαφορές στην σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών – Σχέδιο παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες.

· Παιδικό σχέδιο ως εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και προσωπικότητας των παιδιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

– Να έχουν κατανοήσει τα βασικά επιτεύγματα των παιδιών στις διάφορες περιόδους της σχεδιαστικής ανάπτυξης
– Να έχουν εξοικειωθεί με τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας
– Να έχουν εξοικειωθεί με τα αποτελέσματα των ερευνών που εξέτασαν την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να σχεδιάζουν ανθρώπινες φιγούρες
– Να έχουν κατανοήσει την εκφραστική διάσταση των παιδικών σχεδίων –πώς δηλαδή εκφράζεται το συναίσθημα στα παιδικά σχέδια
– Να έχουν κατανοήσει τις ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών και το πώς σχεδιάζουν τα παιδιά που έχουν συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα όρασης κ.ά.)
– Να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να αποτιμούν κριτικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αξιοποίησης του παιδικού σχεδίου ως εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας των παιδιών

Σε ποιους απευθύνεται

· φοιτητές και φοιτήτριες Τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην πρώτη Παιδική ηλικία, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας κ.ά.

· Ψυχολόγους

· εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά και

· γονείς ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να μάθει να αποκρυπτογραφεί το νόημα των παιδικών σχεδίων

· όποια και όποιον ενδιαφέρεται για τη μουσική και αναγνωρίζει την αξία της, ιδίως για τις μικρές ηλικίες του

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Email Aκαδημαϊκά Υπεύθυνου:  amikrop@uoi.gr

Τμήμα:  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CV010MIKROPOULOS_ANASTASIOS.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτή

Πλουσία Μισαηλίδη

Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Εξελικτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Η Πλουσία Μισαηλίδη είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιστρέφονται γύρω από την ανάπτυξη της κοινωνικο-γνωστικής και της συναισθηματικής ικανότητας         παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα για: (α) τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία του νου και την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν το νόημα (μεταφορικό και κυριολεκτικό) που μεταφέρει μια εικόνα στους θεατές της και (β) το πώς το συναίσθημα εκφράζεται/αποδίδεται στα παιδικά σχέδια

.

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτή

Φωτεινή Μπονώτη

Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή

Η Φωτεινή Μπονώτη είναι Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε θέματα συναφή με την ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητά της επικεντρώνεται στο παιδικό σχέδιο (ανάπτυξη σχεδιαστικής ικανότητας, συναισθηματική εκφραστικότητα σχεδίων, αξιοποίηση του σχεδίου για τη μελέτη των νοητικών αναπαραστάσεων), στη συναισθηματική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία, στη μελέτη της ανάπτυξης της ικανότητας κατανόησης της εικόνας.

 

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου – Στάδια & Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή στις πρώτες μελέτες του παιδικού σχεδίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα στάδια της σχεδιαστικής ανάπτυξης που έχει προτείνει G. H. Luquet (τυχαίος ρεαλισμός, συμβολικός ρεαλισμός, νοητικός ρεαλισμός και οπτικός ρεαλισμός). Τέλος, συζητούνται, επιγραμματικά, οι πλέον σημαντικές, κλασικές και σύγχρονες, ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Μισαηλίδη Πλουσία, Καθηγήτρια

Τίτλος Δ.Ε.2: Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Παρουσιάζονται έρευνες που εξέτασαν τις διαφορές στον τρόπο σχεδίασης του ανθρώπου στη νηπιακή, την πρώιμη παιδική και τη μέση παιδική ηλικία. Επιπλέον, συζητούνται οι ερμηνείες που έχουν δοθεί στα «σφάλματα» ή τις «ελλείψεις» που χαρακτηρίζουν τα σχέδια του ανθρώπου στα στάδια του συμβολικού και του νοητικού ρεαλισμού. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αποδώσουν σχεδιαστικά το φύλο της ανθρώπινης φιγούρας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Μισαηλίδη Πλουσία, Καθηγήτρια

Τίτλος Δ.Ε.3: Συναίσθημα και σχέδιο: Εκφραστικές τεχνικές απόδοσης / έκφρασης του συναισθήματος στα παιδικά σχέδια

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το παιδικό σχέδιο αποτελεί μέσο έκφρασης του συναισθήματος, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι σχεδιαστικές τεχνικές έκφρασης συναισθημάτων (προσώπου, σώματος, περιεχομένου/ πλαισίου και αφηρημένες) που χρησιμοποιούν τα παιδιά, μέσα από την παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Μισαηλίδη Πλουσία & Μπονώτη Φωτεινή, Καθηγήτριες

Τίτλος Δ.Ε.4: Το σχέδιο ως μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Παρουσιάζονται ενδεικτικά εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού που έχουν ως βάση τους το σχέδιο, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι περιορισμοί του σχεδίου ως μέσου αξιολόγησης και προτείνονται τρόποι για την αξιοποίησή του ως μέσου επικοινωνίας με τα παιδιά.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Μπονώτη Φωτεινή, Καθηγήτρια

Τίτλος Δ.Ε.5: Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξη

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Εξετάζονται οι ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών και παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα σχέδια παιδιών με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική καθυστέρηση, προβλήματα όρασης, διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, ΔΕΠ/Υ).

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Μπονώτη Φωτεινή, Καθηγήτρια

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Τίτλος ενότητας

Εβδομάδα

Ώρες

ECTS

ΕΚΠΑΙΔΕΥTHΣ/ΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου – Στάδια & Θεωρητικές Προσεγγίσεις

10

0,4

Μισαηλίδη Πλουσία

Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών

10

0,4

Μισαηλίδη Πλουσία

Συναίσθημα και σχέδιο: Εκφραστικές τεχνικές απόδοσης / έκφρασης του συναισθήματος στα παιδικά σχέδια

10

0,4

Μισαηλίδη Πλουσία & Μπονώτη Φωτεινή

Το σχέδιο ως μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού

10

0,4

Μπονώτη Φωτεινή

Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξη

10

0,4

Μπονώτη Φωτεινή

Σύνολο

5

50

2

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

-Βιντεοδιαλέξεις

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις Αξιολόγησης

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός στα Quiz Εβδομάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Δηλαδή, χρειάζεται βαθμολογία:

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Mini-project Ενοτήτων

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος   στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει

συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. 1

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος.

Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού

απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευόμενους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν απαιτούνται ειδικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες για να παρακολουθήσει κανείς το μάθημα!

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την ολοκλήρωση του μαθήματος, το οποίο εκδίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), χρειάζεται να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: “Απόκτηση Πιστοποιητικού” εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (20 Μαρτίου 2023).

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 30€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (20 Μαρτίου 2023).

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο