Συνολική διάρκεια: 60 ώρες και 6 εβδομάδες
Μονάδες ECTS: 2,4 ECTS
Θεματικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Hμερομηνία έναρξης - λήξης του προγράμματος:
12.12.2022 – 30.01.2023
Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:
Εξ αποστάσεως
Πληροφορίες:
info@coursity.gr
Περιγραφή Προγράμματος

Τίτλος Προγράμματος: Η μουσική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 60 ώρες – 6 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS: 2,4

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

-Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη θεματική: Οι μύθοι για τη μουσική αγωγή

-Διδακτική Ενότητα 2: Μουσική και κίνηση

-Διδακτική Ενότητα 3: Γλώσσα και τραγούδι

-Διδακτική Ενότητα 4: Ακρόαση ήχων και μουσικής

-Διδακτική Ενότητα 5: Τα μουσικά όργανα στο Νηπιαγωγείο – μη συμβατική σημειογραφία

-Διδακτική Ενότητα 6: Η μουσική αγωγή προς μια κατεύθυνση συναισθηματικής επάρκειας

Σκοπός Προγράμματος

Στο μάθημα παρουσιάζονται βασικές κατευθύνσεις σκέψης και ορισμοί για τη μουσική αγωγή για παιδιά στις μικρές ηλικίες, ενώ αντιμετωπίζονται κριτικά κάποιες απόψεις που θεωρούνται αυτονόητα σωστές και τελικά εγκλωβίζουν παιδαγωγούς και μαθητές. Τονίζεται η σημασία της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και η βαρύτητα που έχει η μουσική στις μικρές ηλικίες για τη μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές αρχές και προτάσεις για μουσικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην ακρόαση ήχων και μουσικής, στο τραγούδι, στην κίνηση, στη χρήση των κατάλληλων μουσικών οργάνων, σε μορφές δραματοποίησης και μη συμβατικής σημειογραφίας και ασφαλώς σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των παραπάνω.

Στόχος δεν είναι η παρουσίαση έτοιμων σχεδίων σε μορφή συνταγών, αλλά η εξοικείωση με κάποιες αρχές που επιτρέπουν το δημιουργικό σχεδιασμό μουσικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και που μπορεί να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και περιβάλλοντος, ευρύτερου και στενότερου. Παράλληλα θα γίνει ειδική αναφορά σε κάποια πεδία, στα οποία ο ρόλος της μουσικής αγωγής μπορεί να είναι καθοριστικός και στα οποία τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και περισσότερα προβλήματα, όπως ο χώρος της συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας των μικρών παιδιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:

-θα μπορούν να οργανώνουν καλύτερα και πιο αυτόνομα μουσικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περίπτωση

-θα έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές μουσικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει ευρύτητα και μεγαλύτερη ποικιλία όταν εφαρμόζουν μουσικές δραστηριότητες στην τάξη

-θα γνωρίζουν καλύτερα βασικές έννοιες από τον χώρο της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής

-θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη θέση της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης

-θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη μουσική για να ενισχύουν τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

-Νηπιαγωγούς

-Παιδαγωγούς παιδικών σταθμών

-Εκπαιδευτικούς μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

-Δασκάλους, ιδίως των πρώτων τάξεων δημοτικού, που μπορούν να χρησιμοποιούν ποικιλοτρόπως τη μουσική στο μάθημά τους

-Δασκάλους μουσικής σε ωδεία και μουσικές σχολές

-Όποια και όποιον ενδιαφέρεται για τη μουσική και αναγνωρίζει την αξία της, ιδίως για τις μικρές ηλικίες του

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου - Eισηγητές

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μικρόπουλος

Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: amikrop@uoi.gr

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Σχολή: Σχολή Επιστήμων της Αγωγής

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης:

https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/CV010MIKROPOULOS_ANASTASIOS.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότηταςστην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τοεπιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. ΟΑναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Στοιχεία Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου

Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Ράπτης

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: chraptis@uoi.gr 

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Σχολή: Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου:

https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/11/cv-raptis.pdf

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου – Εκπαιδευτή:

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου – Εκπαιδευτή:

O Θεοχάρης Ράπτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο Μουσική Παιδαγωγική. Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Μουσική Παιδαγωγική, Μουσικολογία και Φιλοσοφία στο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου στη Γερμανία. Μετά τον τίτλο Magister, προχώρησε στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. Τα ειδικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία της μουσικής αγωγής, τη μουσική εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες, τη συστηματική μουσική παιδαγωγική, την άτυπη μουσική μάθηση, τη σχέση μουσικής αγωγής και συναισθήματος. Είναι συνεπιμελητής του επιστημονικού περιοδικού Μουσικοπαιδαγωγικά και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει συγγράψει δύο βιβλία, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει πάρει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Δ.Ε.1: Εισαγωγή στη θεματική: Οι μύθοι για τη μουσική αγωγή

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.1

Η 1η Ενότητα είναι εισαγωγική. Βασικός σκοπός της είναι να καλωσορίσει τις/ους συμμετέχουσες/οντες σε κάποιες βασικές θεματικές του πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής. Στις πρώτες συναντήσεις αντιμετωπίζονται κριτικά κάποιες απόψεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη μουσικοπαιδαγωγική πράξη στις μέρες μας. Ακολουθεί μια συστηματική θεώρηση του επιστημονικού πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση της προσφοράς της μουσικής αγωγής.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τίτλος Δ.Ε.2: Μουσική και κίνηση

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.2

Η 2η Ενότητα θέτει στο επίκεντρο τη μουσικοκινητική αγωγή. Βασικός σκοπός είναι να παρουσιάσει κάποιες βασικές αρχές και πρακτικές προτάσεις για μουσικοκινητικές δραστηριότητες σε μικρές ηλικίες. Παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια στοιχεία της μεθόδου του Dalcroze, ενώ γίνονται και συγκεκριμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να οδηγούν και σε μουσικές δραματοποιήσεις.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τίτλος Δ.Ε.3: Γλώσσα και τραγούδι

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.3

Η 3η Ενότητα εξετάζει συστηματικά τη μουσικότητα της γλώσσας και το τραγούδι. Βασικός σκοπός είναι η εξοικείωση των συμμετεχουσών/όντων με δραστηριότητες γλώσσας και τραγουδιού. Στην ενότητα παρουσιάζονται κάποιες βασικές θεωρητικές αρχές και στη συνέχεια γίνονται και πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσικών δραστηριοτήτων με τραγούδι, ή δραστηριοτήτων που αναδεικνύεται η μουσικότητα της γλώσσας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τίτλος Δ.Ε.4: Ακρόαση ήχων και μουσικής

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.4

Η 4η Ενότητα στρέφεται προς την ακρόαση ήχων και μουσικής. Βασικός σκοπός είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχουσες/οντες τη σημασία της ακρόασης σε όλες τις μουσικές δραστηριότητες. Στην ενότητα γίνεται συζήτηση για την ευρύτητα του όρου «μουσική», παρουσιάζονται προτάσεις για ηχοτοπία και ηχοπεριπάτους, ενώ ακολουθούν βασικές αρχές και προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ακρόασης.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τίτλος Δ.Ε.5: Τα μουσικά όργανα στο Νηπιαγωγείο – μη συμβατική σημειογραφία

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.5

Η 5η ενότητα επικεντρώνεται στη χρήση των μουσικών οργάνων. Βασικός σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχουσες/οντες τα μουσικά όργανα για τις μικρές ηλικίες στην εκπαίδευση (και ό,τι μπορεί να ανήκει εδώ). Στην ενότητα θα γίνει συζήτηση για τα όργανα του σώματος, για τα κρουστά στον κύκλο αλλά και σε κίνηση, για τα μελωδικά κρουστά (μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, boomwhackers). Τέλος θα συζητηθούν οι δυνατότητες και τα οφέλη από τη χρήση μη συμβατικής σημειογραφίας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Τίτλος Δ.Ε.6: Η μουσική αγωγή προς μια κατεύθυνση συναισθηματικής επάρκειας

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Δ.Ε.6

Η 6η ενότητα εξετάζει τη σχέση της μουσικής αγωγής με τη συναισθηματική αγωγή. Βασικός σκοπός της ενότητας είναι να αναδειχτούν οι δυνατότητες που διανοίγονται στο πλαίσιο της μουσικής αγωγής προς μια κατεύθυνση ενίσχυσης της συναισθηματικής επάρκειας. Στην ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στα συναισθήματα και στη φύση τους, ενώ παράλληλα εξετάζεται η σχέση τους με τη μουσική και η θέση τους στην εκπαίδευση. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται γενικές αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS  : 10 ώρες, 0,40 ECTS

Υπεύθυνος εκπαιδευτής/τρια: Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά εβδομάδα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τον εισηγητή, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (quiz). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις) να υποβάλουν τις ασκήσεις που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους με χρονική προθεσμία τη λήξη του μαθήματος. Η υποβολή των απαντήσεων στις ασκήσεις και η παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Coursity.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού:

-Βιντεοδιαλέξεις

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις αξιολόγησης

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός στα Quiz Εβδομάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Δηλαδή, χρειάζεται βαθμολογία:

-μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Εβδομάδας

Αξιολόγηση Προγράμματος

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου αλλά και διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, ο Εκπαιδευόμενος  στο τέλος του προγράμματος καλείται να συμπληρώσει ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης, που επεξεργάζεται και παρακολουθείται από την ΜΕΑΕ του Ε.Α.Π. [1]

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του Προγράμματος. 

Λοιπές Υποχρεώσεις  Εκπαιδευομένων

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευόμενους:

-Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής

-Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος

Υποχρεώσεις  Εκπαιδευτών

-Επικοινωνεί μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε απορίες / διευκρινίσεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί από τους εκπαιδευόμενους.

-Αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα και τον τρόπο διεξαγωγής του

-Επιλύει απορίες, κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους στην σωστή μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει επιπρόσθετη βιβλιογραφία-εφόσον ζητηθεί.

[1] Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άρθρο 8

Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://coursity.gr/

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν μόνο για την 1η Εβδομάδα του μαθήματος. Για να συνεχίσετε την παρακολούθησή σας στο συγκεκριμένο μάθημα χρειάζεται να υποβάλετε την αίτηση λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: “Απόκτηση Πιστοποιητικού” εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (30 Ιανουαρίου 2023).

Κόστος Προγράμματος

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:

Για την υποβολή αίτησης λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/  και να καταβάλουν το ποσό των 60€ σε λογαριασμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τα παρακάτω στοιχεία:

-Αριθμός λογαριασμού (IBAN):GR84 0171 3190 0063 1915 1450 278

-Στοιχεία δικαιούχου: ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μαθήματος (30 Ιανουαρίου 2023).

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ενημερώσει την γραμματεία του προγράμματος ή το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ το πολύ μια (1) εβδομάδα μετά την έναρξη του εκάστοτε κύκλου, ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Εφόσον παρέλθει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των επτά ημερών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο.

Πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου γραμματείας του προγράμματος):

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα και το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι αφορά την επίλυση των αποριών σας.

Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του τεθέντος ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο